Důležité:


Celní případy SK - významné změny k 13. 5. 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

CLA SK – aktualizace technického rozhraní - ECS vývoz a APV NCTS k 13. 5. 2013

Dne 13.5.2013 v čase od 16:00 do 18:00 hod. dojde k aktualizaci technického rozhraní pro elektronickou komunikaci slovenské systému pro kontrolu vývozu ve fázy 2 - ECKe/ECS ( Export control system) - a nasazení verze 3.1, která se týká elektronické komunikace při podávaní vývozních celních prohlášení /ECS vývoz/.

Dále dojde k nasazení nové verze APV NCTS verze 5.13 /NCTS přijatý/. V této verzi technické specifikace dochází ke změně xsd schémat u některých typů zpráv v rámci elektronické komunikace /ECS vývoz/ a ke změně přidělování MRN v havarijním stavu /APV NCTS/.

Upozornění Bez instalace aktuální verze Helios Orange (2.0.2013.0455), nové verze pluginu Cla a celní řízení SK (verze 2.0.2013.0510) a stažení aktuálních číselníků EKR klienta nebude od 13. 5. 2013 možné elektronické odesílání celních deklarací ECS vývoz a podání NCTS vydaný v havarijním postupu. Instalaci proveďte prostřednictvím Helios Store stažením aktuální verze IS Helios Orange a pluginu „Cla a celní řízení SK“.


Změny ECS vývoz /verze 3.1/

Zvýšení verze zpráv SK513, SK513A, SK515, SK529A

Zvýšení verze zpráv SK513.007.xsd, SK513A.007.xsd, SK515.007.xsd a SK529A.008.xsd. Důvodem je změna datového typu elementu SAD.Item.ItemPreviousDocument.PreviousDocumentIdentity na an1_21.


Přidané nové pravidlo PR110

Pravidlo je ve specifikaci zpráv přiřazené k atributům: SK513 – SAD.Item.ItemPreviousDocument, SK515 – SAD.Item.ItemPreviousDocument.


Přidané nové pravidlo PR111

Pravidlo je ve specifikaci zpráv přiřazené k atributům: SK513 – SAD.Item.ItemPreviousDocument, SK515 – SAD.Item.ItemPreviousDocument.


Přidané nové pravidlo PR112

Pravidlo je ve specifikaci zpráv přiřazené k atributům: SK513 – SAD.Item.ItemPreviousDocument, SK515 – SAD.Item.ItemPreviousDocument.


Přidané nové pravidlo PR114

Pravidlo je ve specifikaci zpráv přiřazené k atributům: SK513 – SAD.Item.ItemPreviousDocument, SK513A – SAD.Item.ItemPreviousDocument, SK515 – SAD.Item.ItemPreviousDocument.


Změny APV NCTS /verze 5.13/

Zavedení nové zprávy SK061 – Oznámenie rozhodnutia o vykonaní kontroly na úrade určenia

Zprávu zasílá celní úřad určení osobě, schválenému příjemci nebo jeho zástupci, poté co se celní úřad určení rozhodl vykonat kontrolu zboží a souvisících dokladů. Tranzitní operace se přepne do stavu „Kontrola“ a proces dále pokračuje standardním postupem. V takovém případě je nutné kontaktovat celní úřad určení, který rozhodne o rozsahu, místě a způsobu vykonání kontroly.

Úprava „havarijních zpráv SK015Y“ pro schváleného odesílatele

Jedná se o změnu číslování MRN. Evidenční číslo, které bude používat schválený odesílatel pro generování havarijního čísla MRN mu oznámí celní úřad, který mu vydal povolení. Bude jedinečné v rámci SR, tzn. podle čísla bude identifikovatelný schválený odesílatel. NCTS Přijatý - přidělování havarijního čísla MRN : pokud bude vyplněno MRN na 16, nebo 17 pozic, bude při odchodu z pole MRN automaticky dopočítána kontrolní číslice.

