Důležité:


Celní sklad - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2018.0412 ze dne 27.04.2018

Oprava V celních příjemkách a výdejkách se při novém záznamu nebo editaci objevuje Access violation. Opraveno.Verze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka Při nastavení Druh celního výdeje na některou z následujících variant
  • 2 - FIFO + evid.číslo
  • 3 - FIFO + evid.číslo + lhůta
  • 4 - FIFO + evid.číslo + lhůta + clo

kdy se vydává z již propuštěných JSD s přiděleným číslem a datem se nově respektuje i časová složka propuštění JSD.
Pro celní výdej tedy jsou povoleny položky příjemek s datumem a časem předcházejícím datu a času vzniku výdejky.
Pokud na výdejce časová složka chybí, uvažuje se jako výdejka s maximálním možným časem daného dne (dle možností SQL typu DATETIME).Verze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Novinka Na položkách celních příjemkek a výdejek bylo nesprávně umístěno pole dodací podmínka. Zároveň bylo o řádek odsazeno pole s cenou položky a nesprávně se zobrazoval atribut sleva.


Novinka Je-li v konfiguraci celního skladu nastaven přepínač "Předložené doklady / osvědčení připojovat z" na hodnotu "0-celní příjemky (default)", tj. přebírání dokumentů z příjemek, tak se při generování ICS z výdejek po připojení dokumentů k výdejce nově provede i založení dosud neexistujících faktur s kódem N380 z příjemek tak, aby byl výsledek bez duplicit.

Výsledek najdete v přehledu "Předložené doklady / osvědčení" u každé položky ICS.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export