Důležité:


Celní případy - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

verze 1.0.2008.1236 ze dne 16.12.2008

Novinka ECS Vývoz, nová webová služba: Zákazy a omezení.

Do položek ECS Vývoz je přidána nová akce: Zákazy a omezení.
Akce se spojí s celní správou pomocí webové služby a předá jí předložené podklady.
Pokud jsou vyžadovány ještě další podklady, je zobrazena přijatá odpověď.
Pokud již služba žádné další podklady nežádá, je o tom zobrazena info hláška.
V akci zobrazit XML výsledek lze zobrazit poslední obdrženou odpověď.
Odpověď může obsahovat seznam možných přídavných kódů, odkazy a informace o případných zákazech vývozu.

Pro funkčnost webové služby je potřeba mít povelenou komunikaci protokolu HTTP, port 80, podobně jako pro službu výpočtu celního dluhu.
Server, URL je totožný http://www.cs.mfcr.cz/tariccz/tariccz.asmx?wsdl.


Novinka JSD Dovoz, export dávky DHS:

bude-li vyplněno na položkách JSD CAP číslo licence:
pozice č.59 391-392 bude prázdná, poz. č.60 bude nadále číslo dalšího povolení, která bude obsahovat např. číslo povolení k průmyslové montáži.


Novinka Převod ECS Vývoz na JSD Vývoz:

Při převodu bude převáděn také Zástupce + kód zastupování.


Novinka NCTS Vydaný - DN_POD - kontrola sec. kódů

Je-li použito více záruk, kontrola vyplněnosti sec. kódů byla provedena pouze pro první záruku. Upraveno, zkontrolují se všechny použité.


Novinka Položky NCTS dokladu, ECS:

boxy: nákladové kusy a předchozí doklady budou měnit rozměr dynamicky, dle změn rozměru editoru položek.


Novinka NCTS Vydaný, NCTS Přijatý, ECS Vývoz & kontroly vyplněnosti & externí řešení :

Na kontrolu vyplněnosti dat celního případu lze navázat externí řešení v podobě SQL uložené procedury na serveru.

Nejprve se spustí klasická kontrola, jejíž výsledky jsou uchovány, poté je spuštěna uložená sql procedura ep_CLA_CheckControl, pokud existuje.
Dané proceduře jsou předány parametry IDDokladu a Formát.
frm_DN_POD = 39
frm_DN_UKO = 40
frm_DN_STO = 41
frm_DI_VYK = 42

V danou chvíli je vytvořena komunikační tabulka #TabClaCheckOutput; do níž procedura zapíše své výsledky testů. Helios poté současně zobrazí svůj výsledek testu a výsledky z dané procedury. Procedura ep_CLA_CheckControl může kontroly přidávat nebo nahrazovat.

komunikační tabulka:
CREATE TABLE #TabClaCheckOutput( ID INT IDENTITY, Pravidlo VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT , Hlaska VARCHAR(7000) NOT NULL, CP INT NOT NULL, FCE TINYINT NOT NULL DEFAULT 1)

CP - je číslo položky, v níž byla nalezena chyba, nula pro hlavičku
FCE chybové informace: 0=pridava, 1=nahrazuje [stejná pro všechny záznamy]

Současné kontroly budou spouštěny pouze pro českou legislativu, ostatní se musí řešit výše popsaným řešením.


Novinka NCTS Vydaný - pojmenování dávky L3O, SIO:

První čtyři znaky z LRN čísla, druhé čtyři znaky výstupního souboru budou brány z poslední čtveřice MRN. Výsledným efektem bude umožnění identifikace jak firmy, tak celního případu.


Novinka Do přehledu Nastavení parametrů přidána možnost zobrazení dat ze vztahu Organizace - evidence povolení el. komunikace.


Oprava ECS Vývoz - po odeslání zprávy DI_PATV Vyjádření hlavního povinného se nepřepnul stav dokladu z Pátrání žádost na Pátrání odpověď.

