Důležité:


Celní případy - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2013.1202 ze dne 31.12.2013

Novinka Aktualizace číselníků k 1.1.2014
 • ciselnik.txt - nové sazby SPD pro cigarety a tabák
 • szold.txt - Intrastat
 • tarzbozi.xml - taric
 • roldop.xml, celutvar.xml - číselních celních úřadů a jejich rolí
 • KN.xml - ečit
 • vv.xml - číselník vybraných výrobků
 • doktyp.xml - číselník předložených podkladů a licencí


Novinka NCTS Přijatý - upraven tisk.formulář Evidenční kniha NCTS Tranzit Přijatý, ID=551. Tisk pořadového čísla zápisu.Verze 2.0.2013.1200 ze dne 20.12.2013

Novinka ECS Vývoz, oprava kontroly QP299

JESTLIŽE element „Kategorie předchozího dokladu“ je roven hodnotě „Z“ (Předchozí evidence) a současně příznak „Předčasný vývoz rovnocenného zboží“ =1 (ANO).“
PAK element „Zbožový kód předčasně vyvážené rovnocenné suroviny“ MŮŽE být uveden
JINAK element „Zbožový kód předčasně vyvážené rovnocenné suroviny“ NESMÍ být uveden.


Novinka ECS Vývoz - oprava kontroly QP396

závěry a volba splnění podmínek neuvedení závěr se bude kontrolovat pouze pro modul NCTS Vydaný.Verze 2.0.2013.1102 ze dne 03.12.2013

Novinka Ukončení před tranzitem:

Návrh na ukončení režimu vývoz schváleným odesílatelem

Do zprávy DN_UVSO CZ047A byly přidány informace o ZJP - přidána skupina "POVOLENÍ ZJP" (ZJP) a její elementy "Země vydání" (ZJP01) a "Číslo povolení" (ZJP02).
Data budou načítána z parametrů dokladu, z povolení ZJP NCTS Vydaného.


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola QP299:

Zbožový kód předčasně vyvážené rovnocenné suroviny nemůže být použit pokud kategorie předchozího dokladu není Z (Předchozí evidence).


Novinka NCTS Vydaný, ECS Vývoz - upraven export textů do xml, bez mezer na začátku, na konci.


Novinka NCTS Přijatý - do kontrol při odesílání dávky DI_VYK CZ044A Hlášení o vykládce, byla přidána kontrola QP405 pro kontrolu čísla listu TIR karnetu (QUK005).


Novinka NCTS Přijatý - přidána funkčnost pro automatické číslování zápisu do evidence. Konstanta se bere z parametrů příslušného dokladu, zál.č.2 Ev.číslo / NCTS Přijatý. Číslování probíhá manuálně při stisku akčního tlačítka daného pole (Hlavička dokladu, pole Poř.č.zápisu), nebo automaticky při importu zprávy CZ025A CR_UKO.

Očíslován bude pouze doklad NCTS Přijatý ve stavu Ukončeno.


Novinka NCTS Vydaný: Do editoru dokladu (nad seznam závěr) byla přidána volba pro možnost neuvedení závěr, pokud byly splněny podmínky neuvedení.

Pokud se jedná o ZJP pak se bude exportovat v elementu QH76 ve zprávách DN_POD CZ015A a DN_OPR CZ013A.

Přidána kontrola vyplněnosti QP396:
"JESTLIŽE je celní prohlášení podáno s využitím zjednodušeného postupu
PAK JESTLIŽE je element „Jsou splněny podmínky pro nepřiložení celní závěry?“ roven hodnotě 1
PAK datová skupina "ZÁVĚRY" MŮŽE být uvedena
JINAK datová skupina "ZÁVĚRY" MUSÍ být uvedena
JINAK datová skupina "ZÁVĚRY" NESMÍ být uvedena"Verze 2.0.2013.1100 ze dne 27.11.2013

Novinka Hromadné změny nad položkami dokladů: akce zpřístupněna i pro hromadný přehled položek (F9).


