Celní případy - Změny 2020

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Verze 2.0.2020.0600 ze dne 18.06.2020

Novinka ECS Vývoz - import xml zprávy CZ599A - při importu byly testovány kódy DPH a v případě kolize v číselníku DPH byla zobrazena hláška.

Upraveno, test nebude prováděn.


Novinka Nastavení parametrů / změny přednastavených atributů pro F2 Nová:
 • Převody dokladů / kopie kontejnerů - [ false ]
 • Posílat hash na CÚ - [ false ]
 • Provádět kontrolu - [ false ]
 • Automatické vyplňování odstavce 31 [ true ]


Novinka Úprava exportu zahraničních záruk pro xml zprávy:
 • DNPODD
 • DNPODDCN
 • DNSD
 • DNUKO
 • DNPRISD
 • Dotazovací zpráva na záruky
 • Kontrola dokladu v ICS vůči délce označení záruky na 17 znaků.

Zahraniční záruka bude exportována v elementu GUF01Z, česká v GUF01.Verze 2.0.2020.0400 ze dne 02.04.2020

Novinka ICS Dovoz, SVP - úprava kontroly C062:

Značky a čísla nákladových kusů (GP01) budou nepovinné. Platí pro xml zprávy :

 • CZ415A (D_N_PODD)
 • CZ417A (D_N_OPR)
 • CZ462A (D_N_OOPZ)
 • CZC15A (D_N_PODSVP)


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola na označení nákl.kusů pro Počet NK roven 0.


Novinka web služby : výpočet cla, stahování číselníků, stav MRN, kurzovní lístek,.... upravena el.komunikace pro podporu připojení přes proxy server.

Lze nastavit v Globální konfiguraci / Systémové konstanty / Firemní, např. : http://172.29.0.0:8080


Novinka Zrušen číselník citlivého zboží.

Zrušen import z citzbo.xml - celní správa nadále neudržuje tento číselník.Verze 2.0.2020.0001 ze dne 16.01.2020

Novinka Funkce “Načtení předchozích dokladů z CS” nad položkami NCTS nabízí k výběru pouze ty celní výdejky, kde existují položky bez vazby na položky NCTS (tj. pouze ty, ze kterých lze předchozí doklady dotáhnout).


Novinka Akce v položkách deklarací “Načtení předchozích dokladů z CS” nově načítá i PartNumber, pokud je to v nastavení skladu (Organizační struktura) zaškrtnuto.Verze 2.0.2019.1202 ze dne 08.01.2020

Oprava Import celního sazebníku - oprava importu pro minulý rok.


Oprava NCTS Vydaný - pokud byla zadána celní nomenklatura na 6 míst, pak se nedohledalo Upřesnění MJ, a položka nešla uložit.

Opraveno, Upřesnění MJ se bude dohledávat pouze pro doklady ICS, NCP.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export