Opraveno.


Oprava Externí akce se v přehledu Nastavení parametrů spouštěla 2x.

Opraveno.


verze 1.0.2008.1207 ze dne 26.11.2008

Novinka JSD Dovoz, Export dat do zprávy DHS [DAW s el.podpisem]

V případě nevyplněných dat o.40 u položek, budou převzata příslušná data z první položky.
Jedná se o
- druh předchozího dokladu
- typ předchozího dokladu
- ev.č. předchozí deklarace
- datum
- číslo položky


Novinka Do zprávy DHS nebudou exportovány:

Vedlejší výdaje do základu pro DPH o. 44.DPH.

Netýká se standartního exportu JSD Dovoz DAW.


verze 1.0.2008.1206 ze dne 20.11.2008

Novinka Import poplatků z dávky YAW a kombinované sazby :

Pokud je více poplatků typu Axx k jedné položce, pak bude vyplněna pouze nasumovaná částka celkem, nebude vyplňována sazba, podobně jako u výpočtu cla, pokud výpočet vychází z různých základů.
Rovněž nebudou importovány hodnoty sazby typu 1SD.


Oprava Načítání odpovědí YAW, chyba: is not valid floating point value.

Chyba nastala, pokud nebyly v YAW dávce vyplněny částky cla, většinou pokud bylo více poplatků pro jednu položku.

Upraveno, program ošetří i takové dávky.

verze 1.0.2008.1205 ze dne 17.11.2008

Novinka ECS Vývoz: do položek přidán atribut CS - zaplacené clo.

Tento atribut je automaticky počítán z položek celního skladu, z atributů zaplacené clo, je sumován za všechny položky, ze kterých daná cílová položka vznikla.


Novinka JSD Dovoz - přidán atribut Datum propuštění.

Tento atribut bude plněn pouze automaticky, ze zprávy YAW nebo YHS.
Z dané zprávy se vezme hodnota Datum rozhodnutí.


Oprava Při importu dávky YHS s el. podpisem se někdy mohla zobrazit chybová hláška: ASN1 - bad tag value met.

Opraveno.

verze 1.0.2008.1020 ze dne 10.11.2008

Novinka Aktualizace poplatků ze zpráv YHS, YAW:

- nebudou se aktualizovat poplatky menší než 320Kč
- bude se aktualizovat i celní sazba

verze 1.0.2008.1019 ze dne 7.11.2008

Novinka ECS Vývoz:

Nová zpráva RHZ - Žádost o vrácení cla.
Posílá se s el. podpisem, bez šifrování.
Jako odpověď jsou podporovány odpovědní zprávy : E0P, GRO, FRO, MRO, YRO.
Tyto odpovědní zprávy nebudou zobrazeny v přehledu zpráv k akt. záznamu, z důvodu křížení TXT odpovědí/doručenek a NCTS/ECS XML modulů.
Příslušné zprávy budou pouze v tabulce všech zpráv.


Novinka Pro posílání DHS zprávy:

Přidána kontrola vyplněnosti evidenčního čísla. V případě chybějícího ev. čísla bude zobrazeno upozornění a možnost přerušení.


Novinka Úprava pravidla kontroly dokladu QP210.

Pro ECS Vývoz lze u režimu 1041
[Vývoz k trvalému ponechání v zahraničí - po domácí spotřebě s propuštěním do AZS v systému navracení]
zadat více než 9 předchozích dokladů.


verze 1.0.2008.1018 ze dne 6.11.2008

Novinka Přidána podpora importu zprávy YHS - výměr poplatků, s el.podpisem.

Poplatky budou aktualizovány na položkách daného JSD.


Oprava ECS Výstup - posílání zprávy DI_PATV Vyjádření hl.povinného k výzvě na doložení výstupu. Celní úřad vývozu se chybně exportoval jako COEX, má být COEXP.

