Důležité:


Celní případy - Změny 2009

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2009.0934 ze dne 03.12.2009

Oprava Záruky, import odpovědí o použití/čerpání záruky ze zprávy CZ037A CI_ZAJ.

Pro záruční doklady - typ 4, Individuální zajištění záručním dokladem se zobrazila chyba:
Neplatný název sloupce AktualniCastka.
Opraveno.Verze 2.0.2009.0932 ze dne 28.11.2009

Novinka Souhrnná deklarace, zprávy DN_SD, DN_OSD, element AISD04, úprava exportu způsobu proclení:

Přednostně bude exportováno z hlavičky dokladu, pokud nebude vyplněno tam, bude bráno z položek.
Defaultně bude předvyplňován způsob proclení na hlavičce: 3 - Zboží fyzicky uložené do dočasném skladu. Na položkách předvyplňováno nebude.
Upraveny kontroly vyplněnosti.


Novinka Souhrnná deklarace, oprava.

Z položek dokladu Souhrnné deklarace vyřazen typ opravy B - nová položka.
Typ B lze používat pouze v kombinaci se vstupním ESD, tuto variantu program nepodporuje.


Novinka Souhrnná deklarace - úprava hlavičky dokladu.
 • odstraněn CÚ vstupu z 1. záložky
 • odstraněn CÚ odeslání ze 4.z áložky
 • přejmenován CÚ vstupu 4. zál. na CÚ vstupu/uskladněníVerze 2.0.2009.0931 ze dne 20.11.2009

Novinka Souhrnná deklarace: na hlavičku dokladu byl přidán atribut Číslo přepravního dokladu CIM. Pokud je použit Příznak ZJP pro CIM pak je potřeba uvést také toto Číslo přepravního dokladu CIM.
Exportuje se v elementu AOSD49.
Upozornění Vyplňovat, až vejde v platnost soubor celních změn KEL 1.13, plánovaný k 9.12.2009.


Novinka Záruky:

Při importu odpovědí na použití záruky CI_ZAJ CZ037A je nově celním úřadem vrácena informace o aktuální částce - za doklad. Platí pro záruky JRT.

Tato hodnota bude importována a zobrazitelná v přehledu:
Celní záruky / akce Přehled použití záruky.


Novinka Souhrnná deklarace, implementace pravidla C577_SD_CZ384A pro zprávu DN_OSD CZ384A a Nákladové kusy:

JESTLIŽE element "POLOŽKA SD.Ukazatel dalších zvláštních okolností" je 'A' nebo 'B'
PAK tato skupina může být použita
JINAK JESTLIŽE je "POLOŽKA SD.Typ opravy" = 'A',' B' nebo 'C'

PAK tato skupina musí být použita
JINAK nesmí být použita.


Oprava Při generování ECS Vývoz z Vydaných faktur s použitím vzoru jiného případu ECS Vývoz se znovu přidělovalo LRN číslo, čímž se číslování přeskočilo o jednu.

Opraveno.Verze 2.0.2009.0928 ze dne 13.11.2009

Tip Nový modul Souhrnná deklarace
 • slouží k naskladnění zboží na dočasný sklad
 • naskladněné zboží lze opravovat, tj. zaslat elektronicky zprávu o opravě
 • napojení na modul NCTS přijatý, doklad SD lze vygenerovat z NCTS a následně v SD opravovat
 • napojení na modul CIM ukončení

podpora el. komunikace nových zpráv:

 • DN_SD: Podání souhrnného celního prohlášení
 • CR_SD: Oznámení o přijetí SD
 • CR_KONSD: Upozornění na rozhodnutí o kontrole SD
 • CR_DUSK: Rozhodnutí o umístění zboží v dočasném skladu
 • DN_OSD: Podání žádosti na opravu SD
 • CR_OSD: Potvrzení přijetí žádosti na opravu SD
 • CR_POSD: Rozhodnutí o povolení změny SD
 • CR_ZOSD: Rozhodnutí o zamítnutí změny SD
 • CI_DORSD: Výzva na dořešení odpisu SD
 • CR_VYSD: Potvrzení odepsání SD
 • CI_CHB: Chyba

Zprávy budou el. podepsány, šifrovány - nově dle specifikace W3C, - ECR Obálka 2.0
Odpovědi napojeny na standardní definici zpráv Odpovědi NCTS.
Zapracovány kontroly vyplněnosti dokladu SD.
Doklady SD jsou standardně číslovány jako jiné moduly, používáno LRN, MRN, Guid scénáře, prvotní nastavení číslování LRN: v Nastavení parametrů.
Jako ID Subjektu je používáno ID Subjektu z ICS Dovoz [JB].


Novinka Importy celních XML odpovědí:

Pro načtení celních odpovědí typu přijato, propuštěno, vykládka, chyba, kontrola, ukončeno atd. (CZ028A, CZ029A, ...CZ528A, CZ599A atd...) je nově potřeba .dll knihovny msxml6.dll + msxml6r.xml.

 • msxml6.dll musí být zaregistrována
 • msxml6r.dll musí pouze ležet v témže adresáři.
 • Update z webu (iqupdate.exe) obsahuje knihovny.
 • V případě, že nejsou zaregistrované, pokusí se je Helios automaticky zaregistrovat. Pokud již na stanici dané .dll jsou zaregistrovány, budou využity bez přeregistrace.
 • Do akce Možnosti, Přeregistrování dll přidána podpora přeregistrace MS XML 6.


Novinka Odesílání informací o změně stavu: přidána podpora zpráv/stavů z modulu Souhrnná deklarace

Přidány stavy:

 • Oznámení o přijetí SD (přijato)
 • Rozhodnutí o umístění zboží v doč.skladu (propuštěno)
 • Upozornění na rozhodnutí o kontrole SD (kontrola)
 • Potvrzení odepsání SD (ukončeno)


Novinka Odesílání informací o změně stavu:

Přidána možnost nadefinovat texty pro každou změnu stavu zvlášť.
Pokud nebude zadán specifický text pro konkrétní stav, pak bude brán hlavní text z 1.záložky, tzn. dosavadní chování.


