Důležité:


Celní sklad - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2013.1000 ze dne 30.10.2013

Novinka Do generovácí ICS Dovoz z celních výdejek doplněna rozšířená podpora režimů xx91 (končící 91) - Přepracování pod celním dohledem.

Odlišnosti od standardu:

  • Seskupování probíhá podle pravidla právě jedna položka ICS pro každou celní výdejku
  • Země původu - dle legislativy DB
  • Nevyplňuje se čistá hmotnost, hrubá hmotnost, ekonomické množství, EMJ, fakturovaná cena
  • Nepřetahuje se číslo povolení z Organizační struktury, země ani typ skladu.


Novinka Při generování dokladu NCTS vydaný z celních výdejek se do Předchozích dokladů vyplňuje kód IM (kromě případů, kdy se zde uvádí MRN již existujícího ECS vývozu s kódem EX).


Novinka Upraven text u atributu Režim JSD - nově je u celních výdejek text "Režim JSD (nebo T pro Tranzit)"Verze 2.0.2013.0901 ze dne 04.10.2013

Novinka Změna předvyplňování kódu CH při generování ICS z celního skladu za pomoci vzoru: je-li ve vzoru zaškrtnuto zj.p, bude mít kód CH hodnotu 1 (stávající chování),

Dále bude takto vyplněn i pro podminku D008_D009, tj.:
Není -li použit ZJP NCP a vyžadují-li podmínky daného režimu použití tohoto údaje, musí být tento údaj povinně uveden.
JESTLIŽE je použit některý z režimů:
volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY)
aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému (51YY)
dočasné použití (53YY)
přepracování pod celním dohledem (91YY)
uskladnění (71YY) ve skladu typu D
PAK tento element musí být použit
JINAK nesmí být použit.Verze 2.0.2013.0801 ze dne 02.09.2013

Novinka Změna předvyplňování kódu CH při generování ICS z celního skladu za pomoci vzoru: je-li ve vzoru zaškrtnuto zj.p, bude mít kód CH hodnotu 1, jinak nebude vyplněn.


Novinka Při generování ECS a NCTS z celních skladů se plní tabulka nákladových kusů, odobobně jako u ICS.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export