+ COEXP01 Referenční číslo celního úřadu vývozu.
Opraveno.


verze 1.0.2008.1015 ze dne 22.10.2008

Novinka El. podpis v DHS zprávě:

úprava zprávy dle požadavků celníků,
kódování base64, hlavičky MIME obálky

Podpora importu odpovědní zprávy EHP.

Novinka Přidána podpora importu dávky .CZ907A.

Jedná se o odpovědní xml dávku na chybnou komunikaci.
Např. když deklarant el.podepíše dávku .DHS špatným certifikátem.

Oprava ECS Vývoz, NCTS: akce přehled zpráv k akt. záznamu mohla zobrazovat navíc zprávy z modulu Dovoz.

Opraveno.
V přehledu se již nebudou zobrazovat doručenky E2R, odpovědi na L3O Letecký manifest.


verze 1.0.2008.1013 ze dne 15.10.2008

Novinka JSD Dovoz - DCH

v Editoru lze nově zadat o.7c jako : [není, ano, ne]
upraveny tisky:
-510 DCH tiskopis Optys
-511 DCH tiskopis Kama
-541 DCH - tisk s rámečky


Oprava NCTS Vydaný:

Kontrola vyplněnosti dokladu chybně hlásila upozornění na nevyplnění Místa podání.

Opraveno.

verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka ECS Vývoz - nová zpráva DI_PATV CZ583A.

Zpráva slouží k podání elektronické odpovědi na pátrání po zásilce.
Dle scénáře výměn ji lze poslat pouze jako odpověď na předchozí zprávu CI_PATV - pátrání po zásilce.

V přehledu definic zpráv nad ECS Vývoz je potřeba vytvořit novou definici a přiřadit stejné šifrovací a podepisovací certifikáty jako např. pro zprávu DN_PODV.

Data jsou brána z nových elementů dokladu ECS Vývoz - záložka č.5 - Pátrání po zásilce. Zde deklarant vyplní:
Datum výstupu
Zda jsou informace dostupné
Poznámky k šetření

Dále jsou přenášeny atributy: Deklarant, CÚ Vývozu, zastupování, zástupce.


Novinka JSD Dovoz - txt dávka DHS s el. podpisem.

Na zprávu Data pro dovozni JSD(DAW) lze přiřadit certifikát el. podpisu.
Ne šifrovací !

Poté bude vygenerována zpráva DHS, zpráva s TXT obsahem, el. podepsaná.

El. podepsané zprávy DHS lze posílat pouze je-li povoleno v povolení.


Novinka Zprávy - obecný plugin - FTP - cesty:

Obecný plugin neměl informace o cestě uložení datového souboru v TEMP adresáři při importu dat pomocí zpráv s adresací z ftp serveru. Upraveno.


Novinka NCTS Vydaný / ECS Výstup a Storno:

Zavedena další kontrola pro podání žádosti o storno, kromě stavu dokladu bude také kontrolována vyplněnost atributu GŘCGuidScénáře, bez jeho vyplnění nelze žádost o storno podat.
Vyplňují zprávy CR_PRI CR_PRIV.


Novinka Doručenky E2R, odpovídající na Letecký manifest L3O se naimportovala, svázala s dokladem NCTS Vydaný, ale nebyla zobrazitelná v přehledu zpráv navázaných k akt. záznamu.

Upraveno.


Novinka CIM Ukončení - export do XML.

Element CelkHmot nebude exportován při nevyplněných položkových hmotnostech.


Novinka Od 10.9.2008 nelze poslat zprávu DN_STOV CZ514A Žádost o storno, jestliže je stav dokladu Propuštěno.

Upraveno, testuje se datum propuštění.
Žádost o storno lze posílat pouze ve stavech : Přijato, Propuštěno, Chyba.

