Důležité:


Banka - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2015.1231 ze dne 31.12.2015

Novinka Banka - automatické přiřazení úhrad.

Pokud je bankovní výpis nebo řádek v cizí měně, nedotáhl se při automatickém přiřazení úhrad kurz na výpis nebo řádek. To mělo za následek, že se na úhradě faktury nedoplnila nebo chybně spočítala realizovaná částka úhrady v hlavní měně.
Nyní se kurz dohledá, na řádek výpisu se doplní a realizovaná částka úhrady v HM se spočítá správně.
Pokud je v konstantách nastavení přesný denní kurz a kurz pro daný den není ještě dostupný, párování úhrad se pro daný řádek přeruší s chybou "nebyl nalezen kurz pro měnu a datum".Verze 2.0.2015.1200 ze dne 14.12.2015

Oprava Při slučování bankovních výpisů se mohla objevit chybová hláška

Na záznam jsou navázány další údaje - nelze smazat !
i v případě, že žádný řádek výpisů nebyl zaúčtovaný.
Chyba byla opravena.


Oprava V bance v přehledech řádků výpisu a úhrad řádků výpisu mohlo označování záznamů trvat delší dobu.

Opraveno.Verze 2.0.2015.1110 ze dne 01.12.2015

Oprava Při slučování bankovních výpisů se mohla objevit chybová hláška

Na záznam jsou navázány další údaje - nelze smazat !
i v případě, že žádný řádek výpisů nebyl zaúčtovaný.
Chyba byla opravena.


Oprava V bance v přehledech řádků výpisu a úhrad řádků výpisu mohlo označování záznamů trvat delší dobu.

Opraveno.Verze 2.0.2015.1100 ze dne 25.11.2015

Novinka Banka - vazby do účetního deníku přes Faktury, Saldo, Leasing byly kvůli přehlednosti přejmenovány. Navíc byly do přehledu řádků bankovního vypisu přidány 3 nové akce (jako nad úhradami bankovních výpisů) pro pohled do účetního deníku přes faktury, saldo, leasing.


Novinka Při generování platebních příkazů v modulu Fakturace z více označených faktur nebylo nalezeno bakovní spojení a nenaplnilo se pole v následujícím editoru s výběrem datumu a bankovního spojení.

Upraveno, nyní se chová vyhledávání bankovního spojení obdobně při více označených faktur jako při jednotlivém generování platebních příkazů.
K jednotlivým fakturám se vyhledá nejprve bankovní spojení vlastní organizace přiřazené k organizaci na faktuře, poté případně bankovní spojení přiřazené k měně a poté případně přednastavené bankovní spojení vlastní organizace. Pokud není nalezeno žádné bankovní spojení, operace se přeruší.Verze 2.0.2015.0903 ze dne 11.11.2015

Oprava Ve verzi 2.0.2015.0900 se zpomalilo automatické přiřazení úhrad / mazání úhrad. Byla provedena oprava (optimalizace triggeru).Verze 2.0.2015.0902 ze dne 09.11.2015

Oprava Banka - automatické přiřazení úhrad bylo pomalé.

Opraveno.


Oprava Banka - při generování platebních příkazů z přijatých faktur se objeví hláška "Nalezeno více bankovních spojení", pokud mám označeno více faktur od několika organizací, kde je přednastaveno různé bankovní spojení pro platební příkazy.

Při výběru datumu nelze pak ani vybrat žádné bankovní spojení, přehled je prázdný.
Opraveno.
Přehled se naplní v každém případě bankovními spojeními vlastní organizace.
V editoru pro výběr datumu splatnosti se přednastaví bankovní spojení:
a) pokud mají vybrané faktury přednastavené identické bankovní spojení, vybere se právě toto bsnkovní spojení
b) v ostatních případech se vybere přednastavené bankovní spojení vlastní organizace


Oprava Ve verzích 2.0.2015.08xxx docházelo k tomu, že se platební příkaz z fakturace generoval s měnou, která je zadána na bankovním spojení.

Opraveno, platební příkaz se generuje v měně faktury.Verze 2.0.2015.0900 ze dne 12.10.2015

Novinka V editoru přehledu Peněžní ústavy byla přidána kontrola SWIFT kódu s měkkou hláškou při opuštění pole SWIFT kód. Má mít 8-11 znaků bez mezer, prvních 6 znaků jsou písmena, další znaky písmena nebo číslice.

Stejná kontrola je prováděna před tiskem zahraničního platebního příkazu.


Novinka Byl aktualizován číselník Peněžní ústavy při generování nové databáze.


Oprava Banka - automatické přiřazení úhrad bylo pomalé.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0806 ze dne 30.09.2015

Oprava Akce Automatické přiřazení úhrad v přehledu Bankovní výpisy se zasekla, pokud byl řádek výpisu zaúčtovaný.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0800 ze dne 14.09.2015

Novinka Banka - Automatické přiřazení úhrad - debet bez bank. spojení:

Pokud nebyl na bankovním výpisu vyplněný variabilní symbol, neprovedlo se přiřazování úhrad.
Nově se přiřazují úhrady v případě, že na výpisu není Variabilní symbol, i podle pole Účel platby 1 - častý případ u zahraničních příkazů.


Novinka Při generování platebního příkazu z fakturace lze nyní vybrat kromě data platebního příkazu i účet příkazce. Účet příkazce je přednastaven přednastaveným účtem vlastní organizace.


Novinka Banka - před akcí Tisk jednotlivě a Tisk zahraničních platebních příkazů se spouští kontrola SWIFT kódu. Tato kontrola pouze upozorní na kód kratší než 8 znaků, nebo obsahuje-li jiné znaky než A-Z nebo 0-9.

