Chyba ve výpočtu DPH při samovyměření v CM - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Vážení zákazníci,


v dubnu 2012 jsme Vás e-mailem upozorňovali na změnu/novinku v oblasti evidence a účtování faktur přijatých v režimu samovyměření (reverse-charge) s tím, že je k dispozici funkcionalita daňových kurzů na přijatých fakturách (dobropisech).


Protože však byla tato funkcionalita daňových kurzů na přijatých fakturách (dobropisech) pro Vás nepřístupná (zpřístupnila se až stažením pluginu Daňové kurzy na faktuře), ale funkcionalita účtování samovyměření byla uvolněna již dříve ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0212, mohlo dojít k chybné aplikaci kurzu cizí měny u samovyměření a tím i k chybnému výpočtu základu DPH, částky DPH a následkem toho i k chybnému přiznání k DPH.


Obsah


K chybnému výpočtu mohlo dojít za těchto podmínek:

 • Helios Orange pro českou legislativu. (Slovenské nebo jiných legislativ se netýká.)
 • Faktury (dobropisy) přijaté v režimu samovyměření v cizí měně (netýká se dokladů v hlavní měně - CZK).
 • Kurz faktury a kurz pro účely DPH není stejný (např. z důvodu jiného data případu a DUZP nebo povinnost použít celní kurz). Pokud se kurzy neliší, je výpočet správný.
 • Faktury (dobropisy) přijaté se účtovaly pomocí nových řádků kontace samovyměření v době před stažením a používáním funkcionality pluginu Daňové kurzy na faktuře, na faktuře oblast [3] Kurz DPH. Jedná se tyto o druhy řádků kontace:
  • Samovyměření DPH
  • Samovyměření DPH - korekce
  • Samovyměření DPH (hlavička)
   (Netýká se tedy dokladů, na kterých bylo samovyměření účtováno původním způsobem – stiskem tlačítka samovyměření při editaci před zaúčtováním nebo v účetním deníku a vybráním účtů samovyměření v dialogovém oknu Samovyměření.)


Za výše uvedených podmínek se Základ DPH a Částka DPH počítaly pouze kurzem faktury a neaplikovaly se jako dříve kurzy pro účely DPH z kurzovního lístku v okamžiku účtování dokladu.


Za chybné chování programu se omlouváme.


Upozornění Od nové verze (cca 25. 4. 2012) bude po update Helios Orange oblast Kurz DPH přístupna všem uživatelům (pro českou legislativu), nebude již třeba žádat o povolení stažení pluginu Daňové kurzy na faktuře.

Popis celé funkcionality samovyměření naleznete v samostatném článku v Poradně - Samovyměření. Hlavní změna spočívá v tom, že se kurz pro účely DPH zadává přímo na hlavičce faktury.


Detekce chyb

Jak zjistit doklady, kterých se potencionální chybná aplikace kurzu pro účely DPH při účtování samovyměření týká?

Stáhněte si prosím z Helios Store balíček kontrolních sestav "Kontrola samovyměření", viz Helios Store, záložka Zdarma.


Upozornění Pokud nemáte možnost stažení ze Store, je možno kontrolní balíček stahnout zde: Kontrola samovyměření.zip. Soubor si uložte např. na plochu, soubor rozzipujte - tj.označte a pravým tlačítkem myši zvolte Extrahovat do Kontrola_samovymereni\. Vznikne nový adresář Kontrola_samovymereni, v něm bude 6 souborů. Soubor se jménem 00_INSTALACE.HIM otevřete - 2x klikněte myší. Otevře se Helios Orange, přihlaste se do Helios Orange běžným způsobem a potvrďte import skriptu kliknutím na tlačítko Ano.


Kontroly se spouští z přehledu Přijaté faktury z místního menu (na pravé tlačítko myši) akcí Kontrola samovyměření:

 1. Kontrola samovyměření – nezaúčtované ... přehled nezaúčtovaných faktur / dobropisů
 2. Kontrola samovyměření – zaúčtované ... zaúčtované doklady, při větším počtu dokladů může zobrazení trvat relativně delší dobu
 3. Kontrola samovyměření – zaúčtované – přehled ... slouží pouze pro rychlé zobrazení přehledu napočítaného předchozí akcí ad 2.


