CLA - BREXIT a celní případy v systému Helios Orange

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Vážení uživatelé systému Helios Orange,

na této stránce Vám přinášíme aktuální informace o BREXITu, především pak ty, které mají souvislost s programem Helios. Pokud se Vás obchod s Velkou Británií týká, tuto stránku sledujte, informace budeme průběžně aktualizovat a doplňovat.

Novinka Poslední aktualizace : 26.01.2020

Obsah

Aktuální situace

Nyní již víme, že brexit proběhne s obchodní dohodou. Pro firmy obchodující s Velkou Británií je to jistě ta nejlepší varianta. I tak se ale musíme připravit na řadu komplikací, především dopravci budou mít administrativně mnohem složitější fyzické přestoupení hranic mezi GB a EU, především ve smězu z GB do EU.

Co nás tedy od 1.1.2020 čeká :

1. Území Severního Irska zůstane celním územím Unie s kódem země "XI". Dovozy a vývozy zboží z/do Severního Irska, pokud jdou přímo (tedy nejdou přes ostatní území Velké Británie) nebudou podléhat celnímu řízení a nadále se budou vykazovat v intrastatu.

2. Velká Británie je členem dohody o společném tranzitu, bude tedy možné vystavovat tranzitní doklady s místem ukončení ve Velké Británii.

3. Při vývozu zboží z EU do Velké Británie nebude britskými celními orgány až do 30.6.2021 požadováno podání vstupního souhrnného celního prohlášení. Jak to bude potom se uvidí. Toto "osvobození" se ale netýká citlivých druhů zboží (viz užitečné odkazy níže). Celními orgány EU na výstupu a též společnostmi zajišťujícími dopravu přes hranice (Eurotunel, provozovatelé trajektů) bude po dopravci požadováno předložení VDD nebo TBDD s kódem MRN.

4. Při dovozu zboží z Velké Británie do EU budou celní orgány EU na vstupu do EU vyžadovat podání vstupního souhrnného celního prohlášení hned od 1.1.2021. Toto vstupní souhrnné celní prohlášení musí být podáno ještě před vstupem na území EU (dokonce ještě před výstupem z GB) přičemž doklad o jeho podání bude vyžadován i Eurotunelem nebo provozovatelem trajektu ještě před naloděním. Nelze ho nahradit tranzitním dokladem. Souhrnná vstupní celní prohlášení budou podávat nebo jejich podání svým zástupcem zajistí převážně dopravci. Tato prohlášení musí být podána celnímu úřadu vstupu, tedy např. úřadu francouzskému, belgickému nebo britskému. Nelze je podat českému celnímu úřadu. Níže uvádíme odkazy na webové aplikace jednotlivých zúčastněných stran.

Co nastavit v Heliosu

Všechny potřebné změny jsou k dispozici od verze 2020.1200

Tip Po aktualizaci verze nezapomeňte také naimportovat aktuální celní číselníky!

Užitečné odkazy

Seznam zboží dováženého do Velké Británie z EU, které bude celně kontrolováno od 1. ledna 2021

https://www.gov.uk/guidance/list-of-goods-imported-into-great-britain-from-the-eu-that-are-controlled


Pokyny pro dopravní společnosti a komerční řidiče přepravující zboží mezi Velkou Británií a EU

https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-from-1-january-2021-guidance-for-hauliers.cs


Pokyny k použití aplikace Goods Vehicle Movements API pro notifikaci vstupu nákladního automobilu se zbožím na území Velké Británie

https://developer.service.hmrc.gov.uk/guides/gvms-end-to-end-service-guide/#overview


Registrace do GVMS https://developer.service.hmrc.gov.uk/guides/gvms-end-to-end-service-guide/documentation/register-for-gvms.html


Pokyny k podání celních prohlášení na zboží dopravené do Velké Británie z EU

https://www.gov.uk/guidance/customs-declarations-for-goods-brought-into-the-eu


Odklad podání celních prohlášení o 6 měsíců na EU zboží dovezené do Velké Británie po 1. lednu 2021

https://www.gov.uk/guidance/declaring-goods-brought-into-great-britain-from-the-eu-from-1-january-2021?step-by-step-nav=1ddb4c89-1fe9-4ad0-b561-c1b0158e6bc5


Detailní příručka pro dovoz a vývoz zboží přes hranici Velké Británie a EU

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf


Registrace k britskému EORI

https://www.gov.uk/eori


Odkaz na web belgické celní správy k Brexitu

https://finance.belgium.be/en/customs_excises/enterprises/brexit


Odkaz na web irské celní správy k Brexitu

https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/brexit/index.aspx


Odkaz na web holandské celní správy k Brexitu

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/brexit/brexit-and-customs/what-does-brexit-mean-for-my-customs-matters/what-does-brexit-mean-for-my-customs-matters


Odkaz na web francouzské celní správy k brexitu

https://www.douane.gouv.fr/fiche/businesses-get-prepared-brexit


Celní příručka k Brexitu - https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/Other_languages/Preparing-for-Brexit-customs-guidelines-12.11.20.pdf


Přístup k logistické obálce do FR systému SI BREXIT, kde se registrují dotčená celní prohlášení od 1/1/2021 - https://www.douane.gouv.fr/enveloppe/


Odkaz na web Německé celní správy k brexitu

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Brexit/brexit_node.html


Detailní informace o provozu Eurotunelu

https://www.eurotunnelfreight.com/uk/about/brexit-information-and-updates/


Připravte se na překročení hranice https://www.eurotunnelfreight.com/uk/blog/freight-service/be-ready-to-cross-the-border/


Jak funguje Eurotunnel Border Pass https://file-eu.clickdimensions.com/eurotunnelfreightcom-aijgd/files/eurotunnelborderpasssalespresentation.pdf


Stažení mobilní aplikace ke komunikaci s Eurotunnel Border Pass https://driver.eurotunnelfreight.com/

Odkaz na web holandských přístavů k Brexitu

https://www.getreadyforbrexit.eu/en/


Registrace do přístavního systému Portbase Videos - Get Ready for Brexit Oznámení dovozních dokumentů https://www.portbase.com/en/services/notification-import-documentation Oznámení vývozních dokumentů https://www.portbase.com/en/services/notification-export-documentation


Prezentace zástupce vlády Velké Británie k formalitám na hranicích mezi UK a EU na konci přechodného období

https://www.tln.nl/app/uploads/2020/10/UK-Government.pdf

Intrastat

Modul Intrastat od 1.1.2021

U výkazů Intrastatu pro směr obchodu přijetí počínaje výkazem za leden 2021 se mění pravidlo pro uvádění země původu zboží. V souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU pro odlišení jeho území z daňového hlediska je nutno pro zemi původu používat kódy:

  • XI pro Severní Irsko
  • XU pro Spojené Království bez Severního Irska.

Platnost dosavadního kódu GB v Intrastatu končí dnem 31.12.2020.

Pokud se vás tato změna týká, proveďte aktualizaci HELIOS Orange na verzi 2.0.2021.0100 nebo vyšší obvyklým postupem přes HELIOS Store.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export