Daňové klíče - rozlišení zboží resp. služba - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Daňové klíče - rozlišení zboží resp. služba

Úvod

V případě intrakomunitárních plnění je zapotřebí kvůli přiznání k DPH používat rozdílné daňové klíče pro dodání zboží nebo poskytnutí služby. V případě, kdy je část plnění (položky faktury) dodání zboží a další část plnění je poskytnutí služby, nebylo možno využít různých daňových režimů, ale daňové klíče bylo nutno na položky faktur doplňovat ručně. Proto jsme přidali možnost přednastavení, zda se jedná o zboží nebo službu. Od verze Helios Orange 2.0.2020.0901.

Tip Pokud tuto funkcionalitu nepotřebujete využívat, stávající funkcionalita daňových klíčů se nemění.

Doplnění funkcionality daňových klíčů

Určení, zda se jedná o zboží nebo službu

Pro určení, zda se jedná o dodání zboží nebo poskytnutí služby, je k dispozici nové pole Zboží/služba s volbami:

 • Neurčeno (výchozí nastavení)
 • Zboží
 • Služba

Určení, zda se jedná o dodání zboží nebo poskytnutí služby, je možno nastavit na Skupinách zboží nebo Kmenových kartách. Nové pole Zboží/služba naleznete na záložce Účtování. Pokud je zároveň nastaveno zboží nebo služba na obou místech, má přednost nastavení na kmenové kartě jako větším detailu.

Kromě toho je možno nastavit rozlišení, zda se jedná o dodání zboží nebo poskytnutí služby, i přímo na hlavičce dokladu - faktury, ale i na dalších skladových dokladech. Nové pole Zboží/služba naleznete na první záložce dokladu vedle pole Daňový režim. Jedná se o případy, kdy se z hlediska zákona o DPH musí posuzovat celkové plnění. Například daňový doklad dodání zboží, přičemž je zároveň poskytována služba, která je nedílnou součástí dodávky, např. dopravné. Proto lze přímo na faktuře nastavit, že se jedná o dodání zboží resp. poskytnutí služby. V tomto případě se k nastavení na Skupinách zboží nebo Kmenových kartách vůbec nepřihlíží.

Tip Pokud se výše uvedeným algoritmem nepodaří určit, zda se jedná o zboží nebo službu, zůstane neurčeno a systém se chová jako doposud.

Nastaveni, zda se jedná o zboží nebo službu na daňovém klíči

Na daňových klíčích je též nový atribut Zboží/služba s volbami:

 • Neurčeno (výchozí nastavení)
 • Zboží
 • Služba

DK Sl.png

Tip Při update se automaticky nastaví na příslušných daňových klíčích a je upraven importní soubor daňových klíčů.

Přednastaveni, zda se jedná o zboží nebo službu na daňových klíčích navázaných do daňových režimů

Na daňových klíčích navázaných do daňových režimů lze akcí Změna přednastaveno nastavit Přednastaveno. Nově jsou volby čtyři:

 • Nepřednastaveno
 • Přednastaveno
 • Přednastaveno pro zboží
 • Přednastaveno pro službu

DK prednastav.png

Tip Princip přednastavení - pro každou sazbu DPH a směr plnění lze přednastavit danou hodnotu (kromě hodnoty Nepřednastaveno) na daňovém režimu pouze u jednoho daňového klíče.

Princip přednastaveni daňového klíče na položku faktury

 • Je požadováno zboží:
  • najde se právě jeden nebo přednastavený daňový klíč „přednastaveno pro zboží", pokud se nenajde, pokračuje se dále:
  • najde se právě jeden nebo přednastavený daňový klíč "nerozlišeno“, pokud se nenajde, daňový klíč není nenalezen.
 • Je požadována služba:
  • najde se právě jeden nebo přednastavený daňový klíč " přednastaveno pro službu", pokud se nenajde, pokračuje se dále:
  • najde se právě jeden nebo přednastavený daňový klíč "nerozlišeno", pokud se nenajde, daňový klíč není nenalezen.
 • Je požadováno neurčeno:
  • najde se právě jeden nebo přednastavený daňový klíč "nerozlišeno", pokud se nenajde, pokračuje se dále:
  • najde se právě jeden daňový klíč (libovolný), pokud se nenajde, daňový klíč není nenalezen.
Tip Pokud není daňový klíč nalezen, musí se doplnit na položku faktury ručně.

Nastavení na faktuře

Nastavení pro hromadně pro všechny položky naleznete na hlavičce faktury, v sekci Účetní vazby, v poli Zboží/Služba.

Zb_Sl_faktura.png

Upozornění Pozor funguje pouze pro skladové položky, ne pro textové položky.
 • Pokud se dohledá daňový klíč pro zadanou sazbu a podle nastavení hlavičce - tedy buď
  • v hlavičce Zboží - klíč Přednastaveno pro zboží
  • v hlavičce Služba - klíč Přednastaveno pro služba
 • Pokud se takový klíč nedohledá, hledá se pro danou sazbu klíč s nastavením Přednastaveno - a ten se dotáhne.
 • Pokud neexistuje žádný klíč přednastavený, žádný se nedotáhne.

Pokud údaj v hlavičce změníte až po zadání položek na fakturu, obdržíte hlášku

Z_Sl_hlaska.png

Potvrzením Ano dojde k přepsání daňových klíčů.

Nastavení na skupině karet

Skupina Zb Sl.png

Nastavení na kmenové kartě

Kmen karta Zb Sl.pngZa obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export