 • ECR KEL 1.13 ID 93*

Přidáno pravidlo QP225:
"JESTLIŽE je VCP před propuštěním,
PAK element "Typ odůvodnění" MUSÍ být použit,
JINAK element "Typ odůvodnění" NESMÍ být použit."
Pravidlo QP225 přiřazeno k elementu "Typ odůvodnění" (QSTO14) ve zprávě D_N_STOV a současně změna jeho povinnosti na "C"


Novinka Dotažení popisu zboží z Ečitu:

Popis se nedotáhl, pokud byl zadán doplňkový kód v editoru položky a daný kód není v číselníku Ečit.
Upraveno, nyní se systém případně pokusí nalézt text pro jakékoli DK, tedy i 00.
Platí i pro import ze schránky,[MS Excel].


Novinka Import ze schránky/Excelu v přehledu položek JSD/NCTS/ECS :

při importu se bude dílčí hr.hmotnost na položkách nasčítávat a až výsledná suma kumulovaných položek bude zaokrouhlena. Za každou skupinu zvlášť.


Novinka ECS Výstup, zrušeny kontroly vůči zjednodušenému postupu:

- test použití sjed.um.zboží a pracoviště celního úřadu
- test použití schváleného umístění zboží


Oprava NCTS / ECS

Akce pro kopii Jména a funkce zástupce nefungovala, pokud měl aktuálně přihlášený uživatel jiné přihlašovací jméno a plné jméno.
Opraveno.

verze 1.0.2008.0717 ze dne 11.8.2008

Oprava Ve verzi 1.0.2008.0716 nebyla možnost generování zpráv pro přehledy ECS/NCTS.

Opraveno.

verze 1.0.2008.0716 ze dne 11.8.2008

Novinka Upraveno generování ICS Dovoz z celního skladu.

Celní popis zboží se bude vyplňovat postupně takto:

1/ Celní popis zboží z kmenové karty
2/ Ečit
3/ Název1 ze skladové karty


Novinka Do přehledu ICS Dovoz v lokálním podmenu "Celní sklad" přidána akce "Doplnění MRN do skladu".

verze 1.0.2008.0715 ze dne 30.7.2008

Oprava Výpočet cla pomocí web služby - kombinované celní sazby :

V případě, kdy jde o kombinované sazby, vycházející z různých základů, je chybně hlášeno, že se jedná o clo menší než 320Kč.
Chyba se projevuje pouze u akce spuštěné z přehledu položek - hromadné výpočty.


verze 1.0.2008.0712 ze dne 2.7.2008

Novinka Z přehledu NCTS Vydaný lze poslat novou odpisovou zprávu : Odpis z leteckého manifestu - L3O. Data jsou podobná jako u SIO zprávy.


Novinka ECS Vývoz - Investiční celky.

Přidána podpora pro vývoz investičních celků. Číslo povolení lze zapsat na zál.č.4 hlavičky deklarace. Dále lze specifikovat, zda se jedná o konečnou zásilku či nikoli.
Data se přenáší v xml zprávě DN_PODV CZ515A v elementech : H57 a H58.


Novinka Akci "Změna parametrů na dokladu" bylo doposud možné spustit pouze na jednom aktuálně vybraném dokladu. Nyní je možné tuto akci spustit hromadně nad všemi označenými doklady. Akce se neprovede pokud je některý z označených dokladů uzavřen.


Novinka Do editoru dokladů:
 • NCTS Vydaný
 • NCTS Přijatý
 • ECS Vývoz
 • ECS Výstup

jsou přidány atributy : Guid scénáře deklaranta / Guid scénáře GŘC. Editace je povolena po spuštění akce editoru : Změna stavu. !!! Použít pouze pro havarijní případy, jinak se dané elementy plní samy na základě elektronické výměny dat.


verze 1.0.2008.0606 ze dne 6.6.2008

Novinka Číselníky NCTS: nová webová služba pro stahování číselníků NCTS.

url : http://www.cs.mfcr.cz/wsdata_test/servicedata.asmx?WSDL
Je využívána metoda SadaZmenyDat pro zjištění číselníků, ve kterých došlo ke změně dat od posledního importu číselníků. Stahovány jsou poslední-aktuální verze struktur.

