Důležité:


Banka - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2017.1300 ze dne 28.12.2017

Novinka Do konstant banky je přidána nová konstantu (Banka, Bankovní výpisy, Úhrady) – Nepřiřazovat faktury po splatnosti více než dnů.

Výchozí hodnota 0 - stávající stav - neomezeno
Pokud se nastaví vyšší číslo než 0, nebudou dohledávány faktury s datem splatnosti starším než: aktuální datum mínus Nepřiřazovat faktury po splatnosti více než dnů.
Důvodem je možnost nastavit, aby se nedohledávaly faktury starší, než např. 10 let (3652 dnů).Verze 2.0.2017.1201 ze dne 20.12.2017

Oprava Opravena chyba, bankovní výpis, úhrady. Akce přenos faktur. Při přenosu záporných faktur, se nepřenesly kladné faktury.


Oprava Opravena chyba akce Automatické přiřazení

úhrad v bankovních výpisech, kdy se objevovala hláška Neplatný název sloupce "Splatnost"!Verze 2.0.2017.1200 ze dne 17.12.2017

Novinka Byla upravena příprava účtování bankovního výpisu. Datum splatnosti se dohledává z účetních řádků jako nejstarší datum splatnosti. Tj. úhrady se přiřazují k nejstarší faktuře (dle data splatnosti).


Novinka Řádek bankovního výpisu. Proklik přes VS – jedná se o proklik do deníku – zobrazují se řádky účetního deníku s daným VS, nově však pouze za účty, které jsou zařazeny min do 1 saldokontní skupiny.

Ve výchozím zobrazení přehledu jsou nově zobrazeny vpravo i sloupce:
Číslo zaměstnance, Příjmení zaměstnance a Jméno zaměstnance.


Novinka Do přehledů Platební příkazy tuzemské, Inkasní příkazy tuzemské a Platební příkazy zahraniční je přidán nový sloupec Realizováno. Zaškrtne se v případě, že je zaškrtnut atribut Exportu nebo Tisku (nebo oba dva). Sloupec Realizováno je zobrazen jako výchozí.


Oprava Opravena chyba, kdy v případě, že se na záložce úhrady zvolí tlačítko Nový, stiskne se tlačítko Pohledávky, zobrazí se všechny záznamy (jedná se o přeplatek faktury), označí se a zvolí se přenos, tak se při uložení zobrazí hláška: "Nalezeno více stejných hodnot položky:číslo faktury". a řádek nejde uložit.


Oprava Opravena chyba, kdy na bankovním výpisu nelze přiřadit úhrada přeplatku faktury, v seznamu faktur je sice faktura viditelná, ale při přenosu do úhrady bankovního řádku se buď nepřiřadí vůbec nebo přiřadí s nulovou hodnotou = vazba na nastavení konfigurace banky.


Oprava Opravena chyba, pokud se do jednoho řádku bankovního výpisu připojí více úhrad z různými znamenénky obratové částky, nectily částky v "Úhrada měně faktury".

Příklad:

 • Bankovní řádek na 1000 EUR
 • Záložka úhrady -> Nový -> Změna obratové částky na 1100EUR -> Připojení Faktury přijaté -> Saldo se odečte 1100 EUR
 • Záložka úhrady -> Nový -> Přednabízí se obratová částka -100EUR -> Závazky připojení Dobropisu přijatého -> Saldo se přednastaví na -100 EUR místo 100 EUR.


Oprava Kartové centrum

Opraven proces importu pro více souborů.Verze 2.0.2017.1017 ze dne 05.12.2017

Novinka V editoru Bankovní výpisy - Úhrady bylo umožněno editovat atributy přenosu faktury po zaúčtování bankovního výpisu.Verze 2.0.2017.1015 ze dne 23.11.2017

Oprava Opravena chyba v bance, akce Automatické přiřazení úhrad:

V konfiguraci banky je nastaveno automatické přiřazení úhrad i na přeplacené a uhrazené faktury. Pokud se spustí automatické přiřazení úhrad nad řádkem výpisu a faktura se dohledá - je vše OK, úhrada ve fakturaci je připojena, faktura je viditelně přeplacená. Pokud hledám fakturu ručně, tak si na záložce úhrady zvolím přenos faktur, a na pravé tlačítko zobrazit i uhrazené. zvolím přenos a : 1. do řádku úhrady se nenabídne obratová částka - CHYBA (dobře, částku si opravím) 2. uložím řádek úhrady BV - faktura je připojena 3. jdu do přehledu faktur a zvolím úhrady - úhrada připojena není - CHYBA není zřejmé, že je faktura přeplacena, přestože se výpis tváří, že je vše OKVerze 2.0.2017.1013 ze dne 14.11.2017

