Celní případy CZ - Výměna šifrovacího certifikátu celní správy 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Jako každoročně dochází v těchto dnech ke změně šifrovacího certifikátu celní správy. Proto je nezbytné provést v termínu stanoveném celní správou změnu šifrovacího certifikátu, čímž se předejde možným problémům při elektronickém odesílání celních deklarací ICS, NCP, SD, NCTS, ECS-vývoz a EMCS.

Upozornění Bez níže popsané instalace certifikátů a nastavení v Helios Orange nebude po skončení platnosti starého certifikátu možné elektronické odesílání celních deklarací ICS, NCP, SD, NCTS, ECS-vývoz a EMCS.


Od pondělí 11.2.2021 11:00 bude nutno šifrovat zprávy od deklarantské veřejnosti směrem k celní správě POUZE NOVÝM ŠIFROVACÍM CERTIFIKÁTEM.

Obsah

Plán přechodu

V pondělí 1.2.2021 vystavili celníci nové certifikáty Celní správy na internetové stránce Celní správy ČR (https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/Stranky/elektronicke-certifikaty-celni-spravy-cr.aspx).


Upozornění POZOR! Dne 9.2. 2021 od 11:00 začíná celní úřad odesílat odpovědi opatřené novou kvalifikovanou pečetí. Aby bylo možné načíst tyto odpovědi do Heliosu, je třeba mít nainstalovaný kořenový certifikát "PostSignum_Qualified_CA4"

Tyto certifikáty budou k dispozici také na stránkách Helios Orange (odkaz přímo ze systému Helios Orange v menu Poradna/Zprovoznění elektronických služeb) nebo přímo na odkaze https://help.helios.eu/wikics/index.php?title=Zprovozn%C4%9Bn%C3%AD_elektronick%C3%BDch_slu%C5%BEeb_-_Poradna_(CZ)#Oblast_Celn.C3.AD_software.


Upozornění Od středy 3.2.2020 od 8:00 bude umožněno deklarantům přechodné období pro instalaci nového certifikátu. V přechodném období bude tedy umožněno šifrovat buď novým nebo starým certifikátem CS.

Instalace nového šifrovacího certifikátu „ECR brána“

Na všech PC, ze kterých posíláte ICS, NCP, SD, NCTS, ECS-vývoz a EMCS prostřednictvím vašeho VAN operátora nainstalujte nový certifikát celní správy do stejného úložiště, kde leží současný certifikát. (Pravděpodobně Zprostředkující certifikační úřady/Intermediate CA)Tento certifikát také naleznete na internetových stránkách Celní správy České republiky (viz http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/Stranky/elektronicke-certifikaty-celni-spravy-cr.aspx).

Samotnou instalaci certifikátu provedete tak, že levým tlačítkem myši kliknete na příslušný certifikát (na stránkách celní správy označen jako cer_kom_pub.cer - Komerční certifikát Celní správy, na stránkách Poradny označen příslušným sériovým číslem), zvolíte Spustit. V průběhu instalace certifikátu budete dotázáni na úložiště, do kterého chcete certifikát instalovat.

Na OS Win7, Win8, Win8.1 a Win10
Je třeba ručně vybrat úložiště Zprostředkující certifikační úřady (autority) / Intermediate CA. Při automatickém výběru uloží Win XP certifikát do úložiště Address book.

Upozornění Je nutné, aby typ úložiště byl stejný na všech PC v rámci jedné sítě. Pokud si nejste se současným úložištěm jisti, můžete se v Helios Orange přes modul Pomocné číselníky / Přehled definice zpráv podívat do některé NCTS zprávy, kterou používáte (tlačítko Oprava, záložka Certifikát, sloupeček Název umístění).

Změna v nastavení zpráv v systému Helios Orange

Programu Helios Orange musíte sdělit, že má šifrovat novým certifikátem. To lze provést níže uvedenými způsoby:

Manuálně

- u každé ICS, NCP, SD, NCTS, ECS nebo EMCS zprávy (odebrat starý, vložit nový), nebo hromadně pomocí funkce Pomocné číselníky / Přehled definice zpráv / Hromadná změna certifikátů. V pravé části obrazovky se vám zobrazí přehled definic všech zpráv, které je možné ze systému Helios Orange odeslat. Ve stavové liště zvolte Akce / Hromadná změna certifikátů. Stejnou funkci vyvoláte i stisknutím pravého tlačítka myši v pravé části okna.

V nově otevřeném okně Hromadné změny certifikátu nechte zaškrtnuto "Šifrovací", v části "Původní šifrovací certifikát" vyberte pomocí tlačítka se třemi tečkami původní šifrovací certifikát. V části "Nový šifrovací certifikát" vyberte vámi nově nainstalovaný šifrovací certifikát celní správy. Po výběru nového certifikátu změnu potvrďte tlačítkem OK ve spodní části okna.

Upozornění Hromadnou změnou certifikátu dojde ke změně certifikátu ve všech definicích zpráv, ve kterých je původní šifrovací certifikát nastaven. Nemusíte jej tedy měnit jednotlivě na každé definici zpráv.

Instalaci certifikátu do příslušného PC proveďte na každé stanici pod uživatelským jménem a heslem příslušného uživatele OS. Hromadnou změnu certifikátu postačí provést pod libovolným uživatelem na serveru nebo na lokální stanici (v případě lokální instalace), v každé databázi, do které se uživatelé připojují.

Hromadná změna certifikátu

Skriptem

- dvojklikem myši na tento skript dojde ke spuštění systému Helios Orange. V průběhu přihlášení budete dotázání na aplikaci změnového skriptu. Po potvrzení volby dojde ke změně původního šifrovacího certifikátu (ECR brána = 28FBC7) celní správy ve všech definicích zpráv za nový (ECR brána = 2B16A7) .

Hromadná změna certifikátu prostřednictvím skriptu


Upozornění Změnový skript lze aplikovat pouze v případě, že je již na daném PC nainstalován nový šifrovací certifikát celní správy!!!
Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Šafránek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export