Důležité:


Colné prípady (SK) - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Plugin 2.0.2012.1101 ze dne 15.11.2012

Novinka NCTS Vydaný - aktualizace kontrol

NC12
Pokud je kód závazné trasy=PT1 nebo PT2, potom je popis záv. trasy povinný, jinak popis nesmí být použit

NC26
Pokud je kód závazné trasy=PT3, potom je Číslo povolení ZP osvobození povinné, jinak číslo nesmí být použito


Novinka ECS Vývoz, JSD SAD XML - úprava exportu Hrubé a čisté hmotnosti.

Hmotnosti je potřeba zapisovat do políček hmotností, ne do alternativních měrných jednotek. Export sám zařídí vyexportování do skupiny ItemAmount, podobně jako množství, množství ekon. a alt. MJ.


Novinka ICS Dovoz - dávka JSD SAD.XML

Přidány kontroly vyplněnosti:

 • na Režim
 • typ zastupování a vyplněnost Deklaranta vs Zástupce
 • Země odeslání
 • Země určení
 • SPZ dopravního prostředku
 • Kód dodací podmínky
 • Místo dodací podmínky
 • Druh dopravy na hranici
 • Druh dopravy ve vnitrozemí
 • Místo zápisu
 • Datum zápisu
 • Zodpovědná osoba
 • Příjemce + EORI
 • Deklarant + EORI
 • Typ skladu - typ, země, ek.režim
 • Popis nákl. kusů
 • Kód preference


Novinka NCTS Vydaný, NCTS Přijatý - úprava exportu dat organizací na max. délku 35 znaků.

Týká se exportních zpráv:
IE15, IE14, IE141, IE13, IE07, IE44

Pro ostatní moduly zůstává max. 100 znaků


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz

Přidána kontrola položkových fakturovaných cen vůči součtu násobků materiálových položek a množství.


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola PR017:

Ak Kód deklarácie (odsek 1.1) = "EX" alebo "EU" a zároveň Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) sa nachádza v zozname (10; 11; 21; 23; 31),
ISO kód krajiny sídla príjemcu (odsek 8) musí byť štát mimo EÚ.Plugin 2.0.2012.1005 ze dne 06.11.2012

Novinka NCTS Vydaný - aktualizace pravidla C100:

Pokud je vyplněn výsledek kontroly, potom
celní úřad odeslání a dohodnuté umístění zboží(kód i umístění) nesmí být vyplněno,
jinak schválené umístění zboží nesmí být vyplněnoPlugin 2.0.2012.1003 ze dne 26.10.2012

Novinka ECS Vývoz - přidán export:
 • SpecificCircumstancesIndicator - Kód špecifických okolností
 • TransportChargesMethodOfPayment - Spôsob platby prepravnéhoVerze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Novinka Úprava akce pro přidělení pořadového čísla zápisu, při akci kopie dokladu, Nová z aktuální, ze vzoru budou po automatickém přiřazení čísla zápisu doplněny záznamy do předchozích dokladů všech položek (CLE-...).

ICS Dovoz v ZJP.


Novinka Automatické založení zpráv při generování databáze

ECS Vývoz:

 • SK515 - ECS vývoz - colné vyhlásenie
 • SK513 - ECS vývoz - žiadosť o opravu colného vyhlásenia
 • SK514 - ECS vývoz - žiadosť o zrušenie colného vyhlásenia
 • SK904 - ECS vývoz - vyžiadanie informácie o stave colného vyhlásenia

ICS Dovoz:

 • SK315 - ICS dovoz - podanie PCV

NCTS Vydaný:

 • SK015 - Tranzit vydaný - údaje CV
 • SK013 - Tranzit vydaný - oprava CV
 • SK014 - Tranzit vydaný - žiadosť o stornovanie
 • SK141 - Tranzit vydaný - informácia o nedoručenej TO

NCTS Přijatý:

 • SK007 - Tranzit prijatý - oznámenie o dodaní
 • SK044 - Tranzit prijatý - záznamy o vykládke

Odpovědi NCTS:

 • Odpovede EKRPlugin 2.0.2012.1001 ze dne 22.10.2012

Novinka Stahování odpovědí od CÚ

Přidána podpora stahování odpovědí dle čísla pobočky. Přednost má globálně nastavené číslo pobočky - v nastavení komunikátoru (současné chování. Pokud není vyplněno, tak se číslo pobočky vezme z aktuálních Nastavení parametrů (Zkratka názvu deklaranta).Plugin 2.0.2012.0939 ze dne 19.10.2012

Novinka NCTS Vydaný - přidána kontrola na vyplněnost Lhůty při použití kódu výsledku kontroly


Novinka NCTS Vydaný - změna pravidla R909.