Novinka JSD Dovoz / NCTS Vydaný:

upravena akce odpisu z dočasného skladu.

Akce zobrazí přehled položek dokladů NCTS Přijatý a Souhrnná deklarace datovaných po 4.8.2009 a ve stavu Ukončeno, Lhůta překročena, Propuštěno.
Z vybraných položek budou vytvořeny nové položky.Verze 2.0.2009.0923 ze dne 22.10.2009

Oprava V unicode verzích 2.0.2009.0909 až 2.0.2009.0922 nešel zobrazit XSL náhled nad zprávou B3O.

Opraveno.Verze 2.0.2009.0920 ze dne 09.10.2009

Oprava JSD Dovoz, export dávky ZZS

Opravena chyba ve verzích 2.0.2009.9xxx "Bylo dosaženo konce souboru. Line 3 Char 121."Verze 2.0.2009.0915 ze dne 02.10.2009

Novinka Upraven import dávek výměru poplatků: dávky YAW, YDW.

Dávka může obsahovat případně informace o nevybírání celního dluhu,
např. "Podle § 264 odst. 2 písmena c) CZ se celní dluh nevybírá.".


Novinka Přenos dat mezi instalacemi Helios Orange:

JSD, interní formát "XML-Helios"
Nešly importovat doklady, u jejichž položek byla spuštěna akce pro webový výpočet celní hodnoty. Opraveno.
Zavedeno kódování UTF-8.

ECS, NCTS, interní formát "NCTS/ECS Helios Orange": upraveno kódování přenášené zprávy z ISO-8859-2 na UTF-8.
Je zavedena podpora unikódu v přenášené zprávě mezi instalacemi.
Pozor! data předávaná pro celníky musí být stále v ISO-8859-2, nelze jim poslat unikódové znaky, např. popis zboží. Tzn. exporty podávající deklarace DN_POD atd. exportují data jako ISO-8859-2.
Zpětná kompatibilita zachována, lze importovat i dávky s ISO-8859-2.Verze 2.0.2009.0912 ze dne 20.09.2009

Novinka Editor Nastavení parametrů:

Editační políčko IDSubjektu pro Záruky přesunuto na záložku Záruky.

Záložka č.7 NCTS/ECS:
Přidána editační pole pro přiřazování LRN dokladu SD [Souhrnná deklarace].
LRN Konstanta, pořadové číslo, délka čísla.

Přidány editační pole pro ICS Dovoz:
ID Subjektu, číslo povolení, parametry komunikace. Bude rovněž používáno pro modul Souhrnné deklarace.Verze 2.0.2009.0909 ze dne 09.09.2009

Novinka JSD Dovoz: z přehledu položek zrušena akce Odpis z SCP.

JSD Dovoz: do přehledu položek přidána akce Odpis z dočasného skladu.

Akce následně zobrazí položky dokladů NCTS Přijatý, které jsou datovány od 4.8.2009 a jsou ve fázi Ukončeno nebo Lhůta překročena.
Z vybraných položek se vytvoří položky JSD Dovoz, data se převedou dle pravidel dokladového převodu NCTS -> JSD.
Lze označit více položek najednou.


Novinka Převod dokladu NCTS Přijatý na JSD Dovoz: nově se převedou data nákladových kusů do atributů o.31 Balení, o.31 Množství.


Novinka NCTS Vydaný - Přidána kontrola vyplněnosti dokladu R155:

Datová skupina "KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ" musí být uvedena v případě, že celní prohlášení obsahuje citlivé zboží.

Test se provádí na plných 8 míst celní nomenklatury i na podskupinu 6-ti míst.

Vyplněnost samotného druhu/kódu zůstává v platnosti dle pravidla K003:

Pokud je v tranzitním prohlášení použit zbožový kód, který se na prvních šesti místech shoduje s některým šestimístným kódem z číselníku citlivého zboží, pak se Kód citlivého zboží nesmí použít.
Pokud je v tranzitním prohlášení použit zbožový kód, který se na prvních osmi místech shoduje s některým osmimístným kódem z číselníku citlivého zboží, pak se Kód citlivého zboží musí použít.


Novinka Import celního sazebníku: měrná jednotka nebude brána z doplňkových kódů, MJ zůstane z původního osmičíslí.

Pokud bude v dovozu potřeba deklarovat nějakou MJ z doplňkových kódů, pak se vybere z číselníku.

Týká se položek :

01029059, 01029079, 20011000, 22042180, 22042185, 39139000, 52085200
52085910, 52085990, 52095200, 52095900, 52121510, 52121590, 52122510
52122590, 57050090, 61019020, 62149000, 64035105, 64035905, 64039105
64039905, 64039998, 69091900, 76169990, 84148028, 84279000, 85437090
87149110, 87149130, 90019000, 96131000, 96132090


Novinka NCTS Vydaný - Z Ečitu se nedotahoval text popisu zboží, pokud k dané položce celního sazebníku existoval doplňkový kód.

Upraveno. V případě nedohledání popisu na celé osmičíslí + dk se dotáhne text pouze dle celní nomenklatury.


Novinka Záruky, přehled použití:

Přijetím xml zprávy typu CI_ZAJ CZ037A se vyplňuje tabulka přehledu použití záruky. Platí pro typy kromě '4'.
Problém mohly dělat doklady, které byly jištěny více zárukami najednou. Upraveno.


Novinka Záruky, dotazování na použití záruky:

Ve zprávě CZ034A DI_ZAJ se v dotazu posílalo období pouze pro záruky typu 0,1,9. Omezení odstraněno, bude se posílat vždy.