Změny struktur všech NCTS číselníků, staré číselníky:
VFPdataXML / ROW / ......

nové číselníky:
ciselnik / nazev XX /nazev
/ data
/ radek


Novinka Automatický import celních dávek pomocí pluginu.

Pro přehled Doručenky a odpovědi [BID=337] lze vytvořit definici zprávy formátu Obecný plugin s nastavením pluginu, který bude zpracovávat odpověď.
Definice zprávy ob.plugin a browse ID=337 je přidána do automatického spuštění, tj. při samotné aktivaci přehledu jsou testovány všechny adresáře, zda obsahují datovou zprávu.
Jedná se o definice zpráv:

 • Doručenky TXT
 • Odpovědi TXT
 • Odpovědi NCTS
 • Odpovědi Záruky
 • a nově i (Ob.plugin + BrowseID=337).

Je-li někde datový soubor, je uživatel dotázán na zpracování.


Novinka Záruky - odpovědi

Při příjmu chybové odpovědi CI_ZAJ CZ037A Informace o zajištění se v procesním okně zobrazilo výstražné upozornění, ale datový soubor se nesmazal.

Změna, bude zobrazováno pouze upozornění ve formě žlutého trojúhelníku, jedná se o chybu na business úrovni, datový soubor bude po zpracování smazán.


Novinka Pro režimy 6121 a 6122 nebude automaticky počítána statistická ani celní hodnota.


Novinka Záruky - Dotaz na zajištění, záruční doklad:

Úprava dotazovací zprávy DI_ZAJ CZ034A, přidána podpora pro dotazování na použití záručního dokladu. Ručitel se může zeptat na použití záručního dokladu uživatelem.


Novinka Generování vydaných faktur z přípravné fakturace.

V procesu tvorby přípravné faktury a přehledu právě vygenerovaných přípravných faktur nešlo hned spustit generování vydaných faktur nebo pokladního dokladu. Bylo třeba jít do modulu Přípravné fakturace.

Upraveno, akce umožněna přímo z přehledu právě vygenerovaných, přehledu volaného z procesního okna zpracování.


Novinka Import dat z xml formátu : NCTS / ECS Helios Orange - přidána podpora importu CÚ Odjezdu.

Vyplňovat do elementu H15 v hlavičce. např. H15 CZ010103 H15


Novinka Případně chybějící CÚ se do číselníku celních úřadů doplní automaticky.


Novinka Import dávky YAW - poplatky.


Novinka Nešla importovat dávka poplatků YAW, nebyl-li očíslován datový řádek číslem položky.
Upraveno.


Oprava Výpočet cla : při výsledné částce 319,01 až 319,99 došlo k chybné interpretaci, že je potřeba zaplatit clo 320 Kč.

Opraveno, v daném rozmezí se clo nevyměřuje.


Oprava ECS / NCTS, položky: specifikace kontejnerů se ne vždy zobrazila dle pořadí jejich zadání.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0501 ze dne 30.4.2008

Novinka JSD Dovoz: Rozšířen popis Místa dodacích podmínek na 70 znaků. Shodně jako v ECS Vývoz. V JSD Dovoz se v TXT dávkách daný atribut nepřenáší.


Novinka Celní sazebník na internetu EU:

budou použity jazykové stránky EU dle legislativy [CZ,SK,DE,ES].


Novinka Import celních číselníků:

Datový soubor ciselnik.txt již bude kódován pouze v ISO 1250.
Nebude již podporováno kódování LATIN2, dříve používané kvůli DOS-ovské verzi celních případů. Platí i pro: TRIDY.txt, KAPITOLY.txt.


Novinka ECS Vývoz: Předvyplňování lhůty dle nastavení parametrů.


Novinka Import dávky YAW:

Z dávky YAW je při importu aktualizováno Evidenční číslo a všechny celní poplatky typu AXX jsou nasčítány k příslušným položkám.