Nové znění:
Ak je kód krajiny určenia (prvé dva znaky z elementu Customs office of destination.Reference number) "SM" a kód krajiny odoslania (Prvé dva znaky z elementu Customs office of departure.Reference number) je "IT", potom element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Type of declaration) môže byť iba "T2SM".


Novinka NCTS Přijatý: úprava exportu elementu CusSubPlaHEA66 - Pracovisko colného úradu predloženia tovaru


Novinka NCTS Přijatý: úprava kontrol C155 a R245

C155
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Zjednodušený postup" (Header.Simplified procedure flag) obsahuje kód "1",
POTOM údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Dohodnuté umiestnenie tovaru" (Header.Agreed location of goods) nemôže byť uvedený, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód dohodnutého umiestnenia tovaru" (Header.Agreed location of goods code) nemôže byť uvedený, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Pracovisko colného úradu predloženia tovaru" (Header.Customs sub place) nemôže byť uvedený, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Schválené umiestnenie tovaru" (Header.Authorised location of goods) je nepovinný u schváleného príjemcu,
INAK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Dohodnuté umiestnenie tovaru " (Header.Agreed location of goods) je nepovinný, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód dohodnutého umiestnenia tovaru" (Header.Agreed location of goods code) je nepovinný, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Pracovisko colného úradu predloženia tovaru" (Header.Customs sub place) je nepovinný, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Schválené umiestnenie tovaru" (Header.Authorised location of goods) nemôže byť uvedený.

R245
Údaje "Pracovisko colného úradu predloženia tovaru" (Header.Customs sub place), "Schválené umiestnenie tovaru" (Header.Arrival authorised location of goods) a "Dohodnuté umiestnenie tovaru" (Header.Arrival agreed location of goods) na úrovni skupiny údajov "TRANZITNÁ OPERÁCIA" (Header), nemôžu byť použité súčasne.


Novinka NCTS Vydaný, přidány kontroly TINů NC05:

AK údaj
"HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ / Krajina" (Principal.Country code), alebo
"SCHVÁLENÝ ODOSIELATEĽ / Krajina", alebo
"DEKLARANT NA MIESTE URČENIA / Krajina" (Trader at destination.Country code), alebo
"ZÁSTUPCA / Krajina" (Representative.Country code), alebo
"ODOSIELATEĽ / Krajina" (Consignor.Country code), alebo
"PRÍJEMCA / Krajina" (Consignee.Country code), alebo
"ODOSIELATEĽ - BEZPEČNOSŤ / Krajina" (Consignor - security.Country code), alebo
"PRÍJEMCA - BEZPEČNOSŤ / Krajina" (Consignee - security.CountryCode)
obsahuje kód "SK"
POTOM údaj "TIN" je povinný,
INAK údaj "TIN" je nepovinný.


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola PR072:

PR072 Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "C" alebo "F", uvedenie predchádzajúceho dokladu (odsek 40) je nepovinné, inak musí byť na každej tovarovej položke CV uvedený aspoň jeden predchádzajúci doklad.


Novinka ECS vývoz přidány kontroly PR062+PR063+PR096

PR062
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "B","C","E" alebo "F", tak Kód regiónu krajiny pôvodu tovaru (kód kraja SR) (odsek 34b) je nepovinný.

PR063
Ak (Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "76" alebo "77") alebo (Kombinácia režimov (odsek 37.1) = "3171" alebo "3178"), tak Kód regiónu krajiny pôvodu tovaru (kód kraja SR) (odsek 34b) nesmie byť uvedený.

PR096
Technické pravidlo:
Ak nie je pre daný element aplikované žiadne z uvedených pravidiel, ktoré hovorí o povinnosti/nepovinnosti elementu, tak je element povinný.


Novinka ECS Vývoz, přidána kontrola PR020 pro režimy 31XX:

Ak Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "31", tak na každej tovarovej položke CV v odseku 40musí byť uvedený Predchádzajúci doklad "Y-IM-*" alebo "Y-EU-*".Plugin 2.0.2012.0933 ze dne 17.10.2012

Novinka NCTS Přijatý - přidána kontrola na MRN


Novinka NCTS Přijatý - přidána kontrola na zastupování


Novinka NCTS Přijatý - úprava exportu podávací zprávy IE007, IE044 názvy organizací jsou omezeny na 35znaků, dle dokumentace celní správy SRPlugin 2.0.2012.0929 ze dne 15.10.2012

Novinka NCTS Vydaný - úprava exportu podávací zprávy IE015, názvy organizací jsou omezeny na 35 znaků, dle dokumentace celní správy SR.Plugin 2.0.2012.0928 ze dne 10.10.2012

Novinka ECS Vývoz, přidány kontroly PR035, PR036, PR096 pro kontrolu fakturované měny a ceny:

PR035
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "B" alebo "C" alebo "E" alebo "F" a zároveň nie sú uvedené údaje v časti "Skladová evidencia", tak odsek 22 (Mena a celková faktúrovaná suma) je nepovinný.

