Důležité:


Celní případy - platební výměr - tisk v aplikaci Celní správy ČR

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Celní správa České republiky zpřístupnila na svých internetových stránkách aplikaci, která umožňuje tisk platebního výměru - "zprávy CZ429A - Rozhodnutí o propuštění zboží do režimu"


Tuto aplikaci naleznete na internetových stránkách celní správy.


Upozornění Pozor! Aplikace umožňuje tisk XML pouze v aktuální struktuře C_R_PROD (CZ429A), platné od 27.4.2011 a to včetně zaručeného elektronického podpisu celní správy. Zobrazení a tisk starších zpráv bude zapracován během první poloviny května 2011.


Zprávu "C_R_PROD - CZ429A - Rozhodnutí o propuštění zboží do režimu" a to včetně zaručeného elektronického podpisu obdržíte přímo od celní správy v případě, kdy využíváte modul ICS Dovoz v IS Helios Orange.


Jak si zajistit zprávu "C_R_PROD - CZ429A - Rozhodnutí o propuštění zboží do režimu" včetně zaručeného elektronického podpisu:

Tip načtením z adresáře VAN operátora (archivu), kde je daná XML zpráva uložena (odkopírována) po načtení do IS Helios Orange,
Tip z IS Helios Orange exportem prostřednictvím zprávy "Archivace zpráv" (nad přehledem deklarací modulu ICS Dovoz prostřednictvím funkce Zprávy/Generování zpráv - od verze vyšší než 2.0.2011.0404 - název zprávy XXX.signed.xml)


Upozornění Pokud se v celním řízení nechává vaše společnost zastupovat, pro korektní zobrazení XML zpávy platebního výměru v aplikaci celní správy vždy žádejte svého zástupce o zaslání "C_R_PROD - CZ429A - Rozhodnutí o propuštění zboží do režimu" a to včetně zaručeného elektronického podpisu celní správy!!!!
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export