Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Vážení uživatelé,
počínaje verzí HELIOS Orange 2.0.2017.1000 dochází ke změnám v terminologii a v uspořádání některých editorů modulů Účetnictví, Řízení peněžních toků, Banka, Oběh zboží, Fakturace a Pokladna. Společně s editory došlo k revizi a změně některých používaných pojmů na úrovni atributů a akcí. Celkově tato verze obsahuje řadu významných změn, proto jí prosím věnujte dostatečnou pozornost. Změny vycházejí především z požadavků zákazníků na lepší uspořádání editorů, jednodušší ovládání a větší přehlednost.


Obsah


Editory

V editorech dochází k následujícím změnám:


Účetnictví, Účtový rozvrh

 • Výměna oblastí Měna a DPH. Oblasti se dynamicky skrývají, pokud měna nebo DPH není použito.


Účetnictví, Účetní deník

 • Zvýrazněna částka v poli Rozdíl, pokud je nenulová.


Banka, Platební příkazy zahraniční

 • Odstraněna záložka Detail, přehled detailů je přemístěn na první záložku.


Banka, Řádek bankovního výpisu

 • Přemístění řádků editoru Transakce-částka a Datum kurzu.


Oběh zboží, Kmenové karty (dříve Zboží a služby)

 • Přesun záložky Čárové kódy na záložku Základní údaje
 • Vedle kódu sortimentu je i jeho název
 • Přidání atributů k měrným jednotkám - ostatní měrné jednotky - přehled
 • Doplnění polí pro ADR
 • Přesun části Daně ze záložky Základní údaje na záložku Dodatky
 • Doplnění atributů Počet balení na vrstvě a Počet vrstev na paletě
 • Přesun atributů v rámci částí Dodatky na záložce Dodatky
 • Záložky Nabídkové ceny a Slevy sdruženy na nové záložce Ceny a slevy
 • Přesun záložky Clo a celní sklad na jednu sdruženou záložku Clo a celní sklady
 • Doplnění polí Celní nomenklatura (minulý rok), DK (minulý rok), statistický znak (minulý rok) v záložce Clo a celní sklady


Stav skladu

 • V rámci záložky Stav skladu přemístěny údaje Inventurní množství, Inventurní finanční stav, EET,
 • Na záložku Stav skladu přesunuty Výrobní čísla a Umístění.
 • Skupina Vlastnosti přesunuta ze záložky Stav skladu na záložku Ceny a vlastnosti. Skupina Vlastnosti obsahuje atributy Sleva prodej %, Kód účtování, Blokováno.


Oběh zboží a Fakturace, Doklady

 • Spojení záložek Položky a Sklad do záložky Položky
 • Spojení záložek Dodatky a Doklady do záložky Dodatky
 • Poznámka přesunuta na záložku Hlavička
 • Záložka Sumace a slevy přesunuta z druhé pozice na pozici čtvrtou za Služby a před Dodatky
 • Na záložce Sumace a slevy spojeny podzáložky Sumace a sumační slevy a Doplňkové položky do záložky
 • Zaokrouhlení CZK a Zaokrouhlení Valuty přesunuto na záložku Zálohy, Rekapitulace DPH pod Rekapitulace DPH
 • Došlé objednávky - atributy na položce Množství k dispozici a Mn. dispo. po výdeji jsou nahrazeny za Množství pro DO a Množství pro DO po výdeji (přejmenováno pro atribut *Množství bez DO po výdeji)
 • Záložka Služby nebude viditelná pokud v Globální konfiguraci nebude nastaveno středisko služeb


Pokladna, Pokladní doklady, Hlavička

 • Pole Měna a Počet příloh vpravo nahoře
 • Zaměstnanec, pod ním organizace
 • Nová oblast Účetní vazby, včetně Účetního kódu
 • Zálohy pod částkami
 • Poznámka pod polem Záloha
 • Vazba na kontaktní osobu pod Poznámkou


Pokladna, Pokladní doklad, Položka

 • Nově členění na oblasti Základní údaje, Cizí měna, Účetní vazby, Zboží a služby

Terminologie

V pojmenování přehledů, akcí a atributů dochází k následujícím změnám:

Oběh zboží

 • Zboží a služby přejmenováno na Kmenové karty
 • Skupiny zboží přejmenovány na Skupiny karet
 • Nabídkové sestavy přejmenovány na Nabídky
 • Názvy nabídkových cen přejmenovány na Cenové úrovně
 • Nabídkové ceny přejmenovány na Ceníky
 • Přejmenování SKP na Doplňující označení
 • Hromadná změna zajištění přejmenována na Změna zajištění došlých objednávek
 • Import ze schránky přejmenován na Import ceníku ze schránky
 • Testy a aktualizace přejmenovány na Kontroly a aktualizace
 • Vztahy mezi měrnými jednotkami přejmenovány na Přepočet měrných jednotek
 • Hlídáno přejmenováno na Hlídáno na rezervačních dokladech
 • Zrušení příznaku realizace přejmenováno na Zrušení realizace
 • Zrušení příznaku schválení přejmenováno na Zrušení schválení
 • Pohyb zásob přejmenovány na Zásoby za odbdobí
 • Generuj expediční příkazy z označených dokladů přejmenováno na Generuj expediční příkazy
 • Položky – došlé objednávky (v řešení) a ostatní doklady… přejmenováno na Pohyby všech dokladů
 • Generování položek faktury přijaté přejmenováno na Generování faktury přijaté
 • Log použití přejmenován na Zajištění DPH - log použití
 • Množství přejmenováno na Množství skladem
 • Množství bez DO po výdeji přejmenováno na Množství pro DO po výdeji
 • Průměr včetně SN přejmenováno na Vypočtený průměr včetně SN
 • Druh vstupní ceny přejmenován na Způsob zadávání ceny
 • Typ nabídky – volba „Ceník“ přejmenována na „Nabídkový ceník“ a volba „Nabídková sestava“ přejmenována na „Nabídka“
 • Termín dodávky přejmenován na Termín dodávky/Platnost od
 • Splatnost přejmenována na Splatnost/Platnost do
 • Kontrola VČ přejmenována na Kontrola výr. čísel
 • Rekapitulace přejmenována na Rekapitulace spotř. daně


Účetnictví, Pokladna, ŘPT


Akce:

 • Denní stavy přejmenováno na Stavy účtu k datu
 • Stavy období stavu přejmenováno na Stavy účtu k období stavu
 • Daňové doklady přejmenováno na Evidence pro účely DPH
 • Daňová evidence přejmenováno na Evidence pro účely DPH skupiny
 • Neseskupené daňové doklady přejmenováno na Evidence pro účely DPH - neseskupeno
 • Pohled do účetnictví přejmenováno na Pohled do účetního deníku
 • Chronologický přehled deníku přejmenováno na Účetní deník
 • Záporná kopie přejmenováno na Kopie do opačného typu
 • Mínusová kopie přejmenováno na Kopie mínusem
 • Chybová sestava přejmenováno na Kontrola správnosti bankovního spojení
 • Kopie individuálních peněžních toků přejmenováno na Kopie uživatelských vstupů
 • Změny individuálních peněžních toků přejmenováno na Změny uživatelských vstupů
 • Aktualizace pro peněžní toky - celková přejmenováno na Aktualizace penežních toků
 • Údaje pro ŘPT přejmenováno na Údaje pro peněžní toky
 • Aktualizace a zobrazení přehledu přejmenováno na Zobrazení přehledu s aktualizací
 • Peněžní toky k datu - přehled přejmenováno na Zobrazení přehledu
 • Neuhrazené doklady před datem PT ke dni přejmenováno na Neuhrazené doklady po splatnosti
 • Nastavení - napočítat do peněžních toků přejmenováno na Napočítat do peněžních toků
 • Nastavení - zahrnout do předběžné analýzy přejmenováno na Napočítat platební morálku
 • Číselník variant PT přejmenováno na Přiřazení variant PT
 • Kategorie PT přejmenováno na Přiřazení PT
 • Číselník účtů - počáteční stavy přejmenováno na Účty pro počáteční stavy


Atributy:

 • Číslo faktury pro KH DPH přejmenováno na Evidenční číslo daňového dokladu
 • Globální konstanty - Systémové konstanty - Firemní – Účetnictví - Plátce přejmenováno na Plátce DPH
 • Aktualizovat při aktualizaci dokladů PT přejmenováno na Aktualizovat společně s doklady
 • Individuální analýza přejmenováno na Dle platební morálky a údajů pro ŘPT
 • Zdroj přejmenováno na Ze zdrojových dokladů
 • Předběžná analýza přejmenováno na Dle platební morálky
 • Způsob aktualizace individuální analýzy - organizace přejmenováno na Způsob aktualizace platební morálky organizace
 • Způsob aktualizace individuální analýzy - doklady přejmenováno na Způsob aktualizace dokladů
 • Počet dnů zpět pro výpočet předběžné analýzy …. přejmenováno na Počet dnů zpět pro výpočet platební morálky ….
 • Nápočet mezd do PT přejmenováno na Nápočet mezd
 • Tolerance přejmenováno na Tolerance zaplacení
 • Tolerance přejmenováno na Částka v HM
 • Tolerance v cizí měně přejmenováno na Částka v cizí měně
 • Návazné doklady pro ŘPT přejmenováno na Návazné doklady
 • Dle realizace PT upravit předběžnou a individuální analýzu přejmenováno na Při zaplacení upravit všechny nápočty
 • Aktualizace přejmenováno na Aktualizovat při aktualizaci dokladů
 • Aktualizace předběžné analýzy přejmenováno na Platební morálka organizace
 • Aktualizace pěněžních toků ke dni přejmenováno na Peněžní toky ke dni
 • Základní konstanty pro ŘPT přejmenováno na Základní konstanty
 • Varianta PT přejmenováno na Varianta
 • Návazné doklady aktualizovat o počet dnů zpět přejmenováno na Předchozí doklady dohledávat o počet dnů zpět
 • Při změně tohoto pole je nutné spustit akci Aktualizace pro peněžní toky - celková přejmenováno na Při změně tohoto pole je nutné spustit akci Aktualizace
 • Ignorovat ruční úpravy návazných dokladů ŘPT přejmenováno na Ignorovat ruční úpravy zdrojových návazných dokladů
 • Údaje pro ŘPT přejmenováno na Korekce pro řízení pen. toků


Stavy účtů

Veřejný název sloupců ve stavech účtů je tvořen složením:

Časové období [Kumulace] Stav [Strana] [Podúrovně] [Měna]

Časové období

 • D - denní stavy (za daný den)
 • M - měsíční stavy (za daný měsíc od prvního do posledního dne)
 • R - roční stavy (za celý rok)
 • Měsíční - měsíční obrat (obrat od prvního dne měsíce do daného dne)
 • O - stavy za období stavu

Kumulace

 • není uvedeno - bez kumulace
 • Kumul. - kumulovaně

Stav

 • Poč.stav - počáteční stav
 • Obrat - běžné období bez počátečního stavu
 • Kon.stav - počáteční stav + běžné období

Strana

 • MD - strana MD
 • Dal - strana Dal
 • není uvedeno - MD mínus Dal (dříve zůstatek)

Podúrovně

 • není uvedeno - vč. podúrovní
 • za útvar - bez podúrovní

Měna

 • není uvedeno - hlavní měna
 • CM - cizí měna

Příklady:

 • M kumul. obrat Dal za útvar CM - měsíční kumulovaný obrat na straně Dal bez podúrovní v cizí měně od prvního do posledního dne v měsíci
 • M obrat - měsíční nekumulovaný obrat vč. podúrovní v hlavní měně od prvního do posledního dne v měsíci
 • Měsíční kumul. obrat Dal za útvar CM - měsíční kumulovaný obrat na straně Dal bez podúrovní v cizí měně od prvního do zvoleného dne v měsíci
 • Měsíční obrat - měsíční nekumulovaný obrat vč. podúrovní v hlavní měně od prvního do zvoleného dne v měsíci


Pokladní prodej

 • Storno prodejky... přejmenováno na Storno účtenky
 • Vratka… přejmenována na Položková vratka
 • Odvod přejmenován na Odvod hotovosti/karet
 • Stav účtenek přejmenován na Finanční stav účtenek


Firemní aktivity

 • Spotřeba materiálu a služeb a Zboží a služby přejmenováno na Položky
 • Spotřeba materiálu a služeb k aktivitě přejmenováno na Položky k aktivitě
 • Položky oběhu zboží – F9 přejmenováno na Položky dokladů – F9
 • Předměty svěřené do servisu přejmenovány na Předměty


Mzdy

 • Nemoci v minulých zaměstnáních přejmenováno na Historie nemocí


Ostatní

 • Speciální pluginy přejmenovány na Pluginy
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export