Novinka Optimalizace importu zpráv u formátu: XML ECS/NCTS Helios Orange format

Import zrychlen cca 4x.


Novinka ECS Vývoz / NCTS Vydaný / NCTS Přijatý - import dat pomocí Helios Orange internal XML format:

Přidána podpora importu měrné jednotky.
Do položek, do elementu HE_IQ_G lze přidat element mj.


Novinka Generování dodatečných JSD Dovoz :

Není-li zaškrtnuto v nastavení parametrů : Evidence Zj.p. pouze u deklaranta
a není-li zaškrtnuto v nastavení parametrů : Zachovat odst.40 v položkách

pak se při generování bude dosazovat do odstavce 40 :
Ev.číslo + datum + č.položky nejstaršího dokladu ZJSD z nějž je právě vytvářena daná položka. Porovnávání probíhá na základě Ev.čísla.


Oprava Při přenosu dokladů pomocí zpráv a formátu ECS/NCTS Helios Orange formát se nesprávně přenesly české znaky: ž,š.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0310 ze dne 11.4.2008

Novinka Celní záruky, Objednání záručních dokladů:

číselná řada objednání ZD bude na 6.


Oprava NCTS Vydaný :

ve verzi : 1.0.2008.0307 se při poslání zprávy DI_PAT přijala zpět chyba : CI_KER : Both /Zprava/@LRN and /Zprava/@CRN are not filled in envelope or are empty

Opraveno.


verze 1.0.2008.0307 ze dne 12.3.2008

Novinka Import dat z xml formátu : NCTS / ECS Helios Orange - přidána podpora importu Nomenklatura, Množství, Hodnota zboží.


Novinka Záruční doklady / registrace :
 • v dialogu Registrace ZD lze vyplnit platnost Od a Do.

Zadaná data budou aktualizovaná v daných záručních dokladech a následně exportována.

 • upravena hláška na konci objednání ZD
 • upraven design


Novinka ECS Vývoz : storno

Ve storno zprávě DN_STOV CZ514A bude nově povinný element : QSTO14 Typ odůvodnění R n1 DUVSTOV

 • 1 – omyl
 • 2 – zvláštní okolnosti

Změna je zpětně nekompatibilní, se starší verzí programu nepůjde poslat žádost o storno v modulu ECS Vývoz. Žádost o storno v modulu NCTS Vydaný zůstává beze změny.


Novinka ECS Vývoz : Centralizované celní řízení

Na záložce č.4 ECS Vývoz lze deklarovat odlišný celní úřad kontroly než celní úřad vývozu. CÚ Kontroly přidán do akce Nová z.

Změny se promítnou do/ze zpráv :

 • DN_PODV
 • CR_PROV
 • CR_DPH
 • CR_NPRV


Oprava Ve verzi 1.0.2008.0305 nešlo mazat položky ECS/NCTS.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0305 ze dne 10.3.2008

Novinka Záruky - Záruční doklady

Dotazové zprávy DI_ZAJ CZ034A lze posílat hromadně za více záruk.
Rovněž lze přijímat hromadné odpovědi. Vygenerovaná zpráva bude navázána na všechny dotčené záznamy.

Nová akce : Přehled použití záruky

přehled se plní při zpracování odpovědi CI_ZAJ. CZ037A. Přehled obsahuje informace o MRN případu, částce, datum zahájení použití, datumu připsání, datumu uvolnění.
V přehledu lze použít akci : Dotaz na stav deklarace na internetu CS F7, program se pomocí webové služby spojí s GŘC dotáže se a převezme data.
Informace i stavu dokladu lze dále tisknout, zaslat emailem.
V přehledu lze použít akci : Najdi deklaraci. Program se pokusí nalézt deklaraci v dokladech NCTS Vydaný a JSD Dovoz.
Přehled není určen pro záruční doklady typu '4'.
Pokud je poslána dotazová zpráva DI_ZAJ na záruční doklad, jsou z odpovědi aktualizovány atributy na zál. 2 :
MRN, Zaručená částka, Datum alokace, Datum uvolnění, Datum aktualizace.
Uživatel může zadávat zda byl vrácen Díl B.

