Důležité:


CLA SK, celní řízení - Změny

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Plugin 2.0.2015.1212 ze dne 31.12.2015

Novinka NCTS Vydany - přidána kontrola pro max. počet předchozích dokladů.

Deklarant může mít v evidenci dokladů více, ale exportováno bude max. 9, jinak to CEP validátor nevezme.


Plugin 2.0.2015.0510 ze dne 29.07.2015

Oprava Komunikátor, stahování zpráv

V logu nebyl aktualizován příznak el.podpisu, pro zprávy signed CEP.
Opraveno.


Plugin 2.0.2015.0509 ze dne 27.07.2015

Oprava Stahování odpovědí od CÚ

V ne CEP prostředí mohlo dojít k chybě:
Method ConsignmentDescription not supported by automation object.
Opraveno. (Netýkalo se CEP prostředí - tam je to podporováno)


Plugin 2.0.2015.0508 ze dne 22.07.2015

Novinka ECS vývoz - přidána podpora importu zpráv
 • SK509A - storno
 • SK509B - zamítnutí storna


Plugin 2.0.2015.0507 ze dne 22.07.2015

Novinka Import zpráv - upraven import zpráv s dokumentem Sprievodka.

V případě zjednodušeného postupu se Sprievodka neposílá. Zpráva SK529 obsahuje jen Dokument č.1., při načítání SK529 nebyl problém.
V případě normálního postupu zpráva SK529 obsahuje 2 dokumenty a tedy i Sprievodku, což řeší tato verze pluginu.


Plugin 2.0.2015.0506 ze dne 21.07.2015

Novinka Import zpráv - občas se mohlo stát, že datová zpráva v sobě obsahovala i dokument Sprievodka, pak byla stažena tato Sprievodka místo vlastní datové zprávy.

Upraveno, bude stahován vždy první dokument.


Plugin 2.0.2015.0504 ze dne 20.07.2015

Novinka Stahování odpovědí od CÚ

Upraveno stahování, aby šlo stahovat dle pobočky.


Plugin 2.0.2015.0503 ze dne 20.07.2015

Novinka ECS Vývoz - přidána podpora importu zprávy SK905.007.


Plugin 2.0.2015.0502 ze dne 20.07.2015

Oprava ECS Vývoz - pro CEP nešel import zprávy SK529A.

Opraveno.


Plugin 2.0.2015.0501 ze dne 26.06.2015

Novinka NCTS Vydaný, NCTS Přijatý, ECS Vývoz: změna specifikace xsd schémat.


Novinka ECS Vývoz - Úprava kontroly nákladových kusů.

Značky a čísla, počet nákladových kusů, počet kusů.


Novinka Změna názvu souboru při exportu na CÚ.

Pokud se vyexportovala dávka na disk, ale selhalo odeslání (např. z důvodu chybně vyplněné deklarace) pak po opravě dat a a novém exportu se vygenerovala nová dávka a původní zůstala na disku.
Opraven název exportního souboru, tak aby nové generování přepsalo původní soubor.
Importní soubory odpovědí zůstávají (včetně data a času).

Novinka ECS Vývoz - upravena kontrola nezadání Množství pro MJ<>---.


Novinka CIM - export dokladu CIM : z přehledu NCTS Přijatý lze exportovat xml dávku OTS025 - pokud bude zvolen havarijní postup.

Na hlavičce dokladu je potřeba vyplnit standartní údaje + číslo CIM dokladu, stanice odeslání, a datum vystavení CIM.

Jako odpověď přijde zpět xml dávka OTS25 - z ní se naimportuje RDT číslo, a nastaví se stav dokladu na Ukončeno.

Komunikace přes EKR klienta, včetně el. podpisu.


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola na délku označení předchozích dokladů.


Novinka Stahování odpovědí od CÚ: číslo pobočky muselo být na 4 znaky.

Upraveno, lze 1 až 4.


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola EORI u příjemce.


Oprava NCTS Vydaný - podání - zpráva SK015, oprava exportu elementu CouOfDesGDS59 : položkové země určení, chybně byl prováděn test na položkovou zemi odeslání.

