Důležité:


Celní případy - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1231 ze dne 31.12.2012

Novinka Centralizované celní řízení

Do dokladu ECS Vývoz zál. č. 4 byly přidány nové atributy: CCŘ - Číslo povolení a země vydání povolení.

V podávací dávce DN_PODV CZ515A se bude exportovat ve skupině
CCR
-CCR01
-CCR02

Po 1. 1. 2013 nepůjde starší verzí podávat ECS vývoz pro společnosti, které mají povoleno pro ZJP CCŘ.


Novinka ECS Vývoz - nová zpráva pro opravu registrovaného VCP: DN_OPRV CZ513A

Šifrování dat a el. podpis dle stejných pravidel jako podání.


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz, úprava akcí:
 • Zákazy a omezení
 • Výpočet cla
 • Dodatečné informace

Staré akce byly zrušeny, "nové" s přídomkem 2012 byly přejmenovány na jejich základní tvar a nadále budou používány pouze tyto.


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz, NCTS Vydaný, NCTS Přijatý - přidána kontrola vyplněnosti schváleného místa nakládky/vykládky.

Schv. místo nemůže obsahovat kód NV. Nově budou používány AP.


Novinka Aktivovány kontroly pro závěry a schválená místa nakládky/vykládky.

Pokud jsou uživatelské číselníky vyplněny, bude probíhat kontrola na existenci daného místa nakládky/vykládky a závěr.


Novinka NCTS Vydaný - úprava kontrol QP364P, QP364 kontrolující vztah předchozího režimu (hlavičkový / položkový údaj) a zvláštních záznamů s DG2.

QP364P:
JESTLIŽE je u dané položky zboží uveden alespoň jeden vývozní předchozí doklad (Druh předchozího dokladu =CO/EX/EU) a současně element Předchozí režim se rovná hodnotě 10
PAK skupina ZVLÁŠTNÍ ZÁZNAMY MUSÍ být použita
JINAK skupina ZVLÁŠTNÍ ZÁZNAMY NEMUSÍ být použita

QP364:
JESTLIŽE je u dané položky zboží uveden alespoň jeden vývozní předchozí doklad (Druh předchozího dokladu =CO/EX/EU) a současně element Předchozí režim se rovná hodnotě 10
PAK MUSÍ být u této položky použit kód zvláštních záznamů DG2
JINAK NESMÍ být u této položky použit kód zvláštních záznamů DG2.


Oprava Samostatný odpis - generování z celní výdejky.

Pokud neexistoval žádný vygenerovaný doklad typu Samostatný odpis, pak mohlo generování skončit chybou: Položka Kód musí být vyplněn.
Opraveno.


Oprava ECS Vývoz - při podání v havarijním postupu přišla zpět chyba:

Primary identifier is not equal to inner message.
Opraveno.Verze 2.0.2012.1219 ze dne 20.12.2012

Novinka ECS vývoz: zrušení kontroly režimů 21xx, 22xx, 31xx, a vyplněnosti množství, datumu propuštění, MJ, čísla položky v předchozích dokladech.


Novinka ECS Vývoz

Nešlo podat storno, pokud na podání přišla pouze zpráva registrováno, bez zprávy přijato.

Upraveno:
Import zprávy CI_REGV CZ512A - bude vyplňovat atribut GuidScenareGRC podobně jako zpráva CI_PRIV CZ528A.


Novinka ECS Vývoz - podat storno bude povoleno také pro stav dokladu Registrováno.


Novinka ECS Vývoz - zrušení kontroly QP181 kontrolující vyplnění předchozích dokladů pro režim 31XX.Verze 2.0.2012.1204 ze dne 04.12.2012

Novinka Samostatný odpis: přidána akce pro automatické generování z celní výdejky.


Oprava Při importu předchozích dokladů do položky ECS vývozu se na SQL Serveru 2005 mohla objevit chyba
Varování nebo chybová hláška Must declare scalar variable @UPD

Opraveno.Verze 2.0.2012.1202 ze dne 03.12.2012

Novinka ECS Vývoz - pro Zjednodušené podání vývozní deklarace bude exportována skupina ZJP s číslem a zemí vydání.
Upozornění Změna je zpětně nekompatibilní, po 3.12.2012 nepůjde starší verzí podávat v ZJP.

GŘC změnový KEL 2.21, ID změny=185.


Novinka NCTS Vydaný, NCTS Přijatý - pro Zjednodušené podání tranzitní deklarace bude exportována skupina ZJP s číslem a zemí vydání.
Upozornění Změna je zpětně nekompatibilní, po 3.12.2012 nepůjde starší verzí podávat v ZJP.

GŘC změnový KEL 2.24, ID změny=225.


Novinka ECS Vývoz - přidána podpora importu nových zpráv:
 • CI_STOV (CZ506A) - Potvrzení registrace žádosti o zrušení VCP
 • CR_ZSTOV (CZ511A) - Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zrušení VCP


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz, NCTS Vydaný: pro zjednodušené postupy bude kontrolována vyplněnost příslušného čísla povolení v Nastavení parametrů.

Kontroly QP381, PO296.

U ICS Dovoz je povinnost rozšířena i pro neZJP s druhem prohlášení C,Y.


Novinka Import předchozích dokladů ze schránky, Excelu - upravena vstupní struktura

Kód, Označení, Číslo položky, Č.pov.RHU, Země, Datum propuštění[yyyymmdd], Typ, MJ, Množství, Hr.Hmotnost.

Pokud se najde shoda položek dle Kód, Označení, Číslo položky, MJ, pak bude kumulována Hmotnost a Množství,
jinak bude zakládán nový záznam.
Importní struktura je pevná, je vyžadováno přesné pořadí a včechny sloupce jsou povinné. Pokud se nechce importovat např. RHU povolení, pak je potřeba nechat sloupec prázdný.


Novinka Odpis z doč. skladu

Do Nastavení parametrů byla přidána možnost přepnout způsob odpisu.
Zál.č.4 Převody dokladů.
Po aktualizaci verze bude přednabídnuta volba : Odpis dle nákl. kusů (současné chování).
Po přepnutí na odpis dle hr.hmotnosti se při akci Odpisu z doč. skladu přeberou místo nákl. kusů hr.hmotnosti.
Týká se akcí odpisu z doč. skladu v přehledu položkách, i akce odpisu v přehledu předchozích dokladů.


Novinka Urychlení importu odpovědí od GŘC, zobrazení přehledu Doručenky a odpovědi se bude občerstvovat až na konec procesu.


Novinka Záruky - odpovědi na čerpání a použití

Při odpovědi na použití záruky nebude aktualizován Datum aktualizace v editoru záruky, ten bude nadále aktualizován pouze při odpovědi na čerpání, kdy se aktualizují i další atributy v dané sekci.

Dále, do Nastavení parametrů byla přidána volba pro zachování historie použití(zál. č. 6-Záruky). V takovém případě se nebude přehled před importem promazávat, nebude odpovídat právě přijaté odpovědi, ale bude uchovávat celou historii dotazování.
Přednastaveno je: Nezachovávat historii ( = současné chování).

Při přijetí odpovědi na čerpání jsou aktuální data uložena do nového archivačního přehledu, dostupného přes akci Přehled čerpání záruky.


Novinka Změna pravidla QP336, které je přiřazeno k elementu "Množství v MJ" (G26) ve zprávě D_N_POD (CZ515A):

Jestliže měrná jednotka pro daný zbožový kód je rovna hodnotě NAR, NPR, NCL nebo STP PAK v elementu "Množství v MJ" nesmí být uvedeno desetinné místo.


Novinka Import položek ze schránky, Excelu

Nebude vyžadováno zadání země původu.


