Celní příjemky, Volby místní nabídky - Celní sklady

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


V přehledu Celní příjemky existuje možnost provádět další operace spojené s celními příjemkami. Operace k označenému dokladu jsou přístupné v tzv. místní nabídce přes pravé tlačítko myši. Kromě standardních funkcí Oběhu zboží (skladové evidence) je zde možno sledovat:

Tato volba vám umožní k danému dokladu zobrazit ty doklady, ze kterých byl vystaven (pro modul Oběh zboží a Celní sklad), a ty, které byly z něho vystaveny položkovým nebo dokladovým přenosem. Poklepáním na číslo dokladu nebo na ikonu Najdi se přenesete na vybraný doklad.


Výrobní čísla

Tato volba zobrazí přehled výrobních čísel daného dokladu. Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých příjmových dokladech v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.


Přehled položek

Možnost zobrazení položek zadaných na dokladu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých příjmových dokladech v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu. Označí-li se více dokladů, ukáže se přehled všech položek za označené doklady.


Kopie

Volba umožňuje vytvořit naprosto identický doklad.

Kurzorem se nastavíte na doklad, z něhož chcete udělat kopii, a v menu vyberete nabídku Kopie. Nabídne se vám okno pro zadání datumu vystavení a po potvrzení se vytvoří nový doklad, obsahující stejné údaje jako původní doklad. Lze jej libovolně upravovat.


Celní případy

Generování JCD

Podle vzoru určeného v Organizační struktuře a údajů vyplněných v celní příjemce vygeneruje JCD do přehledu ICS Dovoz.

Generování ZJCD

Podle vzoru určeného v Organizační struktuře a údajů vyplněných v celní příjemce vygeneruje JCD do přehledu ICS Dovoz, doklad ve Zjednodušeném postupu.

Přehled návazných celních případů

Ukáže vygenerované JCD (ZJCD) akcí Generování JCD (ZJCD).

Přehled návazných položek celních případů

Ukáže položky z vygenerovaných JCD (ZJCD) akcí Generování JCD (ZJCD).

Doplnění předchozích celních dokladů

Odpisový list velký

Otevře se přehled čerpání položek výdejkami z celého JCD nad označenou položkou a případně vygenerovaných JCD z výdejek. Existuje zde možnost tisknout formulář Odpisového listu pomocí Tisku formulářem. (klávesa <F8> nebo volba místní nabídky Tisk)

Správce záznamů

Přehled aktivních záznamů

Ukáže JCD, které ještě nebyly odepsány. Z tohoto přehledu lze tisknout Odpisové listy.

Přehled pasivních záznamů

Ukáže JCD, které již byly odepsány. Z tohoto přehledu lze tisknout Odpisové listy.


Další návaznosti

JCD se vygenerují do přehledu Celní případy/ICS Dovoz. Po propuštění předmětného JSD a po přijetí zprávy CZ429A se automaticky propíše MRN a Datum propuštění do celní příjemky nebo máte po vygenerování JCD možnost v tomto přehledu volbou místní nabídky Celní sklad, Doplnění MRN do skladu doplnit do označeného záznamu evidenční číslo spolu s datem propuštění. Doplnění se provede jak do vygenerovaného JCD, tak do položky celní příjemky.

Jsou-li MRN, či Datum propuštění vyplněny na deklaraci, jsou v dialogu pouze zobrazeny a nelze je změnit. Pokud vyplněny nejsou, je možné je v tomto dialogu zadat a po potvrzení dojde k zapsání jejich hodnot rovnou i do celní deklarace.

Volba pro doplnění čísla JCD

Celni prijemky - Navazne doklady - Celni sklady1.jpg

Formulář doplnění MRN do JCD a na položku celní příjemky

Celni prijemky - Navazne doklady - Celni sklady2.jpg

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export