Důležité:


Banka - elektronická komunikace - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

PluginBanka8150, verze 2.0.2017.1229

Novinka HSBC Bank 8150, při exportu platebních příkazů ve formátu XML nebyla uvedena adresa příjemce a u některých atributů se neořezávala diakritika. Upraveno.


PluginBanka2020, verze 2.0.2017.1129

Novinka MUFG Bank (Europe) N.V. Prague Branch 2020, upraven export tuzemských platebních příkazů XML SEPA. Tag EndToEndID se exportuje bez úvodního lomítka - podle pravidel nesmí tag začínat lomítkem.


PluginBanka0300, verze 2.0.2017.1102

Novinka ČSOB 0300, přidán export zahraničního platebního příkazu XML SEPA bez BOM.


PluginBanka1100, verze 2.0.2017.1102

Novinka Tatrabanka 1100, upraven export tuzemských a zahraničních platebních příkazů ve formátu SEPA XML. Pokud je bankovní spojení příjemce bez vazby nebo pokud je platební příkaz z mezd a Exportovat údaje o zaměstnancích nezaškrtnuto, neexportuje se u příjemce sekce <PstlAdr>


PluginBanka5600, verze 2.0.2017.1031

Novinka Prima banka 5600, plugin byl rozšířen o formáty potřebné ke zpracování dat určených pro bývalou Sberbank.


PluginBanka0100, verze 2.0.2017.1016

Novinka Komerční banka 0100, při exportu platebních příkazů ve formátu XML SEPA se provádí kontrola, zda je měna platby EUR.


PluginBanka7500, verze 2.0.2017.1011

Novinka ČSOB SK 7500, upraven export platebního příkazu do formátu XML. Pokud je platební příkaz z mezd a Exportovat údaje o zaměstnancích je nezaškrtnuto, neexportuje se u příjemce adresa <PstlAdr>.


PluginBanka0200, verze 2.0.2017.0804

Novinka VÚB 0200, export zahraničního platebního příkazu NONSEPA XML. Upraven export poplatků. Řídí se typem poplatku v číselníku poplatků. V případě typu OUR se exportuje do XML hodnota CRED, v případě typu BEN se exportuje hodnota DEBT.


PluginBanka7500, verze 2.0.2017.0731

Novinka ČSOB SK 7500, tuzemský platební příkaz z mezd. Pokud se neexportují údaje o zaměstnancích, exportuje se do povinného tagu <PstlAdr><Adrline> pevná hodnota NOTPROVIDED.


PluginBanka2600, verze 2.0.2017.0728

Novinka Citibank 2600, pokud ve výpisu CitiDirect (přípona DSK) není uvedeno číslo výpisu, naimportuje se pod číslem nula. Pokud v HELIOS Orange výpis s číslem 0 už existuje, import neproběhne, je třeba již existující výpis nejdřív přečíslovat.


PluginBanka0300, verze 2.0.2017.0713

Oprava ČSOB 0300, export tuzemských platebních příkazů ABO. U jednotlivého platebního příkazu odstraněna přebytečná mezera na řádku "2".


PluginBanka0800, verze 2.0.2017.0711

Novinka Česká spořitelna 0800.

Přidána možnost stažení výpisu MT940, který je kódovaný v CP 1250.

Export zahraničních platebních příkazů ve formátu XML rozšířen o tagy EndToEndID - účel platby 1 a Ustrd - účel platby 2.


PluginBanka7910, verze 2.0.2017.0711

Novinka Deutsche bank 7910, upraven export tuzemských platebních příkazů. Pokud se jedná o platební příkaz z mezd a parametr Exportovat údaje o zaměstnancích je nastaven na Ne, exportuje se do pole Jméno příjemce pevný text MZDY (pole je povinné).


PluginBanka2600, verze 2.0.2017.0710

Oprava Citibank 2600, export tuzemských platebních příkazů ve formátu XML SEPA, do tagu <CreDtTm> doplněn údaje o čase.


PluginBanka0100, verze 2.0.2017.0710

Novinka Komerční banka 0100, doplněno napojení na aplikaci banky Přímý kanál při exportu platebních příkazů.


PluginBanka0800, verze 2.0.2017.0620

Oprava Česká spořitelna 0800, v exportu tuzemských platebních příkazů ve fortmátu XML Tuzemské platby 0800 byl odstraněn nepovolený znak - lomítko na začátku pole EndToEndID. Nyní se exportuje se ve tvaru VS/SS/KS.


