Důležité:


Celní případy - EUR/ATR

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

V programu Helios Orange existuje možnost samostatně pořizovat, sledovat a archivovat doklady EUR a ATR. K tomu slouží přehled EUR, který najdete v modulu Celní případy.

EUR/ATR - přehled modulu Celní případy

Formulář EUR.1 slouží vašemu zahraničnímu odběrateli k prokázání původu zboží a k dosažení celních úlev při dovozu.

Obsah

Pořízení dokladu

Doklad EUR/ATR je rozdělen na 3 záložky.

Záložka 1 - Hlavička

Obsahuje adresy, které program přebírá ze záložky organizace. Dále obsahuje informace o zemi původu a zemi určení, podrobnosti o dopravě a místo pro poznámky. Dále je této záložce možné evidovat skutečné číslo tiskopisu v případě použití tisku na laserovou tiskárnu.

EUR/ATR - Hlavička - EUR

V případě, kdy chcete vystavit doklad ATR, stačí na hlavičce zaškrtnout volbu ATR a systém vám umožní vyplnění dokladu ATR. Ve formuláři se k tomuto účelu znepřístupní pole, která se vyplňují pouze pro doklad EUR.

EUR/ATR - Hlavička - ATR

Záložka 2 - Položky

Položky obsahují místo pro popis vyváženého zboží, který bývá vyžadován dvojjazyčně (česky a jazykem zahraničního odběratele).

EUR/ATR - Položky

Záložka 3 - Prohlášení vývozce

Tato záložky obsahuje informace nutné k uznání původu zboží. Tisknou se na zadní stranu posledního listu formuláře EUR.1/ATR.

EUR/ATR - Prohlášení vývozce

TISK DOKLADU

K tisku EUR/ATR slouží definice tiskových formulářů, které naleznete v přehledu EUR prostřednictvím funkce Tisk (F8) nebo Tisk formulářem jednotlivě (Shift+F8).

EUR/ATR - Tisk
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export