Novinka Rozšířeno pole CCŘ.


Novinka ICS Dovoz

Přidána funkcionalita samostatného odpisu. Nový druh doklad Samostatný odpis. Přehled dokladů přidán pod Celní výdejky.

Žádost o samostatný odpis režimu s hospodářským účinkem/dočasného skladu/vyřízení konečného užití

Nové datové zprávy:

 • D_N_ODPD - CZ434A - Žádost o odpis
 • C_I_ODPD - CZ435A - Žádost o odpis přijata
 • C_I_ODPN - CZ437A - Žádost o odpis byla zamítnuta
 • C_I_ODPR - CZ436A - Žádosti o odpis bylo vyhověno

Podrobnosti viz dokumentace GŘC, sekce e-Customs,
ECR_eDovoz_dovoz.pdf - Elektronické celní řízení na CÚ dovozu
Kapitola:
2.9. ODPIS ZBOŽÍ Z REŽIMU S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM, NEBO DOČASNÉHO SKLADU......


Novinka Úprava importu celních číselníků, nezávislé na celních číselnících exportovaných z celních systémů CESDIC i APAČ.


Novinka Upraven import organizací při importu xml dávek s daty organizace bez hlavního klíče EORI, TIN, SEED, DIČ,... dohledávání bude dle Název+Ulice+Místo.


Novinka ICS, ECS, NCTS, SD, EMCS

Přidány kontroly vyplněnosti na celní úřady. Kromě rolí celních úřadů bude rovněž kontrolována vlastní platnost Od-Do.
Týká se všech modulů/všech celních úřadů.
Při výběru z číselníku budou zobrazovány pouze platné.


Novinka Převod dokladu NCTS Přijatý na ICS Dovoz

Nebudou přenášeny položkové země odeslání a určení.


Novinka Evidenční kniha - rozšíření tiskového zdroje xNCSTTPPNasledneNCTSTCP o pořadové číslo zápisu.


Novinka Převod dokladu z NCTS Přijatý na ICS Dovoz

Nebude přebíráno Aktuální umístění zboží.


Oprava Editor položek celního dokladu : pokud v přehledu položek nebyl popis zboží, mohlo být při vstupu do editoru zobrazeno hlášení Field PopisZboziVAR not found.

Opraveno.


Oprava ECS Vývoz - Žádosti o navrácení cla dávkou RHZ (starý způsob) - po výběru skladu šlo exportovat pouze první záznam, ostatní dávky se vyexportovaly prázdné.

Opraveno.Verze 2.0.2012.1006 ze dne 01.11.2012

Novinka EMCS Vydaný - přidělování čísla LRN se bude řídit dle LRN konstanty. Tj. číslem roku, skladem a číslem týdne. (Každý týden bude zahajována nová číselná řada automaticky).

dokumentace GŘC:
Lokální označení nákladu - CZ
Popis
Národní varianta LRN musí odpovídat přísnějším pravidlům. Musí odpovídat formátu:
RPPPTT0000, kde:
R - číslice udávající rok
PPP - pořadové číslo skladu (z čísla povolení provozování daňového skladu)
TT - dvojčíslí udávající číslo týden v roce (pro 1.-9.týden je číslo týdne doplněno zleva nulou = "01")
0000 - pořadové číslo přepravy v evidenci odesílajícího DSkladuVerze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Novinka ICS Dovoz, NCP Dovoz : úprava v akci Doplnění dokumentů dovozce.

Přidané dokumenty se zároveň naváží na hlavičku dokladu, pokud tam ještě navázané nejsou. Seznam všech dokumentů dokladu je pak přístupný z akce "Dokumenty...".


Oprava Při akci Odpis z dočasného skladu, v položkách + v předchozích dokladech mohlo dojít na MS SQL Serveru 2005 k chybě

Incorrect syntax near ORDER BY,....

Opraveno.Verze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka ICS Dovoz - Centralizované celní řízení:

Do dokladu ICS Dovoz zál. č.4 byly přidány nové atributy:

 • CCŘ - Číslo povolení a země vydání povolení.

V exportech se již nebude exportovat příznak QH47, ale bude exportována nová skupina CCR. Týká se zpráv:

 • CZ415A DN_PODD - podání
 • CZ411A DN_STOD - storno
 • CZ417A DN_OPR - oprava
 • CZ423A DN_DNCP - doplnění údajů NCP
Upozornění Změna je zpětně nekompatibilní !

Nadbytečný element QH47 nebude celní správou příjímán od instalace nové verze na celní správě - dne 25.9.2012 v 17:00


Novinka ICS dovoz, Import položek z excelu, clipboardu:

Přidána podpora importu nákladových kusů. Jsou podporovány max. dva záznamy.

Názvy sloupců:

 • NKDruh1 - druh, dohledá se a naváže na číselník
 • NKZnacky1 - označení
 • NKPocetNK1 - počet nákladových kusů
 • NKPocetKS1 - počet kusů

Pro druhý záznam lze použít tyto:

 • NKDruh2
 • NKZnacky2
 • NKPocetNK2
 • NKPocetKS2


Novinka Přidáno logování akce změna stavu dokladu.

Platí pro moduly:

 • EMCS Vydaný, EMCS Přijatý
 • ICS Dovoz, NCP, ECS Vývoz, ECS Výstup, Souhrnná deklarace, NCTS Vydaný, NCTS Přijatý
 • Ukončení před tranzitem
 • Samostatný odpis


Novinka ICS, NCP, NCTS Vydaný

Do předchozích dokladů byla přidána akce Odpis z dočasného skladu. Tato akce založí předchozí doklady dle vybraných položek.


Novinka Převod dokladu ECS Vývoz na Ukončení před tranzitem.
 • SPZ při výstupu bude přebráno ze SPZ při přestupu z ECS Vývoz,
 • Aktuální umístění zboží bude přebráno ze schváleného umístění zboží
 • Pokud je na ECS Vývoz zastupování 3 - Nepřímé zastoupení (ve smyslu čl.5 odst.2 druhé odrážky kodexu), pak do hl.povinného bude vyplněn zástupce z ECS Vývoz a kód zastupování bude nastaven na 1 - Bez zastupování. Zástupce nebude vyplněn.


Novinka Změna aktualizace datumu podání, datum nebude aktualizován ihned při generování podávací zprávy, ale po stavových kontrolách, po kontrolách vyplněnosti, před vlastním generováním xml dat. Tj. při chybě nebo přerušení nebude datum aktualizován.

Týká se podávacích zpráv:

 • DN_POD, DN_UKO, DN_PODV, DN_UKOV, DN_UVSO, DN_PODD, DN_PODDCN, DN_SD
 • DN_VRAT
 • EMCS_DN_AADSUB, EMCS_DN_DELDAT


Novinka ICS Dovoz: přidána kontrola na DIČ deklaranta PR246-TDKL09.

Pokud je vyplněno DIČ, DIČ DPH, pak musí začínat na CZ.


Novinka ICS Dovoz - Přidána kontrola PR446 na specifikaci zadaných kontejnerů na položkách oproti hlavičce dokladu.


Novinka ICS Dovoz, přidána kontrola PR448:

JESTLIŽE se jedná o CP, které je žádostí o jednorázové povolení RHÚ,
PAK nelze použít druhy zajištění 9120, 9ZD2.

9120 - Souborná jistota povolená v jiném členském státě EU
9ZD2 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v jiném členském státě EU


Novinka ICS Dovoz, přidána kontrola PR449.

