Důležité:


Celní sklad - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2011.1208 ze dne 21.12.2011

Novinka Do PONx nad doklady i pohyby zboží byl přidán nový atribut - zaškrtávátko "Odpoč. náklady od o.22, ve fakt. měně".

Toto zaškrtávátko umožní označit PONx, které se nemají započítávat do odstavce 22 na ICS/ECS.
Není dovoleno jej zaškrtnout (uložit), pokud se liší měna PONx proti měně dokladu.
Stav tohoto atributu PONx je převáděn všemi současnými cestami:

 • rozpouštění PONx z dokladu celního skladu do jeho položek
 • automatický převod z celních příjemek na celní výdejky
 • akce "Aktualizace PONx na celních výdejkách"
 • akce "Převod dokladu"

Takto označené PONx jsou při generování ICS/NCP/ECS napočítávány do položek do stejnojmenného atributu "Odpoč.náklady od o.22, ve fakt. měně". Při sumaci celkové částky na hlavičce dokladu jsou tyto dílčí náklady odečteny.Verze 2.0.2011.1105 ze dne 21.11.2011

Novinka V editoru Celní výdejky jsou na záložce Sklad 2 nové akce.
 • Celní výdej
 • Celní výdej s výběrem celní příjemky

Akce "Celní výdej" je nová a umožňuje opakovaně zadávat výdej konkrétního zboží. Uživatel zadá množství a akce provede výdej shodně, jako při vyplnění množství do políčka Množství pod přehledem.

Akce "Celní výdej s výběrem celní příjemky" je staronová akce, která se původně skrývala pod názvem "Výběr celní příjemky pro převod". Přejmenování bylo provedeno z důvodu výstižnějšího názvu a souladu s akcí "Celní výdej". Od té se liší v možnosti uživatele ručně ovlivnit, za které dostupné (tj. celně nevyčerpané) položky celních příjemek bude výdej uskutečněn.

Tyto akce byly zároveň přidány do toolbaru a lze je vyvolat pomocí klávesových zkratek Ctrl+Enter (příp. dvojklik) a Ctrl+Shift+Enter.


Novinka Změna v editorech využívajících přenos měny a kurzu z kurzovního lístku. Doposud se při přenosu objevil browse, který byl napevno setříděn dle čtveřice atributů Měna, Celní kurz, Množství kurz, Kurz EUR. Nově se při přenosu respektuje třídění přednastavené dle defaultní sestavy pro přihlášeného uživatele, tj. ve shodě se vstupem do přehledu Kurzovní lístek (přehled 62) přímo v hlavním stromečku.


Novinka Při příjmu zprávy o propuštění ICS doplňuje Helios Orange automaticky MRN a další atributy do příslušné celní příjemky nebo výdejky. Nově bude aktualizována i hodnota atributu "Kurz JSD".Verze 2.0.2011.1022 ze dne 04.10.2011

Novinka V Organizační struktuře je na záložce 5 - Celní sklad nové zaškrtávátko "Převádět reg.číslo zboží do popisu na JSD". Implicitně je zaškrtnuté.

Tato volba způsobí, že se při generování všech typů celních dokladů (NCTS/ECS/ICS) do popisu zboží na položce přidají doplňující řádky obsahující registrační číslo zboží + EMJ + sumu množství v EMJ, ze kterých tato položka vznikla.


Novinka Podpora kontejnerů při generování ICS dovoz z celních příjemek: existuje-li nad hlavičkou cel. příjemky vyplněný externí atribut _CSkladImport_CisloKontejneru, tak se ke každé položce ICS dovoz vzniklé z této příjemky zapíše jeho hodnota do kontejnerů.Verze 2.0.2011.1005 ze dne 21.09.2011

Novinka Hromadné změny v přehledu Zboží a služby byly rozšířeny o atribut "Obvyklý kód celní sazby".


Novinka V konfiguraci skladu je nový checkbox Uvádět PartNumber. Defaultně je zapnuto (chování proti minulosti beze změny). Tento přepínač umožňuje pro ICS Dovoz v režimech 41xx a xx41 individuálně vypnout uvádění PartNumber (Registrační číslo) do Materiálových položek a do Předchozích dokladů v závislosti na podmínkách příslušného rozhodnutí o povolení AZS/N.

Part number uvádí pouze držitel rozhodnutí o povolení AZS/N typu „P“ – odpis zboží přes PartNumber, jinak se neuvádí.Verze 2.0.2011.0909 ze dne 12.09.2011

Novinka Upraveno rozpouštění PONx nad pohybovými doklady skladu a celního skladu - zprovoznění automatické korekce zaokrouhlovacího rozdílu na položce s největším podílem (dle způsobu rozpouštění).