Oprava Import zprávy CI_ZJP CZ403A, data o povolení:

Pokud celníci nepošlou zpět na dotaz DI_ZJP žádná data, která umí program načíst, objevila se chyba: No statement in query.
Opraveno.

Načítají se informace pouze o: závěrách a místech nakládek/vykládek.


Oprava ECS Vývoz: při přenášení dat formátem XML NCTS/ECS Helios Orange se obchodní operace přenášely pouze na 1 místo.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0507 ze dne 03.08.2009

Novinka NCTS Přijatý, dočasný sklad - přidání hlídání pravidla QP255

Pro zajištění dočasného skladu se mohou použit pouze druhy zajištění:

 • 9110 Souborná jistota nebo globální záruka povolená v ČR
 • 9120 Souborná jistota povolená v jiném členském státě Společenství
 • 92ZL Individuální záruka k zajištění celního dluhu ve formě záruční listiny
 • 93CJ Převod částky na účet CÚ k jednorázovému zajištění celního dluhu
 • 94CJ Převod částky na účet CÚ k opakovanému zajištění celního dluhu
 • 9ZD1 Poskytnutí jednotlivé jistoty povolené v ČR s použitím záručního dokladu
 • 9ZD2 Poskytnutí jednotlivé jistoty povolené v jiném čl.st. s použitím záručního dokladu
 • 9NCK Nezajišťování celního dluhu podle čl. 189 celního kodexu
 • 9N01 Nezajišťování celního dluhu povolené v České republice


Novinka NCTS Přijatý, dočasný sklad - přidání hlídání pravidla QP249:

Je-li použit zj. postup, sjednané umístění zboží / kód pak je povinné uvést data dočasného skladu.

přidání hlídání pravidla QP250:
Je-li použit zj. postup, pak je povinné uvést číslo povolení dočasného skladu.


Novinka NCTS Přijatý, dočasný sklad - přidání pravidla QP276 pro: Navržená výše zajištění v DS.

Vyplněnost bude kontrolována oproti Druhu zajištění "9N01" nebo "9NCK".


Novinka NCTS Přijatý, dočasný sklad - přidání hlídání pravidla QP257:

Jestliže je "Druh zajištění DS" jiný než '93CJ' (jedná se o celní jistotu), pak "Variabilní symbol" nesmí být uveden.


Novinka NCTS Přijatý, dočasný sklad - přidání hlídání pravidla QP258:

JESTLIŽE je "Druh zajištění DS"='93CJ' (jedná se o celní jistotu),
PAK MUSÍ být uveden právě jeden z elementů "GRN (referenční číslo zajištění)" nebo "Variabilní symbol"


Novinka NCTS Přijatý, dočasný sklad - přidání hlídání pravidla QP276:

Kontrola zadání vztahu Druh zajištění "9N01" nebo "9NCK" vs. Označení zajištění (GRN) a Variabilního symbolu.


Novinka NCTS Přijatý, dočasný sklad - přidání hlídání pravidla QP254G:

Pro "Druh prohlášení" T1 nebo TIR je povinné uvést zajištění.


Novinka NCTS Přijatý - přidána podpora importu nových zpráv:
 • CR_DORSD - CZ388A - xml zpráva informující o překročení lhůty neodepsaného dokladu NCTS Přijatý. Zpráva změní stav dokladu na "Lhůta překročena"
 • CR_VYSD - CZ389A - xml zpráva potvrzující odepsání celního případu z dočasného skladu. Zpráva změní stav dokladu na "Ukončeno, odepsáno"


Novinka NCTS Vydaný, přidána kontrola QP138Q:

JESTLIŽE se nejedná o tranzitní prohlášení v režimu TIR
PAK NESMÍ "Druh podkladu" (Kolonka 44) obsahovat hodnotu "952" (TIR karnet)


Novinka ECS Vývoz - úprava tisků ECS Vývoz:

Pokud má deklarace pouze jednu položku, budou data tisknuta na hlavní straně, pokud je položek více, pak budou tištěny zvlášť na seznamu.

Tiskové formuláře:

 • 853 ECS Vývoz - VBDD Doprovodný doklad s razítkem
 • 852 ECS Vývoz - VBDD Doprovodný doklad


Novinka Úprava tisk. formulářů ECS Vývoz VBDD, upraven tisk čárového kódu MRN.
 • 853 ECS Vývoz - VBDD Doprovodný doklad s razítkem
 • 852 ECS Vývoz - VBDD Doprovodný doklad


Novinka ZJSD, JSD Dovoz:

Do editoru položek přidán atribut Množství nákladových kusů, umístěn vedle kódu balení.
Nově při generování dodatečných deklarací bude při kumulaci položek brán ohled na kód balení, přičemž Množství nákl. kusů se bude sčítat.
Oba atributy bude možno použít v odpisech SIO dávky.


Novinka JSD Dovoz:

Na hlavičku deklarace přidán atribut Způsob odpisu.

Lze nastavit na způsob odpisu:

 • EMJ a množství
 • Nákl. kusy a množství
 • Hrubá hmotnost

Jako výchozí bude nastaven způsob Hrubá hmotnost.
Uplatní se v odpisové SIO zprávě.


Novinka NCTS Přijatý - změna způsobu proclení:
 • 2 - Zboží zpracované dle ZJP
 • 3 - Zboží fyzicky uložené do dočasného skladu
 • 4 - Zboží v postavení dočasně uskladněného zboží umístěné mimo prostory dočasného skladu
 • C - Zboží Společenství


Novinka JSD Dovoz - Úprava odpisové SIO zprávy

Dle způsobu odpisu se různě vyplňují pole

 • pozice 61-63
 • pozice 64-75
 • Ekon. MJ + 31.Množství
 • Kód balení + Množství
 • '' + Hr. Hmotnost


Novinka NCTS Přijatý - rozšířeny stavy dokladu o typy:
 • Ukončeno, odepsáno
 • Lhůta překročena


Novinka NCTS Přijatý, dočasný sklad - přidání hlídání pravidla QP278:

Pro Druh zajištění "9N01" nebo "9NCK"
nelze použít způsob proclení typu D - zboží v dočasném skladu.


