Důležité:


Celní případy CZ - CHYBA - Nelze ověřit platnost certifikátu el. podpisu

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
Upozornění POZOR - pokud se při načítání odpovědí z celního úřadu objeví chybové hlášení "Nelze ověřit platnost certifikátu el. podpisu" viz obrázek:
Nelze ověřit platnost certifikátu el. podpisu

Není v počítači doinstalovaný kořenový certifikát Kval_root_2017.cer.

Upozornění Tento certifikát je při instalaci NUTNÉ manuálně umístit do uložiště "Důvěryhodné kořenové certifikační autority" případně "Trusted Root Certification Authorities" (v nabídce obvykle druhé umístění shora)
Důvěryhodné kořenové certifikační autority
Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Šafránek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export