Celní případy - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Verze 2.0.2021.0600 ze dne 23.06.2021

Novinka ICS Dovoz - povolen výmaz atributu Způsob platby.


Novinka 2. Přidána nová podmínka PO376:

Je-li v datovém prvku "Upřesnění režimu" uveden kód "08C" anebo v datovém prvku "Upřesnění režimu 2" kód "F48" nebo "F49", pak se údaj o způsobu platby nevyplňuje.


Novinka ICS Dovoz - upraven export datových zpráv
  • CZ415A
  • CZ417A

dle podmínek PO381 a PO373 upraven export Deklarant.TDKL09 DIČ - bude exportováno, pokud není vyplněn H88 Dodatečný daňový údaj.

Nová podmínka PO373:
Může být vyplněn nejvýše jeden z prvků "Dodatečný daňový údaj" a "DIČ deklaranta - plátce DPH"
Podmínka PO373 přiřazena k elementu "DIČ Deklaranta - plátce DPH" (TDKL09) ve zprávách
CZ405A (D_N_PODDCN), CZ407A (D_N_OPRCN), CZ415A (D_N_PODD), CZ417A (D_N_OPR)
Nová podmínka PO381:
Prvek "DIČ Deklaranta - plátce DPH" se nevyplňuje v případě, kdy je v datovém prvku "Upřesnění režimu 2" uveden kód "F49"
(tj. "Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty").
Podmínka PO381 přiřazena k elementu "DIČ Deklaranta - plátce DPH" (TDKL09) ve zprávách
CZ405A (D_N_PODDCN), CZ407A (D_N_OPRCN), CZ415A (D_N_PODD), CZ417A (D_N_OPR).


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz - upraven import položek ze schránky.

Pro položky se specifikovanou MJ rovnou LTR bude do popisu zboží zboží místo KS vloženo 'LTR'.


Novinka ICS Dovoz - Přidána kontrola podmínky PO375:

Je-li v datovém prvku "Upřesnění režimu" uveden kód "08C" anebo v datovém prvku "Upřesnění režimu 2" kód "F48" nebo "F49", pak se údaj o jistotě (tj. datový prvek Zajištění) nevyplňuje.


Novinka Dojde-li během importu celních číselníků k chybě je zobrazen výsledek importu formou chybového okna (nikoliv informačního).


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz - předložené doklady: přejmenováno: Licence na Položka licence.


Novinka ICS Dovoz - na zál.č.2 byl přidán atribut: Dodatečný daňový údaj.

Údaj byde exportován v datových zprávách:

  • CZ415A
  • CZ417A

Přidána kontrola vyplněnosti PO380:
Jestliže je v prvku "Upřesnění režimu 2" uveden kód "F48", pak současně musí být v datovém prvku "Dodatečný daňový údaj" uvedeno platné daňové evidenční číslo subjektu (IOSS číslo).

Atribut bude přenášen v kopii/převodu dokladu.


Novinka ICS Dovoz - do položek přidán atribut (G25D) Upřesňující režim 2.

Bude exportován ve zprávách:

  • CZ415A
  • CZ417A

Přidána nová kontrola podmínky PO372: "Element "Upřesnění režimu 2" může být uveden jen tehdy, když element "Upřesnění režimu" obsahuje hodnotu "C07"."
Přidána nová kontrola pravidla PR569: "Element "Upřesnění režimu 2" může obsahovat pouze hodnoty "F48" nebo "F49"."

Atribut přidán do akcí kopie položek, kopie deklarace.


Novinka ICS Dovoz - upraven export CZ415A - elementy
  • GZB05 Národní přídavný kód
  • GZB06 Národní přídavný kód

jsou exportovány pouze pokud kód nezačíná na 'R'.
Pokud se jedná o kód RXXX - pak se exportuje pokud je zapsán kód B00
a zároveň dle PO374 nesmí být v "Upřesnění režimu" uveden kód "08C", v datovém prvku "Upřesnění režimu 2" kód "F48" nebo "F49".


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti dokladu PR568 :

Je-li v datovém prvku "Upřesnění režimu 2" uveden kód "F49", pak musí "Kód zastupování" obsahovat hodnotu 2 nebo 3.Verze 2.0.2021.0400 ze dne 20.04.2021

Oprava Multi převod dokladů Ukončení před tranzitem na NCTS Vydaný - nebyly napočítány nákl.kusy na hlavičku deklarace.