Oprava NCTS Vydaný:

Pokud se použily Security údaje a vyplnilo se více SPZ vozidel při přestupu, pak se SPZ špatně vyexportovaly. Chybová hláška od GŘC byla: Nadbytečný element, nemůže být použit.
Opraveno.Verze 1.0.2009.0506 ze dne 09.07.2009

Oprava Opraveny formuláře
 • 852 ECS Vývoz - VBDD Doprovodný doklad
 • 853 ECS Vývoz - VBDD Doprovodný doklad s razítkem

Provedené opravy:

 • Zmenšen font u ulice na 8
 • EORI: u zástupce se tisklo EORI deklaranta
 • hr. hmotnost: zaokrouhlování dle <0
 • MRN se nemá tisknout v hav. postupu
 • nemá se tisknout kód T1Verze 1.0.2009.0505 ze dne 29.06.2009

Tip Upraveny exporty dat

JSD dávka DAW, DBW:

 • DIČ -> EORI
 • export deklarant, DIČ DPH: pozice 114, společná registrace DPH
 • nebude exportována celková hr. hmotnost
 • nebude exportován PIN zajištění
 • přidán export položkové hr. hmotnosti
 • export o.43 kód CH
 • změny v exportu CAP T5, lic, pro režim <> 4100 budou exportovány na konci dávky, pozice 83, jinak jako nyní.

SZD, ZZD:

 • DIČ -> EORI
 • nově přidané: Odpisované zajištění

SBU, B3O, PEI:

 • DIČ -> EORI

NCTS Vydaný:

 • TIN -> EORI
 • přidána podpora exportu nových atributů předchozích dokladů, tj. Nákladové kusy, počty NK, KS, Odepisovaná hmotnost, Odpisované zajištění.

NCTS Přijatý:

 • TIN -> EORI
 • data dočasného skladu, způsob proclení, navrhovaná výše zajištění a další informace o zajištění

úprava dalších zpráv DI_PARKOM, DI_ZAJ, DN_ZAD, DN_KOD, DN_ZZAD, DI_ZJP

 • TIN -> EORI


Tip Tisk EORI

Upraveny tiskové formuláře, v modulech NCTS, ECS se místo TIN bude tisknout EORI.
V modulech JSD Dovoz, ZCP Dovoz místo DIČ bude EORI.
Záruční listiny/doklady místo IČ,DIČ bude EORI.


Novinka NCTS Přijatý, Převod dokladu NCTS Přijatý na NCTS Vydaný:

Po převedení předchozích dokladů se přidá další předchozí doklad typu 8 - Souhrnné celní prohlášení, do označení se vepíše MRN číslo, vyplní se číslo položky a nákladové kusy ze zdrojové položky, druh, počet nákladových kusů, počet kusů (týká se nových atributů v předchozích dokladech!).
Nebude předvyplněn Datum propuštění ani množství.


Novinka ECS Vývoz - Přidán nový tiskový formulář: VBDD Doprovodný doklad s razítkem

ID = -853.


Novinka NCTS Vydaný - záložka Security

K atributu Kód místa nakládky přidáno akční tlačítko pro jeho předvyplnění.
Podle toho, zda se jedná o zjednodušený postup, se předvyplní buď Kódem schváleného umístění zboží, nebo Celním úřadem odjezdu.


Verze 1.0.2009.0504 ze dne 19.06.2009

Novinka Do číselníku organizací přidán identifikátor EORI - Economic Operators Registration and Identification, který bude sloužit jako společný identifikační údaj hospodářských subjektů a jiných osob při jejich kontaktu s celními orgány v celé Evropské unii.

Právním základem je Nařízení Komise (ES) č. 312/2009, kterým se mění Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.

Řádné číslo EORI je platné ve všech členských státech Společenství a nemá časově omezenou platnost. Je přidělováno právnickým osobám, které mají sídlo na území České republiky (včetně dceřiných firem zahraničních společností, které mají v ČR právní subjektivitu) a fyzickým osobám - podnikatelům, kteří mají bydliště na území České republiky.
Zahraniční firmy se sídlem v jiném členském státě EU než v České republice budou ve styku s celními orgány EU používat řádné číslo EORI, které jim bylo přiděleno v tom členském státě, kde mají své sídlo.


Novinka ECS Vývoz - přidáno pravidlo QP260:

Testuje nemožnost kombinace druhu podkladu 1199 a dalších licencí konkrétní položky dokladu.


Novinka ECS Vývoz - úprava pravidla QP182:

Označení podkladu je povinné pro druh různý od 1199, a naopak pro 1199 se nesmí použít.


Novinka NCTS Vydaný, změna pravidla QP94 / Druh zajištění.

"Druh zajištění 6 může být použit v režimu tranzit pouze tehdy, je-li použit druh dopravy 2, 4, 7 nebo 8."


Novinka ZCP Dovoz:

Do položek dokladu ZCP Dovoz přidán atribut Odpisované zajištění.


Novinka NCTS Přijatý:

Na hlavičku dokladu přidána záložka SCP s informacemi pro dočasný sklad.

Nové atributy :

 • Číslo povolení dočasného skladu
 • Žádost o umístění pod přímý dohled CÚ
 • Organizace
 • Způsob proclení
 • Navržená výše zajištění
 • Variabilní symbol
 • Zajištění

Přidány kontroly vyplněnosti zahrnující výše vypsané atributy.