Opraveno.

Plugin 2.0.2015.0113 ze dne 13.01.2015

Novinka ECS Vývoz - úprava exportu dávky SK515 - PONT v elementu PriceCostsStatSK bude zaokrouhlen matematicky.


Plugin 2.0.2015.0112 ze dne 12.01.2015

Oprava Při určité konstelaci v datech mohl export zprávy skončit chybou "Could not convert variant of type (null) into type (integer)". Opraveno.

Chyba nastávala při těchto datech:
1. v zadané materiálové položce nebyl vyplněn Popis nebo MJ
2. na předloženém dokladu zaškrtnuto Platnost pro 1.položku a nevyplněn Ekon.režim


Plugin 2.0.2014.1102 ze dne 24.11.2014

Novinka Vratky CLA - ICS Dovoz, ECS Vývoz

úprava pojmenování exportní dávky se žádostí o navrácení cla.
Přednost bude mít externí atribut Číslo licence v Nastavení parametrů.
Pokud nebude vyplněn, vezme se číslo povolení z organizační struktury.


Novinka Vratky, generování žádosti o navrácení cla

Do konfigurace přidány atributy pro: Deklarant identifikátor, Číslo licence, Referenční číslo.


Plugin 2.0.2014.0602 ze dne 05.07.2014

Novinka ECS Vývoz - upraven export elementu EconomicProcedureFlag :

bude zavislý na nastavení volby v předložených podkladech a licencích.

 • není
 • 1=vstup do ek. režimu
 • 2=vystup z ek. režimu
 • 3=bez zápisu (do sk. ev.)


Plugin 2.0.2014.0601 ze dne 09.06.2014

Oprava NCTS Přijatý - při exportu dávky SK044 mohlo dojít k chybě : Field ID not found.

Opraveno.


Plugin 2.0.2014.0501 ze dne 26.05.2014

Novinka ECS Vývoz - úprava kontrol k SPZ:

(v souvislosti s novou verzí 3.3 fáze 2)


nebude již kontrolováno pravidlo PR026:
Ak Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "76" alebo "77" alebo Kombinácia režimov = "3171" alebo "3178" (odsek 37.1), tak odsek 18 nesmie byť uvedený.

Zůstává testováno
PR025:
Ak Kód druhu dopravy na hranici (odsek 25) = "5" (pošta) alebo "7" (potrubie), tak odsek 18 nesmie byť uvedený.
PR027:
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "C" alebo "F", tak odsek 18 je nepovinný.
PR096:
Ak nie je pre daný element aplikované žiadne z uvedených pravidiel, ktoré hovorí o povinnosti/nepovinnosti elementu, tak je element povinný.

Plugin 2.0.2013.1202 ze dne 19.12.2013

Novinka ICS Dovoz - úprava exportu SPZ o.18, o.19: pokud je více jak 200 znaků, pak se exportuje text: podľa prílohy.

XML elementy IdentityTransportArrivalDeparture a IdentityTransportBorder.


Plugin 2.0.2013.1201 ze dne 10.12.2013

Novinka ICS Dovoz - úprava exportu SPZ

řádky SPZ18 a SPZ21 budou exportovány v elementech IdentityTransportArrivalDeparture a IdentityTransportBorder oddělené čárkou.


Plugin 2.0.2013.0803 ze dne 30.08.2013

Oprava ECS Vývoz, ICS Dovoz - oprava kontroly fakt. částka vs. součet materiálových položek - zaokrouhlení.


Plugin 2.0.2013.0801 ze dne 01.08.2013

Novinka ECS Vývoz - úprava exportu SPZ ve zprávách SK515. SPZ bude exportováno včetně přívěsů, návěsu ...


Plugin 2.0.2013.0511 ze dne 20.05.2013

Novinka NCTS přijatý - přidána podpora pro export dle XSD schématu zprávy SK044 verze 004.


Plugin 2.0.2013.0510 ze dne 13.05.2013

Novinka Přidána podpora pro Odesílání informací při změně stavu.