PluginBanka2250, verze 2.0.2017.0605

Novinka Nový plugin pro banku Creditas 2250 obsahuje export platebních příkazů a import výpisů ve formátu ABO


PluginBanka6800, verze 2.0.2017.0529

Novinka Sberbank 6800, přidán XML formát pain 001.001.03 pro SEPA platby.


PluginBanka3000, verze 2.0.2017.0605

Novinka Vytvořen nový plugin pro banku 3000 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.


PluginBanka0600, verze 2.0.2017.0525

Novinka MONETA Money Bank 0600, přidán export tuzemských a zahraničních platebních příkazů v XML formátu pain 001.01.03 dle ISO 20022.


PluginBanka2700, verze 2.0.2017.0425

Oprava Unicredit 2700, export zahraničních platebních příkazů ve formátu SEPA XML, pain 001.001.03, opravena chyba v kódování XML souboru, chyběl úvodní tag


PluginBanka6200, verze 2.0.2017.0424

Novinka Commerzbank 6200, zahraniční platební příkaz ve formátu SEPA XML, upraven export hlavičky.


PluginBanka0100, verze 2.0.2017.0420

Novinka Komerční banka 0100, v exportu platebního příkazu formátu SEPA XML byl upraven export adres.


PluginBanka6000, verze 2.0.2017.0413

Novinka PPF 6000, upraven export zahraničního platebního příkazu Gemini. Doplněn název příjemce v případě, že je bankovní spojení vázáno na zaměstnance, a upravena pozice IBAN příjemce


PluginBanka0200, verze 2.0.2017.0410

Novinka Všeobecná úverová banka 0200, vytvořen nový formát exportu zahraničních platebních příkazů NONSEPA XML pro zahraniční ne-SEPA platby.


PluginBanka2600, verze 2.0.2017.0404

Novinka Citibank 2600, doplněn export tuzemských a zahraničních platebních příkazů ve formátu XML dle ISO 20022


PluginBanka0100, verze 2.0.2017.0403

Novinka Komerční banka 0100, zahraniční platební příkaz Best KB. V případě bankovního spojení příjemce bez vazby je země příjemce doplněna z cílové země v platebním příkazu.


PluginBanka8040, verze 2.0.2017.0331

Novinka Oberbank 8040, do exportu zahraničních platebních příkazů SEPA XML byl doplněn účel platby <RmtInf><Ustrd>


PluginBanka0710, verze 2.0.2017.0330

Novinka ČNB 0710, upraven import výpisu ABO-K, konstantní symbol se při importu doplní nulami zleva na 4 místa.


PluginBanka0300, verze 2.0.2017.0322

Novinka ČSOB 0300, kódování exportních souborů formát Multicash MT940 nově využívá pouze znakovbou sadu SWIFT.


PluginBanka0100, verze 2.0.2017.0320

Novinka Unicredit 2700, v exportu zahraničních platebních příkazů ve formátu SEPA XML 001.001.03 byl doplněn tag <CdtrAgt>


PluginBanka0100, verze 2.0.2017.0314

Novinka Komerční banka 0100, export zahraničních PP formátu Best KB byl upraven tak, aby v případě absence jména příjemce byl exportován řetězec "XXX", a v případě exportu zaměstnanců bez zatržení "Exportovat údaje o zaměstnancích" se exportuje kód země z adresy zaměstnance.


PluginBanka5500, verze 2.0.2017.0302

Novinka Raiffeisenbank 5500, export zahraničních platebních příkazů ve formátu Gemini byl upraven tak, aby při absenci údaje IBAN adresáta platby doplnil číslo účtu v zadaném tvaru bez úprav.


PluginBanka0710, verze 2.0.2017.0302

Oprava ČNB 0710, export zahraničního platebního příkazu. Pokud je bankovní spojení navázané na zaměstnance, neexportovaly se povinné údaje o příjemci ani v případě, že bylo zaškrtnuto "Exportovat údaje o zaměstnancích". Opraveno


PluginBankaGoPay, verze 2.0.2017.0301

Novinka GoPay, import výpisu byl upraven tak, aby se kód měny bral ze řádku 074 za klíčovým slovem "UCET ".


PluginBanka1100, verze 2.0.2017.0222

Novinka Tatrabanka 1100, export platebních příkazů ve formátu XML byl upraven tak, aby se v případě absence jména příjemce u částky týkající se mzdy doplnil řetězec "XXX" místo "NOTPROVIDED".