Novinka NCTS Vydaný

do položek / "předchozí doklady" přidány nové atributy:

 • Nákladové kusy položky předchozího dokladu
  • Druh nákladových kusů
  • Počet nákladových kusů
  • Počet kusů
 • Hrubá hmotnost položky předchozího dokladu
 • Odpisovaná výše zajištění

Přidány kontroly vyplněnosti dokladu. Odepisovat lze třemi způsoby:

 • dosavadní MJ + Množství
 • nákladové kusy
 • hmotnostní

Lze použít právě jeden způsob!
Položky předchozích dokladů se nesmí opakovat.
Pokud nelze odepsat pomocí nákl. kusů, je potřeba použít jiný způsob odpisu.


Oprava Při importu dat z XML formátu Helios Orange, pokud byl importován doklad druhu NCTS Přijatý a nebylo předvyplněno LRN, došlo k hlášce : "LRN Délka čísla musí být zadána".

Opraveno. LRN nebude vyžadováno u NCTS Přijatý a ECS Výstup.Verze 1.0.2009.0413 ze dne 02.06.2009

Oprava JSD Dovoz

Akce webové služby "Doplňující informace" zobrazila chybu: "Field ScriptGRCWSDLTaricCZCalc not found".
Opraveno.


Oprava ECS Vývoz

Na hlavičce nešly vyplnit země odeslání a země určení, pokud byl doklad vygenerován převodem z NCTS a zdrojový doklad měl dané země vyplněné na položkách.
Opraveno.Verze 1.0.2009.0412 ze dne 29.05.2009

Novinka Nové tiskové formuláře - Security / NCTS Vydaný, ECS Vývoz:

Sys.č., Název
-852, ECS Vývoz - VBDD Doprovodný doklad
-851, TBDD - Doprovodný doklad razítko
-850, TBDD - Doprovodný doklad


Oprava NCTS Přijatý - od verze 1.0.2009.0409 se při vstupu do editoru položek zobrazila chyba Access violation.

Jednalo se pouze o modul NCTS Přijatý, a chyba neměla vliv na další zpracování deklarace. tj. bylo možné dále pracovat/odesílat další komunikační zprávu o vykládce atd.

Opraveno.


Oprava Od verze 1.0.2009.0409 se u NCTS Přijatý zobrazil v editoru položek seznam dílčích výsledků kontroly.

Opraveno, dílčí kontroly se budou zobrazovat pouze u slovenské legislativy.Verze 1.0.2009.0409 ze dne 20.05.2009

Novinka JSD Dovoz - podání s el. podpisem.

Dovozní dávky lze podat s el. podpisem, v takovém případě se vygenerují zprávy DHS nebo DVS, dle režimu / ev. řady 1xxx/5xxx.
Zpět přijde zpráva s výměrem poplatků, které se aktualizují v dokladu.

YDA, YDS, YAW, YDW - bez el. podpisu
YVA, YHS - s el. podpisem.


Novinka Podpora hromadného poslání tiskových sestav emailem.
 • NCTS Vydaný / Přijatý
 • ECS Vývoz / Výstup

Je-li vyplněna organizace Příjemce služeb, která má zadán kontakt typu Hromadně pro email, pak se email automaticky předvyplní.
Akce: Tisk / Hromadně pro email.


Novinka NCTS Vydaný, NCTS Přijatý, ECS Vývoz, ECS Výstup, Obecný Plugin:

Přidána podpora externích kontrol v průběhu generování zpráv i pro formát zprávy Obecný plugin.

OK + Kontrola: Vyvolá proces kontroly vyplněnosti dokladu + kontrolu externího řešení [proc. ep_CLA_CheckControl], pokud existuje.
Stejné to bude nyní i pro proces generování zpráv: vlastní kontrola + externí.
Platí pro zprávy: DN_POD, DN_UKO, DI_PAT, DI_VYK, DN_PODV, DN_UKOV, DI_VYST, DN_STO, + Obecný plugin.

Vlastní kontrola se vykoná pouze pro českou legislativu, pro jiné legislativy zůstává pouze externí.


Novinka Podpora pro NCTS/ECS fázi 2.0: Security.

Do editorů NCTS Vydaný byly přidány security atributy:

 • Security
 • Odesílatel
 • Příjemce
 • Dopravce
 • Referenční číslo přepravy
 • Kód místa nakládky
 • Místo vykládky
 • Další zvláštní okolnosti
 • Platba přepravného
 • Trasa
 • Referenční číslo

do položek:

 • Odesílatel
 • Příjemce
 • Ref.číslo
 • Platba přepravného

Atributy se exportují v podávacích zprávách DN_POD, DN_PODV. Rovněž přidány příslušné kontroly vyplněnosti.


Oprava NCTS Vydaný - Podání žádosti o storno DN_STO CZ014A

Jestliže se jednalo o TIR, byl chybně exportován element TIR ID, pokud byl vyplněn.
Opraveno.


Oprava Hromadná změna certifikátů:

od verze 1.0.2009.0308 do 1.0.2009.0316 hlásila akce chybu v podobě nevyplněného původního certifikátu.
Opraveno.Verze 1.0.2009.0316 ze dne 21.04.2009

Novinka NCTS Přijatý

Na 5. záložku přidány dva nové atributy - Číslo listu TIR karnetu a Kód TIR vykládky.
Atributy se mají vyplňovat pouze jedná-li se o prohlášení TIR.
Zapojena kontrola vyplněnosti
QP131: JESTLIŽE se jedná o tranzitní prohlášení v režimu TIR
PAK tento element musí být uveden
JINAK tento element nesmí být uveden.
Atributy jsou exportovány ve zprávě DI_VYK.


Novinka ECS Vývoz, JSD Dovoz/Vývoz:

Možno zadávat o.38 vlastní hmotnost na 3 des. místa.
Hodnota již nebude automaticky zaokrouhlována.

Zachováno pravidlo: V případě, že je MJ = KGM, ---, KGN pak bude daná hodnota zkopírována do o.41 Množství.

Ošetřen import z Excelu, převod dokladů.


Novinka JSD Vývoz, Úprava tisk.formulářů,

tisk o.41 Množství vždy na 3 des.místa.