Lze posílat email, xml přílohu, tiskové formuláře. Podpora manuální akce i automatické při příchodu zpráv.

reakce na zprávy:

 • CR_PRO, CR_PROV, CR_PROD
 • CR_PRI, CR_PRIV, CR_PRID
 • CR_VYK
 • CR_KON, CR_KONV
 • CRKONVYST
 • CR_UKO
 • CR_DPH
 • CI_PAT, CI_PATV
 • CI_ODCH
 • CR_NPR, CRNPRV, CRNPRD


Novinka NCTS Přijatý - Přidána podpora importu zprávy SK061A - Rozhodnutí o kontrole CÚ.

Podrobnosti v dokumentaci
TRANZIT_vseobecny_dokument_v1-5_20130131.doc, kapitola 3.3.5.


Novinka ECS Vývoz - verze 3.1, fáze 2, změny v XSD, přidána podpora verze 007

Zprávy: SK513, SK513A, SK515, SK529A.

Bez aktualizace nové verze obdrží deklarant chybu: Nesprávna verzia prijatého dokumentu (očakávaný typ dokumentu SK515.007)
Po aktualizaci verze, ale neaktualizaci číselníků v EKR klientu obdrží deklarant při odesílání chybu: -2, Nepodarilo se vyhledat Typ dokumentu a Typ objektu.


Novinka NCTS Vydaný - přidána kontrola na typ zajištění pro ZJP postupy. (0,1).


Novinka ICS Dovoz - Export JSD - upraveno zaokrouhlování dopravného D0620.

0 až 1 €: 1€
jinak matematicky.
Týká se elementů AdditionalDataNote a ItemAdditionalData.


Novinka Komunikátor (EKR Klient) - umožněno mazat záznamy.


Plugin 2.0.2013.0302 ze dne 27.03.2013

Novinka Zprovozněna el. komunikace se systémem záruk.

Podávací zprávy: z přehledu záruk, typ ob.plugin, na záložce č. 7 Ob.plugin je potřeba nastavit příslušný typ: Dotaz na záruku, Registrace prim/sec.kódů

IE26: Registrace primárního, sekundárních kódů.

 • Pokud bude vyplněn Nový prim. kód, program pošle automaticky zprávu pro změnu prim.kódu, po obdržení odpovědi IE26 dojde k výmazu Nového prim.kódu a náhradu aktuálního prim.kódu novým.
 • Pokud nebude vyplněn Nový prim. kód, program pošle zprávu pro registraci sek. kódů. Sekundární kódy jsou uloženy na jednotlivé uživatele !
 • Při obdržení odpovědi IE26 se seznamem sekundárních kódů bude promazán seznam vyplněných sek. kódů a nahrán aktuálním soupisem z xml zprávy.

IE34: Dotaz na záruku.

Lze poslat 3 typy dotazu, výběr je zvolen následně v dialogu.

 • 1/ Dotaz na čerpání
  • Odpověď IE37 bude obsahovat informace o celkovém čerpání.
  • Budou aktualizovány příslušné atributy v editoru záruky.
  • Informace o čerpání budou zapsány do tabulky historie - zobrazitelné přes akci Přehled čerpání záruky
 • 2/ Dotaz na použití
  • V dialogu se rovněž zadá požadované období
  • Odpověď IE37 bude obsahovat seznam dokladů a dílčí informace o alokaci příslušné částky
  • informace o použití budou zapsány do tabulky použití - zobrazitelné přes akci Přehled použití záruky
  • V Nastavení parametrů lze zvolit, zda je požadováno zachovávat historii použití, nebo vždy před importem odpovědi seznam použití promazat.
 • 3/ Dotaz na informace o záruce
  • Odpověď IE37 se pouze naimportuje do tabulky zpráv

IE37: Odpověď na dotaz na záruku : typ definice ob.plugin, vyplnit ProgID COM pluginu=HeO_CLA_SK.Export, na zál.č.7 typ=Odpovědi záruky.

IE226: zatím nepodporováno

IE225: beze změny, podpora zpětného importu RefAmoREF230 - Referenčná suma

IE906: chybová zpráva pro modul GMS

Další informace v celní dokumentaci: GUA_HZ_scenáre.doc a Stru_sprav_GUA_HZ.xls.


