Banka - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Verze 2.0.2021.0616 ze dne 22.07.2021

Novinka Při importu do Kartového centra formátu Six Payments se výše poplatků nově importuje z elementu aComEffHighSC.

Protože je částka v elementu aComEffHighSC nezaokrouhlená, systém částku poplatků zaokrouhluje aritmeticky na 2 des. místa.Verze 2.0.2021.0604 ze dne 30.06.2021

Oprava Vzory platebních/inkasních příkazů

Nový záznam, popř. editace stávajícího vzoru nešla uložit. Zobrazila se hláška "není zadáno Datum vystaveni".

Opraveno.


Oprava Při ručním zadání zahraničního platebního příkazu, ve kterém nebyla vyplněna část Detail, nešel platební příkaz uložit. Zobrazila se chyba "Format 'IF EXISTS(SELECT*FROM TabPlatZa' invalid or incompatible with argument".

Opraveno.Verze 2.0.2021.0600 ze dne 23.06.2021

Novinka Při připojování Kartového centra na řádek bankovního výpisu - úhrady se přenáší i "Text" zadaný na účetní vazbě na poplatky v globálních konstantách.

Text se přenáší na řádek bankovního výpisu - úhrady do polí "Text" a "Text pro účtování".


Oprava Opravena chyba, kdy nešlo zadat číslo účtu k řádku bankovního výpisu, pokud byl zobrazen z přehledu Úhrady označených/všech výpisů.


Oprava V případě ručních úhrad označených "Párovat s bankou" a "V přípravě" mohlo dojít k chybnému vyhodnocení salda faktury při automatickém přiřazení úhrad. Zobrazovala se hláška, že faktura je přeplacena, i když nebyla a úhrada byla následně správně přiřazena. Opraveno.Verze 2.0.2021.0417 ze dne 18.05.2021

Oprava Opraveno načítání souboru do Kartového centra pro formát Six Payments XML.Verze 2.0.2021.0400 ze dne 20.04.2021

Novinka V globálních konstantách Nastavení Banky/Bankovní výpisy/Příprava a kurz je nové zaškrtávátko "Hledat v Pomocných textech dle účelu platby".

V editoru pomocných textů na záložce Banka lze nově zadat účetní vazbu a text do pole "Hledat text v účelech platby", podle kterého se bude dohledávat účet v přípravě účtování bankovních výpisů. Do textu lze zadat i více řetězců oddělených středníkem, např. "abc;def". V tomto případě se dohledávají jednotlivé řetězce, tedy "abc" a "def".
Dohledávání nerespektuje malá a velká písmena ("abc" je to samé jako "ABC" nebo "abC") a eliminuje mezery zprava a zleva ("abc " je to samé jako "abc" nebo "abc ").
Lze zadat buď přímo přednastavený účet nebo účetní vazbu (nelze oboje).

Při přípravě účtování bankovního výpisu, je-li zaškrtnuto zaškrtávátko "Hledat v Pomocných textech dle účelu platby", systém dohledává účetní vazbu nebo účet v pomocných textech porovnáním zadaného textu v pomocných textech a účelu platby 1-4 na řádku bankovního výpisu.
Priority dotahování účtu při přípravě účtování : KS, VS, pomocný text, bankovní spojení.
Účet je dotažen jen v případě, že je v pomocných textech dohledán jednoznačný účet.


Oprava Opravena chyba, kdy nešlo uložit nový Vzor řádku bankovního výpisu, pokud obsahoval účet.Verze 2.0.2021.0300 ze dne 19.03.2021

Novinka V globálních i uživatelských konstantách pro Banku - Automatické přiřazení úhrad - doplněna konstanta "Přesná částka v leasingu". Konstanta je přístupná pouze při povoleném dohledávání úhrad v leasingu. Pokud je zatrženo "Přesná částka v leasingu", pak při akci Automatické přiřazení úhrad, pokud systém dohledá vazbu na leasing, kontroluje i částku a úhradu přiřadí k pohybu leasingu pouze v případě, že přesně odpovídá i částka úhrady.


Novinka Při generování zveřejněných bankovních spojení byl rozšířen Název bankovního spojení.


Novinka Při dotahování účtu na úhrady Leasingu doplněna podmínka - účet nesmí být zakázán pro párování plateb z banky.


Novinka Do Globálních konstant banky, Bankovní výpisy/Úhrady do oblasti Automatické přiřazení úhrad byly přidány konstanty:
  • Hledat bankovní spojení protistrany, výchozí stav je zaškrtnuto
  • Hledat bez bank. spojení je-li nalezeno více bank.spojení, výchozí stav je nezaškrtnuto

Akce Automatické přiřazení úhrad a Automatické přiřazení úhrad - debet bez bank. spojení byly rozšířeny o tyto parametry.


Oprava Opraveno založení úhrad leasingu při dohledání sdruženého platebního příkazu.Verze 2.0.2021.0100 ze dne 19.01.2021

Novinka V případě, že se při účtování kartového centra přebírá do datumu případu datum transakce z položek kartového centra, je datum případu ukládáno bez času. Tím dojde k validnímu seskupení.

Platí pro všechny formáty kartového centra.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export