Sys. č. Název

 • 544 JCD Vývoz nepřímé zastoupení
 • 520 JCDd Vývoz s oběma adresami
 • 513 JCDd Vývoz s oběma adres. A4
 • 503 JCDd Vývoz
 • 501 JCD Vývoz

Úprava tisk.formulářů, u Množství menší než 1 se tiskla pouze desetinná část.
Opraveno.
JSD Dovoz, ZCP Dovoz:

Sys. č. Název

 • 543 ZCP Dovoz nepřímé zastoupení
 • 526 ZCPd Dovoz s oběma adresami
 • 525 ZCPd Dovoz
 • 524 ZCP Dovoz
 • 582 JCDd - příjem do svobodného celního pásma
 • 542 JCD Dovoz nepřímé zastoupení
 • 519 JCDd Dovoz s oběma adresami
 • 512 JCDd Dovoz s oběma adres. A4
 • 502 JCDd Dovoz
 • 500 JCD Dovoz


Oprava NCTS Přijatý - tisk označení povolení: bylo tisknuto z NCTS Vydaného.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0313 ze dne 02.04.2009

Novinka ECS Vývoz - export celk. fakturované částky:

bude exportováno vždy, odstraněno pravidlo exportu R867.


Novinka ECS Vývoz - export dodacích podmínek:

Odstraněno pravidlo QP153 od skupiny DODP.
Elementy

 • DODP01 Kód dle podmínek Incoterm
 • DODP02 Bližší určení místa
 • DODP03 Doplňkový kód

budou exportovány vždy.


Novinka JSD Dovoz, ZCP Dovoz : Úprava tisk.formulářů,

tisk o.41 Množství vždy na 3 des.místa.

Sys.č. Název 543 ZCP Dovoz nepřímé zastoupení

 • 526 ZCPd Dovoz s oběma adresami
 • 525 ZCPd Dovoz
 • 524 ZCP Dovoz
 • 582 JCDd - příjem do svobodného celního pásma
 • 542 JCD Dovoz nepřímé zastoupení
 • 519 JCDd Dovoz s oběma adresami
 • 512 JCDd Dovoz s oběma adres. A4
 • 502 JCDd Dovoz
 • 500 JCD DovozVerze 1.0.2009.0312 ze dne 25.03.2009

Novinka Změny pro verze NCTS/ECS verze 2.01 na GŘC.

- zavedení exportu Držitel TIR ID, je-li vyplněn [v případě problémů v přechodném období lze ignorovat kontrolu vyplněnosti].
- zavedení exportu dle pravidla QP147 kurz pro měnu CZK
- zavedení exportu dodacích podmínek dle pravidla QP153, týká se hlavně režimu 3178.

Do cca 1.4.2009 budou tyto pravidla vypnuty na GŘC - ECR bráně, proto tato verze Helios Orange/CLA bude umět podávat jak nyní tak také po instalaci verze 2.01 na GŘC.Verze 1.0.2009.0311 ze dne 23.03.2009

Novinka Odložen export atributů:
 • Držitel TIR ID
 • kurz pro měnu CZK: TRAN / TRAN03

bude opět změněno, až poté, co GŘC nainstaluje verzi 2.01.Verze 1.0.2009.0309 ze dne 18.03.2009

Novinka JSD Dovoz : podpora importu nové zprávy od CÚ: Zpráva YDA s poplatky cla.
 • aktualizace celní sazby
 • nebudou se aktualizovat poplatky menší než 320Kč
 • aktualizace Evidenčního čísla
 • všechny celní poplatky typu AXX jsou nasčítány k příslušným položkám.

Podpora kombinovaných sazeb:
pokud je více poplatků typu Axx k jedné položce, pak bude vyplněna pouze nasumovaná částka celkem, nebude vyplňována sazba, podobně jako u výpočtu cla, pokud výpočet vychází z různých základů.
Rovněž nebudou importovány hodnoty sazby typu 1SD.Verze 1.0.2009.0308 ze dne 17.03.2009

Novinka ECS Vývoz:

Od 18.3.2009 se kurz pro měnu CZK bude exportovat jako kurz '1'.
Do 17.3.2009 se v případě měny CZK neexportuje kurz vůbec.
Jedná se o elementy TRAN / TRAN03.


Novinka NCTS Vydaný - TIR ID:

Na hlavičku dokladu přidán atribut Držitel TIR ID.

Atribut se má vyplňovat pouze, jedná-li se o prohlášení TIR.
Zapojena kontrola vyplněnosti
C904 : JESTLIŽE se jedná o tranzitní prohlášení v režimu TIR
PAK položka "Držitel TIR ID" MUSÍ být uvedena
JINAK položka "Držitel TIR ID" NESMÍ být uvedena

Atribut je exportován až od 26.3.2009, kontrola aplikována rovněž až od 26.3.2009.


Novinka ECS Vývoz, Změna znění pravidla QP153:

"JESTLIŽE u všech položek zboží je režim při vývozu (odstavec 37.1.1) roven „76“ nebo „77“ NEBO režim při vývozu (odstavec 37.1.1) je roven „31“ a zároveň předchozí režim (odstavec 37.1.2) je roven „71“ nebo "78"
PAK tato datová skupina/element NESMÍ být uveden(a)
JINAK tato datová skupina/element MUSÍ být uveden(a)."

Změna se týká exportu Měny, kurzu, dodací podmínky, obchodní operace, fakturovaná částky. Nově přidáno pravidlo QP153 i pro o.34b Region odeslání/výroby.


Novinka NCTS Vydaný - pátrání po zásilce, zpráva DI_PAT CZ103A:

úprava poznámky k šetření, max. lze zadat 140 znaků, upraveno pravidlo kontroly. Dále přidáno pravidlo C007:
"JESTLIŽE "Informace dostupny"=1
PAK "Poznámka" MUSÍ být uvedena
JINAK "Poznámka" NESMÍ být uvedena."


