Důležité:


Celní sklad - Změny 2010

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2010.1025 ze dne 09.12.2010

Novinka Nad přehledem položek v editorech ICS/ECS/NCTS generovaných z celních příjemek/výdejek je v podmenu "Celní sklad" zařazena nová akce "Přehled pohybů oběhu zboží". Tato akce zobrazí k aktuální položce ICS/ECS/NCTS přehled zdrojových položek z celního skladu, tj. položky celních příjemek/výdejek ze kterých byla vygenerována aktuální položka ICS/ECS/NCTS.


Novinka Nákladové kusy - opravena chyba, kdy při generování ICS dovoz z celních výdejek docházelo k namnožení počtu řádků Nákladových kusů dané celkovým počtem položek na dokladu ICS.Verze 2.0.2010.1023 ze dne 24.11.2010

Novinka Při generování ICS dovoz z celní příjemky/výdejky se Množství a Množství ekon. na položkách ICS nově zaokrouhluje na 3 des.místa, přičemž je zaokrouhlena až výsledná suma. Původně bylo zaokrouhlováno průběžně při generování a vždy směrem nahoru.


Novinka Nákladové kusy - při generování ICS dovoz z celních příjemek a výdejek se vyplňuje Počet nákl. kusů (původně se plnil počet kusů)


Novinka Při generování ICS dovoz z celní příjemky/výdejky, je-li vyplněna na příjemce/výdejce kolonka "EUR.1 nebo Form.A" převádí Helios Orange toto do ICS-položka-předložené doklady pod kódem N865 (původně N864).


Novinka Při generování ICS/NCP, ECS a NCTS z celních výdejek:
 • ekonomické množství a ekonomická MJ na položkách se nebude vyplňovat
 • číslo skladu se bude vyplňovat pouze u položek, nikoliv na hlavičce

Při generování ICS/NCP z celních výdejek:

 • kód CH u položek bude nastaven na 1


Novinka Do vazeb v nastav u položek celních výdejek a příjemek doplněna vazba na položky NCTS / ICS / ECS.


Novinka Při generování ICS Dovoz z celní příjemky se číslo faktury kromě ref.čísla ICS převádí i do DCH (4.Číslo a datum faktury) a zároveň se generuje k 1. položce do PDO s kódem N380.


Novinka Při generování ICS dovoz z celní příjemky/výdejky se cena v hlavní měně (CZK) na položkách ICS nově zaokrouhluje směrem nahoru na celá čísla až po vygenerování položek, tj. je zaokrouhlena až výsledná suma. Tato změna má dopad i na výpočet Statistické hodnoty. Původně bylo zaokrouhlováno průběžně při generování a vždy směrem nahoru.


Oprava Oprava přidělování LRN při generování ECS/ICS/NCTS ze vzoru z celního skladu. Doposud se LRN přidělovalo o jedno číslo vyšší než v případě, kdy se nepoužil vzor.Verze 2.0.2010.1020 ze dne 12.11.2010

Oprava Při generování ICS Dovoz (včetně NCP) z výdejek se neuplatňovala volba Výdej 1:1, ale generování se řídilo i pro tento účel dle volby Příjem 1:1.

Opraveno.Verze 2.0.2010.1019 ze dne 11.11.2010

Novinka Při generování ICS Dovoz z celních výdejek se do PDO (Předložené doklady a osvědčení) k položkám ICS převedou všechny celní dokumenty připojené na celní příjemce (tj. ty co mají vyplněný druh celního dokumentu).

Pokud tuto funkcionalitu zákazník v modulu ICS Dovoz používal (tj. připojoval dokumenty k celní příjemce a z celních výdejek napojených na takové příjemky generoval ICS Dovoz) docházelo k namnožení záznamů PDO (zmnoženo koeficentem odpovídajícím počtu položek ICS na vygenerovaném dokladu ICS Dovoz).
Toto chování mělo zároveň zvýšené nároky na SQL server (hlavně na paměť) a mohlo tak docházet ke snížení odezvy informačního systému (zdánlivé zatuhávání).
Popsané problémy byly vyřešeny a odstraněny.
Změnový skript (provede promazání namnožených nadbytečných dat v dokladech ICS Dovoz.Verze 2.0.2010.1017 ze dne 04.11.2010

Novinka Atribut na dokladech a položkách celního skladu indikující vygenerování celních dokladů typu NCTS/ECS/ICS byl přejmenován na "NCTS/ECS/ICS" (dosud jen NCTS). Pojmenování NCTS zůstává využito jako zkrácený název.


Novinka Úprava zaokrouhlení hmotností při generování ICS z celní příjemky/výdejky:
 • čistá hmotnost matematicky na 3 des. místa
 • hrubá hmotnost nad 1 kg matematicky na celá čísla, do 1 kg na 3 des. místa.

