Celní výdejky - Celní sklady

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

ObsahPotvrzením hlavní nabídky Oběh zboží, Celní výdejky se zobrazí přehled celních výdejek. Vzhled tohoto přehledu, způsob setřídění záznamů a filtrování závisí na uživatelském nastavení pomocí volby Nastav.

Přehled dokladů vidíte vždy pouze k aktuálnímu středisku (skladu), které je zobrazeno na stavovém řádku. Poklepáním na ikonu nebo klepnutím pravého tlačítka myši a vybráním akce Změna střediska se zobrazí organizační struktura a z ní si můžete vybrat sklad, jehož doklady chcete zobrazit.

Než začnete vystavovat doklady pro celní výdej zboží, je nutné nejdříve nastavit Globální konstanty a číselné řady v číselníku Druhy dokladů pohybu zboží.

Pokud chcete vystavit novou celní výdejky, zvolíte nabídku Nový. Po jejím potvrzení se otevře část číselníku Druhy dokladů pohybu zboží pro Celní výdejky. Kurzorovým řádkem se nastavte na číselnou řadu, do které chcete doklad vystavit, a pomocí kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete formulář nového dokladu.


Druhy dokladů pohybu zboží

Systém Helios Orange umožňuje rozlišovat pohyby na celním skladu například také prostřednictvím číselné řady. Můžete si založit několik řad celních výdejek, které budou mít svoje vlastní číslování. Nastavení se provede obdobně jako u celních příjemek až na Druh pohybu zboží, ten musí být Celní sklad - Výdej ze skladu (viz kap. Celní příjemky, Druhy dokladů pohybu zboží).


Nový

Záložka 1-Hlavička

Celní výdejka, záložka Hlavička

Celni vydejky - Celni sklady1.jpg

Na záložce 1-Hlavička vyplňujete:

Odběratel - v JCD, které se generuje z celní výdejky, bude v poli Odesílatel

Datum případu - datum, kdy došlo k výdeji zboží

Období stavu - další časový údaj, podle kterého lze vyhodnocovat (více viz kap. Období stavu)

Místo určení - místo určení zboží

Dodavatelská faktura - v JCD, které se generuje z celní výdejky, bude v poli Referenční číslo.

Režim JCD - v JCD, které se generuje z celní výdejky, bude v poli Režim. Předvyplní se podle nastavení celního skladu v Organizační struktuře.

Objednávka - evidenční údaj, podle kterého lze rozlišovat jednotlivé celní výdejky

Druh vstupní ceny - určujete, v jakém typu ceny bude celní výdejka zadána. Z této ceny se budou dopočítávat ostatní.

Poznámka - libovolný popis výdejky


Záložka 3 - Položky

Celní výdejka, záložka Položky

Celni vydejky - Zalozka 3-Polozky - Celni sklady1.jpg


Na této záložce je přehled položek zařazených na vystavené výdejce. Pomocí funkce Nastav si můžete nechat zobrazit libovolné údaje o položce.


Oprava

Pomocí funkce Oprava lze editovat pohyb položky Celního skladu, který je předmětem Celní výdejky.

Související náklady

Přes pravé tlačítko myši na záložce 3-Položky lze rozpočítávat na položky příjemky související náklady, které vstupují do JCD generovaných z celní příjemky, např. PONZ Dopravné.

Celní případy

Přehled návazných celních případů

Zobrazí se přehled hlaviček dokladů JCD, které byly z této položky vygenerovány. Lze takto sledovat navázaná JCD na pohyb skladu.

Přehled návazných položek celních případů

Zobrazí se přehled položek dokladů JCD, které byly z této položky vygenerovány. Lze takto sledovat navázaný pohyb JCD (obraz položky celní příjemky na JCD) na pohyb skladu.

Odpisový list malý

Otevře se přehled čerpání položek výdejkami nad označenou položkou a případně vygenerovaných JCD z výdejek. Existuje zde možnost tisknout formulář Odpisového listu pomocí Tisku formulářem. (klávesa <F8>, nebo místní menu Tisk)

Odpisový list velký

Otevře se přehled čerpání položek výdejkami z celého JCD nad označenou položkou a případně vygenerovaných JCD z výdejek. Existuje zde možnost tisknout formulář Odpisového listu pomocí Tisku formulářem. (klávesa <F8>, nebo místní menu Tisk)

Záložka 4-Sklad

Zadávání položek

Položky na výdejku zadáváte jiným způsobem než na příjemku. Nelze zde využít klasickou funkci Vyber, která je k dispozici na všech ostatních zadávacích formulářích Helios Orange. Postupujte následovně:

1/ Na záložce 4-Sklad si označte položku z přehledu stavu skladu, kterou chcete zadat na doklad.

Celní výdejka, záložka 4-Sklad

Celni vydejky - Zalozka 3-Polozky - Celni sklady2.jpg


2/ Zadejte množství do pole Množství a potvrďte kliknutím na zatržítko. Další postup závisí na nastavení druhu celního výdeje v konfiguraci celního skladu, který se nastavuje v přehledu Organizační struktura, volba Oprava, záložka 4-Celní sklad, parametr Druh celního výdeje, viz též kap. Organizační struktura:

FIFO

Systém sám vyhodnotí podle algoritmu FIFO (První do skladu, první ze skladu) aktivní příjmové pohyby skladu ( tj. ty, které ještě nebyly ze skladu vydány) a pak je doplní do položek Celní výdejky.

Uživatelský výběr

Celni vydejky - Zalozka 3-Polozky - Celni sklady3.jpg

Systém nabídne aktivní příjmové pohyby označené položky (tj. ty, které ještě nebyly ze skladu vydány). Vyberte si pohyb(y), které chcete převést do celní výdejky, a potvrďte převod do celní výdejky ikonou Přenos nebo kombinací kláves <Ctrl><Enter>.


Zadávání položek pomocí kusovníku

Přejete-li si zadávat položky pomocí kusovníkových vazeb, lze využít funkcionalitu, která je popsána v kapitole Zadání pomocí kusovníku na doklad

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export