Důležité:


Celní sklad - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2014.1200 ze dne 29.12.2014

Novinka Na organizační struktuře je možnost u výdejového ICS Dovoz nastavit, zda se Předložené dokumenty mají pro zvolený celní sklad připojovat z celních příjemek nebo z celních výdejek. Doposud se tyto dokumenty u výdejového ICS Dovoz přebíraly z celních příjemek.


Novinka Úprava generování NCP / ICS Dovoz týkající se Předložených dokladů a osvědčení (PDO):

Cílem je eliminace duplicitních čísel faktur v PDO v případech, kdy je faktura vyplněna na hlavičce příjemky v atributu Dodavatelská faktura a zároveň je ta samá faktura připojena k příjemce jako dokument.Verze 2.0.2014.0603 ze dne 08.07.2014

Novinka Úprava v algoritmu otevírání položek dokladů s cílem rychlejší odezvy na SQL 2012.Verze 2.0.2014.0400 ze dne 23.04.2014

Novinka Přímé obchodní náklady (PONx) - Optimalizace struktury DB s pozitivním dopadem na rychlost generování celních výdejek (nejvýrazněji se projeví u externích řešení pracujících s dávkovým zpracováním dat) a zrychlení generování všech typů JSD z celního skladu (ICS Dovoz z příjmu i výdeje, ECS Vývoz, atd).Verze 2.0.2014.0261 ze dne 27.02.2014

Novinka Do nastavení parametrů bylo přidáno nové nastavení pro ovlivnění generování ICS Dovoz z celních příjemek, které specifikuje, zda se má do Referenčního čísla na ICS převádět Faktura nebo Objednávka.

Implicitní hodnota je "Faktura ".
Při generování ICS z celních příjemek se uplatní to nastavení parametrů, které je vybráno v organizační struktuře u skladu dokladu.Verze 2.0.2014.0201 ze dne 10.02.2014

Novinka Při generování ICS Dovoz z celních příjemek se do Ref. čísla JSD přenese číslo faktury z celní příjemky (původně se upřednostňovala objednávka, byla-li zadána).Verze 2.0.2014.0104 ze dne 20.01.2014

Novinka Celní sklad - výdejka - Žádost o vratku cla - Celkový přehled: doplněna funkce "MS Office - MS Excel"
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export