Novinka Hromadná změna certifikátů :

Zavedeno hlídání nastavení, aby nedošlo k nežádoucímu nastavení podepisovacích či šifrovacích certifikátů na definicích zpráv.
Nelze ponechat prázdné certifikáty el. podpisu nebo šifrovací, jelikož by byla provedena změna i pro definice zpráv, které naopak nesmí mít nastaveno nic!


Novinka JSD Dovoz:

Označení povolení, z Nastavení parametrů bude exportováno pouze pro zjednodušené postupy.


Novinka JSD Dovoz: Rozpočet PONx

Rozpočet dopravného byl proveden kurzem na 3 des. místa, poté byl ale kurz uložen pouze na 2 des. místa.
Při opakovaném rozpočítávání byl již přednabídnut ten uložený na 2 des. místa.
Opraveno.


Novinka ECS Vývoz - Do tisku evidenční knihy přidány předložené podklady/osvědčení typu N380 a N325.Verze 1.0.2009.0220 ze dne 26.02.2009

Novinka NCTS Vydaný - ve zprávě podání DN_POD CZ015A, nebude exportována skupina HDOPRH DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK při přestupu hranice

QP26 - V režimu tranzit se nepoužívá.Verze 1.0.2009.0213 ze dne 03.02.2009

Novinka NCTS Vydaný - přidána kontrola pravidla QP92

Musí být uveden právě jeden z datových elementů "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu", "Pracoviště celního úřadu při odjezdu", "Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" a "Sjednané umístění zboží při odjezdu".


Novinka NCTS Vydaný - přidána kontrola C060A

JESTLIŽE je v elementu "Počet nákladových kusů" uvedena hodnota "0",
PAK elementy "Druh nákladových kusů" a "Značky a čísla nákladových kusů" musí být s shodné s odpovídajícími elementy z některé předcházející skupiny "POLOŽKA ZBOŽÍ" (tj. jejíž číslo položky je nižší než číslo položky aktuální skupiny "POLOŽKA ZBOŽÍ" ).Verze 1.0.2009.0212 ze dne 02.02.2009

Novinka NCTS TIR, uvolnění exportu celní nomenklatury také pro TIR.

Pokud bude nomenklatura vyplněna, bude exportována ve zprávě DN_POD CZ015A. Pravidlo QP45 není porušeno.Verze 1.0.2009.0202 ze dne 22.01.2009

Novinka ECS Vývoz: Implementace pravidla QP174V.

JESTLIŽE je vyplněn TIN zástupce,
PAK musí být odlišný od TIN deklaranta.


Novinka QP213 - ECS Vývoz - Implementace pravidla QP213.

Datum vystavení předchozího dokladu (odstavec 40) nesmí být vyšší než aktuální datum.


Novinka ECS Vývoz: QP205

Implementace kontroly QP205 pro zemi příjemce.
JESTLIŽE "Druh prohlášení - levá část" = "EX"
PAK zeme určení i země příjemce nesmí být platnou zemí ESVO (=číselník ZEME63) ani platnou zemí EU.


Novinka QP175 - ECS Vývoz

Implementace kontroly QP175 pro zemi příjemce. JESTLIŽE "Druh prohlášení - levá část" = "EU" PAK zeme určení i země příjemce musí být platnou zemí ESVO (=číselník ZEME63)


Novinka ECS Vývoz:

Implementace kontroly QP245
JESTLIŽE element "Druh dopravy ve vnitrozemí"=5 (Poštovní doprava)
PAK element "Referenční číslo celního úřadu výstupu" musí být rovno hodnotě 'CZ175100'.


Oprava Oprava kontroly QP92: ve verzi 1.0.2009.0201 se nebral v úvahu vyplněný odstavec Kód schváleného umístění zboží.

Opraveno.


Verze 1.0.2009.0201 ze dne 19.01.2009

Novinka JSD Vývoz : upravena kontrola vyplněnosti.

Přidány nové regiony:
63 Kraj Vysočina
64 Jihomoravský kraj


Novinka ECS Vývoz, implementace kontroly: QP92

Musí být uveden právě jeden z datových elementů "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu", "Pracoviště celního úřadu při odjezdu", "Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" a "Sjednané umístění zboží při odjezdu".


Novinka JSD Dovoz.

Pokud je doklad uzavřen, nebylo možné editovat poznámku.
Upraveno, poznámka lze editovat i po uzavření dokladu.


Novinka Fakturace celních služeb:

Generování vydané faktury z faktury přípravné: je-li zapnuto logování změn, nebudou logovány změny v právě vytvářené faktuře.


Oprava JSD Dovoz: Webová služba pro výpočet celního dluhu & kvóty.

V případě použití kvót, a hmotnosti nešel výpočet celního dluhu, výpočet skončil chybou:
Vstupní XML neodpovídá XSD schématu: The element 'TARICCalcInput' has invalid child element 'P38'. List of possible elements expected: 'P47, P41, P44, Meas

Upraveno.Verze 1.0.2009.0104 ze dne 06.01.2009

Novinka NCTS Vydaný - Karnety TIR

Přidána kontrola QP234 - Zjednodušený postup schváleného odesilatele nelze použít pro TIR prohlášení.Verze 1.0.2009.0102 ze dne 05.01.2009

Oprava NCTS žádost o storno:

pokud uživatel zadal nadbytečné mezery v důvodu žádosti o storno, přišla zpět chybová zpráva s kódem 6 / H(1).QSTO07

Upraveno. Nadbytečné mezery nebudou odesílány na ECR bránu.Verze 1.0.2009.0101 ze dne 31.12.2008

Novinka JSD Dovoz, JSD Vývoz, ECS Vývoz: úprava des. míst u položek vl. hmotnost a množství.