Oprava Atribut "Poplatky domácí" byl upraven tak, aby při editaci a generování zahraničních platebních příkazů nedocházelo k chybě

Položka Poplatky domácí musí být zadána.Verze 2.0.2017.1011 ze dne 09.11.2017

Oprava Ve verzi 2.0.2017.1010 se při zadávání úhrady na výpise po dotažení závazku nebo pohledávky přes číslo faktury objevila chyba
Varování nebo chybová hláška Neplatný název sloupce ´StavUhradyFaktury´

Opraveno.Verze 2.0.2017.1010 ze dne 08.11.2017

Novinka Do bankovních platebních příkazů zahraničních byl doplněn atribut Poplatky domácí. Ke dni 31.10.2017 využívá pouze Prima banka SK.Verze 2.0.2017.1007 ze dne 25.10.2017

Oprava Byla opravena chyba, kdy při generování zahraničního platebního příkazu ze saldokonta (Schift+Crtrl+Z) skončilo generování zahraničního platebního příkazu chybovou hláškou:

Položka 'Účel platby 3' musí být zadána!


Oprava V Globální konfiguraci Kartového centra u atributu Poplatky byla opravena vazba na číselník Účetních vazeb.Verze 2.0.2017.1002 ze dne 16.10.2017

Oprava Byla opravena chyba při automatickém přiřazení úhrad. Chyba se projevovala hláškou: Cannot resolve the collation conflict between...


Oprava Bankovní výpis, řádek bankovního výpisu. Záložka 2 – úhrady. Akce Nový.

Nevybere se faktura ani variabilní symbol, ale pouze účet, případně středisko a jiné údaje. Stisk tlačítka OK. Byla opravena chyba, která se projevovala hláškou: Položka 'Druhý párovací znak' musí být zadána ! a zabránila uložení.


Oprava Opravena chyba, kdy příprava účtování bankovního výpisu hlásila chybu "Cannot resolve the collation conflict..."


Novinka Kartové centrum

Byla upravena kontrola, při načítání souborů UniCredit do kartového centra se duplicita nově kontroluje na celý název importovaného souboru a nikoli čísla výpisu v rámci názvu pobočky.


Verze 2.0.2017.1000 ze dne 11.10.2017

Novinka Byly upraveny defaultní hodnoty konfigurace pro tyto oblasti banky:

část Bankovní výpisy / Příprava a kurz

 • Hledat v úč. deníku podle VS při nedohledaném žádném bank. spojení - změna na hodnotu "Ano"
 • Hledat v úč. deníku podle VS při dohledání více bankovních spojení - změna na hodnotu "Ano"
 • Importovat pouze výpisy účtů vlastní firmy - změna na hodnotu "Ano"
 • Účtování třetí měny - změna na hodnotu "Kurz dle měny výpisu"

část Bankovní výpisy / Účtování

 • Způsob účtování protihodnot - změna na hodnotu "Ke každému řádku protiřádek"


Novinka V globálních konstantách Banka / Bankovní výpisy / Úhrady byl změněn způsob určení kombinace automatického přiřazení vydaných faktur. Umožňuje větší variabilitu.


Novinka Editor bankovního výpisu, sekce účtování, pod 3.řádek transakce jsou přesunuty řádky Transakce - částka a Datum kurzu.


Novinka Editor platebních příkazů zahraničních je upraven tak, aby i detaily byly na jedné záložce. Druhá záložka je zrušena.


Novinka Při účtování kartového centra, je-li zatrženo "Sdružovat", je zajištěno i sumování částky v cizí měně.


Novinka Kartové centrum

ČSOB zavedla nový formát bankovních výpisů, kde věta transakce obsahuje oproti původnímu formátu navíc i informaci o času. Systém automaticky pozná, zda se jedná o starší formát věty transakce (bez času) nebo nový formát věty transakce (včetně času) a údaje z transakční věty naimportuje.


