Důležité:


Cenová úroveň - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Tato akce se použije v případě kdy je potřeba použít pro fakturaci výkonů daného vozidla pro různé zákazníky různou cenovou úroveň, tj. jiný ceník je zadán na kartě tohoto vozidla na záložce Ekonomické údaje. Přehled v podstatě obsahuje převodní tabulku mezi cenovou úrovní zákazníka (pole Původní cenová úroveň) a cenovu úrovní, která se má pro daného zákazníka u vozidla uplatnit (pole Nová cenová úroveň).

Výpočet jednotkové ceny probíhá v několika krocích:

Nejprve program určí ceník, který bude použit pro konkrétní fakturační příkaz (závisí na kombinaci zákazník vozidlo):

1.Program zjistí ceník přidělený zákazníkovi (cenová úroveň z karty organizace); pokud zákazník nemá přidělen žádný ceník, bere se cenová úroveň) z konfigurace.

2. Program prohledá tabulku cenových úrovní použitého vozidla; pokud ve sloupci Původní cenová úroveň nalezne ceník přidělený podle bodu jedna (tj. cenovou úroveň zákazníka), změní cenovou úroveň podle sloupce Nová cenová úroveň (tj. změní ceník pro daného zákazníka a dané vozidlo na ceník uvedený v sloupci Nová cenová úroveň). Pokud v tabulce ceník nenalezne, zůstává v platnosti ceník z bodu jedna.

3. V takto zjištěném ceníku je vyhledána cena pro příslušný kód služby. Pokud není pro příslušný kód služby cena v ceníku nalezena, program nastaví nulu.

Z výše uvedeného m.j. vyplývá, že pokud je pro kombinaci zákazník / vozidlo nastaven jiný ceník než standardní a v tomto speciálním ceníku není pro příslušný kód služby nalezena cena, program vrátí ihned nulu a nepokračuje již prohledáním standardního ceníku.

Po stisknutí tlačítka Nový se otevře formulář, kde zadáte původní a novou cenovou úroveň pro toto vozidlo.

Akutní stavy vozidel

Akci vyvoláte z místní nabídky v přehledu vozidel. Otevře se přehled všech aktuálních alarmů ke všem vozidlům, které mají zavedený automatický systém sledování údržeb a kontrol. Intervaly, které jsou rozhodné pro upozornění na příslušnou údržbu, se nastavují v číselníku Kódy údržby, v poli Upozornit předem. V přehledu jsou všechny alarmy, kdy se blíží termín další údržby a samozřejmě i údržby po uplynutí intervalu údržby.

Přehled má pouze informační charakter. Můžete však pracovat se standardními nástroji pro práci s přehledy v systému Helios Orange, tzn. tisk, třídění, filtrace atd.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export