Celní případy CZ - významné změny k 28.11.2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

V souvislosti s významnými změnami v technické specifikaci projektu ICS, ECS a NCTS (elektronické komunikaci) s Celní správou ČR je nutné naplánování updatu IS Helios Orange k datu 28. 11. 2014.

Upozornění Verze IS Helios Orange musí být 2.0.2014.1100 nebo vyšší!!!!!!


Upozornění Sledujte historii verzí IS Helios Orange a to přímo v systému přes funkci Helios Store.


Upozornění Dále budou standardně zveřejněny veškeré změny na webovém portálu IS Helios Orange přístupném opět přímo ze systému Helios Orange z menu Nápověda/Příručka na webu – sekce „Historie verzí“.


Upozornění Mnoho změn je zpětně nekompatibilních, které způsobí nemožnost podání/zahájení celního řízení bez provedení update IS Helios Orange!!!


Upozornění Odstávka systémů celní správy je zveřejněna na http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/nedostupnosti.aspx


Kontaktní informace Celní správy ČR:

http://www.celnisprava.cz

http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/helpdesk-kontakty.aspx


Obsah

Přehled hlavních změn k 28. 11. 2014

ICS

Úpravy exportů podávacích dávek - změny v pořizování názvu a adresních údajů subjektů

Upozornění Zpětně nekompatibilní

- Ze zpráv CZ490A, CZ493A odstraněny elementy TDKL01, TDKL02, TDKL03, TDKL04, TDKL05, REP01N, REP02N, REP03N, REP04N, REP05N

- Ze zprávy CZ434A odstraněny elementy TDKL01, TDKL02, TDKL03, TDKL04, TDKL05, REP01N, REP02N, REP03N, REP04N, REP05N

- Odstraněno použití QP105D_TDKL u TDKL07 a QP105D_REP u REP07N ve zprávě CZ434A

- Změna znění podmínky C501_TDKL navěšené na TDKL01 - TDKL05 ve zprávách CZ405A, CZ407A

- Změna znění podmínky C501_GTCR navěšené na GTCR01 - GTCR05 ve zprávách CZ415A, CZ417A, CZ423A

- Změna znění podmínky C501_TCR navěšené na TCR01 - TCR05 ve zprávách CZ415A, CZ417A, CZ423A

- Ze zpráv CZ415A, CZ417A, CZ423A, CZ411A, CZ471A, CZ440A, CZ442A, CZ444A, CZ446A odstraněny elementy TDKL01, TDKL02, TDKL03, TDKL04, TDKL05, REP01N, REP02N, REP03N, REP04N, REP05N

- Odstraněno použití QP105D_TDKL u TDKL07 a QP105D_REP u REP07N ve zprávách CZ415A, CZ417A, CZ423A, CZ411A, CZ471A, CZ440A, CZ442A, CZ444A, CZ446A

- Zrušeno pravidlo QP105D_TDKL

- Zrušeno pravidlo QP105D_REP

Úprava importu zprávy CI_IOPD CZ433A : Informace o aktuálním stavu CP s AZS/N-P po rozhodnutí o opravném prostředku

Zpráva CZ433A bude zasílána jak v režimu 41 s P/N tak i v režimu 71 s povolenou manipulací.

Po příjmu zprávy se nastaví stav dokladu na : Oprava přijata, dále proběhne porovnání dat dokladu vůči xml datům. Pokud bude nalezen rozdíl, bude doklad upraven a bude zobrazen log změn.

Dále se promítnou změny v zaplaceném clu do celního skladu k příslušným celním příjemkám/položkám.

Přidání kontroly PR315

JESTLIŽE je předchozí režim "21", "22", "23" a Druh prohlášení - střední část není Doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z"), PAK JESTLIŽE je použit ZJP MŘ, PAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií "Y" a zároveň alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií "X", JINAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií "Y" nebo s kategorií "Z" a zároveň alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií "X" nebo s kategorií "Z"."