Novinka ICS Dovoz, NCP Dovoz: rozšíření atributů DCHCisloFaktury a DCHCisloSmlouvy.Verze 2.0.2013.1000 ze dne 30.10.2013

Novinka Import celniho sazebníku - MJ v hlavním cel. sazebníku:

Zapracována výjimka, pro případy, kdy není uvedena měrná jednotka v hlavním celním sazebníku, ale v doplňkových kódech existuje ve tvaru '---'.
V takovém případě hlavní měrná jednotka v celním sazebníku bude rovněž '---'.
Týká se 21 případů:

 • 16041291 ---- V hermeticky uzavřených obalech
 • 16041299 ---- Ostatní
 • 38180010 - Dopovaný křemík
 • 39011090 -- Ostatní
 • 39012090 -- Ostatní
 • 39031100 -- Lehčený (pěnový)
 • 39039090 -- Ostatní
 • 39211310 --- Ohebné
 • 56031110 --- Povrstvené nebo potažené
 • 56031190 --- Ostatní
 • 56031210 --- Povrstvené nebo potažené
 • 56031290 --- Ostatní
 • 56031310 --- Povrstvené nebo potažené
 • 56031410 --- Povrstvené nebo potažené
 • 56039110 --- Povrstvené nebo potažené
 • 56039190 --- Ostatní
 • 56039210 --- Povrstvené nebo potažené
 • 56039290 --- Ostatní
 • 56039390 --- Ostatní
 • 87087050 --- Kola z hliníku; části, součásti a příslušenství kol, z hliníku
 • 87169090 -- Ostatní části a součásti


Novinka Rozšíření pole Ref.číslo: pro doklady ICS, NCP, ECS, NCTS, Ukončení před tranzitem.Verze 2.0.2013.0902 ze dne 08.10.2013

Novinka EMCS Vydaný - Při exportu podání

DN_AADSUB CZ815A Podání návrhu AAD ke schválení celním úřadem
DN_DELDAT CZ818A Hlášení o příjmu vybraných výrobků
již nebude aktualizován Datum a čas.Verze 2.0.2013.0900 ze dne 04.10.2013

Novinka Aktualizace číselníků, přidána měrná jednotka pro solární panely.


Novinka EMCS Vydaný - Při exportu podání

DN_AADSUB CZ815A Podání návrhu AAD ke schválení celním úřadem
DN_DELDAT CZ818A Hlášení o příjmu vybraných výrobků
již nebude aktualizován Datum a čas.


Novinka EMCS Vydaný - povoleno podat DN_AADSUB CZ815A i ve stavu Nepropuštěno.


Novinka Automatická aktualizace datumu a času podání při exportu dávky nebude probíhat pro doklady v havarijním postupu.


Novinka ECS Vývoz:

pro havarijní postupy bude v elementu H36 exportován datum podání, místo datumu propuštění.
Odstraněny kontroly QP20H a QP66.

NCTS Vydaný: přidán export elementu H36, podobně jako v ECS Vývoz.


Novinka Úprava importu položek z Excelu/schránky.

Množství bude propisováno pod o.31 popis zboží.
Při případné kumulaci položek bude zapsáno až výsledné množství, to původní, před úpravou dle MJ='---'.


Novinka Vratky CLA - úprava testu na nulové odpisy, upraveno zaokrouhlování.Verze 2.0.2013.0802 ze dne 10.09.2013

Oprava Import položek ze schránky/excelu:

pokud byl obsažen sloupec cena ve fakt. měně a obsahoval des.čísla, a zároveň nebyl v importu obsažen sloupec cena CZK (měl dopočítávat systém), pak se import neprovedl a skončil hláškou a špatném parametru @Vstup....

Opraveno.
Rovněž opraveno dotahování MJ a Množství pro MJ=---.Verze 2.0.2013.0801 ze dne 02.09.2013

Novinka Hmotnost v editoru položek EMCS se dříve zaokrouhlovala na celé číslo.