JESTLIŽE je navržený režim 53 a není použit zjednodušený postup místního řízení,
PAK upřesňuijící opatření ke zboží nebo režimu musí začínat nebo končit na znak "D"


Novinka Úprava kontroly QP48D pro podání DN_PODD:

JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ) nebo zjednodušený postup zjednodušeného celního prohlášení (ZJP ZCP),
PAK může být deklarovaný druh zajištění celního dluhu roven pouze hodnotám 9110, 9120, 9NJZ

 • 9110 - Souborná jistota povolená v ČR
 • 9120 - Souborná jistota povolená v jiném členském státě EU
 • 9NJZ - Nepožadování jistoty z jiného důvodu


Změna kontroly PR229 z podávací zprávy DN_PODD CZ415A
Nesmí být použit druh zajištění 9NPV - Nezajišťování celního dluhu při jeho vyměření formou výměru.


Odstraněna kontrola PR229 z podávací zprávy DN_PODDCN CZ405A - Dovozní celní prohlášení na neobchodní zboží v poštovním styku
Zavedena nová kontrola PR229_CZ405A: Nesmí být použity druhy zajištění 9120, 9ZD2 a 9NPV.

 • 9120 - Souborná jistota povolená v jiném členském státě EU
 • 9ZD2 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v jiném členském státě EU
 • 9NPV - Nezajišťování celního dluhu při jeho vyměření formou výměru.


Novinka ICS Dovoz - změna kontroly pravidla PR295:

JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení,
PAK JESTLIŽE je navržený režim 53, PAK upřesňující opatření ke zboží nebo režimu musí začínat nebo končit na znak "D",
JINAK upřesňuijící opatření ke zboží nebo režimu musí obsahovat jednu z hodnot "000" nebo "C07"
000 - bez osvobození
C07 - Zásilky zboží nepatrné hodnoty


Novinka ICS Dovoz - podání DN_PODD CZ415A - zlepšení kontroly D015:

JESTLIŽE je kategorie předchozího dokladu Souhrnné celní prohlášení (X),
PAK
JESTLIŽE je uvedena hrubá hmotnost,
PAK nákladové kusy nesmí být uvedeny,
JINAK nákladové kusy musí být uvedeny,
JINAK nákladové kusy nesmí být uvedeny.


Novinka NCTS Vydaný, akce Nová z aktuální, Nová ze vzoru převezme případné TIR ID.

Pokud se ručně změní Hl.povinný a TIR ID není vyplněn, pak se program pokusí dohledat posledně platné TIR ID.
Platí pro deklarace typu TIR.


Novinka Přípravná faktura - přidána akce pro přehled položek označených dokladů.


Novinka Souhrnná deklarace

Do podávací zprávy CZ380A byla přidána kontrola C062_SD_GP01:

JESTLIŽE POLOŽKA SD.NÁKLADOVÉ KUSY.Druh (box 31) uvádí 'Volně loženo' (UNECE doporučení č. 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' nebo 'VO')
PAK POLOŽKA SD.NÁKLADOVÉ KUSY.Počet nákladových kusů (box 31) nesmí být použit,
POLOŽKA SD.NÁKLADOVÉ KUSY.Počet kusů (box 31) nesmí být použit,
POLOŽKA SD.NÁKLADOVÉ KUSY.Značky a čísla nákladových kusů (box 31) mohou být použity 'O'
JINAK
JESTLIŽE POLOŽKA SD.NÁKLADOVÉ KUSY.Druh (box 31) uvádí 'Nebaleno' (UNECE doporučení č. 21: 'NE','NF' nebo 'NG') PAK POLOŽKA SD.NÁKLADOVÉ KUSY.Počet nákladových kusů (box 31) nesmí být použit,
POLOŽKA SD.NÁKLADOVÉ KUSY.Počet kusů (box 31) musí být použit 'R'
POLOŽKA SD.NÁKLADOVÉ KUSY.Značky a čísla nákladových kusů (box 31) mohou být použity 'O'
JINAK POLOŽKA SD.NÁKLADOVÉ KUSY.Počet nákladových kusů (box 31) musí být použit 'R'
POLOŽKA SD.NÁKLADOVÉ KUSY.Počet kusů (box 31) nesmí být použit

JESTLIŽE HLAVIČKA SD.Ukazatel dalších zvláštních okolností není použit
PAK POLOŽKA SD.NÁKLADOVÉ KUSY.Značky a čísla nákladových kusů (box 31) musí být použit 'R'
JINAK POLOŽKA SD.NÁKLADOVÉ KUSY.Značky a čísla nákladových kusů (box 31) mohou být použity 'O'


Novinka Souhrnná deklarace - do podávací zprávy CZ380A byla přidána kontrola PO233:

Jestliže je použit ZJP CIM (AOSD43 = 1),
PAK musí být element Číslo přepravního dokladu (CIM) uveden,
JINAK může být element Číslo přepravního dokladu (CIM) uveden.


Novinka Souhrnná deklarace: přidáno pravidlo R670 pro kontrolu místa nakládky a vykládky.


Novinka DN_PODDCN CZ405A Dovozní celní prohlášení na neobchodní zboží v poštovním styku:

Byla přidána kontrola dokladu PO246 pro test vyplněnosti celní nomenklatury v závislosti na uvádění paušální sazby.


Oprava Elektronická změna parametrů - změny v použití certifikátů:

Při použití zprávy DI_PARAM CZ400A a zadání deklarantského šifrovacího certifikátu nepřišla od GŘC žádná odpověď (zpráva byla odmítnuta, změny se neprovedly).
Opraveno.


Oprava ICS Dovoz, v centralizovaném celním řízení nešlo podat:
 • Žádost o storno - DN_STOD
 • Podání Doplnění údajů NCP - DN_DNCP

nepřenášela se skupina COCON - Celní úřad kontroly.
Opraveno.Verze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Novinka Import celních číselníků - systém si zapamatuje naposledy zvolené/importované číselníky (na uživatele), při příštím importu se stejné volby přednabídnou a opět uloží použité. Kromě toho je možné vypnout automatické spouštění importu v lokálních konstantách (na uživatele).


Novinka EUR - do editoru dokladu EUR bylo přidáno pole: Skutečné číslo tiskopisu.


Novinka Nad položkami Neúplného celního prohlášení zpřístupněna akce Odpis z dočasného skladu.


Novinka Rozšíření tiskového zdroje xNCTSTPPNasledneNCTSTCP o odepisovanou hmotnost.

Využito v evidenční knize.


Novinka Převod dokladu ECS Vývoz na Ukončení před tranzitem:
 • budou přebírány SPZ
 • aktuální umístění zboží bude převzato z Kódu schváleného umístění zboží
 • pokud je na zdrojovém dokladu ECS kód zastupování 3, pak bude do cílového dokladu převzat zástupce do hlavního povinného, zástupce nebude vyplněn a kód zastoupení bude nastaven na 1


Novinka ICS Dovoz, při posílání dávky DI_PROD Potvrzení doručení rozhodnutí o propuštění zboží do režimu

bude testována vyplněnost datumu propuštění.
Pokud nebude vyplněno, export se přeruší.


Novinka NCTS Vydaný - přehled položek - akce Odpis z dočasného skladu

Pokud v předchozích dokladech nebyl záznam typu '8', došlo k chybě Incorrect syntax near... Opraveno.

Akce Odpis z dočasného skladu - pro cílový doklad:

 • NCTS Vydaný, bude dohledán druh předchozího dokladu typu:
  • leg CZ : 337 - Souhrnné celní prohlášení pro účely dočasného uskladnění
  • leg SK : T2 - Tovar má štatút Spoločenstva
 • ICS Dovoz, NCP :
  • leg CZ : 821 - Tranzitní doklad T1
  • leg SK : 821 - Tranzitní doklad T1

Pokud nebude dohledáno, nebude druh vyplněn, ale ostatní data předchozího dokladu budou vyplněna.


