Celní případy CZ - významné změny k 3.12.2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V souvislosti s významnými změnami v technické specifikaci projektu ICS, ECS a NCTS (elektronické komunikaci) s Celní správou ČR je nutné naplánování updatu IS Helios Orange k datu 3. 12. 2013.

Ode dne 3. 12. 2013 je v distribuci nová verze IS Helios Orange vyšší než 2.0.2013.1101, která obsahuje veškeré požadavky/změny Celní správy ČR nutné k plnohodnotné elektronické komunikaci po tomto datu.

Upozornění Sledujte dostupnost nové verze Helios Orange, a to přímo v systému přes funkci Helios Store.

Dále jsou standardně zveřejněny veškeré změny na webovém portálu IS Helios Orange přístupném opět přímo ze systému Helios Orange z menu Nápověda, Změny ve verzích.

Upozornění Mnoho změn je zpětně nekompatibilních, které způsobí nemožnost podání/zahájení celního řízení bez provedení update IS Helios Orange!!!


Upozornění Odstávka systémů celní správy je zveřejněna na webových stránkách celní správy.


Tip Kontaktní informace Celní správy ČR naleznete pod odkazy níže:

http://www.celnisprava.cz

http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/helpdesk-kontakty.aspx


Celní případy - přehled hlavních změn k 3. 12. 2013


Obsah

Ukončení před tranzitem

Návrh na ukončení režimu vývoz schváleným odesílatelem

Do zprávy DN_UVSO CZ047A byly přidány informace o ZJP - přidána skupina "POVOLENÍ ZJP" (ZJP) a její elementy "Země vydání" (ZJP01) a "Číslo povolení" (ZJP02). Data budou načítána z parametrů dokladu, z povolení ZJP NCTS Vydaného. Znění pravidla QP397:

1. Přidáno nové pravidlo QP397: ""Uvedené povoleni ZJP SO musí patřit uvedenému hlavnímu povinnému/zástupci (v závislosti na kódu zastupování) a současně v daném povolení ZJP SO je povolena možnost ukončit VCP propuštěním TCP s využitím datové zprávy D_N_UVSO (CZ047A)."" 2. Do zprávy D_N_UVSO (CZ047A) byla přidána skupina ""POVOLENÍ ZJP"" (ZJP) a její elementy ""Země vydání"" (ZJP01) a ""Číslo povolení"" (ZJP02). 3. Ke skupině ""POVOLENÍ ZJP"" (ZJP) ve zprávě D_N_UVSO (CZ047A) bylo přidáno pravidlo QP397."


Upozornění Změna je zpětně nekompatibilní, po 3. 12. 2013 nepůjde starší verzí podávat zprávu DN_UVSO CZ047A - Návrh na ukončení režimu vývoz schváleným odesílatelem.

NCTS Přijatý

Přidána funkčnost pro automatické číslování zápisu do evidence.

- Konstanta se bere z parametrů příslušného dokladu, zál.č.2 Ev.číslo / NCTS Přijatý. - Číslování probíhá manuálně při stisku akčního tlačítka daného pole (Hlavička dokladu, pole Poř.č.zápisu), nebo automaticky při importu zprávy CZ025A CR_UKO. - Očíslován bude pouze doklad NCTS Přijatý ve stavu Ukončeno.

NCTS Vydaný

Do editoru dokladu (nad seznam závěr) byla přidána volba pro možnost neuvedení závěr, pokud byly splněny podmínky neuvedení.

Pokud se jedná o ZJP pak se bude exportovat v elementu QH76 ve zprávách DN_POD CZ015A a DN_OPR CZ013A.

Přidána kontrola vyplněnosti QP396 : "JESTLIŽE je celní prohlášení podáno s využitím zjednodušeného postupu PAK JESTLIŽE je element „Jsou splněny podmínky pro nepřiložení celní závěry?“ roven hodnotě 1 PAK datová skupina "ZÁVĚRY" MŮŽE být uvedena JINAK datová skupina "ZÁVĚRY" MUSÍ být uvedena JINAK datová skupina "ZÁVĚRY" NESMÍ být uvedena"

Upozornění Změna je zpětně nekompatibilní.

ICS dovoz

Číslo a datum faktury na ICS – záložka DCH – rozšíření pole na maximální délku.

ECS vývoz

"1. Změna znění podmínky QP299, která je přiřazená k elementu ""Zbožový kód předčasně vyvážené rovnocenné suroviny"" (QGPA09) ve zprávách D_N_PODV (CZ515A) a D_N_OPRV (CZ513A): ""JESTLIŽE element „Kategorie předchozího dokladu“ je roven hodnotě „Z“ (Předchozí evidence) a současně příznak „Předčasný vývoz rovnocenného zboží“ =1 (ANO).“ PAK element „Zbožový kód předčasně vyvážené rovnocenné suroviny“ MŮŽE být uveden JINAK element „Zbožový kód předčasně vyvážené rovnocenné suroviny“ NESMÍ být uveden."" 2. Odstranění pravidla QP324 od elementu ""Zbožový kód předčasně vyvážené rovnocenné suroviny"" (QGPA09) ve zprávách D_N_PODV (CZ515A) a D_N_OPRV (CZ513A) 3. Odstranění podmínky QP304 od elementů ""Množství v odpisové měrné jednotce"" (QGPA01) a ""Odpisová měrná jednotka"" (QGPA03) ve zprávách D_N_PODV (CZ515A) a D_N_OPRV (CZ513A)"

NCTS Vydaný změna

Do editoru dokladu (nad seznam závěr) byla přidána volba pro možnost neuvedení závěr, pokud byly splněny podmínky neuvedení.

Pokud se jedná o ZJP pak se bude exportovat v elementu QH76 ve zprávách DN_POD CZ015A a DN_OPR CZ013A.

Přidána kontrola vyplněnosti QP396 : "JESTLIŽE je celní prohlášení podáno s využitím zjednodušeného postupu PAK JESTLIŽE je element „Jsou splněny podmínky pro nepřiložení celní závěry?“ roven hodnotě 1 PAK datová skupina "ZÁVĚRY" MŮŽE být uvedena JINAK datová skupina "ZÁVĚRY" MUSÍ být uvedena JINAK datová skupina "ZÁVĚRY" NESMÍ být uvedena" NCTS Přijatý Do kontrol při odesílání dávky DI_VYK CZ044A Hlášení o vykládce, byla přidána kontrola QP405 pro kontrolu čísla listu TIR karnetu (QUK005).

Znění pravidla QP405: "1. Přidáno nové pravidlo QP405: ""Tento element může obsahovat jenom sudé čísla v rozsahu 1 až 20."" 2. Pravidlo QP405 přidáno k elementu ""Číslo listu TIR karnetu"" (QUKO05) ve zprávě D_I_VYK (CZ044A)"

NCTS Vydaný, ECS Vývoz

Upraven export textů do xml, bez mezer na začátku, na konci.

Celní případy

Hromadné změny nad položkami dokladů : akce zpřístupněna i pro hromadný přehled položek (F9).

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export