Zároveň ošetřeny případy, kdy se nepovedlo rozpustit kvůli nezadání hodnot, nebo není vyplněna CN na žádné na dokladu použité kmenové kartě (takové věty jsou vyloučeny záměrně, protože takový pohyb nejde ani do celního řízení, ani do Intrastatu).Verze 2.0.2011.0908 ze dne 09.09.2011

Oprava Pokud se na dokladu na záložce 4-Sklad vyplnilo nejdříve množství v levém dolním rohu přehledu, objevila se chyba

Acces violation at adress ...

OpravenoVerze 2.0.2011.0907 ze dne 07.09.2011

Novinka Organizační struktura - aktualizace záložky 5 v editoru
 • zrušeny staré vzory (JSD pro příjem, JSD pro výdej, TCP pro výdej, JSD 3171)
 • zrušena volba B3O
 • zrušena volba Číslo zboží ukládat do CAP-reg.č.T5 na JSD
 • zavedeny nové vzory (ICS pro příjem, ICS pro výdej, NCTS pro výdej, ECS vývoz 3171) + včetně jejich zapojení do procesů generování celních dokladů.Verze 2.0.2011.0731 ze dne 20.07.2011

Novinka Při generování ICS Dovoz z celních příjemek v režimu 4000 (kdy se nevyplňuje ekonomická MJ a ekon. množství) se v popisu na samostatném řádku uvede pro detailnější info ekonomická MJ a množství, které by při jiném režimu byly uvedeny v samostatných atributech.


Novinka Při generování ICS v režimu 41xx – se do závěrečných údajů do 2 nových atributů (Číslo druhého povolení) uvádí Číslo povolení k průmyslové montáži z kmenové karty zboží + země dle legislativy.


Novinka Při generování ICS v režimu 41xx se uplatní speciální seskupovací pravidlo nad rámec dosavadních pravidel, které se týká seskupování položek:
 • generuje se pouze jeden PartNumber (Reg.číslo) na položku ICS
 • reg. číslo se zapíše do materiálových položek

Pozn.: zaškrtávátko „Číslo zboží ukládat do CAP-reg.č.T5 na JSD“ se v ICS nezohledňuje.Verze 2.0.2011.0730 ze dne 07.07.2011

Novinka Upraveno generování ICS Dovoz + NCP: předchozí doklady obsahují identifikaci skladu (číslo povolení + kód země) pouze při generování ICS z celních výdejek (to znamená, že při generování z celních příjemek /typ X/ se tyto údaje nevyplňují).


Novinka Opravena chyba zaokrouhlování hmotností, kdy se při generování následujících typů dokladů z celních příjemek a výdejek:
 • NCTS přijatý / vydaný
 • ICS Dovoz + NCP
 • ECS Vývoz

postupovalo podle SK legislativy a tak se hmotnosti nad 1 kg zaokrouhlovaly na celá čísla, místo na 3 desetinná místa.Verze 2.0.2011.0701 ze dne 01.07.2011

Novinka Nový druh celního výdeje - přidána varianta "FIFO + evid.číslo + lhůta + clo", která doplňuje stávající možnosti:
 • FIFO
 • Uživatelský výběr
 • FIFO + evid.číslo
 • FIFO + evid.číslo + lhůta

Nová metoda rozšiřuje stávající variantu "FIFO + evid.číslo + lhůta" o podmínku výdeje pouze z příjemek, které mají nenulové zaplacené clo.


Novinka Nová funcionalita: Žádosti o vrácení cla.

Do modulu Celní sklad/Celní výdejky byl přidán přehled žádostí o vrácení cla.
Žádosti nelze vytvářet manuálně, pouze automaticky generovat z modulů ECS Vývoz, ICS Dovoz akcí Generování žádostí o vratku cla.

Následně bude vytvořeno tolik hlaviček žádostí, kolik je různých RHÚ povoleních v předchozích dokladech položek označených dokladů.

Jako Deklarant bude předvyplněn Skladovatel z organizační struktury.


Novinka Generování ICS Dovoz + NCP z celních příjemek v režimu 4000 (Dovoz do volného oběhu bez daňového osvobození) se nevyplňuje ekonomická měrná jednotka a ekonomické množství na položkách ICS a nevyplňuje se číslo skladu, kód země a typ skladu v závěrečných údajích.


Novinka Generování ICS Dovoz + NCP z celních příjemek a výdejek - změna zaokrouhlení hrubé hmotnosti:

VŽDY na 3 des. místa (dosud bylo na celé číslo při hmotnosti větší než 1 kg).