Nyní se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.


Novinka Upraven import položek ze schránky.

1. Na základě CN se nalezne MJ v celním sazebníku a je-li MJ='---', pak do množství se zapíše vlastní hmotnost.
2. Je-li v xls cena v cizí měně a není tam cena v Kč, pak cenu v Kč dopočítat (cizí * kurz z hlavičky).Verze 2.0.2013.0703 ze dne 02.08.2013

Novinka Převod dokladu NCP na dodatečné ICS Dovoz: úprava pořadí předchozích dokladů v rámci kumulovaných položek.Verze 2.0.2013.0700 ze dne 08.07.2013

Novinka Aktualizace číselníků v souvislosti se vstupem Chorvatska do EU.


Novinka NCTS Vydaný - úprava pořadí generovaných xml elementů v dávce DN_POD CZ015A.

Od 18.6. GŘC striktně hlídá pořadí.

Prohození elementů:

 • G41 - Kód způsobu platby přepravného
 • G44 - Jedinečné referenční číslo zásilky

Pokud bylo použito obojí zároveň, pak podání nebylo přijato.

Dále se podání nepodaří, pokud byly použity položkové organizace odesílatel nebo příjemce na security záložce.


Novinka NCTS Vydaný - podat žádost o storno DN_STO CZ014A bude povoleno pro stavy dokladu:
 • Přijato
 • Registrováno
 • Oprava přijata
 • Chyba


Oprava NCTS Přijatý, Vydaný - pokud bylo zadáno zajištění, bylo zadáno označení GRN, ale nebyl zadán primární ani sekundární přístupový kód, pak se nadbytečně exportoval element GUF03.

/netýkalo se ICS Dovoz/

Opraveno.Verze 2.0.2013.0602 ze dne 24.06.2013

Oprava NCTS Vydaný - oprava exportu pro zajištění typu 3 s variabilním symbolem, bez označení zajištění GRN.Verze 2.0.2013.0600 ze dne 18.06.2013

Novinka NCTS Vydaný - ze strany GŘC bude striktně vyžadovaná přesná posloupnost XML elementů.

Upraven export DN_POD CZ015A.

Upozornění V případě podání starou verzí lze očekávat chybové zprávy CZ906A CI_CHB s typy:

<FE> <FE01>2</FE01> <FE02>/CZ015A/TP</FE02> <FE03>Required group missing</FE03> <FE04>TP</FE04> </FE>


Novinka NCTS Vydaný

Přidána podpora pro import nové datové zprávy CI_REG CZ012A Potvrzení registrace TCP.

Nastaví doklad do stavu Registrováno, zpráva se uloží do zpráv/naváže na doklad, a vyplní se detail formátu, MRN, Datum přijetí a Guid scénáře.

Pokud bude nová zpráva importována starou verzí programu, pak import proběhne, ale doklad zůstane v původním stavu. Zpráva bude navázána na doklad, ale doklad bude mít vyplněn detail formátu= (není), nebude vyplněno MRN (následně nepůjde bez uživ. zásahu pokračovat v datovém scénáři) !


Novinka NCTS Vydaný: Přidána exportní zpráva pro opravu deklarace DN_OPR CZ013A + podpora odpovědní zprávy CI_OPR CZ004A Informace o provedení opravy.

U exportní zprávy je potřeba nadefinovat stejné certifikáty el.podpisu a šifrování jako u podávací zprávy DN_POD CZ015A. Pro odpověď CI_OPR není potřeba nic nastavovat, import je proveden automaticky přes definici zprávy Odpovědi NCTS. Bližší informace v dokumentaci GŘC: ECR v systému NCTS.docx kapitola 2.3. Případně popis xml struktury: exportNCTS_2-29.html.