Oprava Import číselníků NCTS: pokud byl v číselníku předložených podkladů a licencí text delší než 255 znaků, import skončil chybou.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0607 ze dne 22.06.2012

Novinka ICS Dovoz - úprava exportu HASH hodnot předložených podkladů:

Nebude exportováno pro druh prohlášení - střední část zjednodušené celní prohlášení (Y).
Zůstává pouze ZJP nebo druh C + vyplněné scany dokumentů.Verze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Novinka Automatický import celních číselníků při spuštění programu:

Do lokálních uživatelských konstant - sekce Celní případy, byla přidána volba, zda nabízet import číselníků při spuštění.
Po aktualizaci verze je volba aktivní = současné chování, na jednotlivé uživatele lze vypnout.


Novinka Nastavení parametrů, přehled certifikátů - šifrovací, el.podpis, pro správu:

do přehledu byly přidány datumové atributy platnosti.
V editoru, po výběru certifikátu ze systémového úložiště, dojde k automatickému vyplnění datumů platnosti.
Nad přehledem certifikátů el.podpisu, akce Načtení certifikátů: při načítání certifikátů se datumy automaticky předvyplní.


Novinka ECS Vývoz - Zákazy a omezení:

V editoru bude prvotně přednastavená novější akce Zákazy a omezení 2012.
Starší webová služba bude postupně vypnuta na straně GŘC.

Do výsledného okna byly přidány informace o možnosti vyplnění případných přídavných kódů.


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz:

Do přehledu byl přidán stavový atribut zobrazující zda byla z daného zdrojového dokladu vygenerována žádost o vrácení cla.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontrol:
 • PR351_QGPA
 • PR351_GVMJ
 • PR351_GVMJD
 • PR351_GMJ
 • PR351_GMJD
 • PR351_GMJZ

JESTLIŽE je uvedená měrná jednotka NAR, NPR, NCL, STP
PAK v množství v MJ nesmí být uvedeno žádné desetinné místo.


Novinka ICS Dovoz - výpočet cla:

Upravena akce pro výpočet cla pro zboží podléhající spotřební dani, výpočet vyžadoval zadání přídavného kódu v EU přídavných kódech, kde se nesmí uvádět kódy začínající na 'S', 'R'. Kód zadaný v poli Kód daně byl ignorován.


Novinka ICS Dovoz - editor položky - přednastavená akce pro výpočet cla bude spouštět novou akci Výpočet cla 2012.

(Původní bude výhledově vypnuta na straně celní správy.)

URL nové web služby : http://app.celnisprava.cz/TARICWS/PublicService.asmx?WSDL


Novinka ICS Dovoz: zrušena kontrola PR302

JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ),
PAK nesmí být použit navržený řežim 61, 63, 68.


Novinka Úprava importu dat zprávou formátu Internal XML ICS/ECS/NCTS:

bude akceptován prázdný element H15.


Novinka NCTS Přijatý: při akci Nová z aktuální, Nová ze vzoru se převezmou údaje Hlavní povinný, Kód zastupování, Druh dopravy ze zdrojového dokladu.


Novinka Hromadná změna certifikátů / Pomocné číselníky > Přehled definice zpráv - sekce Nový certifikát: předělán výběr certifikátu na přehled, podobně jako jinde, kde se pracuje s certifikáty el. podpisu/šifrování.Verze 2.0.2012.0505 ze dne 21.05.2012

Novinka ECS Vývoz: upravena kontrola na předložené podklady položek, které přebírají podklady z položky č.1.


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz - hromadné změny položek: doplněna možnost hromadné změny zvláštních záznamů.


Novinka Import doručenek a odpovědí s el. podpisem:

Pokud je datový soubor el. podepsán neplatným (vypršeným) certifikátem, byla akce vždy přerušena s negativním výsledkem. Bylo potřeba případně změnit datum a čas na počítači.
Upraveno, v případě výskytu této situace bude zobrazena chybová hláška s možností pokračování procesu importu. Informační text bude rovněž vypsán v procesním oknu.


Novinka ICS,ECS,NCTS - přenos dat interní zprávou ICS, ECS, NCTS Helios Orange

Při přenosu předložených podkladů, kdy se přenáší již neplatná data (typ předloženého podkladu již není platný nebo v cílové databázi nejsou naimportovány aktuální číselníky), mohl import skončit chybou: Incorrect syntax near ','.

Upraveno, neexistující návazné údaje jsou doimportovány do číselníku, ale datumy platnosti nastaveny nebudou, tj. daná hodnota nebude povolena k manuálnímu výběru.


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz, NCTS - interní datová xml zpráva NCTS/ECS/ICS Helios Orange:

Přidána podpora přenosu Čísla povolení RHÚ + Země v předchozích dokladech položek.


Novinka Odesílání informací při změně stavu dokladu: Přidána podpora stavu dokladu Odchylky.

Lze nastavit volby A/N, xml, el.p. + vlastní text emailu.


Novinka Žádosti o vrácení cla, úprava zaokrouhlení, Částka k vrácení bude zaokrouhlována na 2 des. místa vždy dolů.

Upraven import zprávy CI_CHB CZ906A:
V případě chyby typu PR377 bude zpět přijatá částka poměrně rozpočítána mezi dotčené položky. Na každé zaokrouhleno na 2 des. místa dolů.Verze 2.0.2012.0415 ze dne 05.05.2012

Novinka ECS Vývoz : Pátrání - Odpověď deklaranta na výzvu o doložení výstupu zásilky z EU

Zpráva DI_PATV CZ583A
změna pořadí elementů PAT08 PAT20

PAT20 Datum výstupu
PAT08 Evidenční číslo úřadu předložení zbožíVerze 2.0.2012.0414 ze dne 26.04.2012

Novinka Žádosti o navrácení cla - zrychlení generování vratek z modulu ECS Vývoz.Verze 2.0.2012.0413 ze dne 24.04.2012

Novinka Při spuštění programu bude automaticky detekována možnost autoimportu celních číselníků.

Pokud bude datový soubor celního sazebníku tarzbozi.xml novější než posledně importovaný, bude zobrazen dialog s přednabídnutou volbou pro vykonání importu celních číselníků.
Test se provádí pouze pro českou legislativu a instalované moduly Celní případy, Intrastat, Celní sklad.


Novinka ECS Vývoz: Přidána kontrola zadání alespoň jednoho předloženého podkladu, licence.
 • ECS Vývoz: povinné
 • ICS Dovoz: nepovinné
 • NCTS Vydaný: nepovinné


Novinka ECS Vývoz: tisk evid.knihy.

Datový zdroj xDokTyp380325 pro tisk faktur byl rozšířen o typ faktury D008 - Obchodní faktura s podepsaným prohlášením a o všechny předložené licence ve stavu Ano.


Novinka ECS Vývoz:

Převod dokladu ECS Vývoz na NCTS Vydaný v režimech:

 • 3151 Zpětný vývoz
 • 3153 - po dočasném použití
 • 3154 - po AZS v jiném členském státě
 • 3171 - po uskladnění v celním skladu
 • 3191 - po přepracování pod celním dohledem
 • 3192 - po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě

pokud je nastaveno v nastavení parametrů generovat předchozí doklady,
pak bude do vygenerovaného předchozího dokladu doplněn typ Z - předchozí doklad, jinak to bude Y - pův.CP jako doposud.


Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný:

upravena kontrola QP92, bude hlídáno i současné zadání dotčených elementů.
Podávací dávky:

 • DN_POD CZ015A
 • DN_PODV CZ515A

QP92:
Musí být uveden právě jeden z datových elementů "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu", "Pracoviště celního úřadu při odjezdu", "Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" a "Sjednané umístění zboží při odjezdu".