Novinka Banka, bankovní výpis, řádek bankovního výpisu, úhrady, akce Přenos faktur, zobrazí se přenosový přehled Přenos faktur. Místní menu je rozšířeno o akce
 • Zobrazit všechny Ctrl+Shift+A
 • Zobrazit i uhrazené Ctrl+Shift+U

Dále je doplněno výchozí zobrazení pro přenosové přehledy pohledávek i závazků.


Novinka Byl doplněn číselník Variabilní symboly, kde je možno zadat účetní vazby, organizaci nebo zaměstnance, tyto údaje se propisuji na položku bankovního výpisu nebo úhrady. Rovněž lze v editoru bankovního výpisu vybrat variabilní symbol z tohoto číselníku „ručně“.


Oprava Opravena chyba, kdy šlo řádky uzavřeného (vyexportovaného/vytištěného) tuzemského platebního příkazu měnit, mazat, upravovat.


Oprava Byla opravena chyba, kdy bylo možno měnit v rámci zaúčtovaného bankovního výpisu v otevřeném účetním období na řádcích bankovních výpisů:
 • organizaci
 • útvar
 • nákladový okruh
 • zakázku
 • variabilní symbol


Oprava Byla opravena chyba při generování příkazu k úhradě nad přeplacenou vydanou fakturou a nebo nad vydaným opravným daňovým dokladem (dobropisem), která se projevovala hláškou:

Na záznam chcete navázat neexistující údaje FK_TabplattuzR_IDhlavaPP.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se při akci Přesun řádků nad řádky tuzemského platebního příkazu nezaktualizoval Datum úhrady na úhradě zdrojové faktury dle data splatnosti platebního příkazu, do kterého byl řádek tuzemského platebního příkazu přesunut.Verze 2.0.2017.0505 ze dne 27.06.2017

Oprava Opravena chyba při načítání do Kartového centra formát UniCredit, kdy se při importu zobrazí chybová hláška „List index out of bound (13)“

Chyba se projevila v případě, že v souboru CSV nebyl variabilní symbol. Tento údaj však v souboru nemusí být.Verze 2.0.2017.0500 ze dne 05.06.2017

Novinka Bankovní výpis, řádek bankovního výpisu. Pokud je více úhrad, po přídání vazeb na účetní doklady v Nastav dojde k znásobení počtu řádků.

Proto jsou veřejné názvy vazeb doplněny o text ... (pozor vazba 1:N) jako upozornění. Např. „Účetní doklad v deníku (pozor vazba 1:N)“.


Oprava Byla opravena chyba při generování příkazu k úhradě nad přeplacenou vydanou fakturou a nebo nad vydaným opravným daňovým dokladem (dobropisem), která se projevovala hláškou:

Na záznam chcete navázat neexistující údaje FK_TabplattuzR_IDhlavaPP.Verze 2.0.2017.0304 ze dne 19.04.2017

Novinka Do importu kartového centra Unicredit bylo doplněno plnění pole "Reference" variabilním symbolem - údajem ze sloupce N řádku TRA (transakce).

Při účtování nutno nastavit na příslušných řádcích kontace Párovací znak: Reference.


Oprava Opraveno přiřazení bankovního spojení, organizace a účetního účtu na řádek bankovního výpisu.Verze 2.0.2017.0303 ze dne 06.04.2017

Oprava V položkách bank. výpisu není uvedeno číslo protiúčtu. Akce "Automatické přiřazení úhrad" skončila chybovou hláškou: "(*) detekováno bank. spojení zaměstnance - párování ukončeno". Žádná platba se nepřiřadila. Děje se tak v případě, že má některý zaměstnanec přiřazeno prázdné bankovní spojení.

Chyba opravena, v rámci dohledání dokladů k úhradě je vyloučeno prázdné bankovní spojení zaměstnance.


Oprava Bankovní výpis - úhrada vydaných faktur přes funkci Přenos faktur (záložka Úhrady v položce bankovního výpisu) - faktury nebylo možné natáhnout, hláška Procedure or function hp_BVUcto_vypoctiZfaktury has too many arguments specified. Opraveno.Verze 2.0.2017.0300 ze dne 31.03.2017

Novinka Je doplněn nový formát zprávy - "Kartové centrum - ČS flat DCC", který umožňuje import bank. výpisů formátu CS Flat s částkami DCC.

