Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Daňové zvýhodnění na děti 2016 - změna - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

S platností od května 2016 dochází ke zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě. Na tyto vyšší částky je nárok za celý kalendářní rok 2016. Úprava v programu Heliosu Orange byla provedena ve verzi 2.0.2016.0404. Ve výpočtu mzdy se tato změna projeví až ve mzdách za květen 2016.

Upozornění Dorovnání této částky i za předchozí měsíce budete provádět až v rámci ročního zúčtování daní za rok 2016. Do výpočtu mezd tedy nebudete provádět navýšení zvýhodnění za předchozí období.

Porovnání výše slev v roce 2015 a v roce 2016:

Typ daňového zvýhodnění Roční výše 2015 Měsíční výše 2015 Roční výše 2016 Měsíční výše 2016
1. dítě 13 404 1 117 13 404 1 117
2. dítě 15 804 1 317 17 004 1 417
3. a další dítě 17 004 1 417 20 604 1 717


Podmínkou pro to, aby se Vám správně nastavily konstanty pro daňové zvýhodnění, je skutečnost, že v měsíci květnu doposud nemáte vypočítané mzdy, ve kterých by bylo daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě použito.


Jestliže mzdy za květen 2016 vypočítané nejsou (tzn. mzdy s uplatněním daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě), zaktualizují se nejen Mzdové konstanty, ale automaticky se zvýší také konkrétní daňová zvýhodnění u zaměstnanců ve Mzdových údajích. Není tak nutný žádný ruční zásah uživatele.


Jestliže již v měsíci květen 2016 byly vypočítány mzdy s daňovým zvýhodněním na druhé a třetí dítě, je nutné:

  • vymazat vypočítané mzdy
  • vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty na záložku 1 - Daně do sekce [3] Slevy a odpočty a přes pravou myš spustit akci Generuj - tím dojde k tomu, že se nastaví hodnoty daňového zvýhodnění na vyšší částky a automaticky se tyto hodnoty promítnou k jednotlivým zaměstnancům.


Legislativní rámec úpravy:

V § 35c odst. 1 větě první se částka "15 804 Kč" nahrazuje částkou "17 004 Kč" a částka "17 004 Kč" se nahrazuje částkou "20 604 Kč".

6. Ustanovení § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2016. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 125/2016 Sb.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export