Novinka ICS Dovoz:

Oprava "staré" akce pro výpočet cla - limitní částka 10 EUR dle čl. 18 odst. 2. : 248 Kč od 1.1.2012 do 31.12.2012.
Při testu podlimitní částky se nejprve provede zaokrouhlení a až poté vyhodnocení.
Tzn. částky cla mezi 248 a 248,99 nebudou spadat do podlimitních.

Oprava se netýká "nové" akce Výpočet cla 2012.


Novinka ICS Dovoz: v přehledu položek, do seznamu VIN kódů motorových vozidel byla přidána podpora pro import VIN kódů ze schránky, z excelu.

Akce je přístupná přímo v seznamu VIN kódů, kl.zkratka Ctrl+Alt+V, případně pravé tlačítko myši nad daným seznamem.
Pokud jsou kódy delší, jsou automaticky zkráceny na délku 17-ti znaků, dle datové struktury,


Novinka Ukončení před tranzitem - podávací dávka DN_USVO CZ047A : pokud je uveden zástupce, pak se nebude exportovat element REPLNG.


Oprava ICS Dovoz, ECS Vývoz, NCTS: v editoru položky nešlo pracovat s částkami vyššími než 2 147 483 647.

Opraveno.
Opraveny akce pro výpočet cla pomocí webové služby.Verze 2.0.2012.0403 ze dne 04.04.2012

Oprava Ve zprávách:
 • DN_PODD
 • DN_OPR
 • DN_PODDCN
 • DN_OPRCN

se nabytečně exportoval element GPD05 - příznak licence, pokud se jednalo o podklad,licenci zadanou k první položce s příznakem platnosti pro všechny položky.
Element GPD05 byl zrušen v KEL ICS.AIS 1.41 IDZmeny=387: Odstraněn element GPD05 ze zpráv CZ405A, CZ407A, CZ415A, CZ417A, CZ419A, CZ420A, CZ423A, CZ428A, CZ429A, CZ432A

Opraveno.Verze 2.0.2012.0402 ze dne 03.04.2012

Novinka Úprava exportu zprávy DN_UKO CZ007A Návrh na ukončení režimu tranzit:

pokud se jedná o 9ZD1 Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v ČR bude exportována i hodnota záručního dokladu, dle pravidla QP365.

Přidána kontrola vyplněnosti QP365:
JESTLIŽE je element " Druh zajištění DS" roven "9ZD1",
PAK element "Hodnota záručního dokladu" musí být uveden,
JINAK element "Hodnota záručního dokladu" nesmí být uveden.

Kontroluje se pouze povinnost vyplnění, pokud bude pro jiný druh záruky vyplněno, nevadí, automaticky se nebude exportovat(DN_UKO).


Novinka ECS Vývoz : úpravy exportu podávací zprávy DN_PODV CZ515A e-VCP elektronické vývozní celní prohlášení.

Změny v pořadí xml elementů dle nové dokumentace/xsd schématu.
Pokud bude podáváno starší verzí, přijde zpět chybová zpráva CR_CHB CZ906A :
s typem chyby : 2 a odkazy na elementy : H43, H44, H45, H09, H04, H25, H17, H17N.......
následují chyby typu 3 a odkazy na xml elementy,.....


Novinka Změna pravidla QP255 :

Pro zajištění dočasného skladu se mohou použit pouze druhy zajištění :

 • 9110 - Souborná jistota povolená v ČR
 • 92ZL - Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny
 • 93CJ - Celní jistota složením hotovosti na účet celního orgánu
 • 9ZD1 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v ČR
 • 95ZP - Poskytnutí jistoty zřízením zástavního práva podle daňového řádu
 • 9NCK - Nepožadování jistoty podle čl. 189 celního kodexu
 • 9N01 - Nepožadování jistoty podle čl. 51 nebo 88 celního kodexu


Novinka NCTS Přijatý - QP366 - přidána kontrola vyplněnosti dokladu při posílání dávky CZ007A DN_UKO :

pokud se jedná o zajištění typu :

 • 9110 - Souborná jistota povolená v ČR
 • 9ZD1 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v ČR

pak bude testováno, zda je povinně vyplněn primární přístupový kód nebo sekundární přístupové kódy na dané záruce.


Novinka ECS Vývoz - zrušen export chemických látek.

Skupiny GCHM včetně vnořených elementů se již nebudou exportovat v podávací zprávě DN_PODV CZ515A.
Rovněž nebudou chodit v odpovědích od GŘC :

 • CR_PROV CZ529A
 • CR_NPRV CZ551A


Novinka ECS Vývoz : při exportu podávací dávky DN_PODV CZ515A bude v předchozích dokladech exportováno pořadové číslo předchozího dokladu.

Vždy pokud bude exportována podávací zpráva (inicializace scénáře), bude provedeno očíslování předchozích dokladů.

Pokud by bylo podáno starší verzí, přijde zpět chyba : 2 / GPA00
<FE01>2</FE01> <FE02>/CZ515A/G[1]/GPA[1]</FE02> <FE04>GPA00</FE04>

Souvisí s ECS KEL 2.19 IDzměny=179 :
1. Doplněn element "Pořadové číslo dokladu" (GPA00) do zpráv D_N_PODV, D_I_DODP, C_R_PROV, C_R_NPRV, C_R_DPH
2. Přidáno nové pravidlo QP370:
Každé "Pořadové číslo dokladu" je jedinečné v položce celního prohlášení. Číslování předchozích dokladů musí být prováděno sekvenčně, začínat '1' pro první doklad a přičítat o '1' pro každý následující doklad na položce celního prohlášení.
3. Pravidlo QP370 přidáno k elementu "Pořadové číslo dokladu" (GPA00) ve zprávách D_N_PODV a D_I_DODP
4. Změna znění pravidla QP351, které je přiřazeno ke skupině "PŘEDCHOZÍ DOKLADY" (GPA) ve zprávě D_I_DODP:
"Uvedený předchozí doklad nebyl nalezen mezi předchozími doklady dané položky zboží vývozní deklarace při propuštění. Vyhledávaní probíhá podle elementů "Pořadové číslo dokladu" (GPA00), "Označení předchozího dokladu" (GPA02), "Číslo položky předchozího dokladu" (QGPA04), "Odpisová měrná jednotka" (QGPA03) a "Číslo povolení RHU, ze kterého je vyskladňováno" (QGPA07)."

Pokud bude smazán některý předchozí doklad pak nebude automaticky přečíslováno !.
Pokud bude exportována následně zpráva DI_DODP CZ530A - Žádost na změnu odpisů AZS/N, pak budou využity již očíslovaná pořadová čísla, bez přečíslování.

Souvisí s : ECS KEL 2.20 IDzměny = 180 :
1. Odstraněno pravidlo QP370 od elementu "Pořadové číslo dokladu" (GPA00) ve zprávě D_I_DODP
2. Přidáno nové pravidlo QP370A:
Každé "Pořadové číslo dokladu" musí být unikátní v rámci položky celního prohlášení.
3. Pravidlo QP370A přidáno k elementu "Pořadové číslo dokladu" (GPA00) ve zprávě D_I_DODP


Novinka ECS Vývoz - zrušena kontrola na uvádění licence nebo kódu 1199.