Novinka Generování ECS Vývoz z celních příjemek a výdejek - změna zaokrouhlení hrubé hmotnosti VŽDY na 3 des. místa (dosud bylo na celé číslo, při hmotnosti větší než 1 kg).


Novinka Generování NCTS přijatý / vydaný z celních příjemek a výdejek - změna zaokrouhlení hrubé hmotnosti

VŽDY na 3 des. místa (dosud bylo na celé číslo a při hmotnosti menší než 1 kg se uváděl 1kg).


Novinka Při generování ICS + ECS z celních výdejek se do tabulky PCD bude napočítávat Zaplacené clo.


Novinka Generování ICS Dovoz + NCP z více celních příjemek:

Pokud jsou v Dokumentech nad celními příjemkami, z nichž se generuje ICS Dovoz, nějaké celní záznamy (faktury, EURa, CMR...), tak se tyto dokumenty nově zapisují do PDO ke každé položce ICS.
Doposud se zapisovaly pouze k 1.položce ICS.
Při generování z více příjemek můžou být různé kombinace a u každé položky ICS budou jen ty dokumenty příjemek, ze kterých pol. vznikla.
Při generování z jedné celní příjemky zůstává ponecháno současné chování, tj. PDO jsou vygenerovány pouze k 1. položce ICS


Novinka Generování ECS vývoz z celních příjemek a výdejek

Předchozí doklady nově obsahují i identifikaci skladu (číslo povolení + kód země).


Novinka Generování ICS Dovoz + NCP z celních příjemek a výdejek

Předchozí doklady nově obsahují i identifikaci skladu (číslo povolení + kód země)


Novinka Při generování ICS + ECS z celních výdejek – v režimu xx41 (AZS) - se do tabulky PCD (předchozí celní doklady) bude uvádět Partnumber (reg. číslo)


Novinka Hromadné změny nad položkami pohybových dokladů celního skladu mají nově povoleno zadání hodnot přímo z klávesnice i pro údaje vybírané z číselníků.


Oprava Generování ICS Dovoz + NCP z celních příjemek a výdejek - opraveno zaokrouhlování PONx:

případě, kdy je fakturovaná cena vč. dopravy, zaokrouhlují se PONx směrem dolů
jinak se PONx zaokrouhlují nahoru.


Oprava Generování ICS Dovoz + NCP z celních příjemek a výdejek - opraven implicitní typ deklarace na IM (pokud není ze vzoru použit jiný).Verze 2.0.2011.0601 ze dne 31.05.2011

Novinka Nad doklady celního skladu (celní příjemky, celní výdejky) je nová akce "Neexistující celní nomenklatury", zařazena v podmenu Celní případy.

Akce pro označené doklady zobrazí seznam karet zboží, jejichž celní nomenklatura neexistuje v celním sazebníku.
Použití: jako pomůcka pro rychlou nápravu při generování všech typů celních dokladů (ICS/ECS/NCTS/JSD) v situaci, kdy je detekována neexistence CN.
Pozn.: Pro kompletní zobrazení všech kmenových karet s chybnými CN slouží akce "Neexistující celní nomenklatury" nad kmenem zboží.


Novinka Na organizační struktuře je pro celní sklady zavedena nová konstanta "Lhůta k výdeji".

Tato konstanta slouží pro automatickou aktualizaci lhůty k výdeji na celní příjemce po příchodu zprávy C_R_PROD (propuštění ICS dovozu).
Pokud je na celním skladu tato konstanta nastavena, tak se do atributu "Lhůta" na položkách celní příjemky, ze které vzniklo příslušné ICS uloží datum vypočítané tak, že se k dnešnímu datu přičte počet dní zadaný v této konstantě.
Pozn.: Aktualizace se provádí pouze pro doklad ICS Dovoz a netýká dokladu NCP.


Novinka Po příjmu zprávy C_R_PROD (propuštění ICS dovozu) se provede automatický rozpočet vyměřeného cla na položkách zdrojových celních příjemek, případně celních výdejek (atribut "Zaplacené clo").

Clo se rozpočítá mezi zkumulované položky celní příjemky/výdejky poměrně podle ceny. Pozn.: Aktualizace se provádí pouze pro doklad ICS Dovoz a netýká dokladu NCP.


Novinka Akce "Celní sklad / Doplnění MRN do skladu" nad ICS dovoz kromě zápisu MRN do položek celních příjemek a výdejek navíc nově aktualizuje (rozpočítává) i clo z celní mřížky do atributu Zaplacené clo na položkách celních příjemek a výdejek ze kterých bylo ICS vygenerováno. Rozpočet se provádí poměrně dle ceny.


