Celní výdejky, Volby místní nabídky - Celní sklady

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

ObsahV přehledu Celní výdejky lze provádět další operace spojené s doklady celních výdejek. Ty jsou přístupné k označenému dokladu přes pravé tlačítko myši v tzv. místní nabídce. Kromě standardních funkcí modulu Oběh zboží (skladová evidence) je pro celní sklad možno sledovat:

Volba vám umožní k danému dokladu zobrazit ty doklady, ze kterých byl vystaven (pro moduly Oběh zboží a Celní sklad), a ty, které byly z něho vystaveny položkovým nebo dokladovým přenosem. Poklepáním na číslo dokladu nebo na ikonu Najdi se přenesete na vybraný doklad.


Výrobní čísla

Tato volba zobrazí přehled výrobních čísel daného dokladu.


Přehled položek

Možnost zobrazení položek zadaných na dokladu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých výdejových dokladech v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu. Označíte-li více dokladů, ukáže se přehled položek ze všech označených dokladů.


Celní případy

Generování JCD Podle vzoru určeného v Organizační struktuře a údajů vyplněných v celní výdejce vygeneruje JCD do přehledu Dovoz.

Generování ZJCD

Podle vzoru určeného v Organizační struktuře a údajů vyplněných v celní výdejce vygeneruje JCD Zjednodušený dovoz.

Přehled návazných celních případů

Ukáže vygenerované JCD (ZJCD) akcí Generování JCD (ZJCD).

Přehled návazných položek celních případů

Ukáže položky z vygenerovaných JCD (ZJCD) akcí Generování JCD (ZJCD). Doplnění předchozích celních dokladů

Odpisový list malý

Otevře se přehled čerpání položek výdejkami nad označenou položkou a případně vygenerovaných JCD z výdejek. Existuje zde možnost tisknout formulář Odpisového listu pomocí Tisku formulářem. (klávesa <F8>, nebo volba místní nabídky Tisk)

Odpisový list velký

Otevře se přehled čerpání položek výdejkami z celého JCD nad označenou položkou a případně vygenerovaných JCD z výdejek. Existuje zde možnost tisknout formulář Odpisového listu pomocí Tisku formulářem. (klávesa <F8>, nebo volba místní nabídky Tisk)

Aktualizace odebraného množství

Aktualizuje odebrané množství


Správce záznamů

Přehled aktivních záznamů

Ukáže položky celního skladu, které ještě nebyly odepsány.

Přehled pasivních záznamů

Ukáže položky celního skladu, které již byly odepsány.


Další návaznosti

Po vygenerování JCD máte možnost v modulu Celní případy, v přehledu Dovoz (do kterého se generují JCD), doplnit evidenční číslo a datum jak do vygenerovaného JCD tak do položky celní výdejky. Vše se provádí obdobně jako v celní příjemce.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export