Novinka ECS Vývoz - Přidání kontrol vyplněnosti:

PR010, PR103, PR067, PR073
PR006, PR018, PR076, PR077
PR014, PR013, PR003, PR023
PR015, PR004, PR026, PR025
PR027, PR029, PR030, PR033
PR031, PR032, PR037, PR040
PR044, PR054, PR021, PR049
PR050, PR051, PR052, PR106
PR042, PR074, PR016, PR048


Novinka ICS JSD Dovoz - upraven export EconomicProcedureFlag - Príznak určujúci, či tovar vstupuje/vystupuje do/z colného režimu s ekonomickým účinkom

Možné hodnoty: 1 = vstup do ekonomického režimu; 2 = výstup z ekonomického režimu.


Novinka NCTS Přijatý - import zprávy IE043:

nebudou importovány hlavičkové organizace Odesílatel, Příjemce, pokud zpráva o vykládce obsahuje data organizací v položkách.


Novinka Vratky - export pole OutputSADCodeShort.


Oprava Pokud v názvu adresáře bylo podtržítko, pak nebyl rozpoznán formát souboru k importu.

Opraveno.


Oprava NCTS Vydaný - import zprávy IE029 - Propuštěno:

pokud se neshodoval počet kontejnerů na položce v podávací a propouštěcí zprávě, pak se nepodařilo naimportovat zprávu IE029.

Opraveno.


Oprava Hromadné generování zpráv: Nešlo generovat pro více záznamů. Chyba Only one top level element is allowed in an XML document.

Opraveno


Plugin 2.0.2012.1202 ze dne 06.12.2012

Oprava ECS Vývoz - pokud nebyla vyplněna u SPZ země přestupu, exportoval se prázdný element CountryCodeBorder.

Opraveno.


Plugin 2.0.2012.1201 ze dne 03.12.2012

Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný, NCTS Přijatý - změna kódování podávacích zpráv na UTF-8.


Plugin 2.0.2012.1101 ze dne 15.11.2012

Novinka NCTS Vydaný - aktualizace kontrol

NC12
Pokud je kód závazné trasy=PT1 nebo PT2, potom je popis záv. trasy povinný, jinak popis nesmí být použit

NC26
Pokud je kód závazné trasy=PT3, potom je Číslo povolení ZP osvobození povinné, jinak číslo nesmí být použito


Novinka ECS Vývoz, JSD SAD XML - úprava exportu Hrubé a čisté hmotnosti.

Hmotnosti je potřeba zapisovat do políček hmotností, ne do alternativních měrných jednotek. Export sám zařídí vyexportování do skupiny ItemAmount, podobně jako množství, množství ekon. a alt. MJ.


Novinka ICS Dovoz - dávka JSD SAD.XML

Přidány kontroly vyplněnosti:

 • na Režim
 • typ zastupování a vyplněnost Deklaranta vs Zástupce
 • Země odeslání
 • Země určení
 • SPZ dopravního prostředku
 • Kód dodací podmínky
 • Místo dodací podmínky
 • Druh dopravy na hranici
 • Druh dopravy ve vnitrozemí
 • Místo zápisu
 • Datum zápisu
 • Zodpovědná osoba
 • Příjemce + EORI
 • Deklarant + EORI
 • Typ skladu - typ, země, ek.režim
 • Popis nákl. kusů
 • Kód preference


Novinka NCTS Vydaný, NCTS Přijatý - úprava exportu dat organizací na max. délku 35 znaků.

Týká se exportních zpráv:
IE15, IE14, IE141, IE13, IE07, IE44

Pro ostatní moduly zůstává max. 100 znaků


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz

Přidána kontrola položkových fakturovaných cen vůči součtu násobků materiálových položek a množství.


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola PR017:

Ak Kód deklarácie (odsek 1.1) = "EX" alebo "EU" a zároveň Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) sa nachádza v zozname (10; 11; 21; 23; 31),
ISO kód krajiny sídla príjemcu (odsek 8) musí byť štát mimo EÚ.