Novinka NCTS Vydaný

Přidány nové kontroly vyplněnosti dokladu:

QP398: JESTLIŽE je Druh zajištění=3 (jedná se o celní jistotu),
PAK tento element MŮŽE být uveden
JINAK tento element NESMÍ být uveden
Podmínka QP398 přiřazena k elementu GUF02VS ve zprávě D_N_POD (CZ015A)

QP399:
JESTLIŽE je Druh zajištění=3 (jedná se o celní jistotu),
PAK MUSÍ být uveden právě jeden z elementů GRN (referenční číslo zajištění) nebo Variabilní symbol Podmínka QP399 přiřazena k elementům GRN (referenční číslo zajištění) (GUF01) a Variabilní symbol (GUF02VS) ve zprávě D_N_POD (CZ015A).

Změna pravidla QP25, které je přiřazeno k elementům GRN (referenční číslo zajištění) (GUF01) a Označení jiných druhů zajištění (GUF02) ve zprávě D_N_POD (CZ015A): JESTLIŽE Druh zajištění=B
PAK Označení jiných druhů zajištění MUSÍ být použito a GRN (referenční číslo zajištění) se nepoužije.


Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný - změna kontroly C060:

1. Změna znění podmínky C060, které je přiřazeno k elementům "Značky a čísla nákladových kusů" (GP01), "Počet nákladových kusů" (GP04) a "Počet kusů" (GP05)
ve zprávách D_N_PODV (CZ515A) a D_N_OPRV (CZ513A):

JESTLIŽE "Druh nákladových kusů" (kolonka 31) je uvedeno "Volně loženo" (UNECE / EHK OSN rec./doporučení č. 21: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VS" nebo "VO")
PAK
"Značky a čísla nákladových kusů" (kolonka 31) MŮŽE být použito
"Počet nákladových kusů" (kolonka 31) NESMÍ být použit
"Počet kusů" (kolonka 31) NESMÍ být použit
JINAK
JESTLIŽE "Druh nákladových kusů" (kolonka 31) uvádí "Nebaleno" (UNECE / EHK OSN rec./doporučení č. 21: = "NE","NF" nebo "NG")
PAK
"Značky a čísla nákladových kusů" (kolonka 31) MŮŽE být použito
"Počet nákladových kusů" (kolonka 31) NESMÍ být použit
"Počet kusů" (kolonka 31) MUSÍ být použit
JINAK "Značky a čísla nákladových kusů" (kolonka 31) MUSÍ být použito
"Počet nákladových kusů" (kolonka 31) MUSÍ být použit "Počet kusů" (kolonka 31) NESMÍ být použit"

2. Změna znění podmínky C060M, které je přiřazeno k elementům "Počet nákladových kusů" (MIPGP02) a "Počet kusů" (MIPGP03) ve zprávě CZ547A (D_N_MANIF):
JESTLIŽE "Druh nákladových kusů" je uvedeno "Volně loženo" ("VQ", "VG", "VL", "VY", "VR","VS" nebo "VO")
PAK
"Počet nákladových kusů" NESMÍ být použit
"Počet kusů" NESMÍ být použit
JINAK
JESTLIŽE "Druh nákladových kusů" uvádí "Nebaleno" ("NE","NF" nebo "NG")
PAK
"Počet nákladových kusů" NESMÍ být použit
"Počet kusů" MUSÍ být použit
JINAK
"Počet nákladových kusů" MUSÍ být použit
"Počet kusů" NESMÍ být použit"


Novinka Chybové odpovědi CI_CHB CZ906A - Analýza chyb:

Dle GŘC KEL NCTS, ECS, ICS k 18.6.2013 se ruší číselníky:

 • element.xml
 • skupina.xml
 • pravidlo.xml

Nadále budou informace dostupné pouze v XSD schématech.

Stahování číselníků: číselníky nebudou stahovány přes webovou službu. Import číselníků: import bude proveden ze souborů CZ015A.xsd, CZ415A.xsd, CZ515A.xsd, které budou obsaženy v aktualizaci verze IQUpdate.exe.

