Důležité:


Celní sklad - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

verze 1.0.2008.1237 ze dne 19.12.2008

Oprava Opravena chyba v Generování vývozního JSD z výdejky, která se mohla projevit hláškou "Conversion failed when converting the varchar value 'různí 00200' to data type int."


verze 1.0.2008.1236 ze dne 16.12.2008

Novinka Snížení časové náročnosti vzniku položek celních výdejek. Zrychlení se markantně projeví při hromadných generováních mnohapoložkových celních výdejek (tj. hlavně u externích řešení).


Novinka Při generování JSD Dovoz:

a) z celních výdejek - je-li více odesílatelů (organizace zadané na zdrojových příjemkách), uvádí se do odst. 2 nově text "různí 00200" místo dosavadního "Různí".
b) z celních příjemek - je-li více odesílatelů, uvádí se do odst. 2 nově text "různí 00200".

Novinka Při generování JSD Vývoz:

z celních příjemek - je-li více příjemců, uvádí se do odst. 8 nově text "různí 00200".


Novinka Při generování JSD Dovoz z celních příjemek se za předpokladu nastavení generování "Příjem-položky JSD 1:1" a zaškrtnutého pole "Číslo zboží ukládat do CAP-reg.č.T5 na JSD" do pole "CAP/ číslo licence" při kódu preference 140 ukládá "Číslo povolení k průmyslové montáži" z kmenové karty. Registrační číslo zboží je zapsáno do pole "číslo dokladu T5" (nezávisle na kódu preference).


Oprava Opravena chyba v editoru organizační struktury na záložce Celní sklad, kdy se při zadávání implicitního režimu pro výdej pomocí výběru z číselníku akcí Přenos tento režim přenesl do pole pro příjem.


Oprava Opravena chyba, kdy se při druhém a každé dalším výdeji z jednoho příjmu odepisovala nižší částka zaplaceného cla, než odpovídalo skutečnosti.

verze 1.0.2008.1207 ze dne 26.11.2008

Novinka Výrazné urychlení generování ECS a ICS z celního skladu. Zrychlení se projeví hlavně při generování ECS/ICS z mnohapoložkových dokladů celního skladu.

verze 1.0.2008.1020 ze dne 10.11.2008

Novinka Generování ECS vývoz je nově zpřístupněno i pro režim 1041. V tomto režimu se generování ECS chová odlišně oproti jiným režimům. Vždy je generován pouze jeden doklad za všechny označené výdejky, přičemž pro každou označenou výdejku je založen právě jeden řádek.

Dále jsou odlišnosti v předvyplnění/nepředvyplnění některých atributů ECS.
Při generování je možné využít vzory.


Novinka Při generování JSD z dokladů celního skladu je pro vyjmenované celní MJ ('KGN','KGM','---') zapisována do pole množství čistá hmotnost. Vlivem následného zaokrouhlování mohlo někdy dojít k drobnému rozdílu mezi těmito hodnotami.

Z tohoto důvodu je nyní množství aktualizováno až po zaokrouhlení hmotnosti.

verze 1.0.2008.1018 ze dne 6.11.2008

Novinka Akce "Doplnění ev. č.JSD do skladu" byla upravena tak, že se lhůta do položek JSD a celní příjemky doplní jen tehdy, pokud je v této akci vyplněna/zadána. Tento krok zabraňuje vymazání již dříve vyplněné lhůty na položkách celní příjemky (ev. JSD) v případě jejího nezadání v tomto editoru.

verze 1.0.2008.1013 ze dne 15.10.2008

Oprava Ve verzi 1.0.2008.1010 nešly generovat zprávy nad přehledy Celní příjemky, Celní výdejky.

Opraveno.

verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka Akce "Doplnění ev. č. JSD do skladu" nad JSD byla rozšířena o možnost zadání lhůty, která je následně zapsána jak do položek JSD, tak do položek dokladů celního skladu. Akce zároveň provádí rozpočet zaplaceného cla (načteného zprávou YAW, příp. zadaného ručně) z položek JSD do položek celního skladu (a to jak pro konečná JSD vygenerovaná přímo z dokladů celního skladu, tak pro JSD vygenerovaná přes ZJSD vzniklá generováním z celního skladu).

verze 1.0.2008.0715 ze dne 30.7.2008

Novinka Do přehledu ICS Dovoz doplněno lokální podmenu "Celní sklad" a akce "Přehled pohybů celního skladu"


Oprava Při zvolení akce Generování ICS Dovoz nad celní výdejkou se objevuje chyba:

"[SQL: 207, 16] Invalid column name 'Cislo'.", případně: "Neplatný název sloupce 'ZEX_OdesilatelVyvozceFROM' !"
Opraveno


verze 1.0.2008.0713 ze dne 4.7.2008

Oprava Při tvorbě celní výdejky se u položek převáděných z příjemek s přímými obchodními náklady mohla objevit chyba: [SQL:208,16] Invalid object name 'TabPONxPohl'.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0712 ze dne 2.7.2008

Novinka Podpora režimu Aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení cla.

Do dodatků položek celní příjemky a celní výdejky přidán atribut Zaplacené clo. Tento atribut je možné ručně vyplnit na příjemce, přičemž následně při výdeji je automaticky převeden v odpovídajícím poměru na položku výdejky. Na výdejce je též možné jej ručně zadat/opravit, Zadání/oprava je dostupná pomocí lokální nabídky "Zaplacené clo Ctrl+Alt+Q" a to jak nad přehledem položek, tak přímo v editoru položky.


Novinka Nová akce nad položkami celních příjemek a výdejek - Hromadné změny - umožňuje jednoduše v rámci jedné celní příjemky, či výdejky hromadně změnit vybranou množinu až 13 atributů pro všechny označené řádky. Změnit lze tyto atributy:
 1. Kód preference
 2. Země odeslání
 3. Dodací podmínka
 4. Lokace zboží
 5. Kód balení
 6. Číslo EUR.1 nebo Form.A
 7. Číslo licence
 8. Lhůta
 9. Číslo JSD
 10. Datum projednání JSD celním úřadem
 11. Kurs JCD
 12. PCD ev.č.
 13. PCD datum

verze 1.0.2008.0606 ze dne 6.6.2008

Novinka Upraveno generování 2.řádku odst.44 (na položce dovozního JSD) při generování z celních příjemek/výdejek. Každá dodací faktura z hlavičky celní příjemky/výdejky se nově načítá pouze 1x. Stejným způsobem bylo ošetřeno načítání EUR.1/FormA z položek celních příjemek/výdejek. Tímto krokem se v odst. 44 přestanou objevovat duplicity.


Novinka Při generování JSD (i ZJSD) z celních příjemek je do odst. 40 nově uváděn nejstarší předchozí doklad včetně data dokladu.

Pokud je vyplněn předchozí celní doklad (PCD) na příjemce (např. ručně zadané MRN z TCP), uvede se tento doklad . Pokud PCD vyplněno není, použije se datum a číslo příjemky. Toto pravidlo se zatím uplatní pouze pro režim 4000 (tzn. volný oběh). Do kódů pro PCD se zapíše Y-CLE (tzn. zápis do evidence). Pokud se do řádku JSD zkumuluje více řádků/dokladů, použije se pro tento účel datum a číslo nejstaršího z nich.


Novinka Uvolněny akce pro generování celních dokladů ICS Dovoz. Nutný modul ICS Dovoz.


verze 1.0.2008.0114 ze dne 7.2.2008

Novinka Generování celních dokladů z celních příjemek.

Odst.40 je nově plněn při generování celních dokladů JSD, ZJSD a SCP z celní příjemky.

==

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export