Důležité:


Colný sklad (SK) - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2011.0908 ze dne 09.09.2011

Novinka Oprava hlášení chyby při generování ICS-NCP z Celní příjemky. Vše proběhlo OK, ale navíc došlo k vyvolání nesprávného hlášení chyby SQL 50000,16, hp_CSklad_ICS_NCP_PridelCisloMRN, line 63. Tato chyba neměla žádný dopad na generování, vše proběhlo korektně.Verze 2.0.2011.0731 ze dne 20.07.2011

Novinka Generování ICS/NCP z celních příjemek a výdejek - znovuzprovozněno kumulování položek.Verze 2.0.2011.0701 ze dne 01.07.2011

Novinka Při generování ICS/ECS z celního skladu se z číselníku Osvědčení přenáší do předložených dokladů a osvědčení (PDO) atribut Ekon. režim.


Novinka Generování ICS Dovoz + NCP z celních příjemek a výdejek - do PDO se negenerují záznamy s kódem 1199.


Novinka Při generování ECS Vývoz z celních příjemek a výdejek se čistá i hrubá hmotnost matematicky zaokrouhlují takto:
 • menší než 1 kg na 3. des. místa
 • větší než 1 kg na celá čísla


Novinka Při generování ICS Dovoz / NCP z celních příjemek a výdejek se čistá i hrubá hmotnost matematicky zaokrouhlují takto:
 • menší než 1 kg na 3. des. místa
 • větší než 1 kg na celá čísla


Novinka Při generování NCTS přijatý / vydaný z celních příjemek a výdejek se čistá i hrubá hmotnost matematicky zaokrouhlují takto:
 • menší než 1 kg na 3. des. místa
 • větší než 1 kg na celá čísla


Novinka Generování ICS Dovoz + NCP z celních příjemek a výdejek - změna u plnění atributu Množství v MJ:
 • pokud není MJ v celním sazebníku pro danou CN definována, tak se Množství v MJ neuvede.
 • pokud je MJ KGN nebo KGM, bude uvedena hmotnost.
 • pro ostatní MJ bude obsahovat sumu množství z kumulovaných položek celních příjemek / výdejek.Verze 2.0.2011.0601 ze dne 31.05.2011

Novinka Upraveno zaokrouhlování PONx při generování těchto typů celních dokladů:
 • ICS Dovoz
 • ICS NCP
 • ECS vývoz

PONx se zaokrouhlují matematicky na 2.des. místa.


Novinka Při generování ECS/ICS/NCP z celního skladu se atribut Celní výhody nepředvyplňuje

Při generování ze vzoru se hodnota přebírá z 1. položky vzoru.


Novinka Generování ECS Vývoz z celního skladu

Fakturovaná cena se zaokrouhluje na 3 des.místa.


Novinka Generování ICS Dovoz/NCP z celního skladu

Fakturovaná cena se zaokrouhluje na 3 des.místa.Verze 2.0.2011.0405 ze dne 04.05.2011

Novinka Při generování dokladu ECS vývoz z celního skladu se již negeneruje záznam do PDO s kódem 1199 (licence).
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export