Bank.výpisy formátu CS Flat s částkami DCC nelze naimportovat standardním formátem "Kartové centrum - ČS flat", jsou hlášeny chyby v kontrolních součtech. Rozdílová částka (částka DCC) je naimportována do nového sloupce položek Kartového centra - "Výnos z kurzových operací".
Do kontace Kartového centra byl přidán nový druh řádku kontace - "Výnos z kurzových operací". Pomocí tohoto řádku kontace lze zaúčtovat částky výnosů z kurzových operací (částky DCC).


Oprava Je opravena chyba v automatickém přiřazení úhrad, kdy je v konfiguraci pro banku je nastaveno dohledání kurzu pro řádek výpisu. Při automatickém přiřazení úhrad na bankovním výpisu nebyl kurz na řádek dohledán, tj. úhrada byla přepočtena kurzem 1 a důsledkem byl chybně vygenerovaný kurzový rozdíl.

Projevilo se pouze pokud je součástí licence modul na Saldo nad prvotními doklady.Verze 2.0.2017.0202 ze dne 22.02.2017

Novinka V editoru bankovních spojení opět není vyžadován kód peněžního ústavu, pokud není vyplněn IBAN ani číslo účtu.


Novinka V Opisu exportu tuzemských příkazu se tisk čísel bankovních účtů řídí nastavením na Bankovním spojení vlastní organizace (záložka 2 - Platební příkazy / Export) - přednostně tisknout číslo účtu nebo IBAN. Přednastaveno číslo účtu.


Oprava Banka, Export tuzemských platebních příkazů

Opraven opis exportu, u kterých byly některé sloupce prohozeny.


Oprava Při akci Příprava účtování bankovního výpisu se na řádek úhrady mzdy zaměstnanci chybně dotahoval účet pro převody mezi vlastními účty z globální konfigurace, nikoli účet z Účetní vazby na bankovním spojení zaměstnance, Ke správnému přiřazení došlo pokud byla v globální konfiguraci povolena volba Doplňovat na řádek výpisu údaje související se zaměstnanci.

Opraveno.


Oprava Úhrada faktury platební kartou.

Faktura vydaná. Úhrady, akce Karta EET - nový. Vygeneruje se příslušná úhrada s příznakem v přípravě, párovat s bankou a EET. Nad bankovním výpisem se spustí akce Automatické párování úhrad. V procesním oknu tuto fakturu vůbec nedohledá.
Opraveno, faktura se dohledá a spáruje s úhradou EET - karta.


Verze 2.0.2017.0201 ze dne 11.02.2017

Novinka Při zadávání nového zahraničního peněžního ústavu stačí vyplnit SWIFT, kód banky zůstane prázdný. Zároveň byl do editoru bankovního spojení doplněn SWIFT kód.


Novinka Na řádku bankovního výpisu a na přiřazené úhradě lze v sekci údajů pro účtování nově zadávat datum párování. Datum párování se plní při automatickém přiřazení úhrad a při ručním navázání úhrady.

Při přípravě účtování se datum párování dotahuje (není-li již zadáno) z navázané úhrady.
Při účtování se datum párování přebírá z přípravy účtování, není-li zadáno, dohledává se v účetním deníku - zaúčtování úhrady. Poté je datum párování přeneseno na deníkový doklad. Jestliže se ruší příprava účtování, datum párování se vymaže v případě, že je vymazána organizace.


Novinka Do číselníku Peněžní ústavy je možné založit více záznamů se stejným kódem ústavu. Pro typ „Zahraniční“ není povinný kód ústavu. Vyplnění SWIFT je ponecháno na uživateli (pro SEPA platby již není vyžadován). Opravena vazba do Bankovního spojení z kódu peněžního ústavu na jeho ID. Do editoru Bankovní spojení byl přidán atribut SWIFT kód a nyní nelze uložit záznam bez výběru peněžního ústavu.


Novinka V přehledu tuzemských platebních příkazů byla rozšířena výchozí sestava o atribut IBAN písemný.

Opis exportu při exportu platebního příkazu byl pozměněn. Nyní se tiskne na místě Číslo účtu příkazce/příjemce IBAN písemný, případně číslo účtu / kód bankovního ústavu.


Oprava Opraveno automatické přiřazení vydaných faktur dle položky, kdy se nepřiřadily úhrady při nastavení "číslo faktury, při nedohledání číslo dodavatelské faktury" nebo "číslo dodavatelské faktury, při nedohledání číslo faktury" a zároveň neexistovalo odpovídající bankovní spojení u odběratele.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export