Daňové kurzy - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Funkcionalita obecně nazvaná Daňové kurzy umožní vystavit doklady (zejména faktury) v cizí měně s možností zadat jiný kurz pro doklad, např. fakturu, (stávající kurz na hlavičce faktury, „účetní kurz“) a jiný kurz pro účely DPH, „daňový kurz“.

Kromě toho je možno přímo na dokladu vybrat vlastní DIČ DPH, od kterého je odvozena země DPH (místo plnění) a měna DPH.


Funkcionalita Daňové kurzy umožní:

 • Přímo na prvotní doklad (fakturu) zadat kurz pro účely DPH.
 • Vytisknout daňovou rekapitulaci a odpočet daňových záloh přepočtený kurzem pro účely DPH.
 • Účtovat v daňových částkách tak, aby byla v souladu účetní a daňové evidence.

Důvody pro použití jiného daňového kurzu:

 • Kurz faktury dle data případu, daňový kurz dle DUZP (≠ datum případu).
 • Povinnost použít celní kurz - § 38, odst. (5). Pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží se pro přepočet cizí měny na českou měnu použije kurz stanovený podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících clo.
 • Na dodavatelské faktuře dodavatel použije jiný kurz (podle metodiky dodavatele) – nutno použít „to co je vytištěno na faktuře“.
 • Další speciální případy viz zákon o DPH.

Funkcionalita Daňové kurzy je dostupná v Helios Orange od verze 2.0.2014.1000.


Pokud se rozhodnete funkcionalitu Daňové kurzy ve v Helios Orange využívat, doporučujeme prostudovat tento článek, funkcionalitu otestovat na testovací databázi a následně funkcionalitu zapnout, viz dále.

Změny v Helios Orange

Globální konstanty, Fakturace, nová konstanta Režim kurzu DPH pro faktury:

 • Pouze v účetním deníku - (výchozí nastavení - stávající funkcionalita, kurz pro účely DPH se doplňuje v okamžiku účtování)
 • Přímo na fakturách
Režim kurzu DPH pro faktury


Upozornění Další popis se bude týkat pouze pro nové nastavení Režim kurzu DPH pro faktury: Přímo na fakturách.


Faktury a doklady oběhu zboží

Na fakturách, dobropisech a dalších dokladech oběhu zboží je k dispozici na záložce 7 - Dodatky část [2] - Kurz DPH, viz obr.:

Kurz DPH


Pokud je měna DPH různá od hlavní měny, bude oblast vypadat takto:

Kurz DPH


V poli Vlastní DIČ DPH se zadává Vlastní DIČ DPH podle místa plnění. Pokud je místo plnění v tuzemsku, může se nechat toto pole prázdné. Vlastní DIČ DPH je nutno zadat v případě, že je organizace registrována k DPH v jiné zemi EU, obdržela DIČ DPH této země a místo plnění je v této zemi.

Tip Vlastní DIČ DPH lze přednastavit na řadě dokladů oběhu zboží a faktur, záložka 3 - Přednabízení.


V poli Zdroj kurzu lze vybrat jednu ze tří voleb:

 • Daňový kurz - v kurzovním lístku se dohledává kurz pro účely DPH
 • Celní kurz - v kurzovním lístku se dohledává celní kurz
 • Kurz faktury - použije se stejný kurz jako pro fakturu
Tip Zdroj kurzu lze přednastavit na řadě dokladů oběhu zboží a faktur, záložka 3 - Přednabízení. Přednastavit daňový nebo celní kurz je možno pouze v případě, že je zadána konkrétní měna dokladů.


Upozornění Pokud není zadána konkrétní měna dokladů, nelze přednastavit daňový nebo celní kurz, aplikuje se pouze kurz faktury. V tomto případě je nutno na faktuře nastavit měnu faktury a následně nastavit na záložce 7 - Dodatky příslušný Zdroj kurzu: Daňový kurz nebo celní kurz! Pokud toto neuděláte, použije se pro účely DPH účetní kurz (kurz faktury) což může být chyba!


Upozornění Při nastavení Daňový kurz nebo Celní kurz musí v okamžiku vystavení faktury příslušný kurz existovat v kurzovním lístku nebo je nutno jej zadat na fakturu ručně!


Daňový kurz se přednabízí z kurzovního lístku podle nastavení Globální konstanty, Účetnictví, Dohledání kurzu pro DPH.

 • přesný denní kurz - musí existovat kurz k DUZP, v kurzovním lístku musí být nastaven kurz pro DPH - denní (D).
 • denní kurz včetně předchozího - dohledá kurz k DUZP, pokud neexistuje, tak nejbližší předchozí, v kurzovním lístku musí být nastaven kurz pro DPH - denní (D).
 • nejbližší předchozí - dohledá kurz k DUZP, pokud neexistuje nejbližší předchozí, v kurzovním lístku musí být nastaven kurz pro DPH - pevný (P).


Upozornění Doporučujeme metodice přednastavení kurzů pro účely DPH zvýšenou pozornost, aby byl přednabídnutý kurz v souladu se zákonem o DPH a s vašimi interními směrnicemi a aby byl příslušný kurz stažen v kurzovním lístku předem, než se začnou pořizovat faktury!


V případě, že je použitý daňový nebo celní kurz, tak jsou k dispozici pole v měně DPH přepočtená daňovým nebo celním kurzem. Na přijatých fakturách (resp. pokud je na řadě dokladů povolena editace) lze editovat i částku DPH přepočtenou daňovým kurzem tak, aby přesně odpovídala dodavatelské faktuře.


