Důležité:


Celní případy - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2017.1303 ze dne 03.01.2018

Oprava Ropočet PONx - při výběru z kurz.lístku se převzal kurz ČNB místo celního kurzu.

Opraveno.Verze 2.0.2017.1300 ze dne 28.12.2017

Novinka Do hlaviček dokladu bylo přidáno tlačítko pro Analýzu chyb (zobrazí se pro doklady ve stavu chyba).

Akce dohledá poslední CZ906A CI_CHB xml zprávu od celní správy a provede její analýzu s výpisem chyb.
(Nebude potřeba jít do přehledu a spouštět akci Zprávy k akt. záznamu, editaci, analýzu chyb.)


Novinka Do editorů ICS, NCP, ECS Vývoz, ECS Výstup, NCTS Vydaný, NCTS Přijatý bylo přidáno tlačítko pro spuštění akce Podání.

Lze podávat přímo z editoru dokladu včetně kontroly vyplněnosti dat.
Pokud existuje jedna definice zpráv pro podání (daného druhu dokladu), tak bude automaticky použita, jinak se zobrazí přehled definic zpráv k výběru.
Tlačítko je viditelné pro deklarace s nevyplněným MRN, popřípadě u NCTS Přijatého s nevyplněným datumem přijetí.


Novinka ECS Vývoz - akce pro webové služby:
  • Zákazy a omezení
  • Doplňující informace

ošetřen stav, kdy měl uživatel zadán dvojznakový oddělovač datumu.


Novinka ECS Vývoz - úprava kontroly QP311 - kontrola bude brát ohled i na položkový předchozí režim.


Novinka NCTS Vydaný - přidána možnost zadat seznam států pro uvedení trasy. xml elementy ITI.


Novinka NCTS Přijatý : Položky - přidána automatická aktualizace(přepočet) Hodnoty zboží z Ceny ve fakt.měně, při odchodu z políčka Cena.


Novinka Ukončení před tranzitem - umožněno vyplnit kód prospěchu - zál.č.2 organizace.


Oprava ICS Dovoz, ECS Vývoz - po změně měny na hlavičce dokladu se nedotahoval aktuální celní kurz.

Opraveno.Verze 2.0.2017.1201 ze dne 20.12.2017

Novinka ECS Vývoz - pro atribut Druh prohlášení byla zpřístupněna hodnota A.Verze 2.0.2017.1200 ze dne 17.12.2017

Novinka Přiřazení ceníku pro přípravnou fakturaci : je zrušena filtrace výběru ceníku na Sklad.

Jinak mohla být hlášena chyba : Prázdná nebo chybně zadaná položka.


Novinka ECS Vývoz - úprava exportu 31.MJ a 31.Množství.

Bude exportováno pro režim 31XX nebo 1000 a zároveň pol. režim 51.


Novinka Úprava generování sam.odpisu z celní výdejky :

Předchozí režim musí být 41 nebo 51 a v Org.struktuře - celní sklad je zvolena volba "Uvádět Partnumber".


Novinka ICS Dovoz - Množství v další měrné jednotce bude umožněno zadat na 3 des. místa.


Novinka ICS Dovoz - v Nastavení parametrů (zál.č.4) lze nastavit druh předchozího dokladu pro předvyplnění při akci Odpis z doč.skladu nad položkou dokladu.


Novinka Editor položek : byly rozšířeny možnosti filtrace pro převod z položek.

Kromě hledaného textu zboží/nomenklatury lze specifikovat převod z dokladů shodného odesílatele nebo příjemce, případně specifikovat zemi původu a preferenci.


Novinka Celní záruky - přehled použití záruky : Akce Najdi deklaraci hledala pouze deklarace druhu NCTS Vydaný.

Upraveno, hledání je v rámci všech druhů deklarací.Verze 2.0.2017.1016 ze dne 29.11.2017

Novinka NCTS Vydaný, ECS Vývoz - po ruční změně datumu podání v editoru hlavičky dokladu dojde k aktualizaci Lhůty dle Nastavení parametrů.


Novinka Hromadné změny v přehledu položek (F9) : akce zakázána.