Podmínky pro zobrazení faktur (dobropisů) v těchto kontrolních přehledech - potencionálně se může jednat o chybné doklady:

 • Pouze faktury (dobropisy), kde jsou položky v režimu samovyměření.
 • Měna faktury různá od Hlavní měny (CZK)
 • Zdroj Kurzu pro účely DPH = Kurz faktury


Kontrola samovyměření – nezaúčtované

Je přehledem faktur (dobropisů) přijatých v režimu samovyměření v cizí měně, které doposud nejsou zaúčtované. Zkontrolujte prosím, zda je na těchto dokladech správně kurz pro účely DPH a pokud měl být použit jiný kurz faktury a jiný kurz pro účely DPH, je třeba tyto doklady opravit.

Oprava chybných dokladů

U dokladů zrušte realizaci, na jednotlivých chybných dokladech použijte tlačítko Oprava Oprava.jpg, v poli Zdroj kurzu vyberte Daňový kurz nebo Celní kurz a v poli Kurz DPH vyberte správný kurz DPH a nakonec doklady opět zrealizujte.


Kontrola samovyměření – zaúčtované

Je přehledem položek (nikoli hlaviček) zaúčtovaných faktur (dobropisů) přijatých v režimu samovyměření v cizí měně.

Pro zaúčtované FP jsou k dispozici tyto sloupce:

 • Uzavřeno (U) – zaškrtávátko, informace, zda je období DPH uzavřeno.
 • Sazba DPH pro samovyměření (Sazba PDP) – sazba DPH pro účely samovyměření.
 • Sloupce z položek faktur:
  • Základ DPH samovyměření
  • Částka DPH samovyměření
  • Základ DPH samovyměření – HM
  • Částka DPH samovyměření – HM
 • Sloupce, které jsou přepočteny kurzem, kterým by se účtovalo do účetního deníku (podle nastavení na DUD):
  • Základ DPH samovyměření daň
  • Částka DPH samovyměření daň
 • Sloupce, kde je vypočítán rozdíl předchozích sloupců. Pokud jsou v těchto sloupcích nenulová čísla, jedná se o pravděpodobně chybné doklady:
  • Základ DPH samovyměření rozdíl
  • Částka DPH samovyměření rozdíl
 • Měna – měna faktury
 • Kurz – kurz faktury
 • Množství Kurz – množství k kurzu faktury
 • CC bez daní valuty po slevě – cena celkem bez daní valuty po slevě – částka celkem položky (bez DPH), ze které se provádí přepočet kurzem.
 • Textová položka – informace, zda se jedná o textovou nebo skladovou/službovou položku
 • Druh pohybu – faktura přijatá nebo dobropis přijatý (poznámka – u dobropisů jsou číselné údaje s opačným znaménkem – odečítají se)
 • Realizovano (R) – doklad realizován
 • Účtováno (Ú) – doklad zaúčtován
 • Datum případu (DMR) - datum případu
 • DUZP (DMR) - DUZP
 • Druh účetního dokladu (DUD) - druh účetního dokladu v účetním deníku.
 • Dohledání kurzu pro DPH – podle nastavení DUD nebo globální konfigurace
 • Celní Kurz - podle nastavení DUD
 • DPH počítat vždy z hlavní měny - podle nastavení DUD
 • Kurz DPH - Kurz pro účely DPH dohledán podle pravidel pro účtování do účetního deníku
 • Množství kurzu DPH – množství ke kurzu DPH
 • Vazby přes nástroj Nastav (slouží např. na zjištění řady a čísla dokladu):
  • Pohyby zboží
  • Textové položky
  • Faktury (hlavičky faktur nebo dobropisů)
  • Období DPH


Oprava chybných dokladů

Zaúčtované faktury, které spadají do neuzavřeného období DPH, odúčtujte, u dokladů zrušte realizaci, na jednotlivých chybných dokladech použijte tlačítko Oprava Oprava.jpg, v poli Zdroj kurzu vyberte Daňový kurz nebo Celní kurz a v poli Kurz DPH vyberte správný kurz DPH a nakonec doklady opět zrealizujte a zaúčtujte.


Zaúčtované faktury, spadající do uzavřeného období DPH (přiznání k DPH odesláno) opravit bohužel nelze. V tomto případě je třeba vyhledat chybné doklady, vyčíslit rozdíl v základu daně a daně na vstupu a výstupu (viz i sloupce Základ DPH samovyměření rozdíl a Částka DPH samovyměření rozdíl) a podat dodatečné přiznání k DPH, tj. vytvořit období DPH dodatečné a opravit částky DPH a Základů DPH interním dokladem, kde bude uplatnění DPH nasměrováno na období DPH dodatečné. V případě, že je zálohový koeficient menší než 100%, je zapotřebí v interním opravném dokladu zohlednit i krácení daně na vstupu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export