Pole v měně DPH přepočtená kurzem pro účely DPH

V rekapitulaci DPH a na daňových zálohách jsou nové sloupce, kde jsou zobrazeny údaje v měně DPH přepočtené kurzem pro účely DPH.

Tiskový formulář faktury

V tiskových formulářích faktur nebo dobropisů jsou provedeny tyto úpravy:

 • daňová rekapitulace je v měně DPH přepočtená kurzem pro účely DPH
 • odpočet DPH zaplacených záloh je v měně DPH přepočtený kurzem pro účely DPH

V tiskových formulářích faktur nebo dobropisů v cizí měně jsou navíc doplněny nové údaje k daňové rekapitulaci a odpočet DPH zaplacených záloh:

 • měna DPH
 • kurz DPH


Tiskový formulář faktury

Účtování

Na druzích řádků kontací, které se týkají DPH (druzích řádků kontací pro základy DPH, částky DPH případně částky vč. DPH) je k dispozici nové pole Přepočet s volbami:

 • Účetní - kurz faktury - výchozí nastavení
 • Daňový - kurz pro účely DPH
 • Kurzový rozdíl
Řádek kontace - pole přepočet


Platí: Kurzový rozdíl = Částka přepočtená účetním kurzem - Částka přepočtená kurzem pro účely DPH.

Všechny stávající kontace budou mít nastaven přepočet: Účetní. Jako doposud se budou účtovat do účetního deníku (Částka MD, Částka Dal, Částka zůstatek) původní částky přepočtené kurzem faktury, do atributů Základ DPH a Částka DPH se dostanou částky přepočtené kurzem pro účely DPH přímo na faktuře, viz pole Kurz DPH na záložce 7 - Dodatky. Toto je rozdíl oproti nastavení Režim kurzu DPH pro faktury: Pouze v účetním deníku, kdy se kurz pro účely DPH doplňuje až při účtování do účetního deníku.

Aby i zaúčtovaná částka základu DPH a částky DPH odpovídala údajům ve sloupcích Základ DPH a Částka DPH, je nutno místo jednoho řádku kontace nastavit dva řádky kontace, první s přepočet: Daňový a druhý s přepočet: Kurzový rozdíl.


Příklad jednoduché kontace, kde jsou dva druhy řádků základ DPH (první s přepočet: Daňový a druhý s přepočet: Kurzový rozdíl) a dva druhy řádků částka DPH (první s přepočet: Daňový a druhý s přepočet: Kurzový rozdíl)


Ukázka kontace


Výsledný účetní zápis bude mít dva řádky základ DPH - jeden s částkou přepočtenou kurzem pro účely DPH, která je v souladu s evidencí pro účely DPH a druhý řádek kurzového rozdílu, který se v daňové evidenci neprojeví. Obdobná situace je pro částky DPH.

Ukázka kontace


Pro srovnání účtování podle původní kontace s přepočet: Účetní.

Ukázka kontace

Jak je vidět, nesouhlasí účetní a daňové částky a kontrola dokladů by v tomto případu vykazovala rozdíl účetní a daňové evidence.

Tip V poli Cizí měna můžete nyní nastavit, aby se - místo cizí měny (měny faktury) - dala alternativně účtovat i částka v měně DPH. Lze využít např. v případě, že měna DPH je jiná než hlavní měna na řádku částka DPH.

Rozdíly

Pro porovnání obou metod nastavení Režimu kurzu DPH pro faktury:

Pouze v účetním deníku

 • Tiskový formulář
  • rekapitulace DPH – kurzem faktury, pouze v hlavní měně
  • odpočet daňových záloh – kurzem faktury, pouze v hlavní měně
 • účtování
  • účetní částky (částka MD, částka Dal) – kurzem faktury
  • základ DPH, částka DPH – kurz DPH se dohledá až při účtování do účetního deníku, měna DPH

Přímo na fakturách

 • tiskový formulář
  • rekapitulace DPH – kurz pro účely DPH z faktury, měna DPH
  • odpočet daňových záloh – kurz pro účely DPH z faktury, měna DPH
 • účtování
  • účetní částky (částka MD, částka Dal) – přepočet kurzem dle nastavení pole Přepočet na druhu řádku kontace
  • základ DPH, částka DPH – kurz pro účely DPH z faktury, měna DPH


Závěr

Předtím, než přejdete na nastavení Režimu kurzu DPH pro faktury na Přímo na fakturách, podle výše uvedených informací si prosím vyzkoušejte rozdíly oproti původnímu nastavení na testovací databázi.


Uvědomte si zejména, že záleží:

 • Na nastavení Zdroj kurzu DPH. Kontrolujte na každé faktuře v cizí měně!!!
 • Kurzy v okamžiku pořizování faktur musí být staženy v přehledu Kurzovní lístek (případně Kurzovní lístek cizích měn v případě jiné měny DPH než je hlavní měna). Pozor zejména při nastavení Přesný denní kurz!
 • Zkontrolujte, zda se na formulářích faktur v cizí měně tisknou správné údaje: rekapitulace DPH a odpočet daňových záloh
 • Vyzkoušejte nastavení kontací a zkontrolujte správnost účtování vč. údajů ve sloupcích Základ DPH a Částka DPH.
 • Vyzkoušejte i vystavování zálohových faktur, dokladů o přijaté platbě a realizační faktury vč. nastavení kontace a správnosti účtování.


Upozornění I v ostrém provozu (zejména zpočátku) kontrolujte správnost zaúčtovaných dokladů vč. údajů ve sloupcích Základ DPH a Částka DPH.


Upozornění Kontrolujte nastavení Zdroj kurzu na jednotlivých dokladech, zejména fakturách a dobropisech.


V případě potřeby kontaktujte hotline Helios Orange.


Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export