Hr.změny lze spouštět pouze v přehledu položek konkrétního dokladu.


Novinka NCTS Vydaný : Import z Excelu : atribut Dop.kód bude nepovinný.


Novinka Pro přiřazení ceníku na dokladu se bude brát v úvahu také organizace zástupce.


Oprava Rozpočet PONX - Počítat pouze St.hodnotu - tento příznak se neuplatňoval při výpočtu o.44DPH.

Opraveno.Verze 2.0.2017.1015 ze dne 23.11.2017

Novinka ICS Dovoz - motorová vozidla : Bylo umožněno zadat pouze VIN kód mot.vozidel, bez popisu SPZ, bez roku výroby.


Novinka Sam.odpis - úprava exportu partnumbers pro zprávu CZ434A - závislost bude na pol.režimech 41 a 51.


Oprava Záruky - ve verzi 2.0.2017.1013 nešlo přiřadit novou záruku na doklad (chyba: Incorrect syntax near ',').

Opraveno.


Oprava Import položek z clipboardu - pokud byl zadán i doplňkový kód, tak se nedotáhl popis zboží z číselníku Ečit.

Opraveno.


Oprava ICS Dovoz - předložené podklady a licence - nešlo přidat scan podkladu.

Opraveno.Verze 2.0.2017.1013 ze dne 14.11.2017

Novinka Odstraněna filtrace přiřazování záruk na Příjemce služeb. Záruky k přenosu se zobrazí všechny.


Oprava Opraven export zajištění GUF, kde se používalo označení GRN pro modul NCTS Vydaný. doklady jiné než TIR.

Upraven export GUF03 - sec./prim. kód pro záruky bez označení GRN/JINÉ.Verze 2.0.2017.1011 ze dne 09.11.2017

Novinka Odesílání informací o změně stavu: výběr definic bude filtrován na druh deklarace z níž je voláno, nebo na druh pro všechny deklarace.Verze 2.0.2017.1010 ze dne 08.11.2017

Novinka Celní úřad předložení zboží, Celní úřad při odjezdu - mohlo se stát, že zadané hodnoty nešly změnit. Opraveno.

V ICS Dovoz na zál.RHU vyl zrušen CÚ Dohledu. - vyplňuje se na 1.záložce CÚ při příjezdu (datově shodné).


Novinka Celní výdejka - generování Samostatného odpisu:

Pro režimy XX41 a XX51 bude do Předchozích dokladů generován partnumber.


Oprava Opraven export zajištění, kde se nepoužívalo označení GRN pro moduly NCTS Přijatý, Souhrnná deklarace, NCTS Vydaný.Verze 2.0.2017.1007 ze dne 25.10.2017

Novinka Import číselníku Zvláštní záznamy zvlzazn.xml :

GŘC změnilo strukturu/pojmenování elementů pro označení kódů. Upraven import, aby bral obojí pojmenování.


Novinka Přenos celní nomenklatury - pokud budou v editačním poli zadány 4 číslice nebo neexistující osmičíslí, jehož 4 číslice existují, zobrazí se pro přenos přehled čtyřčíselných celních nomenklatur.


Oprava Hromadné změny položek celního dokladu : nebyly povoleny akce Nový/Zrušit nad přehledy Předložené licence, Předchozí doklady.

Opraveno.Verze 2.0.2017.1002 ze dne 16.10.2017

Novinka Upraveno zadávání textů na velká písmena u polí:
  • SPZ
  • MRN
  • Dodací podmínky
  • Označení a Typ skladu + dočasného.

Předchozí doklady Označení.


Novinka NCTS Přijatý - upravena možnost ručního zadání MRN pro neZJP postupy.


Oprava Opraveno automatické dotahování MJ na položce dokladu po zadání celní nomenklatury.


Oprava ECS Vývoz - oprava nápočtu PONZ při vstupu do editoru. Napočítávalo se ze záložky DCH, z uložených hodnot, např při převodu dokladu,.

Opraveno.


Oprava Opravena editace položek uzavřeného dokladu, editace předložených dokladů a licencí, a Předchozích dokladů.

