Celní případy CZ - významné změny od 1.12.2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Nová pravidla pro popis zboží v elektronickém dovozu

Od 1.12.2015 zavádí celní správa nový systém automatické kontroly dostatečnosti a přesnosti popisu dováženého zboží za pomoci číselníku klíčových slov OBLPOPIS a číselných hodnot OBLCISLO. Oba číselníky najdete v HELIOS Orange/CLA ve verzi 2.0.2015.1110 a vyšší pod celním sazebníkem pod číselníkem citlivého zboží. Přímo z položky celní deklarace se k nim dostanete kliknutím na tlačítko vedle celního zařazení, tím se zobrazí celní sazebník a v něm klikněte pravým tlačítkem a zvolte požadovaný číselník.

Nové kontroly se zatím týkají pouze zboží kapitoly 61, předpokládá se ale jejich budoucí rozšíření.

Helios kontroluje při OK+kontrola splnění podmínek pro OBLPOPIS.Pro OBLCISLO nejsou v Heliosu kontroly implementovány.

Jak se kontroluje dle OBLPOPIS

Kontrola popisu zboží se provádí postupně od obecnější KN ke konkrétnějšímu určení zboží. Napřed se v číselníku OBLPOPIS vyhledají řádky s uvedením KN na 4 místa, provede se pro ně kontrola. Následně se hledají řádky s uvedením KN na 6 míst a pro ně se provede kontrola. Následuje hledání a kontrola postupně pro KN uvedenou na 8 a 10 míst. Pokud ve kterémkoliv kroku popis zboží nevyhoví kontrole, další kontroly se již neprovádí a deklarant obdrží chybovou zprávu.

Kontrola pro dohledanou KN se provede tak, že se vyberou všechny řádky s daným počtem míst KN. Pro každý takto vybraný KN se řádky v číselníku rozdělí do skupin podle „Číslo skupiny pro KN“. Popis zboží celní deklarace kontrolou projde v pořádku pokud obsahuje alespoň jedno slovo z každé číslem identifikované skupiny slov pro KN.

Příklady

KN Číslo skupiny pro KN Slovo
6101 1 pánsk
6101 1 chlapeck
610120 1 bavln
610130 1 chemických vláken
6101902011 1 ponč
6101902011 2 jemných zvířecích chlupů


Příklad Příklad 1 : Deklarujeme pánský kabát z bavlny KN 61012010. V popisu zboží musíme mít alespoň jeden výskyt slovního základu z číselníku pro KN 6101, v našem příkladu bude vyhovovat "pánsk" a dále musí být v popisu zboží dle KN 610120 slovní základ "bavln". Vyhovující popis zboží by tedy byl např. "pánské kabáty z bavlny", neprošlo by ale např. "kabáty z bavlny pro muže".


Příklad Příklad 2: Deklarujeme ručně vyráběné pončo KN 6101902011. V popisu zboží musíme podle číselníku OBLPOPIS uvést slovní základ "ponč" (číselná skupina slov 1) i "jemných zvířecích chlupů" (číselná skupina slov 2). Vyhovující popis zboží by tedy byl např. "pánské pončo z jemných zvířecích chlupů", neprošlo by ale např. "pánské pončo z chlupů ledního medvěda", i když se vlastně jedná o přesnější popis.

Jak se kontroluje dle OBLCISLO

Kontrola výskytu povinných číselných údajů s porovnáním jejich hodnoty funguje na stejném principu. Rozdíl je pouze v tom, že se namísto slov ve skupinách kontrolují číselné údaje. Protože ale nevíme, jak chce celní systém rozeznat požadovaný číselný údaj o vlastnostech zboží od jiných čísel, která se běžně v popisu zboží vyskytují (množství, počet palet, cena, dopravné...), nebude Helios kontrolu provádět.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export