Plugin 2.0.2012.1005 ze dne 06.11.2012

Novinka NCTS Vydaný - aktualizace pravidla C100:

Pokud je vyplněn výsledek kontroly, potom
celní úřad odeslání a dohodnuté umístění zboží(kód i umístění) nesmí být vyplněno,
jinak schválené umístění zboží nesmí být vyplněno


Plugin 2.0.2012.1003 ze dne 26.10.2012

Novinka ECS Vývoz - přidán export:
 • SpecificCircumstancesIndicator - Kód špecifických okolností
 • TransportChargesMethodOfPayment - Spôsob platby prepravného


Plugin 2.0.2012.1001 ze dne 22.10.2012

Novinka Stahování odpovědí od CÚ

Přidána podpora stahování odpovědí dle čísla pobočky. Přednost má globálně nastavené číslo pobočky - v nastavení komunikátoru (současné chování. Pokud není vyplněno, tak se číslo pobočky vezme z aktuálních Nastavení parametrů (Zkratka názvu deklaranta).


Plugin 2.0.2012.0939 ze dne 19.10.2012

Novinka NCTS Vydaný - přidána kontrola na vyplněnost Lhůty při použití kódu výsledku kontroly


Novinka NCTS Vydaný - změna pravidla R909.

Nové znění:
Ak je kód krajiny určenia (prvé dva znaky z elementu Customs office of destination.Reference number) "SM" a kód krajiny odoslania (Prvé dva znaky z elementu Customs office of departure.Reference number) je "IT", potom element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Type of declaration) môže byť iba "T2SM".


Novinka NCTS Přijatý: úprava exportu elementu CusSubPlaHEA66 - Pracovisko colného úradu predloženia tovaru


Novinka NCTS Přijatý: úprava kontrol C155 a R245

C155
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Zjednodušený postup" (Header.Simplified procedure flag) obsahuje kód "1",
POTOM údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Dohodnuté umiestnenie tovaru" (Header.Agreed location of goods) nemôže byť uvedený, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód dohodnutého umiestnenia tovaru" (Header.Agreed location of goods code) nemôže byť uvedený, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Pracovisko colného úradu predloženia tovaru" (Header.Customs sub place) nemôže byť uvedený, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Schválené umiestnenie tovaru" (Header.Authorised location of goods) je nepovinný u schváleného príjemcu,
INAK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Dohodnuté umiestnenie tovaru " (Header.Agreed location of goods) je nepovinný, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód dohodnutého umiestnenia tovaru" (Header.Agreed location of goods code) je nepovinný, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Pracovisko colného úradu predloženia tovaru" (Header.Customs sub place) je nepovinný, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Schválené umiestnenie tovaru" (Header.Authorised location of goods) nemôže byť uvedený.

R245
Údaje "Pracovisko colného úradu predloženia tovaru" (Header.Customs sub place), "Schválené umiestnenie tovaru" (Header.Arrival authorised location of goods) a "Dohodnuté umiestnenie tovaru" (Header.Arrival agreed location of goods) na úrovni skupiny údajov "TRANZITNÁ OPERÁCIA" (Header), nemôžu byť použité súčasne.


Novinka NCTS Vydaný, přidány kontroly TINů NC05:

AK údaj
"HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ / Krajina" (Principal.Country code), alebo
"SCHVÁLENÝ ODOSIELATEĽ / Krajina", alebo
"DEKLARANT NA MIESTE URČENIA / Krajina" (Trader at destination.Country code), alebo
"ZÁSTUPCA / Krajina" (Representative.Country code), alebo
"ODOSIELATEĽ / Krajina" (Consignor.Country code), alebo
"PRÍJEMCA / Krajina" (Consignee.Country code), alebo
"ODOSIELATEĽ - BEZPEČNOSŤ / Krajina" (Consignor - security.Country code), alebo
"PRÍJEMCA - BEZPEČNOSŤ / Krajina" (Consignee - security.CountryCode)
obsahuje kód "SK"
POTOM údaj "TIN" je povinný,
INAK údaj "TIN" je nepovinný.