Nová akce : Objednání ZD - záručního dokladu.

Akce slouží k vygenerování záznamů v přehledu záruk.
V dialogu se zadá Ručitele a očíslování OD a DO. OD je přednabídnuto.
Poté jsou vygenerovány doklady s vlastnostmi aktuálně označeného záručního dokladu.


Na záručních dokladech typu '4' lze vygenerovat xml zprávu DN_ZAD CZ224A, sloužící k elektronické registraci dokladu na CÚ.
Nastavení certifikátů pro el.podpis a šifrování je stejné jako u zprávy DI_ZAJ.
Jak dotazování tak i registrace používají jako IDSubjektu hodnotu zadanou v Nastavení parametrů na zál. 7 Záruky[identifikátor JZ ].
Před vlastním odesláním registrace, je nutno vyplnit v dialogu dílčí informace :

 • Ručitel
 • Uživatel záruky
 • Primární přístupový kód

Po odeslání přijde odpověď ve zprávě CR_ZAD CZ226A Potvrzení registrace.
Není potřeba vytvářet definici zprávy, je použita definice pro záruky.
Odpověď je analyzována, zda u některé záruky není chybový kód Pxx, např. P02 - záruka s daným GRN již existuje atd.
Následně je aktualizován Datum registrace SPK/ZD na zál.č.1.

Zaregistrované záruční doklady lze stornovat pomocí zprávy DN_ZZAD CZ221A
odpovědí je CR_ZZAD CZ222A s informacemi o stornování nebo případně důvodu chyby nemožnosti stornovat.
Nastavení certifikátů podobně jako u DN_ZAD.


Novinka Do přehledu celních záruk a přehledu použití celní záruky přidán atribut: Překročeno.

Atribut signalizuje překročení čerpání záruky pro jednotlivé doklady v seznamu použití dané záruky, či překročení u záručního dokladu.

Atribut je plněn importem zprávy CI_ZAJ.

Sledování překročení je dle počtu dnů/měsíců :

 • JSD dovoz 12 dní
 • SCP 21 dní
 • JSD dovoz – režim s hosp. účinkem 23 měsíců
 • ZCP dovoz 12 dní
 • DP JSD 35 měsíců


Novinka ECS Vývoz, evidence chemických látek.

Do položek dokladu ECS Vývoz, na zál. 2 přidána možnost evidovat CAS a ES čísla chemických látek. Lze evidovat až 99 položek.

V dávce DN_PODV se data exportují v elementech :

 • GCHM
 • GCHM.GCHM01
 • GCHM.GCHM01


Novinka NCTS Vydaný - změna označení pro karnety TIR.

GU01 Druh zajištění - zneplatnění kódu b, nahrazení kódem B.


Novinka ECS Vývoz, kontrola vyplněnosti

Přidána kontrola na existenci celní nomenklatury.


Novinka EUR tisk A.TR formulář č.-563

design + úprava fontu.


Novinka ECS Vývoz - přepočet položkové Hodnoty zboží při akci Nová z aktuální.

Přepočet pro nově dohledaný kurz bude proveden pouze při vyplnění kódu měny na hlavičce dokladu, měny různé od měny hlavní.


Oprava CIM ukončení - kopie dokladu nezachovávala pořadí řádků v odstavcích :
 • 7. Prohlášení odesílatele
 • 13. Obchodní podmínky.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0114 ze dne 7.2.2008

Novinka Při importu číselníku zemí se bude vkládat ISO kód země do atributu Kód pro DIČ.

V případě Řecka je výjimka: EL.


Novinka Po obdržení chybové xml zprávy CI_CHB bude uzavřený doklad NCTS / ECS automaticky otevřen. Atributy datum a autor uzavření budou vynulovány.