Zavedení kontroly na havarijní ev. číslo SK015Y

Po přijetí zprávy SK015Y bude vykonávaná kontrola na správnost havarijního evidenčního čísla MRN, kde na 12.-14. místě musí být uvedený kód přidělený danému schválenému odesílatelovi. Kontrola bude probíhat v závislosti na EORI číslo a ev. havarijního čísla. V případě, kdy bude nesprávné, zpráva SK015Y bude odmítnutá správou SK906 s následným popisem:

\Error reason = "Evidenčné číslo SchO sa nezhoduje s evidenciou v NTA"

Zavedení kontroly na pořadové číslo ve zprávě SK015Y

Po přijetí zprávy SK015Y bude vykonávaná kontrola na správnost pořadí evidenčního čísla MRN, kde pořadové číslo na 15.-17. místě musí být o jedno vyšší než u předcházejícího MRN, které bylo přijaté v daném roce. V případě, kdy bude nesprávné, zpráva SK015Y bude odmítnutá správou SK906 s následným popisom:

\Error reason = "Poradové číslo havarijného MRN sa nezhoduje s evidenciou v NTA"

Změny v tzv. křížové kontrole příslušnosti osoby, která podepsala zprávu k subjektu uvedenému ve zprávě (SK007/SK015)

Po přijetí zprávy SK015Y bude zavedena nová kontrola podpisů osob (fyzických osob) předkládajících celní prohlášení ve vztahu k právnické osobě (hlavní povinný / schválený příjemce / zástupce) za kterého daná osoba podepisuje celní prohlášení. Je potřeba dodržet následující:

Kód zastoupení 1 - Bez zastoupení

V tomto případě fyzická osoba, která podepsala celní prohlášení musí být v centrální evidenci subjektů komunikujících elektronicky s finanční zprávou uvedena jako oprávněná osoba k příslušnému povolení hlavního povinného.

Kód zastoupení 2 - Zástupce v případě přímého zastoupení ve smyslu čl. 5 odst.. 2 první odrážka celního kodexu

V takovém případě fyzická osoba, která podepsala celní prohlášení musí být v centrální evidenci subjektů komunikujících elektronicky s finanční zprávou uvedena jako oprávněná osoba k příslušné licenci Zástupce. Např., Pokud je podáván karnet TIR prostřednictvím zástupce hlavního povinného (dopravce), který je zahraniční osobou a nemá licenci na elektronickou komunikaci, musí být uveden kód zastoupení "2" a celní prohlášení podepsané osobou Zástupce.

Kód zastoupení 3 - Zástupce v případě nepřímého zastoupení ve smyslu čl. 5 odst.. 2 druhá odrážka celního kodexu

V takovém případě fyzická osoba, která podepsala celní prohlášení musí být v centrální evidenci subjektů komunikujících elektronicky s finanční zprávou uvedena jako oprávněná osoba k příslušné licenci hlavního povinného, nakolik zástupce v nepřímém zastoupení se stála hlavním povinným a skupina Zástupce se neuvádí.

V případě nedodržení výše uvedeného postupu budou elektronické zprávy odmítnuty chybovou zprávou SK906 s následujícím popisem:

\ErrorReason = 'Autorizácia - "Osoba ktorá podpísala správu sa nezhoduje s oprávnenou osobou subjektu uvedeného v správe".

Změna adresy pro zasílání zpětných listů

Úprava tiskových formulářů – adresy pro zaslání zpětných listů:

 • Položka odrážkového seznamu
 • TBDD - Sprievodný doklad pri tranzitě
 • TBDD - Sprievodný doklad pri tranzitě – pečiatka
 • TDD - Sprievodný doklad A 4.9.2012 15:49:45


Nová adresa pro zaslání zpětných listů:

Finančné riaditeľstvo SR        
Sekcia daňová a colná - Odbor colný
Mierová 23 
815 11 BRATISLAVA, SLOVAKIA
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export