Důležité:


Colné prípady (SK) - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;Obsah

Verze 2.0.2011.1213 ze dne 29.12.2011

Oprava ECS Vývoz - pro Slovenskou legislativu se na akci nespočetla celková fakturovaná částka o.22.

Opraveno.


Oprava NCTS Přijatý - upraveno zpracování SPZ: oddělovač pro tahač a návěs-přívěs je '/'.

Úprava ve zprávách SK043 a SK044.


Oprava ECS Vývoz - upraven import skutečného CÚ výstupu, ze zprávy SK599.Verze 2.0.2011.1208 ze dne 21.12.2011

Novinka Do konfigurace komunikátoru byl přidán atribut Pobočka.

Pokud bude vyplněn, budou stahované zprávy filtrovány právě pro danou pobočku. Toto umožní fungování různých poboček pod stejným licenčním číslem (celním).


Novinka Upraven export XML JSD - přidán export Kód daně: AdditionalCode3

Doplnkový kód tovaru 3 (národný doplnkový kód)


Novinka NCTS Vydaný, NCTS Přijatý: v položkách umožněno zadat čistou a hrubou hmotnost na 3 des. místa.


Novinka NCTS Přijatý - upraven export DI_VYK SK044A:
 • upraven export celkové hrubé hmotnosti
 • upraven export země SPZ, pokud není vyplněna


Oprava Při spuštění akce Výpočet cla 2012 mohlo dojít k chybě:

Neplatný režim (a) nebo obchodní operace. (Invalid regime and/or transaction code.).
Opraveno.Verze 2.0.2011.1105 ze dne 21.11.2011

Novinka Import z Ečitu SK - zavedena podpora importu nové struktury Ečitu:

Report / DMCISNomenclature / NomenclatureList / Nomenclature

Podpora "staré" struktury (ciselnik / data / radek) zůstává zachována, program strukturu KN04.xml pozná automaticky.


Novinka Stahování odpovědí od CÚ:

Odpovědi od CÚ budou stahovány ve dvou balících po 50-ti zprávách. (povolené maximum ze strany GŘC SK).


Novinka ICS Dovoz, NCP, ECS Vývoz - upraven přenos z obchodních operací

Délka podporovaných ob. operací: libovolná


Novinka ICS Dovoz - v editoru předložených podkladů, osvědčení a licencí byla zpřístupněna volba:
Platnost pro všechny položky.

Export JSD XML: v exportu budou do následných položek taktéž exportovány předložené podklady, osvědčení a licence z první položky s danou volbou.Verze 2.0.2011.1022 ze dne 04.10.2011

Novinka Zrušen export vývozce v dávce ICS_JSD_XML.Verze 2.0.2011.0907 ze dne 07.09.2011

Novinka Úprava exportu předchozích dokladů dávky JSD XML.

Nebude výjimka pro režim 4000 a druh předchozího dokladu ZZZ.Verze 2.0.2011.0701 ze dne 01.07.2011

Novinka ICS Dovoz, export dávky JSD XML: předchozí doklad nebude exportován, pokud je režim 4000 - Dovoz do volného oběhu bez daňového osvobození a druh předchozího dokladu je ZZZ - Iné.


Novinka ICS Dovoz, Generování dodatečných ICS Dovoz z NCP:

Ze zdrojových dokladů budou převzaty všechny SPZ při příjezdu a SPZ při přestupu.


Novinka Nebude se přenášet vlastní hmotnost do množství, pokud není vyplněno MJ.Verze 2.0.2011.0601 ze dne 31.05.2011

Novinka ICS Dovoz, NCP, zaokrouhlování:
 • Fakturovaná cena se zaokrouhluje na 3 des.místa.
 • Statistická hodnota se zaokrouhluje na celá čísla, matematicky
 • Celní hodnota se zaokrouhluje na 2 des.místa.


Novinka ICS Dovoz, zaokrouhlování částek v DCH položky:
 • Přirážky v hlavní měně (13a až 17c)
 • Srážky v hlavní měně (19, 20, 21,22)

Bude zaokrouhleno na 2 des.místa, matematicky


Novinka ICS Dovoz - upraven výpočet statistické hodnoty. Pro režimy XX51: statistická hodnota bude nenulová (nulová pouze pro českou legislativu).Verze 2.0.2011.0405 ze dne 04.05.2011

Novinka Předložené podklady, licence, osvědčení, atribut Ekon. režim

Byla přidána podpora přenosu atributu Ekonomický režim do akcí:

 • Kopie položky
 • Kopie dokladu, Nová z aktuální
 • Kopie dokladu, Nová ze vzoru
 • Kopie podkladů/osvědčení z 1. položky
 • Generování dodatečných ICS Dovoz (z NCP).Verze 2.0.2011.0310 ze dne 18.04.2011

Novinka ICS Dovoz, NCP doklady, je povoleno zadávat Druh prohlášení Z.

Z - pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle čl. 76 odst. 1 písm. c) Kodexu (zápis zboží do protokolu)

NCP Doklady typu Z lze převádět na dodatečné ICS Dovoz - akce Generování dodatečných ICS Dovoz. Druh prohlášení cílového dokladu zůstane Z.


Novinka ICS Dovoz, předložené podklady/osvědčení, přidána možnost zadání Ekonomické procedury.

Určuje, zda zboží vstupuje nebo vystupuje do/z celního režimu s ekonomickým účinkem.

Příznak se uvádí pouze u certifikátů (povolení) na celní režim s ekonomickým účinkem (CertificateCode = N990 alebo C601). Možné hodnoty:

 • (není)
 • 1 = vstup do ekonomického režimu
 • 2 = výstup z ekonomického režimu
 • 3 = bez zápisu (do skladové evidence)

Exportováno v dávce JCD_XML, ItemCertificate.EconomicProcedureFlagVerze 2.0.2011.0306 ze dne 30.03.2011

Novinka Zaokrouhlení základu pro výpočet cla - pro účely výpočtu pomocí webové služby celní správy bude základ celní hodnoty pro slovenskou legislativu zaokrouhlen matematicky.

Po příjmu odpovědi výpočtu, budou rovněž mat. zaokrouhleny hodnoty pro testy shody/různosti základů.


Novinka ICS Dovoz, generování dodatečných ICS Dovoz z NCP:

Nebude testován stav propuštěno / vyplnění datumu propuštěno.


Novinka Úprava číselníku Další zvláštní okolnosti.
 • A Poštové a expresné zásielky
 • B Lodné a letecké zásoby
 • C Cestná doprava
 • D Železničná doprava
 • E Schválené hospodárske subjekty


Novinka NCTS Přijatý: byl zpřístupněn atribut Ref.číslo / RDT, kam se bude automaticky importovat údaj RDT - evidenčné číslo registra dodaného tovaru. Import ze zprávy SK043.Verze 2.0.2011.0208 ze dne 11.03.2011

Novinka Kopie dokladů, z aktuální, ze vzoru - obchodní operace se předvyplňovala na 1 místo, upraveno, má být na 2 místaVerze 2.0.2011.0206 ze dne 03.03.2011

Novinka ICS Dovoz - výpočet cla pomocí české webové služby:

Pro slovenskou legislativu nebude přebírána sazba DPH z výpočtu, ale bude dohledána v číselníku DPH, dle celní specifikace: Celní kód: sazba
1 - Základní sazba
2 - Snížená sazba
3 - Nulová sazba

Platí pro akce:

 • Výpočet cla v editoru položky
 • Hromadný výpočet cla nad přehledem položek
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export