Je proveden zápis do žurnálu, loguje se číslo dokladu a název xml souboru, který akci vyvolal.


Novinka NCTS Vydaný/ ECS Výstup: Přidán atribut Datum storna.

Po přijetí xml zpráv o potvrzení storna CR_STO a CR_STOV se vyplní atribut datum storna z elementu QSTO01 Datum rozhodnutí o zrušení.


Oprava Akce nová z aktuální nefungovala v modulu CIM Ukončení pro případy s vyplněným ev. číslem. Opraveno.

Přidána podpora

 • kopie položek
 • seznam údajů z prohlášení odesílatele
 • seznam údajů obchodních podmínek


verze 1.0.2008.0110 ze dne 18.1.2008

Novinka CIM Ukončení - Nová akce nad přehledem dokladů CIM Ukončení: Změna parametrů dokladu.

Akcí lze aktuální doklad přeřadit do jiných parametrů, podobně jako jiné celní doklady.


Novinka CIM ukončení: do elementu Dodací stanice přidána možnost evidence datumu a času dodání.

Export v dávce CIM v xml elementu : DodDT.


Novinka CIM Ukončení

změna ve způsobu zadávání položek, možnost zadávat následné evidence.


Novinka NCTS Vydaný - Na položkách nebude kontrolováno zadání hr. hmotnosti :

pravidlo KR700

Tento údaj není povinný, pokud je zboží různého druhu uvedené ve tom samém celním prohlášením společně zabaleno tak, že není možné určit hrubou hmotnost každého druhu zboží.

Pro ECS Vývoz kontrola zůstává.

verze 1.0.2008.0105 ze dne 7.1.2008

Novinka ECS Vývoz, Společná zemědělská politika, receptury

V položkách dokladu ECS Vývoz lze zadat seznam receptur k společné zemědělské politice, Seznam receptur se v XML přenáší v elementech: GZREC / GZREC01.


Číslo receptury je nutné uvádět ve vývozním celním prohlášení vždy, pokud vývozce vyváží výrobky, takzvané "non-annex" podle nařízení Komise (ES) č. 1043/2005, zařazené v SOT 16, a požaduje vyplacení vývozní náhrady na produkt (produkty) v daném vyváženém výrobku obsažené.

V receptuře je stanoveno složení daného výrobku (zpravidla procentuelní).

Celní správa, v rámci provádění fyzické kontroly v souvislosti s propouštěním zboží do režimu vývoz, odebírá z vyváženého zboží vzorky, které zasílá k analýze Celně technické laboratoři (dále jen CTL).

Každý vývozce, pokud žádá o vývozní náhrady na vyvážené non-annex, musí předložit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "SZIF") recepturu. SZIF předává databázi receptur CTL.

CTL provede analýzu vzorku a zpracuje Protokol o provedené analýze a Odborný posudek. CTL se v uvedených dokladech vyjadřuje i k tomu, zda složení vyváženého výrobku odpovídá uvedené receptuře. Z daného důvodu je nutné ve vývozním prohlášení uvádět číslo receptury, aby CTL mohla vyhledat danou recepturu v databázi a porovnat naměřené výsledky.


Novinka Obsluha chyby: ClassFactory nemůže předat požadovanou třídu, ProgID : "CAPICOM.Store".

Příčina: ve Windows je zaregistrována starší verze capicom.dll ale na disku leží novější.

V případě výskytu dané chyby je zobrazena informační hláška a nápověda, jak daný problém vyřešit.


Novinka V řetězu certifikátů došlo k vnitřní chybě: OLE error -2146762486

Zpracování výjimky:

V případě, že při importu el. podepsané zprávy dojde k výjimce OLE error -2146762486, je zobrazena hláška s informacemi:

 • Sériové číslo podpisového certifikátu dec/hex.
 • Jeho vystavitel.
 • + doporučení k instalaci vystavitele.

==

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export