PR036
Ak Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "76" alebo "77" alebo Kombinácia režimov (odsek 37.1) = "3171" alebo "3178" a zároveň nie sú uvedené údaje v časti "Skladová evidencia", Mena a celková fakturovaná suma (odsek 22) nesmie byť uvedená.

PR096
Technické pravidlo:
Ak nie je pre daný element aplikované žiadne z uvedených pravidiel, ktoré hovorí o povinnosti/nepovinnosti elementu, tak je element povinný.


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola vyplněnosti PR056:

Pokud je v předložených podkladech záznam s hodnotou 4PZC - na použitie zjednodušeného postupu podľa osobitného predpisu (Čl. 76 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení)

pak Kód výsledku kontroly musí být A3 - Authorised Trader, jinak nesmí být uvedeno.


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola PR019 - pro předcházející režim 51:

Ak Kód predchádzajúceho režimu (odsek 37.1) = 51, tak na každej tovarovej položke CV v odseku 40 musí byť uvedený aspoň jeden Predchádzajúci doklad zo zoznamu (Y-IM-*, Y-EU-*, Y-CO-*, Z-IM-*, Z-EU-*, Z-CO-*)Plugin 2.0.2012.0927 ze dne 08.10.2012

Novinka NCTS Vydaný - export dávky IE015: úprava elementu PlaOfLoaCodHEA46, bude exportováno jako SK. + místo.Plugin 2.0.2012.0925 ze dne 08.10.2012

Oprava NCTS Vydaný - opravena kontrola C188.Verze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka ICS Dovoz: zavedena obecná podpora kontrol dokladu ICS.

Přidána kontrola na vyplněnost místa podání.

Přidána podpora volání uživatelských uložených procedur.
Exportní plugin obsadil obecné využití procedury ep_CLA_CheckControl a dále je volána procedura ep_CLA_CheckControl2 pro případné další uživatelské zpracování kontrol/akcí.


Novinka ICS Dovoz - při ručním přiřazení pořadového čísla zápisu dojde k vložení záznamu do předchozích dokladů,

typ CLE - Evidenčné číslo/deň zápisu tovaru do evidencie

 • Číslo MCK
 • Typ Y
 • Datum podání ICS
 • Číslo položky


Novinka Pořadové číslo zápisu:

Do NCTS Přijatý a ICS Dovoz byla přidána možnost přidělování čísla evidence.

Pro NCTS Přijatý platí, že se číslo přiřadí automaticky, po příjmu zprávy CR_UKO IE25. Případně lze přiřadit manuálně.

Přidělení nastane pokud:

 • ještě není přiděleno
 • v Nastavení parametrů je vyplněna příslušná konstanta
 • u NCTS Přijatého je stav dokladu Ukončeno (bez IE25 je nutné uživatelsky změnit stav)
 • u ICS Dovoz musí být ZJP

Pokud ICS Dovoz vzniká akcí nová z aktuální, ze vzoru, pak pokud má zdrojový doklad nastaveno ZJP, dojde k automatickému přiřazení pořadového čísla zápisu.

Pokud ICS Dovoz vzniká z celního skladu (příjemka i výdejka) ze vzorové deklarace ICS Dovoz pak opět bude číslo automaticky přiděleno, jedná-li se o ZJP.

Konstanta a délka zarovnání se nastavuje dle příslušného druhu v Nastavení parametrů, zál.č.2 Ev.čísla.


Novinka Převod dokladu NCTS Přijatý na ICS do předložených podkladů bude automaticky přidán záznam '9999' s odkazem na ref. číslo zdrojového dokladu.Plugin 2.0.2012.0735 ze dne 31.08.2012

Oprava NCTS Vydaný - při exportu podávací zprávy mohlo dojít k chybě:

Field 'CUOdjezd' not found.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Novinka Převod dokladu NCTS Přijatý na NCP : pro Slovenskou legislativu se vytvoří záznam v tabulce předložených podkladů a licencí s druhem 9999 - doklad a označením z reg.čísla RDT zdrojového dokladu NCTS Přijatý.