Úprava kontrol pro pravidla D007 a D008_D009

Úprava kontroly typu skladu D na hlavičkový údaj typ skladu.

D007 : cena za položku je povinná pro : volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) , aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému (51YY), dočasné použití (53YY), přepracování pod celním dohledem (91YY) a uskladnění ve skladu typu D.

D008_D009 Kód způsobu hodnocení : Není -li použit ZJP NCP a vyžadují-li podmínky daného režimu použití tohoto údaje, musí být tento údaj povinně uveden. jestliže je použit některý z režimů: - volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) - aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému (51YY) - dočasné použití (53YY) - přepracování pod celním dohledem (91YY) - uskladnění (71YY) ve skladu typu D pak tento element musí být použit jinak nesmí být použit.


ECS vývoz

Úpravy exportů podávacích dávek - změny v pořizování názvu a adresních údajů subjektů

Upozornění Zpětně nekompatibilní

- Změna znění podmínky C501, která je přiřazena k názvu a adresním údajům subjektů ""ZÚČASTNĚNÝ příjemce""(TCE), ""ZÚČASTNĚNÝ příjemce (položka)""(GTCE) ve zprávách ve zprávách D_N_PODV (CZ515A), D_N_OPRV (CZ513A), D_N_EXS (CZ615A) a D_N_OPRX (CZ613A); ""ZÚČASTNĚNÝ odesílatel"" (TCR), ""ZÚČASTNĚNÝ odesílatel (položka)"" (GTCR) ve zprávách D_N_EXS (CZ615A) a D_N_OPRX (CZ613A) : „JESTLIŽE je položka TIN uvedena PAK tento element NESMÍ být použit JINAK tento element MUSÍ být použit""

- Přidána nová podmínka C503: ""JESTLIŽE je položka TIN uvedena PAK tento element NESMÍ být použit JINAK tento element MŮŽE být použit""

- Podmínka C503 přiřazena k elementům ""NAD LNG"" (TCRLNG), (TCELNG), (GTCRLNG), (GTCELNG) ve zprávách D_N_PODV (CZ515A), D_N_OPRV (CZ513A), D_N_EXS (CZ615A).

- Přidáno nové pravidlo R840: ""Může být deklarováno jenom platné řádné EORI číslo nebo platné TCUIN (Third Country Unique Identification Number) číslo""

- Pravidlo R840 přiřazeno k elementům ""TIN (číslo zúčastněného)"" (TCR07), (TCE07), (GTCR07), (GTCE07) ve zprávách D_N_EXS (CZ615A) a D_N_OPRX (CZ613A).

- Odstraněn název a adresní údaje ze skupin ""ZÚČASTNĚNÝ deklarant"" (TDKL) a ""ZÚČASTNĚNÝ zástupce"" (REP), tedy elementy TDKL01, TDKL02, TDKL03, TDKL04, TDKL05, TDKLLNG, REP01N, REP02N, REP03N, REP04N a REP05N ze zpráv D_N_PODV (CZ515A), D_N_OPRV (CZ513A), D_N_STOV (CZ514A), D_I_PATV (CZ583A) a D_I_DODP (CZ530A).

- Odstraněn název a adresní údaje ze skupin ""ZÚČASTNĚNÝ hlavní povinný"" (TP) a ""ZÁSTUPCE"" (REP), tedy elementy TP01, TP02, TP03, TP04, TP05, TPLNG, REP01N, REP02N, REP03N, REP04N a REP05N ze zprávy D_N_UVSO (CZ047A)

- Odstraněn název a adresní údaje ze skupin ""ZÚČASTNĚNÝ vývozce"" (TE) a ""ZÚČASTNĚNÝ vývozce (položka)"" (GTE), tedy elementy TE01, TE02, TE03, TE04, TE05, TELNG, GTE01, GTE02, GTE03, GTE04, GTE05 a GTELNG ze zpráv D_N_PODV (CZ515A), D_N_OPRV (CZ513A).