Dosud se čistá hmotnost nezaokrouhlovala (tj. až 6 des. míst) stejně jako hrubá hmotnost do 1 kg.Verze 2.0.2010.1016 ze dne 01.11.2010

Tip Generování ICS Dovoz z celních skladů

V souvislosti se spouštěním e-Dovozu v České republice proběhly vývojové práce na modulu Celní sklad, díky kterým jsou připraveny akce pro generování ICS Dovoz z celních skladů:

 • Generování ICS Dovoz
 • Generování ICS Dovoz - ze vzoru
 • Generování ICS Dovoz - NCP
 • Generování ICS Dovoz - NCP - ze vzoru

Zároveň došlo ke zjednodušení akcí k zobrazení návazných vygenerovaných celních dokladů NCTS/ECS/ICS, které jsou nově sloučeny pod jednu akci:

 • Přehled návazných NCTS/ECS/ICS

stejně tak u položek:

 • Přehled návazných položek NCTS/ECS/ICS


Novinka Při generování ECS Vývoz z celních výdejek dochází k následujícím úpravám:
 • u předchozích dokladů se nově plní atribut Typ hodnotou 'Y'
 • v položkách ECS Vývoz se do atributu Označení skladu uvádí Číslo rozhodnutí CÚ z organizační struktury
 • v položkách ECS Vývoz se do atributu Země skladu uvádí kód země dle legislativy databáze (CZ, SK, ES, ...)


Novinka Při generování NCTS Tranzit vydaný z celních výdejek dochází k následujícím úpravám:
 • u předchozích dokladů se nově plní atribut Typ hodnotou 'Y'
 • v položkách NCST se do atributu Režim vyplňuje předchozí režim (první dva znaky z režimu celní příjemky)
 • v položkách NCST se do atributu Označení skladu uvádí Číslo rozhodnutí CÚ z organizační struktury
 • v položkách NCST se do atributu Země skladu uvádí kód země dle legislativy databáze (CZ, SK, ES, ...)


Novinka Upraven algoritmus funkce "Přidělení evidenčního čísla řady U" tak, aby respektoval nastavení celních parametrů pro startovní pozici i přidělování maxima /plnění mezer/ v číselné řadě pro Místní řízení (U).

Nastavení je respektováno i při generování zprávy SBU.


Novinka Rozšíření funkčnosti akce 'Celní dluh' nad stavem skladu. Nově je možné zobrazit i jemnější rozpad dle evidenčního čísla JSD. Původní varianta bez čísla JSD zůstává zachována.


Novinka Nad přehledem Správce záznamů (je dostupný nad přehledy Celní příjemky a Celní výdejky) je nová možnost zobrazit si Přehled pohybů celního skladu i za označené JSD. Původní varianta (pohyby za aktuální JSD + možnost posunu) zůstala zachována.


Novinka Při generování ECS vývoz z celní výdejky se pro režim 1041 nebude vyplňovat trojice atributů Číslo povolení celního skladu + Země + Typ celního skladu v závěrečných údajích dokladu (pole Označení skladu / země / typ).Verze 2.0.2010.0515 ze dne 30.07.2010

Novinka Při generování dokladu "NCTS vydaný" z celní výdejky se na položky do kolonek "předchozí evidence" doposud doplňovalo evidenční číslo naskladňovacího JSD bez ohledu na případnou existenci "ECS vývoz" k výdejce.

Nově se generování "NCTS vydaný" chová takto: Pokud k dané celní výdejce již existuje vygenerovaný doklad "ECS vývoz" a je u něj vyplněno číslo MRN, potom se do právě generovaného dokladu "NCTS vydaný" přenese do položek předchozích dokladů právě toto MRN z vývozu.

 • Kód: EX
 • Označení: MRN vývozu z výdejky
 • Datum propuštění: datum ECS z výdejky

Pokud doklad "ECS vývoz" k výdejce neexistuje, nebo nemá přiděleno MRN, zůstává chování při starém.Verze 2.0.2010.0511 ze dne 24.06.2010

Novinka Do rozpočítávání PONx nad doklady celního skladu celní příjemky (výdejky) přibyla možnost rozpočtu dle hrubé hmotnosti.

Nyní je tedy možné rozpouštět PONx nad dokladem dle těchto kritérií:

 • Dle ceny
 • Dle čisté hmotnosti
 • Dle množství
 • Dle hrubé hmotnosti


Novinka Při generování ICS Dovoz z výdejek celního skladu se země odeslání nově vyplňuje shodně jako u příjemek.

Priority pro dotahování země:

 • ze vzoru (upřednostňuje se)
 • z položek, pokud ji mají stejnou
 • ze země Odesílatele (pokud je jen jeden odesílatel).


Novinka Při generování ICS Dovoz z celního skladu se provádí přepočet částky v cizí měně na hlavní měnu. Tento přepočet nyní podporuje i kurzy ECB. Přepočet upraven jak pro valutovou cenu tak pro PONx.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export