Pokud bude podáno starší verzí, případně nadbytečně vyplněno,
přijde zpět chyba : 8 / GPD02 - QP182

<FE01>8</FE01>
<FE02>/CZ515A/G[1]/GPD[1]/GPD02</FE02>
<FE03>QP182</FE03>


Novinka ECS Vývoz : zrušena kontrola QP260 :

JESTLIŽE je uveden "Druh podkladu"="1199"
PAK pro stejnou položku zboží NESMÍ být uvedena jiná skupina "PŘEDLOŽENÉ PODKLADY / OSVĚDČENÍ A POVOLENÍ", ve které by byl uveden "Druh podkladu" z číselníku DRUHLI


Novinka ECS Vývoz : Změna kontroly QP182 kontrolující vyplnění označení předkládaného podkladu, licence, osvědčení :

Starý způsob zakazoval označení pro 1199, volitelně povoloval pro 9999 a vyžadoval pro ostatní případy.

Nově : QP182 :
Změna znění podmínky QP182, které je přiřazeno k elementu "Označení podkladu" (GPD02) ve zprávě D_N_PODV:
JESTLIŽE element "Druh podkladu" = "9999"
PAK tento element NEMUSÍ být uveden
JINAK tento element MUSÍ být uveden.


Novinka ICS Dovoz : v exportech/importech pro/na CÚ byl odstraněn element GPD05 - příznak určující licenci.

Týká se komunikačních zpráv :

 • DN_PODD CZ415A - Dovozní celní prohlášení
 • DN_PODDCN CZ405A - Dovozní celní prohlášení na neobchodní zboží v poštovním styku
 • DN_OPR CZ417A - Podání žádosti na opravu CP
 • DN_OPRCN CZ407A - Podání žádosti na opravu CP na neobchodní zboží v poštovním styku
 • CR_POPR CZ419A - Rozhodnutí o kladném vyřízení žádosti na opravu CP
 • CR_ZOPR CZ420A - Rozhodnutí o zamítnutí žádosti na opravu CP
 • DN_DNCP CZ423A - Doplnění údajů NCP
 • CR_DNCP CZ432A - Rozhodnutí o přijetí doplněného NCP
 • CR_PRID CZ428A - Rozhodnutí o přijetí CP
 • CR_PROD CZ429A - Rozhodnutí o propuštění zboží do režimu


Novinka ICS Dovoz - zrušena kontrola QP183 :

Musí být uvedena alespoň jedna datová skupina "PŘEDLOŽENÉ DOKLADY/OSVĚDČENÍ", ve které element "Druh dokladu" patří do číselníku DRUHLIC (= jedná se o licenci)

Zprávy : DN_PODD, DN_PODDCN


Novinka ICS Dovoz, úprava pravidla PO252, vyplněnost sekundárních přístupových kódů bude testována na zajištění :
 • 9110 - Souborná jistota povolená v ČR
 • 9ZD1 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v ČR


Novinka ICS Dovoz - výpočet cla - limitní částka 10 EUR dle čl. 18 odst. 2. : 248 Kč od 1.1.2012 do 31.12.2012.

Při testu podlimitní částky se nejprve provede zaokrouhlení a až poté vyhodnocení.
Tzn. částky cla mezi 248 a 248,99 nebudou spadat do podlimitních.


Novinka Souhrnná deklarace : změna kontroly PR205 pro zprávu DN_SD CZ380A - Podání souhrnného celního prohlášení :

Pro zajištění dočasného skladu se mohou použit pouze druhy zajištění :

 • 9110 - Souborná jistota povolená v ČR
 • 92ZL - Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny
 • 93CJ - Celní jistota složením hotovosti na účet celního orgánu
 • 9ZD1 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v ČR
 • 95ZP - Poskytnutí jistoty zřízením zástavního práva podle daňového řádu
 • 9NCK - Nepožadování jistoty podle čl. 189 celního kodexu
 • 9N01 - Nepožadování jistoty podle čl. 51 nebo 88 celního kodexu


Novinka NCTS Vydaný, přidány kontroly QP364P, QP364 na kontrolu použití zvláštních záznamů DG2 vzhledem k předchozímu režimu 10 a předchozím dokladům typu EX/EU/CO.


Novinka Souhrnná deklarace - přidání kontroly QP252: test sekundárních přístupových kódů pro zprávu DN_SD CZ380A pro zajištění typu:
 • 9110 - Souborná jistota povolená v ČR
 • 9ZD1 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v ČR


Novinka Souhrnná deklarace : export podávací zprávy DN_SD CZ380A - Podání souhrnného celního prohlášení :

Přidán element GUF05 : Hodnota záručního dokladu.
Bude se exportovat pouze při zajištění typu 9ZD1 - dle pravidla PO247.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz : úpravy v číselníku licencí : nový sloupec Evid, označující, zda je licence v evidenci celní správy a bude následně prováděna kontrola označení licence.

Aplikace kontroly QP159 : zprávy DN_PODV, DN_PODD a element Země vydání licence :
JESTLIŽE je jako předložený doklad deklarována licence, u které je specifikována kontrola označení licence
PAK element "Země vydání" musí být uveden
JINAK element "Země vydání" může být uveden.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz : nadále se již nebude uvádět kód 1199 !!!
 • úpravy souvisejících akcí :
  • převod Vydané faktury na ECS Vývoz : nebude se dogenerovávat záznam 1199
  • převod Přijaté faktury na ICS Dovoz : nebude se dogenerovávat záznam 1199
  • prevod ECS na ICS, ECS na NCP : nebude se dogenerovávat záznam 1199
  • akce nový/F2 v položkách : legislativa CZ, moduly: ICS/NCP/ECS : nebude předvyplněn záznam 1199.
 • úpravy kontrol ECS :
  • QP159 povinná země pro licence s příznakem EvidCÚ
  • QP182 povinné označení podkladu pro podklady/licence jiné než 9999
 • úpravy kontrol ICS :
  • QP159 povinná země pro licence s příznakem EvidCÚ
 • akce Nová z aktuální, Nová ze vzoru : nepřevezmou se záznamy s kódem 1199 v předložených podkladech
 • kopie položky : nepřevezmou se záznamy s kódem 1199 v předložených podkladech
 • akce : kopie podkladu/osvědčení z 1.pol : nezkopíruje záznamy s kódem 1199
 • akce převod dokladu na jiný typ : nezkopíruje záznamy s kódem 1199
 • akce generovaní dodatečných ICS z NCP : nepřevedou se záznamy s kódem 1199


Novinka Vratky CLA - do přehledu položek žádostí o navrácení cla byla přidána akce Odpisy.

Akce zobrazí všechny odpisy navázané na označené záznamy položek.


Novinka ICS Dovoz - nová datová zpráva CI_IOPD CZ433A - Informace o aktuálním stavu CP s AZS/N-P po rozhodnutí o opravném prostředku

Po příjmu zprávy se nastaví stav dokladu na : Oprava přijata,
dále proběhne porovnání dat dokladu vůči xml datům.
Pokud bude nalezen rozdíl bude doklad upraven a bude zobrazen log změn.


Novinka Kódy měn, upraven Ciselnik.TXT: přidána měna BYR pro Běloruský rubl.

Aktualizace se provede importem celních číselníků.


Oprava Kopie dokladu ICS Dovoz : Nepřevzala se ekon. MJ a ekon. Množství.

Opraveno, dané atributy se nebudou přebírat pouze při převodu z ECS Vývoz na ICS Dovoz.