- Odstraněn název a adresní údaje ze skupiny ""ZÚČASTNĚNÝ - lokální autorita na výstupu"" (TLA), tedy elementy TLA01, TLA02, TLA03, TLA04, TLA05 a TLALNG, ze zpráv D_N_UKOV (CZ507A), D_N_MANIF (CZ547A), D_N_ZMANIF (CZ549A), D_N_RUKOV (CZ570A), D_I_VYST (CZ618A).

- Odstraněn název a adresní údaje ze skupin ""OSOBA PODÁVAJÍCÍ SOUHRNNÉ CELNÍ PROHLÁŠENÍ"" (TLODG) a ""ZÚČASTNĚNÝ zástupce"" (REP), tedy elementy TLODG01, TLODG02, TLODG03, TLODG04, TLODG05, TLODGLNG, REP01N, REP02N, REP03N, REP04N a REP05N ze zpráv D_N_EXS (CZ615A) a D_N_OPRX (CZ613A)

- Pravidlo pr84A nahrazeno regulárním výrazem ""A-Z]{2}[!-\x7F]+"" u elementu ""TIN (číslo zúčastněného)"" (TP07) ve zprávě D_N_UVSO (CZ047A).

- Odstraněno komentářové pravidlo K025 (""Název a adresní údaje subjektu, zaslané ve zprávě, budou vždy, pokud bude uvedeno platné EORI číslo, přepsány hodnotami z centrálního registru subjektů."") ve všech výskytech."

Přidání kontroly QP420

1. Přidáno kontrola pravidla QP420: jestliže element Druh dopravy ve vnitrozemí=5 (Poštovní doprava) nebo element Druh dopravy na hranici=5 (Poštovní doprava), pak musí oba elementy Druh dopravy ve vnitrozemí a Druh dopravy na hranici obsahovat hodnotu 5 (Poštovní doprava)

2. Pravidlo QP420 přiřazeno k elementům Druh dopravy ve vnitrozemí (H17) a Druh dopravy na hranici (H17H) ve zprávách ve zprávách D_N_PODV (CZ515A) a D_N_OPRV (CZ513A)


NCTS vydaný

Úpravy exportů podávacích dávek - změny v pořizování názvu a adresních údajů subjektů

Upozornění Zpětně nekompatibilní

- Změna znění podmínky C501, která je přiřazena k názvu a adresním údajům subjektů ""ZÚČASTNĚNÝ odesílatel""(TCR), ""ZÚČASTNĚNÝ příjemce""(TCE), ""ZÚČASTNĚNÝ ODESILATEL – SECURITY""(STRC), ""ZÚČASTNĚNÝ PŘÍJEMCE – SECURITY""(STCE), ""PŘEPRAVCE – SECURITY""(SPRE), ""ZÚČASTNĚNÝ odesílatel (položka)"" (GTCR), ""ZÚČASTNĚNÝ příjemce (položka)""(GTCE), ""ZÚČASTNĚNÝ odesílatel (položka) – SECURITY"" (GSTCR), ""ZÚČASTNĚNÝ příjemce (položka) – SECURITY"" (GSTCE) ve zprávách CZ015A a CZ013A,  : ""JESTLIŽE je položka TIN uvedena, PAK tento element NESMÍ být použit, JINAK tento element MUSÍ být použit""

- Přidána nová podmínka C503: ""JESTLIŽE je položka TIN uvedena, PAK tento element NESMÍ být použit, JINAK tento element MŮŽE být použit""

- Podmínka C503 přiřazena k elementům ""NAD LNG"" (TCRLNG), (TCELNG), (STRCLNG), (STCELNG), (SPRELNG), (GTCRLNG), (GTCELNG), (GSTCRLNG), (GSTCELNG) ve zprávách CZ015A a CZ013A.