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola PR072:

PR072 Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "C" alebo "F", uvedenie predchádzajúceho dokladu (odsek 40) je nepovinné, inak musí byť na každej tovarovej položke CV uvedený aspoň jeden predchádzajúci doklad.


Novinka ECS vývoz přidány kontroly PR062+PR063+PR096

PR062
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "B","C","E" alebo "F", tak Kód regiónu krajiny pôvodu tovaru (kód kraja SR) (odsek 34b) je nepovinný.

PR063
Ak (Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "76" alebo "77") alebo (Kombinácia režimov (odsek 37.1) = "3171" alebo "3178"), tak Kód regiónu krajiny pôvodu tovaru (kód kraja SR) (odsek 34b) nesmie byť uvedený.

PR096
Technické pravidlo:
Ak nie je pre daný element aplikované žiadne z uvedených pravidiel, ktoré hovorí o povinnosti/nepovinnosti elementu, tak je element povinný.


Novinka ECS Vývoz, přidána kontrola PR020 pro režimy 31XX:

Ak Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "31", tak na každej tovarovej položke CV v odseku 40musí byť uvedený Predchádzajúci doklad "Y-IM-*" alebo "Y-EU-*".


Plugin 2.0.2012.0933 ze dne 17.10.2012

Novinka NCTS Přijatý - přidána kontrola na MRN


Novinka NCTS Přijatý - přidána kontrola na zastupování


Novinka NCTS Přijatý - úprava exportu podávací zprávy IE007, IE044 názvy organizací jsou omezeny na 35znaků, dle dokumentace celní správy SR


Plugin 2.0.2012.0929 ze dne 15.10.2012

Novinka NCTS Vydaný - úprava exportu podávací zprávy IE015, názvy organizací jsou omezeny na 35 znaků, dle dokumentace celní správy SR.


Plugin 2.0.2012.0928 ze dne 10.10.2012

Novinka ECS Vývoz, přidány kontroly PR035, PR036, PR096 pro kontrolu fakturované měny a ceny:

PR035
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "B" alebo "C" alebo "E" alebo "F" a zároveň nie sú uvedené údaje v časti "Skladová evidencia", tak odsek 22 (Mena a celková faktúrovaná suma) je nepovinný.

PR036
Ak Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "76" alebo "77" alebo Kombinácia režimov (odsek 37.1) = "3171" alebo "3178" a zároveň nie sú uvedené údaje v časti "Skladová evidencia", Mena a celková fakturovaná suma (odsek 22) nesmie byť uvedená.

PR096
Technické pravidlo:
Ak nie je pre daný element aplikované žiadne z uvedených pravidiel, ktoré hovorí o povinnosti/nepovinnosti elementu, tak je element povinný.


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola vyplněnosti PR056:

Pokud je v předložených podkladech záznam s hodnotou 4PZC - na použitie zjednodušeného postupu podľa osobitného predpisu (Čl. 76 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení)

pak Kód výsledku kontroly musí být A3 - Authorised Trader, jinak nesmí být uvedeno.


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola PR019 - pro předcházející režim 51:

Ak Kód predchádzajúceho režimu (odsek 37.1) = 51, tak na každej tovarovej položke CV v odseku 40 musí byť uvedený aspoň jeden Predchádzajúci doklad zo zoznamu (Y-IM-*, Y-EU-*, Y-CO-*, Z-IM-*, Z-EU-*, Z-CO-*)


Plugin 2.0.2012.0927 ze dne 08.10.2012

Novinka NCTS Vydaný - export dávky IE015: úprava elementu PlaOfLoaCodHEA46, bude exportováno jako SK. + místo.


Plugin 2.0.2012.0925 ze dne 08.10.2012

Oprava NCTS Vydaný - opravena kontrola C188.


Plugin 2.0.2012.0735 ze dne 31.08.2012

Oprava NCTS Vydaný - při exportu podávací zprávy mohlo dojít k chybě:

Field 'CUOdjezd' not found.

Opraveno.


Plugin 2.0.2012.0734 ze dne 20.08.2012

Novinka Žádost o vrácení cla, výše cla bude exportována bez zaokrouhlení na 4 des. místa.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export