Novinka Zpřísněna automatická detekce neexistujících CN na dokladech celního skladu označených pro generování všech typů celních dokladů (ICS/ECS/NCTS/....).

Kontrola CN předchází vlastnímu generování celních dokladů, při pozitivní detekci je akce okamžitě přerušena. Tuto kontrolu nelze obejít ani vypnout, je nutno opravit všechny neplatné CN použité na dokladu.

Shrnutí:
Pro možnost operativnější nápravy jsou nad různými přehledy dostupné 3 akce na kontrolu neexistujících CN s odlišným záběrem kontroly:

 • Zboží a služby (všechny karty)
 • Stav skladu (aktuální sklad)
 • Pohybové doklady celního skladu (označené doklady)


Novinka Nad skladovými kartami je nová akce "Neexistující celní nomenklatury".

Akce pro aktuálně vybraný sklad zobrazí seznam karet zboží, jejichž celní nomenklatura neexistuje v celním sazebníku. Je tedy doporučeno mít jej v Helios Orange co nejaktuálnější.
Použití: jako pomůcka pro snažší nápravu chybných CN u karet konkrétního skladu.
Pozn.: Pro kompletní zobrazení všech kmenových karet s chybnými CN bez ohledu na sklad slouží akce "Neexistující celní nomenklatury" nad kmenem zboží.


Novinka Při generování ECS/ICS/NCP z celního skladu se atribut Celní výhody předvyplňuje dle legislativy hodnotou "000"

Při generování ze vzoru se hodnota přebírá z 1. položky vzoru.


Novinka Generování ECS Vývoz z celního skladu - upraveny algoritmy pro nápočet množství a ekonomického množství - k zaokrouhlení dochází až po kompletním vygenerování dokladu ECS vývoz.Verze 2.0.2011.0405 ze dne 04.05.2011

Novinka Ve všech typech generování ICS/ECS/NCTS ze vzoru z celních příjemek a výdejek je nově přidána podpora přenášení předložených dokladů a osvědčení (PDO).

Přenáší se PDO z 1. položky vzoru ke všem položkám vygenerovaného ICS/ECS/NCTS.
Přenos se řídí zatržítky "Předložené doklady" na záložce 4-Převody dokladů v sekci Kopie dokladů v konfiguraci celních parametrů pro příslušný typ dokladu (Dovoz, Vývoz, Tranzit).
Generování je provedeno jako jeden z posledních kroků při generování ICS/ECS/NCTS.
Je zamezeno duplikaci PDO stejného druhu a označení.Verze 2.0.2011.0404 ze dne 26.04.2011

Novinka Do hromadných změn položek dokladů celního skladu doplněna možnost změny pořadového čísla položky PCD.


Novinka Do hromadných změn položek dokladů celního skladu doplněna možnost změny Pořadového čísla položky na JSD.Verze 2.0.2011.0310 ze dne 18.04.2011

Novinka Do přehledu Neúplné celní prohlášení doplněny akce podmenu Celní sklad.Verze 2.0.2011.0306 ze dne 30.03.2011

Novinka Při generování celních dokladů ICS Dovoz, NCP a ECS vývoz z celního skladu (z celních příjemek a výdejek) se do předložených podkladů jednotlivých položek dokladu automaticky, podle celní nomenklatury, vygenerují i přednastavená osvědčení zadaná v číselníku Osvědčení.Verze 2.0.2011.0204 ze dne 24.02.2011

Novinka Upraveno generování všech typů starých JSD z celních příjemek a výdejek - ekonomické množství se nově generuje na 3.des. místa (dosud bylo zaokrouhlováno na 2).Verze 2.0.2011.0203 ze dne 23.02.2011

Novinka Automatická aktualizace celních příjemek a výdejek nebude hned po přijetí celních dokladů, ale až po jejich propuštění.

Inicializační zprávy:

 • CR_PRO CZ029A
 • CR_PROV CZ515A
 • CR_PROD CZ415A
 • CR_DUSK CZ383A


Novinka Pro přehledy položek celních příjemek a výdejek byla doplněna vazba na hlavičky NCTS/ECS/ICS. V Nastav je zobrazena jako NCTS.Verze 2.0.2011.0110 ze dne 26.01.2011

Oprava Ve verzi 2.0.2011.0109 nebylo možné vytvořit ani vygenerovat celní výdejku.

Po zadání množství k výdeji se objevila hláška "Položka 'množství kurz' musí být zadána".
Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export