- Přidáno nové pravidlo R840: ""Může být deklarováno jenom platné řádné EORI číslo nebo platné TCUIN (Third Country Unique Identification Number) číslo""

- Pravidlo R840 přiřazeno k elementům ""Číslo účastníka - odesílatele - TIN"" (STCR07), ""Číslo účastníka - příjemce - TIN"" (STCE07), ""Číslo přepravce - TIN"" (SPRE07), ""TIN (číslo zúčastněného)"" (GSTCR07), ""TIN (číslo zúčastněného)"" (GSTCE07) ve zprávách CZ015A a CZ013A.

- Odstraněn název a adresní údaje ze skupin ""ZÚČASTNĚNÝ hlavní povinný"" (TP) a ""ZÁSTUPCE"" (REP), tedy elementy TP01, TP02, TP03, TP04, TP05, TPLNG, REP01N, REP02N, REP03N, REP04N a REP05N, ze zpráv CZ015A, CZ013A, CZ014A a CZ103A.

- Odstraněn název a adresní údaje ze skupiny ""ZÚČASTNĚNÝ příjemce v místě určení"" (TD), tedy elementy TD01, TD02, TD03, TD04, TD05 a TDLNG, ze zprávy CZ007A.

- Pravidlo pr84A nahrazeno regulárním výrazem ""A-Z]{2}[!-\x7F]+"" u elementu ""TIN (číslo zúčastněného)"" (TP07) ve zprávách CZ015A, CZ013A, CZ014A, CZ103A a CZ111A.

- Odstraněno komentářové pravidlo K025 (""Název a adresní údaje subjektu, zaslané ve zprávě, budou vždy, pokud bude uvedeno platné EORI číslo, přepsány hodnotami z centrálního registru subjektů."") ve všech výskytech."

NCTS Vydaný - přidána podpora importu nových zpráv : CI_ZDR, CI_VDR.

CZ035A CI_ZDR - Oznámení o zahájení řízení ve věci vyměření celního dluhu

- Informace ohledně rozhodnutí budou importovány do atributů v sekci pátrání po zásilce, poznámka CÚ.

- Stav dokladu bude nastaven na : „Celní dluh“.


CZ036A CI_VDR - Výzva k prokázání skutečností

- Informace ohledně rozhodnutí budou importovány do atributů v sekci pátrání po zásilce, poznámka CÚ.

- Pokud budou zaslány data Datum zahájení šetření a Lhůta pro odpověd HP, tak budou v dokladu aktualizována.

- Stav dokladu bude nastaven na : „Doklady - žádost CÚ“.

Editor dokladu - rozšíření

Do editoru dokladu, do sekce pátrání po zásilce byl přidán atribut Poznámka CÚ.

Přidána kontrola QP123

, které je přiřazeno ke skupině "CELNÍ ÚŘAD tranzitní" (COT) ve zprávách CZ015A a CZ013A: jestliže celní úřad určení leží v zemi společného tranzitu, která není členskou zemí EU a nejedná se o tranzitní prohlášení v režimu TIR, pak minimálně jedna skupina "TRANZITNÍ CELNÍ ÚŘAD" (odstavec 51) musí obsahovat tranzitní celní úřad ze shodné země se zemí celního úřadu určení.

Přidána kontrola QP421

Jestliže je země celního úřadu určení ne EU zemí společného tranzitu pak skupina "PŘEDCHOZÍ DOKLADY" může být použita jinak skupina ""PŘEDCHOZÍ DOKLADY"" musí být použita Podmínka QP421 přidána ke skupině "PŘEDCHOZÍ DOKLADY" (GPA) ve zprávách CZ015A a CZ013A.

Celní číselníky

Nezapomeňte stáhnout a naimportovat aktuální celní číselníky z webových stránek GŘC v přehledu Celní případy/Celní sazebník volbou Stažení z internetu GŘC a následnou volbou Importovat.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export