Oprava Při převod dokladu NCP na ICS Dovoz mohlo dojít k chybě Arithmetic overflow error.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0312 ze dne 22.03.2012

Novinka Zapracována podpora blokovaných/zakázaných organizací do akcí:
 • Převody dokladů
 • Nová z aktuální
 • Nová ze vzoru

Testy organizací dle modulů:

 • ICS, NCP - Dovozce, Deklarant, Příjemce služeb
 • ECS Vývoz - Vývozce, Deklarant, Příjemce služeb
 • ECS Výstup - Vývozce, Deklarant, Příjemce služeb
 • NCTS Vydaný - Odesílatel, Hl.povinný, Příjemce služeb
 • NCTS Přijatý - Odesílatel, Příjemce služeb
 • Souhrnná deklarace - Příjemce, Deklarant, Příjemce služeb
 • Ukončení před tranzitem - Příjemce, Deklarant, Příjemce služeb
 • EMCS Vydaný - Odesílatel, Příjemce, Příjemce služeb
 • EMCS přijatý - Odesílatel, Příjemce, Příjemce služeb


Novinka Zprovoznění návazných zpráv.

Pokud je na definici zprávy navázána další zpráva, je poté automaticky spuštěna.


Novinka Převody dokladů a konfigurace v nastavení parametrů:
 • PONx - způsob rozpočtu
 • PONx: PONEU, PONT, PONZ
 • Odesílání informací o změně stavu
 • Předchozí doklady

Převody dokladů se řídily nastavením dle zdrojového dokladu, opraveno na cílové.


Novinka Číselník celních úřadů: přidáno napojení na online web databázi celních úřadů EU.

V číselníku nová akce Doplňující informace ...
Provede napojení a dohledání konkrétního celního úřadu.
Lze vyčíst doplňující informace: kontakty, druhy rolí CÚ, otevírací doby pro jednotlivé druhy dopravy a dny, atd.

Dle legislativy služba komunikuje česky, slovensky.


Novinka ECS Vývoz - převod dokladu na ICS Dovoz, NCP Dovoz.

Do přehledu ECS Vývoz byly přidány nové akce pro generování dokladů ICS Dovoz a NCP Dovoz.

Doklad se převede 1:1, včetně položek.
Budou prohozeny organizace vývozce a dovozce.
Případně upraven odstavec 1 deklarace.
Budou převedeny předložené podklady, licence a osvědčení, popřípadě bude dogenerován záznam 1199.
Kontejnery budou převedeny dle nastavení konfigurace.
Úprava režimu, 40+ze zdrojového dokladu.
PONx způsob rozpočtu, a PONEU,PONT, PONZ dle konfigurace v nastavení parametrů.
Země odeslání se vyplní zemí určení ze zdrojového dokladu.
Převedou se předchozí doklady + bude dogenerován záznam odkazující se na zdrojový doklad, včetně vyplnění MJ a Množství, MRN, Datum propuštění, Číslo položky. Číslo povolení RHÚ v předchozím dokladu bude vyplněno ze zdrojového dokladu ze zál.č.4 Označení skladu/země, případně pokud je žádáno o jednorázové povolení RHÚ, pak MRN zdrojového dokladu.


Novinka Žádost o navrácení cla: ve stavu Chyba bude povoleno poslat zprávu DI_VRAT CZ493A - Potvrzení doručení rozhodnutí o vyhovění žádosti na vratku


Novinka Žádosti o navrácení cla: do editoru byla přidána akce pro změnu stavu vratky.

Po potvrzení heslem lze změnit stav a guid podání.


Novinka Do logování zpráv bylo přidáno logování zaslání emailu přes Odesílání informací při změně stavu dokladu.


Novinka Odesílání informací o změně stavu dokladu: do editoru byla přidána volba pro možnost pojmenování posílaného souboru podle MRN dokladu.

Pokud bude zaškrtnuto, název souboru bude:
MRN_TypZpravy.xml MRN_TypZpravy.signed.xml

Nově nebude tato volba aktivována, tj. staré chování. (pojmenování: TypZpravy.IDZpravy.xml)


Novinka Zprávy: do editoru zprávy byla přidána akce Uložení el.podepsané zprávy.

Tato akce uloží původně uloženou el. podepsanou zprávu do souboru xml
Zaručený elektronický podpis dle doporučení W3C XML Signature (http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/).

Nemění obsah, nemodifikuje data, nepodepisuje se nic dodatečně, pouze se exportují v minulosti již uložené el. podepsané zprávy.


Novinka Převod dokladů ECS Vývoz na NCTS Vydaný: Pokud je režim 10xx (Vývoz k trvalému ponechání v zahraničí) bude převzat do cílového dokladu jako režim předchozí.

Úprava předchozího dokladu, místo typu 821 (Tranzitní doklad T1) bude generován typ předchozího dokladu z o.1 EU/EX/CO.


Novinka Opraven import částek cla k navrácení, ze zprávy CR_ZVRT - stav zamítnuto.


Novinka NCTS Vydaný - režim: upraven výběr režimu z číselníků režimů, jak dovoz, tak také vývoz.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz, ECS Výstup, NCTS Vydaný, NCTS Přijatý, Souhrnná deklarace, Ukončení před tranzitem

Do dokladů byl přidán atribut: Uživatelské označení. Umožňuje uživatelsky označovat doklady k následné filtraci přehledu.
Aktivace a deaktivace označení se provádí klávesou Insert.


Oprava Opraven export interního fornátu XML zprávy NCTS/ECS/ICS Helios Orange elementy poplatků: POPL02 a POPL03.

Oddělovač des. tečka.


Oprava Nerovnost Částky k vrácení v přehledu a v editoru Žádosti o vrácení cla.

Správná částka byla v přehledu.
Opraveno.Verze 2.0.2012.0214 ze dne 22.02.2012

Novinka ECS Vývoz - v akci Nová z aktuální, Nová ze vzoru nebude kopírován atribut Celní úřad předložení zboží.

Tento atribut se plní ze zprávy CR_DPH CZ599A z elementu COPEX/COPEX01 CELNÍ ÚŘAD VÝSTUPU - skutečný.Verze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz - zpřístupnění číselníku chemických látek.

Pomocí celní webové služby se bude stahovat číselník nebchem.xml, import je napojen na import skupiny číselníků NCTS.
Datové napojení je v položkách, zál.č. 3 Ostatní údaje: Chemické látky.


Novinka Číselník Nebezpečné chemické látky - do přehledu číselníku byly přidány 3 nové akce zobrazující online pohled do EU databáze:
 • Informace dle CAS: dohledá neb. chem. látky dle CAS čísla
 • Informace dle Položky: dohledá neb. chem. látky dle celní nomenklatury v číselníku, z řádku, kde je akce spouštěna.
 • Informace dle Nomenklatury: dohledá neb. chem. látky dle celní nomenklatury vyplněné v datech položky dokladu.


Novinka ICS Dovoz - pokud se aktivovala volba Žádost o RHÚ, vyplnil se celní úřad dohledu na zál.č.8, poté se volba deaktivovala, tak v exportu byla chybně exportována skupina RHU04.

Upraveno.


Novinka Nastavení parametrů, zál.č.4 Převody dokladů: přidána volba pro řízení slučování dokladů NCP na ICS Dovoz, dle o.26 Druh dopravy.

Přednastaveno bude: nebrat v úvahu tento odstavec, tj. současné chování (doklady se budou slučovat, přestože mají různý druh dopravy vstupu do EU).


Novinka Záruční doklady - Úpravy v procesu registrace záručního dokladu - zpráva DNZAD CZ224A.

Přidána kontrola na vyplněnost paragrafu.
Přidána kontrola na vyplněnost datumu konce platnosti ZD.
Registrační dávka nepůjde odeslat, pokud je vyplněn datum registrace, tzn. doklad byl již zaregistrován.
V editoru zpřístupněn atribut datum registrace.
Úprava hlášení o špatně zadaném PINu - chyba.


Novinka Importy zpráv typu propuštění zboží CR_PROx a zpráv formátu NCTS/ECS/ICS Helios Orange.

