Důležité:


CMR - Celní případy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V programu Helios Orange existuje možnost samostatně pořizovat, sledovat a archivovat doklady CMR. K tomu slouží přehled CMR který najdete v modulu Celní případy. Doklady je možné samostatně pořizovat, nebo je vytvářet z již vystavených dokladů modulu Celní případy, Intrastat nebo i z Faktur vydaných.

Pokud si přejete převést doklad CMR z již pořízeného záznamu, tak postupujte dle následující tabulky:

Přehled ve kterém je doklad, ze kterého chcete CMR vytvořit Akce (vyvolaná např. na pravé tlačítko myši) Převáděné hodnoty (neboli údaje, které se převodem vyplní automaticky)
ECS vývoz Převod na jiný typ -> CMR Odesílatel, Příjemce, Dopravce ze záložky CMR, Místo vykládky z dodací podmínky pokud je DDU jinak Místo z Příjemce, Místo nakládky z Místa Odesilatele, Země nakládky = CZ, Připojené doklady, Hrubá váha, SPZ z odst. 21, Popisy zboží, CN atp.
ECS vývoz - zjednodušený postup Převod na jiný typ -> CMR Odesílatel, Příjemce, Dopravce ze záložky CMR, Místo vykládky z dodací podmínky pokud je DDU jinak Místo z Příjemce, Místo nakládky z Místa Příjemce, Země nakládky = CZ, Připojené doklady, Hrubá váha, SPZ z odst. 21, Popisy zboží, CN atp.
NCTS Tranzit vydaný Převod na jiný typ -> CMR Odesílatel, Příjemce, Dopravce , Místo vykládky z Místa Příjemce, Místo nakládky z Místo Odesilatele, Země nakládky = CZ, Připojené doklady, Hrubá váha, SPZ, Popisy zboží, CN atp.
Jednotlivé operace Celní případy, Generování CMR Odesílatel (zprav. jednotka), Příjemce, Dopravce , Místo vykládky z Příjemce, Místo nakládky z Místo odesilatele, Země nakládky = CZ, Připojené doklady, Hrubá váha, SPZ, Popisy zboží, CN atp.
Faktury vydané Celní případy, Generování CMR Odesílatel a Místo nakládky je organizace č. 0, Příjemce a Místo vykládky je z organizace Místa určení / Příjemce / Odběratel. Popis zboží se bere z Název 1 až 4 popisu kmenové karty, CN se bere z kmenové karty. Hrubá hmotnost se počítá z Hmotností na položkách


Pokud si přejete editovat již vytvořený doklad CMR, dejte na daném dokladu CMR Oprava. Pokud si přejete pořídit nový doklad CMR, zvolte funkci Nový. Doklad CMR je rozdělen na dvě záložky.

Záložka č. 1 Hlavička:

CMR - Celni pripady1.jpg

Odesilatel

Do tohoto pole vybíráte z číselníku organizací organizaci odesilatele. Když kliknete myší (nebo pomocí <CTRL><ENTER>) v poli Odesilatel, nabídne se prostřednictvím návazného číselníku číselník organizací kde vyberete příslušnou organizaci a pomocí funkce přenos (nebo pomocí <CTRL><ENTER>) označený záznam přenesete. Pokud je třeba, princip návazného číselníku Vám umožňuje pořídit i nový záznam, či ho případně zeditovat a to pomocí funkcí Nový a Oprava. Blíže viz číselník Organizace.

Příjemce

Do tohoto pole vybíráte z číselníku organizací organizaci příjemce. Když kliknete myší (nebo pomocí <CTRL><ENTER>) v poli Příjemce, nabídne se prostřednictvím návazného číselníku číselník organizací kde vyberete příslušnou organizaci a pomocí funkce přenos (nebo pomocí <CTRL><ENTER>) označený záznam přenesete. Pokud je třeba, princip návazného číselníku Vám umožňuje pořídit i nový záznam, či ho případně zeditovat a to pomocí funkcí Nový a Oprava. Blíže viz číselník Organizace.

Dopravce

Do tohoto pole vybíráte z číselníku organizací organizaci dopravce. Když kliknete myší (nebo pomocí <CTRL><ENTER>) v poli Dopravce, nabídne se prostřednictvím návazného číselníku číselník organizací kde vyberete příslušnou organizaci a pomocí funkce přenos (nebo pomocí <CTRL><ENTER>) označený záznam přenesete. Pokud je třeba, princip návazného číselníku Vám umožňuje pořídit i nový záznam, či ho případně zeditovat a to pomocí funkcí Nový a Oprava. Blíže viz číselník Organizace.

Místo vykládky zboží:

Zde se vypisuje Místo vykládky zboží. Jde o volný textový údaj.

Země vykládky zboží:

Zde se buď vypisuje Země vykládky zboží, nebo je možné zemi vykládky vybrat opět pomocí návazného číselníku. Když kliknete myší (nebo pomocí <CTRL><ENTER>) v poli Země vykládky zboží nabídne se Číselník zemí. Tento číselník se importuje společně s celním sazebníkem. Jde toto pole vypsat jak volný textový údaj.

Místo nakládky zboží:

Zde vypište Místo nakládky zboží. Jde o volný textový údaj.

Země nakládky zboží:

Zde se buď vypisuje Země vykládky zboží, nebo je možné zemi vykládky vybrat opět pomocí návazného číselníku. Když kliknete myší (nebo pomocí <CTRL><ENTER>) v poli Země vykládky zboží nabídne se Číselník zemí. Tento číselník se importuje společně s celním sazebníkem.

Připojené doklady, Výhrady a poznámky dopravce

Do těchto polí vypište připojené doklady, případně poznámky a výhrady, které má dopravce k přepravě.

Zákložka č. 2 Položky

CMR - Celni pripady2.jpg


Čísla, počty, druhy a označení zboží

Zde se uvede popis zboží, které je předmětem úpravy. Jde o volný textový údaj.

Stat. č.

Zde se uvádí celní nomenklatura

Hr. váha

Zde uvedete Hrubou váhu zásilky

Pokyny odesliatele:

Zde vypište Pokyny odesilatele k přepravě.

SPZ vozidla, SPZ přívěsu

SPZ můžete uvádět bez vazby na návazný číselník, či můžete vybrat SPZ ze seznamu evidovaných vozidel.

Vyplacené dopravné, Nevyplacené dopravné, Hraniční přechody, Různé, Vystaveno v:

V těchto polích vypisujete potřebné údaje. Pole jsou bez vazby, tudíž co bude napsáno - to také bude vytištěno.

Vystaveno dne

Toto pole můžete vyplnit i pomocí vestavěného kalendáře. pokud kliknete na tlačítko - nabídne se kalendář, ze kterého vyberete požadované datum.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export