Půjde vstoupit do editoru pouze ke čtení.


Oprava Opraven export zajištění, kde se nepoužívalo označení GRN.


Oprava Opraveno zobrazování záložky RHÚ pro NCP doklady a readonly Doklady (ICS,ECS,NCTS,...).


Oprava Opraveno automatické doplnění předložených dokladů a osvědčení z číselníku Celní sazebník / Osvědčení

po zadání celní nomenklatury.


Oprava Zástupce - jméno, funkce

Oprava akce pro automatické vyplnění. Do funkce se mohla dostat položka jméno. Opraveno.Verze 2.0.2017.1000 ze dne 11.10.2017

Oprava Oprava generování přípravné faktury.

Opraveno přebírání popisu zboží z kmenové karty.Verze 2.0.2017.0506 ze dne 20.09.2017

Novinka Zrušena reakce Odesílání informací o změně stavu dokladu na zprávu CI_VOP CZ598A.Verze 2.0.2017.0505 ze dne 27.06.2017

Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola vyplněnosti QP473:

Nesmí být uveden přídavný kód začínající znakem 2, 7, 8, A, B, C, F, P, R a S.

Zprávy : CZ513A (D_N_OPRV), CZ515A (D_N_PODV)
elementy : GZB03 a GZB04

1. TARIC první EU přídavný kód
2. TARIC první EU přídavný kód


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola vyplněnosti QP474:

Nesmí být uveden přídavný kód začínající znakem 2, 3, 4, 7, 8, A, B, C, F, P, R a S. 3.

Zprávy : CZ513A (D_N_OPRV), CZ515A (D_N_PODV)
elementy : GZB05 a GZB06
1. Národní přídavný kód
2. Národní přídavný kód


Novinka ECS Vývoz - na hlavičku deklarace byl přidán příznak DCP - dodatečné celní prohlášení.

Přidáno nové pravidlo QP207D:
"Podat dodatečné vývozní prohlášení lze jenom bez využití zjednodušeného postupu."

Export : zprávy CZ515A, CZ513A - element QH61


Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný - kontrola na vyplnění MRN oproti Havarijnímu postupu bude brát v úvahu vyplněnost datumu přijetí.

(Nebude se zbytečně hlásit chyba pro podání opravy deklarace.)


Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný - úprava exportu kontejnerů v dávkách CZ515A, CZ513A dle ECS KEL 2.45. [A-Z0-9].


Novinka ECS Vývoz - úprava v zadávání SPZ při odjezdu.

Pro železniční dopravu lze zadat více SPZ. Vztah bude kontrolován v kontrole QP475.


Novinka ECS Vývoz - úprava exportu : "Datum propuštění deklarace" H36 ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV)

dle nové podmínky QP20HD:
"Jestliže je vývozní prohlášení podáváno v havarijním postupu (tj. "příznak havarijního postupu"=1) nebo je podáváno dodatečně (tj. "Příznak dodatečného VCP"=1)
PAK tento element MUSÍ být použit
JINAK tento element NESMÍ být použit"


Novinka ICS Dovoz - import číselníků NCTS - předložené podklady a licence :

C100 - Číslo registrovaného vývozce
U165 - Deklarace o původu vyhotovená registrovaným vývozcem v rámci systému GSP
pro zasílané původní produkty, jejichž celková hodnota přesahuje 6 000 EUR
U167 - Náhradní deklarace o původu vyhotovená neregistrovaným přeposílatelem z EU v rámci systému GSP
k původním produktům původní zásilky, která má být rozdělena, jejichž celková hodnota přesahuje 6000 EUR

byly v programu chybně označeny jako fiktivní. Opraveno. Důvodem je nekonzistence celního číselníku druhlic.xml, který rovněž obsahuje tato data, ale odlišného nastavení než číselník doktyp.xml.


Novinka NCTS Přijatý - na zál.č.6 byl přidán atribut : Držitel povolení SVP.

V případě vyplněnosti EORI v číselníku organizací bude exportováno v elementu SVP07.