Tímto by mělo být dosaženo aktuálnosti a ucelenosti všech popisů elementů a porušených kontrol při podání (obzvláště v ICS Dovoz toto chybělo).


Novinka NCTS Vydaný - přidána kontrola vyplněnosti QP396:

JESTLIŽE je celní prohlášení podáno s využitím zjednodušeného postupu PAK datová skupina "ZÁVĚRY" MŮŽE být uvedena JINAK datová skupina "ZÁVĚRY" NESMÍ být uvedena


Novinka NCTS Vydaný - na hlavičku dokladu byl přidán Variabilní symbol, zál.č.4.

pokud bude vyplněn, exportuje se v dávce DN_POD CZ015A v elementu : GU / GUF / GUF02VS. Plati i pro TIR podani.


Novinka NCTS Přijatý - při importu interní xml zprávy nebyl přenesen atribut Datum povolení vykládky. Upraveno.


Oprava NCTS Přijatý - import dat z xml CR_VYK CZ043A - pomocí interní definice zpráv formátu NCTS/ECS/ICS Helios Orange:

Pokud data obsahovala číslo doč. skladu, element SKL01, tak import skončil chybou: Error, string would be truncated. Opraveno.Verze 2.0.2013.0513 ze dne 28.05.2013

Novinka Při práci s el.podpisem a šifrováním, pokud je certifikát platný méně než 14dní, bude zobrazena detailnější info hláška.

Budou zobrazeny informace: SerialNumber, CommonName, Organization, Locality.


Novinka NCTS Přijatý - při importu zprávy CR_VYK CZ043A mohlo dojít k chybě : Error: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK__TabNCTSKontejnery__IDNCTSPohyby__OZN'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.TabNCTSKontejnery'.

Duplicity ošetřeny, nebudou vkládány.Verze 2.0.2013.0455 ze dne 25.04.2013

Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti předložených podkladů a licencí.

Jsou testovány podklady rozepsané u každé položky zvlášť, i podklady zadané u první položky s platností pro všechny.

GŘC KEL 1.52
ID změny=434


Novinka Předložené podklady, licence: do přehledu scanů dokumentů v editoru předložených dokladů položek dokladu byla přidána akce pro otevření scanu/dokumentu, není potřeba vstupovat do editoru, do přenosu a tam do vlastního dokumentu.


Novinka Žádost o vrácení cla - přidána nová akce Celkový přehled, pro zobrazení položek a odpisů označených hlaviček vratek.

Do přehledu přidány další atributy zdrojových dokladů ECS Vývoz, ICS Dovoz (popis zboží, CN,DK, Množství, sazba cla, preference, země původu, ref.číslo, Datum propuštění).


Novinka Generování ECS Vývoz z Vydaných faktur: Do Nastavení parametrů byla přidána možnost vypnout slučování položek s různou zemí původu.

Přednastaveno: zapnuto (současné chování).


Novinka ICS, ECS, NCTS, SD: Import položek z Excelu/schránky:

pokud bude v importované struktuře atribut Číslo položky, pak bude brán v úvahu při kumulaci položek. Číslo položky bude rovněž zachováno.


Oprava Převod dokladu ICS Dovoz na NCP: při převodu dokladu byly prohozeny organizace Odesílatel/Příjemce podobně jako při převodu z ECS Vývoz.

Opraveno, u ICS-NCP nedojde k prohození.Verze 2.0.2013.0400 ze dne 05.04.2013

Novinka EUR - rozšíření pole Skutečné číslo tiskopisu, na 30 znaků


Novinka ICS Dovoz: přidání kontrol na o.1 deklarace a zemi odeslání, zemi odesílatele.

Pokud je o.1=EU pak země odeslání a země odesílatele musí být platnou zemí ESVO.
Pokud je o.1=IM, pak země odeslání a země odesílatele nesmí být v EU ani v ESVO.Verze 2.0.2013.0300 ze dne 27.03.2013

Novinka Souhrnná deklarace - do přehledu předložených podkladů a osvědčení byla přidána možnost evidence scanů/dokumentů.