Opraveno.Verze 2.0.2021.0300 ze dne 19.03.2021

Novinka Úprava importu xml zprávy CI_VOP : pokud nebude u deklarace vyplněn Datum ukončení - nebude změněn stav deklarace.

Pokud bude vyplněn - tak se stav deklarace přepne na Ukončeno,opraveno.


Novinka NCTS Přijatý - upraven export pro CZ007A a SKLA05 - pokud nebylo zadáno EORI tak nebyla země z adresy skladu exportována.

Upraveno.


Novinka Importy číselníků - na parametr -ZA proběhnou importy číselníků napozadí v tichosti, bez hlášky.


Novinka Převod dokladu ECS Vývoz na Ukončení před tranzitem : přidána podpora převodu více označených dokladů najednou.

Doklady budou převedeny 1:1.


Novinka Import zpráv od CÚ + interní Helios XML formát:

Pokud dojde k vytváření nové organizace (nebyl nalezen vhodný záznam dle TIN,EORI,Název,Ulice,....) do pole Poznámka bude uložen text : "Vygenerováno odpovědí CÚ".


Novinka Import zprávy CZ529A CR_PROV : pokud nebude zpět vrácena země v dopr.prostředku při odjezdu (elementy QSPV...), pak nebude hlášena změna dat.

Kontrola bude nadále probíhat na SPZ.
Pokud bude země zpět v xml vrácena, tak kontrola bude probíhat jako doposud (SPZ+Země).


Novinka Souhrnná deklarace - oprava podání - oprava typu D :

upravena kontrola vyplněnosti deklarace : nebude požadováno vyplnění nákl.kusů.


Novinka Souhrnná deklarace - import CZ387A - oprava importu - zpráva obsahuje pouze položky, které jsou opravované !.

Rovněž upraven import skupin TSD - Deklarant, GP, GC,.....


Novinka Souhrnná deklarace - u exportu DN_SD a DN_OSD nebude zaokrouhlována hrubá hmotnost.


Novinka Upraven import z zprávy CZ415A - množství bude importováno z elementu G/GMJ/GMJ02.


Novinka RM plugin pro načtení deklarací - pro akci Nová ze vzoru nebude kopírován hlavičkový kontejner.


Novinka Kurzovní lístek - právo na import celních kurzů:

Pokud uživatel neměl právo importovat celní kurzy, bylo možné nastavení práv obejít výběrem celních kurzů z combo-boxu v okně před importem a následně import provést.

Upraveno, pokud uživatel nemá právo importovat celní kurzy, varianty Celní kurzy a ČNB + Celní kurzy se v comboboxu nenabízí.Verze 2.0.2021.0119 ze dne 15.02.2021

Oprava Souhrnná deklarace - podání CZ384A Oprava SD pro typ opravy D: bude exportováno minimum elementů, dle dokumentace GŘC.

např. pravidla:
PO213_skupiny
PO219_GTCE
PO213_elementy
PO230 .....Verze 2.0.2021.0106 ze dne 28.01.2021

Novinka Převod dokladů ECS Výstup/Ukončení před tranzitem na NCTS Vydaný:

Byla přidána podpora převodu více označených dokladů.
V takovém případě se všechny označené doklady převedou do jednoho výsledného dokladu s položkami všech zdrojových dokladů.
Jsou vyplněny organizace na položkách ( z hlavičky dokladu), předchozí doklady, aktualizován celkový počet nákladových kusů,...
položky nejsou seskupovány.


Novinka Upraven převod dokladu na CMR.

připojené doklady budou na 4místa, a místo "NCTS" se uvede "MRN".


Novinka Hromadné změny nad položkami : upravena hromadná změna pro Zvláštní záznamy - tak aby šlo použít prázdný text a jen vyplněný kód.

použití např. pro QP364:
JESTLIŽE je u dané položky zboží uveden alespoň jeden vývozní předchozí doklad („Druh předchozího dokladu“ =CO/EX/EU) a současně element „Předchozí režim“ se rovná hodnotě 10
PAK MUSÍ být u této položky použit kód zvláštních záznamů "DG2" JINAK NESMÍ být u této položky použit kód zvláštních záznamů "DG2"

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export