PluginBanka6800, verze 2.0.2017.0214

Oprava Sberbank 6800, importu výpisu ve formátu Gemini, po importu nemusel souhlasit konečný stav na sumu transakcí na výpise. Opraveno.


PluginBanka0710, verze 2.0.2017.0214

Novinka Česká národní banka 0710, export zahraničního platebního příkazu ve formátu ABO-K:
  • Pokud bankovní spojení příjemce nemá IBAN, exportuje se číslo účtu.
  • Pokud bankovní spojení příjemce nemá BIC, exportuje se kód banky.
  • Doplněno bylo plnění pole Typu kódu banky.


PluginBanka2060, verze 2.0.2017.0213

Novinka Citfin 2060 Bankovní plugin, import výpisu ve formátu CSV. Před zpracováním jsou jednotlivé řádky výpisu setříděny tak, aby řádky stejného dokladu následovaly za sebou.


PluginBanka0100, verze 2.0.2017.0210

Novinka Komerční banka 0100, nová verze umožňuje pro jednotlivé databáze odlišit číslování řádků platebních příkazů ve formátu Best KB. Pokud se v definici zprávy na záložce 1-Zpráva oddíl [2] Zdroj / cíl zprávy do pole Parametry vloží jeden znak (písmeno), použije se ve formátu "Best KB" při exportu tuzemských platebních příkazů na pozici 3 každého řádku.


PluginBanka0710, verze 2.0.2017.0206

Oprava Česká národní banka 0710, ve formátu ABO-K jsou kódy poplatků přenášeny z exportovaného zahraničního platebního příkazu, dříve se exportovalo vždy SHA.


PluginBanka0100, verze 2.0.2017.0201

Novinka Komerční banka 0100, import XML výpisu camt 053, doplněno Datum výpisu.


PluginBanka2020, verze 2.0.2017.0201

Novinka MUFG 2020, formát XML SEPA export tuzemských PP, tag "BtchBookg" je plněn vždy hodnotou false.


PluginBanka0200, verze 2.0.2017.0201

Novinka VÚB 0200, import výpisu formátu ABO-rozšířený byl doplněn u cizoměnných operací o import kódu cizí měny, kurzu a částky v cizí měně.


Novinka VÚB 0200, formát XML SEPA export zahraničních PP, do tagu EndToEndId se přesouvá údaj Účel platby 1.


PluginBanka8120, verze 2.0.2017.0126

Novinka Privatbanka 8120, export platebního příkazu ve formátu XML byl upraven tak, aby se tag pro jméno a tag pro adresu nikdy neexportoval, pokud je prázdný.


PluginBanka6200, verze 2.0.2017.0125

Novinka Commerzbank 6200, formát SEPA XML pain 001.003.03 byl upraven podle XSD, byl odstraněn BOM.


PluginBanka2700, verze 2.0.2017.0124

Novinka Unicredit 2700, v exportu zahraničních platebních příkazů ve formátu SEPA XML se tag EndToEndId plní nově údajem Účel platby 1.


PluginBanka5600, verze 2.0.2017.0105

Novinka Prima banka 5600, v exportu platebních příkazů formátu XML byl odstraněn přebytečný tag <pain.001.001.04> a tag <PmtInf> rozšířen o debetní stranu transakce.


PluginBanka2700, verze 2.0.2017.0105

Novinka Unicredit 2700, doplněn export tuzemských platebních příkazů ve formátu SEPA XML pain 001.001.03


PluginBanka8040, verze 2.0.2017.0103

Novinka Oberbank 8040, doplněn export tuzemských platebních příkazů formát MT940 Urgentní.


PluginBanka6100, verze 2.0.2017.0103

Novinka Equa bank 6100, při importu výpisu ve formátu ABO .GPC se automaticky doplňuje měna CZK.


PluginBanka0200, verze 2.0.2017.0102

Novinka Všeobecná úverová banka 0200, import výpisu ABO .GPC, měna se importuje z řádku 074.


PluginBanka0900, verze 2.0.2017.0102

Oprava Slovenská sporitelna 0900, oprava exporu zahraničních platebních příkazů ve formátu HB Pozičný CSV. Při absenci údaje IBAN je převzata hodnota údaje Číslo účtu, při absenci údaje SWIFT je převzata hodnota údaje Kód ústavu.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export