Důležité:


Banka - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.0606 ze dne 15.08.2019

Oprava Bylo opraveno dohledání kurzu na úhradu bankovního výpisu. Chyba se projevovala v případě zakázáných kurzových rozdílů a hlavní měnou jinou než CZK.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka Do položek Kartového centra přidán nový sloupec "Provozovna". Při importu formátu KB-CSV je sloupec plněn údajem ze sloupce "POS".

V jiných formátech sloupec není plněn.

Na řádku kontace Kartového centra jsou rozšířeny volby pro přenos párovacího znaku o:

  • Číslo příjemce ... jako párovací znak se přenáší číslo příjemce
  • Provozovna ... jako párovací znak se přenáší provozovna

V editoru Definice kartového centra jsou rozšířeny volby pro přenos párovacího znaku úhrady a poplatku o:

  • Typ karty ... jako párovací znak se přenáší typ karty
  • Reference ... jako párovací znak se přenáší reference
  • Provozovna ... jako párovací znak se přenáší provozovna
  • Uživatelský sloupec ... jako párovací znak se přenáší hodnota uživatelského sloupce z hlavičky kartového centra
  • Uživ.sloupec-položka ... jako párovací znak se přenáší hodnota uživatelského sloupce z položky kartového centra


Novinka Pokud je saldokontní případ vyrovnaný a převede se do archivu, pak je zajištěno, aby příprava účtování bankovního výpisu tento saldokontní případ nebrala v úvahu.


Novinka V Automatickém přiřazení úhrad bylo opraveno vyhodnocení přeplacení dobropisů.


Oprava Opraveno hledání variabilního symbolu v účelech platby 2 až 4. Pokud je vyplněno pole VS a nedohledá se úhrada a je zapnuto hledání variabilního symbolu i v účelech platby 2 až 4, hledá se ještě jednou, bez VS a dle zjištěných variabilních symbolů v účelech platby.


Oprava Opraveno Automatické přiřazení úrad pokud je nalezeno více shodných faktur, v souvislosti s nastavením konstanty Přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury.


Oprava Opravena chyba při použití funkce Přenos faktur v záložce Úhrady "Ambigous columnt Name SQL 2019,16 line 8 Nehradit".Verze 2.0.2019.0410 ze dne 17.05.2019

Oprava Pokud se v lokálních konstantách banky nastavilo zobrazení přehledu Pohledávky/Závazky na hodnotu vč. uhrazených nebo všechny, zobrazila se při spuštění akce Přenos faktur v přehledu úhrad k položce bankovního výpisu chybová hláška. Opraveno.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka V rámci automatického přiřazení úhrad byla optimalizována procedura pro vyhledávání faktur.


Oprava Opraveno vyhodnocení výsledků automatického přiřazení úhrad v procesním okně a při zápisu do atributu na položkách bankovního výpisu.


Oprava Při editaci úhrady po přiřazení faktury systém hlásí chybu "Prázdná nebo chybně zadaná položka Číslo faktury!". Opraveno.Verze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019

Novinka Při pořízení bankovního výpisu systém nyní dohledává předchozí bankovní výpis i podle IBAN. Číslo účtu se předvyplní tak, jak je uloženo v dohledaném výpise.


Novinka Upraven import výpisu kartového centra, formát KB CSV.

Do importu položek Kartového centra přidán import čísla příjemce.
V importu položek Kartového centra změněn import do pole "Reference", importuje se hodnota UID.


Novinka Formáty KB CSV a Citibank SK doplněny pro zobrazení záložky 6-Kartové centrum.

Odstraněna chyba v importu Citibank SK (String would be truncated).


Oprava Při implicitním zákazu vypisování výsledků přípravy zaúčtování byl nastaven fokus na tlačítko Konec a zůstal tam i po doběhnutí celého procesu. Opraveno.Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Novinka Kartové centrum

Upraveno datové omezení atributu Formát importu v tabulce Kartového centra v souvislosti s novým formátem "Obecný formát (plugin)".


Oprava Opraveno dotahování návazných údajů (útvar, zakázka apod.) v případě, že je účetní účet nalezen v účetním deníku (na řádcích účtování prvotního dokladu - faktury).

Oprava provedena pro přípravu účtování na řádku bankovního výpisu i na řádku případné navázané úhrady.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export