Novinka NCTS Přijatý - Změna znění podmínky QP249, které je přiřazeno skupině "OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU" (SKL) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):

"JESTLIŽE je použit zjednodušený postup schváleného příjemce a nebo jsou uvedené položky "Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu" nebo "Sjednané umístění zboží při příjezdu" a současně (platí pro obě podmínky): "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička") roven hodnotám "T1", "T2", "TIR","T2F" nebo "T-" a současně není uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“
PAK tato skupina MUSÍ být uvedena
JINAK tato skupina MŮŽE být uvedena"


Novinka NCTS Přijatý - Změna kontrola podmínky QP254, která je přiřazena skupině "OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU" (SKL), elementu "Navržená výše zajištění v DS" (H24D) a elementu "Způsob proclení" (H27) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):

"JESTLIŽE je "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička") rovno hodnotám "T1", "T2", "TIR","T2F" nebo "T-" a současně není uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“
PAK tento element/ skupina MŮŽE být uveden(a) (s výjimkou dalších pravidel pro tento element)
JINAK tento element/ skupina NESMÍ být uveden(a)"


Novinka NCTS Přijatý - upravena kontrola podmínky QP254G, která je přiřazena skupině "ZAJIŠTĚNÍ" (GU) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):

"JESTLIŽE je "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička" ) rovno hodnotám "T1","T2", "TIR","T2F" nebo "T-" a současně není uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“ a současně platí:existuje datová skupina „OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU“ nebo hodnota položky „Způsob proclení“ je rovná „D“ nebo „S“
PAK tato skupina MUSÍ být uvedena
JINAK tato skupina NESMÍ být uvedena"


Novinka NCTS Vydaný - do hlavičky dokladu byl přidán atribut Povolení nevyplňovat SPZ.

Exportován v DN_POD + DN_OPR (CZ015A+CZ013A) - PNRZ.PNRZ01

Přidána kontrola QP478:
JESTLIŽE „Druh dopravy ve vnitrozemí“ = 3 a současně „Kontejner“ = 1
PAK tato skupina MŮŽE být uvedená
JINAK tato skupina NESMÍ být uvedenaVerze 2.0.2017.0503 ze dne 14.06.2017

Novinka Kopie předložených podkladů a osvědčení - údaje pro odpis z licencí budou rovněž zkopírovány.

(akce: kopie podkladů z 1.položky, kopie položky, kopie dokladu /Nová z., Nová ze vzoru/ )Verze 2.0.2017.0203 ze dne 23.02.2017

Novinka Po akci Rozpočet PONx, Hr.Hmotnosti bude automaticky aktualizován přehled položek.


Oprava Předložené podklady, licence - pro leg. SK není viditelný atribut ekon.režim.

Opraveno.Verze 2.0.2017.0202 ze dne 22.02.2017

Novinka Zpřístupnění editoru položek pro doklady, jejichž hlavička je pouze ke čtení.

Tzn. např. Uzavřené doklady (uzavřené automaticky po příjmu zpráv, nebo manuálně akcí Uzavření případu), zablokované záznamy, atd.
Editor položek se otevře a bude také pouze ke čtení.


Oprava Přípravná fakturace - po vygenerování dokladů Faktura vydaná nebo Pokladní doklad nešlo spustit akci pro zobrazení právě vygenerovaných dokladů.

Opraveno.Verze 2.0.2017.0201 ze dne 11.02.2017

Oprava Hromadné změny položek - oprava zadání nákl. kusů výběrem myší + Ctrl+Delete pro smazání řádku.

Pokud se kurzor dostal na spodní řádek bez zadaného balení, mohlo dojít k chybě.
Netýkalo se situace při zadání kódu balení z klávesnice.
Opraveno.Verze 2.0.2017.0001 ze dne 18.01.2017

Oprava Hromadné změny v položkách - opraveno:

1. záložka: zadání hmotnosti, množství, ceny na desetinné číslo mohlo hlásit chybu
3. záložka: zadání nákl.kusů - kód balení lze zadat ručně, bez výběru z číselníku, vazby budou dohledány automaticky na pozadí.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export