Důležité:


Celní sazebník - Osvědčení

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Číselník "Osvědčení" slouží k usnadnění vyplňování stále se opakujících předložených dokladů a osvědčení k položkám dokladů NCTS, ICS a ECS.

Ruční naplnění číselníku

Při ručním plnění se vždy přes tlačítko "Nový" založí nový záznam, do kterého je nutné zadat všechny potřebné údaje.

Osvědčení - Nový záznam
Upozornění Každý záznam v tomto číselníku obsahuje vždy právě jeden předložený doklad nebo osvědčení ke konkrétní celní nomenklatuře.
Tip Pokud je potřeba k jedné nomenklatuře zadat více kódů předložených dokladů nebo osvědčení, musí mít každý takový doklad svůj vlastní záznam v Osvědčeních - pouze nomenklatura zůstane stejná.

Import z tabulky MS EXCEL

V přehledu „Osvědčení“ lze přehledně udržovat vlastní seznam „Předložených dokladů/osvědčení“ k jednotlivým celním nomenklaturám pro jejich následné automatické přiřazení a vložení na položku příslušného dovozního nebo vývozního celního dokladu – dokladu vytvořeného v přehledu ICS Dovoz, resp. ECS Vývoz.

Celní sazebník - Osvědčení

Funkce „Import ze schránky“ umožňuje hromadný import údajů ve formátu MS Excel do přehledu „Osvědčení“.

Upozornění Upozornění:

Importovaná data vytvořená mimo systém Helios Orange musí být importována v pevně stanoveném formátu uvedeném níže.

Formát importní tabulky MS Excel:

Celní sazebník - Osvědčení

Kde: - CN je celní nomenklatura

- DK je doplňkový kód celní nomenklatury (pokud tento údaj v importní tabulce není vyplněn, Helios Orange automaticky doplní hodnotu „00“)

- Označení je popis/číslo/označení předloženého dokumentu/osvědčení

- Doplňující údaje slouží k zadání dodatečných informací o předloženém dokumentu/osvědčení

- Země – zadání dvoumístného ISO kódu země, ve kterém byl předložený dokument/osvědčení vydáno

- Stav - zadáte hodnotu A nebo N, lze ponechat prázdné pole (pokud tento údaj v importní tabulce není vyplněn, Helios Orange automaticky doplní hodnotu „N“)

- Dovoz, Vývoz - zadáte hodnotu A nebo N u konkrétního typu celního řízení (zda-li se má dané Osvědčení uplatnit při „Dovozu“, „Vývozu“ nebo v obou případech), lze ponechat prázdné pole (pokud tento údaj v importní tabulce není, Helios Orange automaticky doplní hodnotu „N“)

- Kód – čtyřmístný kód předloženého dokladu/osvědčení, konkrétní údaje naleznete přímo v číselníku „Druh předložených dokladů/osvědčení“ systému Helios Orange, který je přístupný z položek jednotlivých deklarací (ICS Dovoz, ECS Vývoz, atd.) nebo na stránkách celní správy

Import údajů provedete uživatelským označením hodnot „Ctrl+C“ v tabulce MS Excel bez označení záhlaví – popisu jednotlivých sloupců a následnou volbou „Akce – Hlavní menu – Import ze schránky“ nebo prostřednictvím klávesové zkratky „Crtl+Alt+V“.

Celní sazebník - Osvědčení

Při importu údajů z MS Excel systém Helios Orange porovnává jednotlivé importované hodnoty - celní nomenklatura, doplňkové kódy, označení, doplňující údaje, země, stav, dovoz, vývoz a kódy předložených dokladů a osvědčení.

Příklad Např.

Pokud Helios při importu z MS Excel nalezne shodnou kombinaci údajů „celní nomenklatura, doplňkové kódy, označení, země, stav, dovoz, vývoz a kódy předložených dokladů a osvědčení“ v importní tabulce s údaji v přehledu „Osvědčení“ a rozdílné údaje v poli „doplňující údaje“, při importu provede obnovení/update/přepsání hodnot „doplňující údaje“.

Příklad Pokud Helios při importu z MS Excel nalezne shodnou kombinaci údajů celní nomenklatura, doplňkové kódy, doplňující údaje, země, stav, dovoz, vývoz a kódy předložených dokladů a osvědčení v importní tabulce s údaji v přehledu „Osvědčení“ a rozdílné údaje v poli „označení“, při importu provede obnovení/update/přepsání hodnot „označení“.

Samotné vyplňování položek v dokladech

Při samotném vyplňování položek v dokladech ICS, ECS a NCTS se předložené doklady a osvědčení automaticky naimportují okamžitě po vyplnění celního zařazení do odstavce 33.

Celní sazebník - Osvědčení


Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Šafránek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export