Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Colné prípady (SK) - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Plugin 2.0.2015.1212 ze dne 31.12.2015

Novinka NCTS Vydany - přidána kontrola pro max. počet předchozích dokladů.

Deklarant může mít v evidenci dokladů více, ale exportováno bude max. 9, jinak to CEP validátor nevezme.Verze 2.0.2015.0900 ze dne 12.10.2015

Novinka NCTS Vydaný - upraveno zaokrouhlování hmotností na položkách - nově na 3 des.místa.Verze 2.0.2015.0800 ze dne 14.09.2015

Novinka Kopie dokladu : NCTS Přijatý v hav.postupu se skopírují hlavičkové atributy i s položkami.


Novinka NCTS Přijatý - rozšířen druh dokladu o CIM.
 • T-
 • T1
 • T2
 • T2F
 • T2SM
 • TIR
 • CIM


Oprava Rozpočet dopravného - kurz byl zaokrouhlen na 3 des.místa.

Opraveno.Plugin 2.0.2015.0510 ze dne 29.07.2015

Oprava Komunikátor, stahování zpráv

V logu nebyl aktualizován příznak el.podpisu, pro zprávy signed CEP.
Opraveno.Plugin 2.0.2015.0509 ze dne 27.07.2015

Oprava Stahování odpovědí od CÚ

V ne CEP prostředí mohlo dojít k chybě:
Method ConsignmentDescription not supported by automation object.
Opraveno. (Netýkalo se CEP prostředí - tam je to podporováno)Plugin 2.0.2015.0508 ze dne 22.07.2015

Novinka ECS vývoz - přidána podpora importu zpráv
 • SK509A - storno
 • SK509B - zamítnutí stornaPlugin 2.0.2015.0507 ze dne 22.07.2015

Novinka Import zpráv - upraven import zpráv s dokumentem Sprievodka.

V případě zjednodušeného postupu se Sprievodka neposílá. Zpráva SK529 obsahuje jen Dokument č.1., při načítání SK529 nebyl problém.
V případě normálního postupu zpráva SK529 obsahuje 2 dokumenty a tedy i Sprievodku, což řeší tato verze pluginu.Plugin 2.0.2015.0506 ze dne 21.07.2015

Novinka Import zpráv - občas se mohlo stát, že datová zpráva v sobě obsahovala i dokument Sprievodka, pak byla stažena tato Sprievodka místo vlastní datové zprávy.

Upraveno, bude stahován vždy první dokument.Plugin 2.0.2015.0504 ze dne 20.07.2015

Novinka Stahování odpovědí od CÚ

Upraveno stahování, aby šlo stahovat dle pobočky.Plugin 2.0.2015.0503 ze dne 20.07.2015

Novinka ECS Vývoz - přidána podpora importu zprávy SK905.007.Plugin 2.0.2015.0502 ze dne 20.07.2015

Oprava ECS Vývoz - pro CEP nešel import zprávy SK529A.

Opraveno.Plugin 2.0.2015.0501 ze dne 26.06.2015

Novinka NCTS Vydaný, NCTS Přijatý, ECS Vývoz: změna specifikace xsd schémat.


Novinka ECS Vývoz - Úprava kontroly nákladových kusů.

Značky a čísla, počet nákladových kusů, počet kusů.


Novinka Změna názvu souboru při exportu na CÚ.

Pokud se vyexportovala dávka na disk, ale selhalo odeslání (např. z důvodu chybně vyplněné deklarace) pak po opravě dat a a novém exportu se vygenerovala nová dávka a původní zůstala na disku.
Opraven název exportního souboru, tak aby nové generování přepsalo původní soubor.
Importní soubory odpovědí zůstávají (včetně data a času).

Novinka ECS Vývoz - upravena kontrola nezadání Množství pro MJ<>---.


Novinka CIM - export dokladu CIM : z přehledu NCTS Přijatý lze exportovat xml dávku OTS025 - pokud bude zvolen havarijní postup.

Na hlavičce dokladu je potřeba vyplnit standartní údaje + číslo CIM dokladu, stanice odeslání, a datum vystavení CIM.

Jako odpověď přijde zpět xml dávka OTS25 - z ní se naimportuje RDT číslo, a nastaví se stav dokladu na Ukončeno.

Komunikace přes EKR klienta, včetně el. podpisu.


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola na délku označení předchozích dokladů.


Novinka Stahování odpovědí od CÚ: číslo pobočky muselo být na 4 znaky.

Upraveno, lze 1 až 4.


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola EORI u příjemce.


Oprava NCTS Vydaný - podání - zpráva SK015, oprava exportu elementu CouOfDesGDS59 : položkové země určení, chybně byl prováděn test na položkovou zemi odeslání.

Opraveno.


Plugin 2.0.2015.0113 ze dne 13.01.2015

Novinka ECS Vývoz - úprava exportu dávky SK515 - PONT v elementu PriceCostsStatSK bude zaokrouhlen matematicky.Plugin 2.0.2015.0112 ze dne 12.01.2015

Oprava Při určité konstelaci v datech mohl export zprávy skončit chybou "Could not convert variant of type (null) into type (integer)". Opraveno.

Chyba nastávala při těchto datech:
1. v zadané materiálové položce nebyl vyplněn Popis nebo MJ
2. na předloženém dokladu zaškrtnuto Platnost pro 1.položku a nevyplněn Ekon.režim

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export