Kontrola se provádí i před uložením peněžního ústavu.


Oprava Banka - výpisy. Po zaúčtování bankovního výpisu se v případě zobrazení atributů ze složky účtování mohly řádky v přehledu úhrad zobrazit zdvojeně.

Chyba byla opravena.Verze 2.0.2015.0500 ze dne 25.05.2015

Novinka Do kartového centra CS Flat bylo dopracováno zpracování cizí měny.

Pro každou měnu vznikne jeden doklad v kartovém centru.
Účtování standardní.Verze 2.0.2015.0302 ze dne 03.04.2015

Oprava Bankovní výpisy, Úhrady, mohla se objevit chyba Dělení nulou!

OpravenoVerze 2.0.2015.0300 ze dne 27.03.2015

Oprava V bance při automatickém přiřazení úhrad se vytvořila ve fakturaci úhrada, ale nenapočítal se kurzový rozdíl.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0201 ze dne 10.03.2015

Novinka Při importu bankovních výpisů přes Zprávy je umožněn hromadný import. Tato úprava se projeví teprve u nových verzí bankovních pluginů.Verze 2.0.2015.0200 ze dne 26.02.2015

Oprava Banka - úhrady řádku bankovního výpisu - akce Přenos faktur, mohlo se stát, že akce nepřenesla částku a nevytvořila úhradu z částečně uhrazené faktury.

Opraveno.


Oprava Kartové centrum Slovenská sporiteľňa, při importu systém prohodil hodnoty Částka a Částka k úhradě.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0100 ze dne 29.01.2015

Novinka Banka, pohled do účetnictví na řádku bankovního výpisu.

Dříve akce zobrazila pohled do účetnictví pro celý výpis z přehledu výpisů i řádků vypisu.
Akce byla upravena a nyní lze zobrazit pohled do účetnictví pro vybrané řádky bankovního výpisu.


Novinka Banka - Automatické přiřazení úhrad

Akce Automatické přiřazení úhrad

 • u kreditu přiřadí všechny úhrady podle bankovního spojení a variabilního symbolu, když se nedohledá bankovní spojení, hledá se pouze podle VS.
 • u debetu přiřadí všechny úhrady podle bankovního spojení a variabilního symbolu, pokud je číslo účtu, kód ústavu a bankovní spojení na řádku bankovního výpisu nevyplněno, zahlásí chybu a nepokračuje.

Akce Automatické přiřazení úhrad - debet bez bank. spojení

 • u kreditu i debetu přiřadí všechny úhrady podle bankovního spojení a variabilního symbolu, když se nedohledá bankovní spojení, nebo je bankovní spojení na řádku bankovního výpisu nezadané, hledá se pouze podle VS.

U obou akcí v případě debetu mohlo dojít k dohledání dokladu a přiřazení úhrady i bez bankovního spojení. V takovém případě se objevila hláška "(+) nalezena přijatá faktura či vydaný dobropis (hledání bez bankovního spojení)", případně "(+) nalezena vydaná faktura či přijatý dobropis (hledání bez bankovního spojení)", která byla zobrazena jako "OK".

Nyní se bude zobrazovat jako "Info" (modré i), aby byl uživatel upozorněn, že nemusí souhlasit číslo účtu na dokladu s bankovním spojením na řádku bankovního výpisu.


Novinka V přehledu úhrad řádku bankovního výpisu nyní najdete nové sloupce s příznakem, zda existují:
 • Účetní doklady v deníku - úhrady faktur
 • Účetní doklady v deníku - úhrady - saldo
 • Účetní doklady v deníku - úhrady leasing

Pokud takové doklady existují, máte možnost si je zobrazit novými akcemi nad úhradami řádku bankovního výpisu.

Vazby se stejným názvem Účetní doklad v deníku byly přejmenovány na:

 • Účetní doklady v deníku - úhrady faktur
 • Účetní doklady v deníku - úhrady - saldo
 • Účetní doklady v deníku - úhrady leasing

a jsou k dispozici na záložce 3 - Podmínky filtr, protože jde o vazby 1:N


Oprava V bance nefungovalo přiřazování úhrad u faktur vydaných pokud je VS v poli dodavatelská faktura. Konfigurace nastavena tak, že pokud nedohledá dle čísla dokladu, má hledat podle dodavatelské faktury.

Opraveno.


Oprava Banka - úhrady na řádku výpisu, akce Vypočti částky podle faktury počítá správně poměrem (Obratová částka/Transakce částka)...

Při opakovaném spuštění této akce však docházelo k chybnému výpočtu. Opraveno.


Oprava Bankovní výpisy - automatické přiřazení úhrad - v některých případech nedocházelo k přiřazení úhrad.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0011 ze dne 21.01.2015

Oprava Bankovní výpisy - automatické přiřazení úhrad - v některých případech docházelo k nepřiřazení úhrad.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0010 ze dne 16.01.2015

Oprava Do verze 2.0.2015.0000 byla provedena určitá optimalizace akce Automatické přiřazení úhrad. Nepodařilo se ale odhalit hlavní zdroj zpomalení, proto i ve verzi 2.0.2015.0000 byla uvedená akce pomalá.

Opraveno.


Oprava Kartové centrum umožňovalo načíst 2x ten samý výpis.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0000 ze dne 07.01.2015

Novinka Ve verzi 2.0.2014.1200 došlo ke zpomalení v bance akce Automatické přiřazení úhrad.

Byla provedena opatření k urychlení:

 • použita temp tabulka
 • doplněn index
 • optimalizován formální zápis podmínek
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export