Novinka Generování Samostatného odpisu z celní výdejky:

změna vyplňování Datumu vyřízení na položkách.
Bude předvyplňován pouze pro režimy XX53, a to:
buď Datumem projednání JSD celním úřadem (editor položek), nebo, pokud není vyplněn, tak Datumem pořízení celní výdejky.


Novinka ECS Vývoz - rozšíření tiskového zdroje pro Ev.knihu xDokTyp380325 o fakturu typu N821.


Novinka ICS Dovoz, změna v exportu dávky DN_PODD CZ415A:

export elementu H49: Použití čl. 122 nebo 130 CC – dostatečné zušlechtění nebo přepracování

PO280: Jestliže je předchozí režimAZS/P (51), přepracování pod celním dohledem (91), dočasné použití (53), pak element musí být použit, jinak element nesmí být použit.


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz, Výpočet Statistické hodnoty :

nebude prováděn pro režim XX51, podobně jako pro 6121 a 6122.


Novinka Odesílání informací o změně stavu, přidána podpora dokladu NCTS Přijatý a tiskových formulářů pro zprávy:
 • CR_VYK CZ043A Rozhodnutí o povolení vykládky
 • CR_UKO CZ025A Rozhodnutí o ukončení režimuVerze 2.0.2013.0211 ze dne 07.03.2013

Novinka Záruky - číslování MRN a POZ01 dotazu na záruky

Současné číslování je na 17zn + 7zn dorovnané číslo.
V případě nutnosti rozlišení lze zapsat do IDSubjektu pro záruky na pozici 18 rozlišovací znak.Verze 2.0.2013.0208 ze dne 27.02.2013

Novinka ICS Dovoz - Přidána akce pro generování ICS NCP Dovoz z dokladu ICS Dovoz.


Novinka Export dávek DN_POD, DN_PODV, DN_PODD, DI_PROD: bude použito kódování UTF-8.


Novinka NCTS Přijatý, ECS Vývoz, ICS Dovoz, Souhrnná deklarace:

přidána akce Návazné celní případy.
Akce zobrazí přehled položek, které mají v předchozích dokladech uvedeno MRN dokladů, nad kterými je akce spuštěna.


Novinka Odesílání informací o změně stavu: Přidána podpora stavu Nepropuštěno.

Reaguje na příchozí zprávy:

 • CR_NPR CZ051A
 • CR_NPRV CZ551A
 • CR_NPRD CZ451A


Novinka Samostatný odpis - generování z celní výdejky:

pokud nebude na položce celní výdejky vyplněno Číslo výdejového JSD, pak bude celní úřad vyřízení režimu vyplněn shodně jako celní úřad dovozu.


Novinka Změna stavu dokladu : při této akci budou zpřístupněny hlavičkové organizace Odesílatel a Příjemce, pokud byly zakázané z důvodu vyplněnosti organizací na položkách.

Toto umožní vyřešit konfliktní stav, kdy jsou dané organizace vyplněny jak na položkách tak také na hlavičce dokladu.

Např. zpráva CR_VYK CZ043A nebo SK043 má chybně vyplněna data, a přesto projde až do importu. Případně generování dat z celního skladu s využitím chybně zvoleného vzoru deklarace.


Oprava ECS, ICS, NCTS: import dat

Pokud importovaná organizace neexistovala nebo v číselníku existovala vícekrát a v xml datech měla vyplněno PSČ na více jak 10znaků, pak se zobrazila chybová hláška Cannot insert statement conflicted,....... Opraveno.Verze 2.0.2013.0128 ze dne 21.01.2013

Novinka ECS Vývoz - před vlastním odesláním Žádosti o opravu DN_OPRV CZ513A dojde k očíslování předchozích dokladů, tak aby i nově přidané položky a předchozí doklady byly očíslovány.

Pořadové číslo se exportuje v elementu GPA00.