38. vlastní hmotnost: umožněn zápis hodnoty 0.001
jinak hodnoty od 0 do 1 zaokrouhleny na 1
dále pro hodnoty > 1 je použito zaokrouhlení matematické

41.množství: umožněn zápis na 3 des. místa.


Novinka NCTS Vydaný - TIR

DN_POD dávky TIR jsou podporovány s el.podpisem+šifrování, podpora exportů 015A zůstává zachována [bez el.podpisu, bez šifrování].


Novinka NCTS Vydaný - storno DN_STO CZ014A.

Přidána kontrola, zda je vyplněn důvod žádosti o storno případu.


Novinka JSD Dovoz : rozšířen číselník kódů zajištění:

9NCK Nezajišťování celního dluhu podle čl. 189 celního kodexu
9NPH Nezajišťování celního dluhu při placení v hotovosti
9NPV Nezajišťování celního dluhu při jeho vyměření formou výměru
9NPP Nezajišťování celního dluhu při jeho úhradě před propuštěním zboží


Novinka 37. Celní výhody v JSD Dovoz, ECS Vývoz:

Přidána kontrola na o.37 celní výhody. Kód 000 bude předvyplněn.


Novinka Rozšíření číselníku kvótních MJ:

0 - 1 kilogram
1 - 1 Euro
2 - 1000 Ks
3 - 1000 párů
4 - 1 tuna
5 - 1 metr čtvereční
6 - 1 hektolitr
7 - 1 hlava
8 - 1 metr kubický
9 - 1 kus
A - 1 litr
B - 1 pár
C - litr čistého alkoholu
D - hrubá hmotnost v tunách
E - hmotnost po odkapání v tunách
F - hrubá hmotnost v kilogramech
G - hmotnost po odkapání v kilogramech


Novinka ECS Vývoz - podklady, osvědčení a licence:

Nová webová služba Kontrola Vývozu požaduje zadat odpovědi na otázky o předložených podkladech a licencích. V seznamu lze zadat Ano / Ne.
Všechny podklady se odesílají el.komunikací ve zprávě DN_PODV CZ515A.
Nadbytečné [se stavem Ne], jsou ECS bránou přijaty bez problému.

Pokud se jedná o licenci, musí se uvádět označení, pokud jde o odpovědi na dotazy bez označení, je doporučeno zadat '---'.
Program automaticky předvyplní '---', pokud je vybrán podklad, který není z číselníku licencí.

Kontrola vyplněnosti dokladu je zachována, kontroluje se pravidlo QP182.
QP182:
JESTLIŽE "Druh podkladu" = "1199"
PAK tento element NESMÍ být uveden
JESTLIŽE "Druh podkladu" = "9999"
PAK tento element NEMUSÍ být uveden
JINAK tento element MUSÍ být uveden.


Novinka JSD Dovoz, ECS Vývoz:

Změny v číselníku CZ-přídavné kódy.

R003 snížená sazba DPH u dětských plen
R005 snížená sazba DPH u zdravotnických potřeb a prostředků
R006 snížená sazba DPH u pomůcek pro postižené osoby, např. Braille papír, bílé hole pro nevidomé...
R007 snížená sazba DPH u dětských sedaček do automobilů
R008 snížená sazba DPH u tepla a chladu zařazovaných podle nosičů
R009 snížená sazba DPH u uměleckých děl a starožitností § 47 odst. 6
R012 snížená sazba DPH u potravin a nápojů sazebních čísel 01-05, 07-23 a 25
R013 snížená sazba DPH u živých dřevin a rostlin a jejich cibulí, řezaných květin
R014 snížená sazba DPH u farmaceutických výrobků určených pro zdravotní péči
R015 snížená sazba DPH u knih, novin a časopisů s reklamou méně než 50% plochy
R016 snížená sazba DPH u palivového dřeva, pilin... HS kódu 4401
R999 zboží není podle zákona o DPH považováno za zboží
S101 až S513


Novinka Aktualizace číselníků ob.operací.

Od 1.1.2009 používat hodnoty na 2 znaky.


Novinka JSD Dovoz, nové pole: o.43 Kód CH

Uživatel vyplní kód způsobu stanovení celní hodnoty.
Přednastaven bude kód 1.


Novinka JSD Dovoz, ECS Vývoz:

Přidány kontroly vyplněnosti dokladu na ob.operace + dodací podmínky.


Novinka Úprava tiskových sestav, tisk o.43 Kód CH:

-500 JCD Dovoz
-502 JCDd Dovoz
-512 JCDd Dovoz s oběma adres. A4
-519 JCDd Dovoz s oběma adresami
-542 JCD Dovoz nepřímé zastoupení
-582 JCDd - příjem do svobodného celního pásma
-524 ZCP Dovoz
-525 ZCPd Dovoz
-526 ZCPd Dovoz s oběma adresami
-543 ZCP Dovoz nepřímé zastoupení


Novinka Aktualizace textů tiskových formulářů záručních listin a zár. dokladu pro rok 2009:

-531 P81 Záruční doklad - jiné operace IZ
-536 P84 Záruční listina - jiné operace IZ
-537 P84 Záruční listina - jiné operace IZ 1str.


Novinka JSD Dovoz, JSD Vývoz: Tisk společné zemedělské politiky.

Kód CAP nahrazen kódem SZP.
úprava tiskových formulářů:

-500 JCD Dovoz
-502 JCDd Dovoz
-512 JCDd Dovoz s oběma adres. A4
-519 JCDd Dovoz s oběma adresami
-542 JCD Dovoz nepřímé zastoupení
-582 JCDd - příjem do svobodného celního pásma
-501 JCD Vývoz
-503 JCDd Vývoz
-513 JCDd Vývoz s oběma adres. A4
-520 JCDd Vývoz s oběma adresami
-544 JCD Vývoz nepřímé zastoupení


Novinka Aktualizace číselníku regionů:

63 - Kraj Vysočina 64 - Jihomoravský kraj

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export