Novinka Komunikátor - log: přidání vazby na doklad.

V přehledu událostí lze zobrazit data daného dokladu (NCTS, ICS, ECS).


Novinka NCTS Vydaný - přehled položek - akce Odpis z dočasného skladu

Pokud v předchozích dokladech nebyl záznam typu '8', došlo k chybě Incorrect syntax near... Opraveno.

Akce Odpis z dočasného skladu - pro cílový doklad:

 • NCTS Vydaný, bude dohledán druh předchozího dokladu typu:
  • leg CZ : 337 - Souhrnné celní prohlášení pro účely dočasného uskladnění
  • leg SK : T2 - Tovar má štatút Spoločenstva
 • ICS Dovoz, NCP :
  • leg CZ : 821 - Tranzitní doklad T1
  • leg SK : 821 - Tranzitní doklad T1

Pokud nebude dohledáno, nebude druh vyplněn, ale ostatní data předchozího dokladu budou vyplněna.


Novinka Automatické přidělování MRN pro doklady NCP/MCK.

MRN bude přiděleno automaticky v akcích:

 • Nová
 • Nová ze vzoru
 • Nová z aktuální
 • Převodu z jiného celního dokladu

Nastavení dle parametrů Ev.čísla: Místní řízení(U řada).Verze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Novinka Pro slovenskou legislativu byly zrušeny kontroly pro vyplnění SPZ, lze zapsat malými písmeny, lze zapsat libovolné oddělovače částí SPZ.


Novinka Žádosti o vrácení cla - úpravy:
 • přepočty jednotkových cen, dle kurzu na celní příjemce
 • seskupování dle katalogového čísla (od 3. pozice)
 • PCD - ev. čísla ICS
 • PCD čísla položky ICSPlugin 2.0.2012.0734 ze dne 20.08.2012

Novinka Žádost o vrácení cla, výše cla bude exportována bez zaokrouhlení na 4 des. místa.Verze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka Vratky - úprava v exportu žádosti o navrácení cla.

Při generování z ECS Vývoz, nemusí být označení PCD na 16 znaků.
/element ImportSADCodeShort se bere jako posledních 12 znaků/


Novinka Export žádosti o navrácení cla

Element ReferenceNumber se bude naplňovat z dat referenčního čísla: Organizační struktura, externí atribut TabStrom._ClaSK_ReferenceNumber, pokud není, bude vyplňován jako doposud, tj. konstanta V a číslo požadavku.


Novinka ICS/NCP Dovoz - Předvyplňování dph kódu B00:

Při zakládání první položky dokladu NCP nebo ICS Dovoz bude předvyplněn celní DPH kód B00, pokud je požadováno v Nastavení parametrů.
Další položky již budou přebírat případně vyplněný celní DPH kód z pořadové položky č.1.


Novinka ICS Dovoz, v exportní dávce budou v elementu PackagesGoodsNote (o.31) exportovány materiálové položky pouze v režimu 4100.


Novinka Úprava výpočtu o.22 celkové fakturované částky za doklad ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz:

Pokud bude doklad v hlavní měně, Slovenské legislativě, a příznak rozpočtu PONx není Fakturovaná cena včetně dopravy,
pak v případě zadaných DDNo22 se bude přičítávat PONT - dopravné za tuzemský úsek.Verze 2.0.2012.0121 ze dne 01.02.2012

Novinka ICS Dovoz, NCP Dovoz, úprava atributu o.44 DPH - položky, bude veden na 2 des.místa.

Upravena procedura generování ICS z NCP.


Novinka ECS Vývoz - pojmenování datového souboru s žádostí o navrácení cla - číslo povolení nebude z Nastavení parametrů, ale z Organizační struktury, zál. č. 5 Celní sklad, atribut Číslo rozhodnutí CÚ.

Dále se přidává konstanta Vratka, a datum generování žádosti.

Je potřeba zachovat princip, že musí existovat právě jeden sklad odkazující se na celní Nastavení parametry na které je navázán daný doklad ECS Vývoz, ICS Dovoz.Verze 2.0.2012.0120 ze dne 24.01.2012

Novinka Celní sazebník: Přidána podpora importu slovenského celního sazebníku, včetně doplňkových kódů a dat minulého roku.

Importní soubor: tarzbozi04.xml


Novinka Výpočet cla, výpočet základu DPH:

Upraven výpočet základu DPH, o.44 DPH - nebude zaokrouhlován

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export