Novinka ECS Vývoz - Podání žádosti o storno dokladu bude povoleno rovněž ve stavu Oprava přijata.


Novinka ICS Dovoz - úprava akce pro hromadný výpočet cla.

Zapojena funkčnost doplňování certifikátů, upravena kombinovaná cla a případy kdy výpočet vychází z různých základů.


Novinka ICS Dovoz - Výpočet CLA:

úprava obsluhy stávající webové služby pro výpočet cla.
Po provedení výpočtu jsou vyhodnoceny vstupní podklady, licence, certifikáty se všemi možnými certifikáty pro danou variantu výpočtu.
Webová služba sdružuje možné certifikáty dle předpisů, pokud nebyl nějaký certifikát ze skupiny předpisu zadán, je zobrazen dialog pro možné doplnění.
Co skupina předpisu to skupina komponent pro zadání certifikátů/podkladů.

Příklad : CN=6217 10 00 90 - CN - 100:

WS spočte CLO 6,3% a vrátí seznam možných certifikátů dle skupin:

 • U0667/10: 0053
 • R1158/12: C400, Y900
 • R1523/07: Y922
 • R0737/10: C679, C680, Y032

V dialogu budou zobrazeny 4x skupiny komponent pro zadání odpovědi na každou skupinu. Po zadání hodnot jsou záznamy automaticky vloženy do seznamu předložených podkladů a výpočet lze spustit znovu.


Novinka Odesílání informací o změně stavu dokladu - v editoru lze nastavit jak se mají pojmenovat přílohy emailu. Lze vybrat z voleb : (není), MRN, LRN, Ref.číslo.

Tam, kde kdysi bylo nastaveno zaškrtnutí volby MRN, bude automaticky nastaveno MRN, kde nebylo zaškrtnuto, tak bude nyní volba (není).


Novinka Upraven výpočet cla pro kombinované sazby.

Poplatky cla budou sečteny za všechny sekce, celní sazba nebude vyplněna.
Poté bude zobrazena info hláška o kombinovaném clu - jako ve staré službě výpočtu.


Oprava ECS Vývoz - Zákazy a omezení

Při automatickém vyplnění certifikátů/podkladů nebyl respektován příznak Stav.
Opraveno.


Oprava Číselník upozornění - při importu z excelu/ze schránky se mohla zobrazit hláška

No argument for format %d.
Opraveno.Verze 2.0.2013.0105 ze dne 07.01.2013

Novinka ECS Vývoz - CCŘ - Nová z aktuální. Při kopii dokladu se bude přebírat číslo a země povolení pro centralizované celní řízení.


Novinka ECS Vývoz, aktualizace kontroly QP245 dle GŘC KEL 2.22, ID zmeny=190.

1. Změna znění pravidla QP245, které je přiřazeno k elementu "Referenční číslo celního úřadu výstupu" (COEXIT01) ve zprávách D_N_PODV (CZ515A) a D_N_OPRV (CZ513A):

JESTLIŽE element "Druh dopravy ve vnitrozemí"=5 (Poštovní doprava)
PAK element "Referenční číslo celního úřadu výstupu" musí být rovno hodnotě 'CZ175100' (od 1.1.2013 rovno hodnotě 'CZ650202') .


Novinka Přípravné faktury: odstraněn atribut kurz euro.


Novinka Tisk razítka, ECS Vývoz, NCTS Vydaný:

Do nastavení parametrů byla přidána možnost zadat Celní orgán pro tisk razítka. Pokud bude vyplněn (zál.č.7) bude mít přednost před CÚ Odeslání, pokud vyplněn nebude, zůstává současné chování.


Oprava Záruční listiny: pokud byl vybrán celní úřad s názvem delším než 17míst, byla při ukládání zobrazena chyba: String or binary data would be truncated.

Opraveno.


Oprava Nastavení parametrů - Celní úřad záruky:

po výběru hodnoty z číselníku mohlo dojít při ukládání záznamu k chybě : String or binary data would be truncated.
Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export