Přidána podpora pro dohledání a navázání vzniklého dokladu na organizaci, která v datech přichází:

 • bez identifikátoru (EORI, TIN, SEED ID, DIČ,...)
 • a jejíž název je v číselníku duplicitní, ale záznamy se liší atributem město/ulice.

Tj. např. pobočky dané firmy, u modulu ECS Vývoz to jsou firmy na straně příjemce.

V takovém případě bude provedeno ještě detailnější dohledání, na úrovni Název+Město+Ulice.


Novinka Nastavení parametrů pro slučování dokladů NCP na ICS Dovoz:

Přidána volba Dodací podmínky / Místo.
Není automaticky přednastaveno, = současné chování.

1. volba o.20 Dodací podmínky - bere dod.podmínky a kód (tuzemsko, mimo EU, EU)
2. nová volba o.20 Dodací podmínky / Místo - bere pouze místo z dod. podmínek.


Novinka ICS/NCP Dovoz - Předvyplňování dph kódu B00:

Při zakládání první položky dokladu NCP nebo ICS Dovoz bude předvyplněn celní DPH kód B00, pokud je požadováno v Nastavení parametrů.
Další položky již budou přebírat případně vyplněný celní DPH kód z pořadové položky č.1.


Novinka ECS Výstup: při akci Nová z aktuální, Nová ze vzoru se nebudou nadále kopírovat položky. Ty jsou vyplňovány až automaticky přijetím datové zprávy CR_VYST.


Novinka NCP, ICS Dovoz - Generování dokladů ICS Dovoz z dokladů NCP: Předložené podklady.

Pokud na zdrojovém dokladu NCP byly na 1.položce deklarovány předložené podklady, licence, osvědčení s příznakem platnosti pro všechny položky, pak při převodu na ICS Dovoz budou tyto podklady rozkopírovány do každé položky nově vzniklého dokladu. Ne do položek vzniklých z jiných dokladů, pokud nenastalo slučování položek.


Novinka Úpravy logování zpráv formátu NCTS/ECS/ICS Helios Orange pro:
 • internal formát

a čisté, nešifrované xml:

 • CZ515A
 • CZ529A
 • CZ015A
 • CZ029A
 • CZ043A
 • CZ415A
 • CZ429A

Pokud nastane chyba při importu, bude zalogován název souboru. Při úspěšném importu dokladu bude provedeno navázání na konkrétní datovou zprávu z tabulky zpráv. Lze tak zobrazit název souboru, nebo přímo xml data, ze kterých doklad vznikl.


Novinka NCP Dovoz - přidána vazba na dodatečné ICS Dovoz.

V přehledu NCP tak půjde zobrazit MRN, ... cílového dokladu ICS Dovoz.
V přehledu ICS Dovoz půjde dohledat/filtrovat na doklady, na něž se odkazuje zdrojový NCP doklad.


Oprava Odesílání zpráv

Pokud nebyla na definici zpráv zaškrtnuta volba Zprávy po vytvoření odeslat, pak byla zobrazena chyba
Formát nepodporuje odesílání.
Tj. nešlo generovat zprávy pouze do databáze, bez jejich fyzického odeslání.

Opraveno.


Oprava Při výběru certifikátu pro el.podpis/šifrování, pokud byl v úložišti nevalidní certifikát, mohlo dojít k chybě:

Conversion failed when converting date and/or time from character string.

Opraveno, certifikát nebude zobrazen k výběru.


Oprava ICS Dovoz - nešel import zprávy formátu NCTS/ECS/ICS Helios Orange, pokud byl doklad ne ZJP a bylo vyplněno Pracoviště celního úřadu při příjezdu, element H78 ve zprávě CZ415A DN_PODD.

Opraveno.


Oprava ICS Dovoz - po akci Kalkulace přirážek a slev nebyly zaktualizovány poplatky cla a dph.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0122 ze dne 07.02.2012

Oprava Při importu doručenek a odpovědí od CÚ mohlo dojít k chybě :
Dotaz nebo informativní hláška Unclosed quotation mark after the character string......

K chybě docházelo, pokud bylo zapnuto logování zpráv a zároveň byl vetší počet změn, resp. informační text byl delší jak 255 znaků.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0121 ze dne 01.02.2012

Novinka Záruky - chybové odpovědi typu P02 - Záruka s uvedeným GRN již existuje - byly vyhodnoceny jako kritické a po skončení importu se datové soubory nesmazaly.

Provedena úprava, podobné chyby na business úrovni budou vyhodnoceny jako méně závažné, výstražné. Zpráva je naimportována k danému záznamu, a poté datový soubor smazán, je-li nastaveno mazání v definici zprávy.


Novinka Aktualizace číselníku statistiských znaků pro rok 2012.Verze 2.0.2012.0120 ze dne 24.01.2012

Novinka Doručenky a odpovědi od CÚ: do přehledu byla přidána akce Načtení doručenek/odpovědí.

Akce provede klasický import zpráv všech vztažených definic typu Odpovědi NCTS, Odpovědi záruky, nebude ale vyskakovat žádné informativní okno či hláška. Procesní okno se na konci importu samo zavře.
Akce je vhodná pro zapojení do Automatu, který lze volat jako naplánovanou úlohu windows.
Je-li zapnuto logování zpráv, jsou případné chyby (chyba dešifrování, chyba el. podpisu, chyba napojení zprávy na doklad,....) pouze zalogovány, s typem události Chyba.
Pokud se jedná o import dat ze zpráv CR_PROx a dochází ke změně dat, je původní report změn uložen do logu také. Report změn lze zpětně kdykoli vyvolat akcí Zobrazit dodatečné informace. Řádek logu je spojen s příslušnou zprávou, její data lze zobrazit v přehledu, a vlastní zprávu(editor zpráv) lze vyvolat akcí Zobrazit zprávu.


Novinka Změna minimální výše pro výběr cla. Nově: 249 Kč

akce ICS Dovoz

 • Výpočet cla
 • Výpočet cla 2012
 • Výpočet cla - hromadně nad přehledem položek
 • Výpočet cla 2012 - hromadně nad přehledem položek


Novinka Aktualizace číselníků daní SPD.


Novinka Logování zpráv.

Do soudečku Pomocné číselníky, pod přehled Přehled definice zpráv byl přidán přehled Logování zpráv. Zde lze zapnout logování spuštění/ukončení procesu exportu/importu zpráv.


Novinka ICS Dovoz, kontrola na délku popisu zboží. Nelze podat více jak 280 znaků.

Podávací zpráva DN_POD CZ415A: element G.G04 Popis zboží.


Oprava Vratky CLA - upraveno generování žádostí o vrácení cla z modulu ECS Vývoz.

Mohlo se stát, že pro různá povolení RHÚ na shodném předchozím dokladu nebyla vygenerovaná nová žádost.
Opraveno.Verze 2.0.2012.0104 ze dne 06.01.2012

Novinka ICS Dovoz, ICS Dovoz NCP - napojení na modul Faktura přijatá.

Z faktur přijatých lze generovat doklady ICS, NCP - přímo, nebo s použitím vzorů.
Akce jsou umístěny v lokálním menu Celní případy.


Novinka Vratka cla - upravena aktualizace hlavičkové Částky přiznané:

aktualizace proběhne ze zprávy CI_VREG z elementu H06 - Částka navržená k vrácení celkem.


Oprava ICS Dovoz

Generování ICS Dovoz z dokladů NCP: při kumulaci dokladů mohlo dojít k duplicitám v SPZ o.18 a o.21.
Opraveno.


Oprava ECS Vývoz

Akce Dotaz na stav deklarace na internetu EU Ctrl+F7 dávala vždy výsledek
No information found that satisfies the request.
Opraveno, dotaz byl přesměrován na web EU pro modul ECS Vývoz.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export