Důležité:


Banka - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2013.1100 ze dne 27.11.2013

Novinka Do procesu automatického přiřazení úhrad k řádku bankovního výpisu byla přidána možnost párovat variabilní symbol s číslem objednávky na faktuře.

Volba se nachází v globální konfiguraci Banka, Bankovní výpisy, Úhrady, Automatické přiřazení vydané faktury dle položky. Nové možnosti jsou:

 • číslo objednávky
 • číslo objednávky, při nedohledání číslo faktury


Novinka Kartové centrum - nový formát importů výpisů z kartového centra pro banku Tatrabanka.

V modulu Kartové centrum je nový formát - Tatrabanka. V definicích zpráv lze definovat zprávu pro import TXT souborů formátu Tatrabanka.
V položkách kartového centra je nový sloupec - Typ karty. Do něj se importují typy karet, Maestro, VISA, EC/MC, ELECTRON apod. Při účtování lze typ karty nastavit jako párovací znak do účetních dokladů.
Nový formát lze zaúčtovat standardním postupem.


Novinka Upraveno hledání bankovních spojení při přípravě účtování z bankovního výpisu. Nyní jsou jednoznačně identifikována bankovní spojení, která se liší pouze ve specifickém symbolu, a to i v případě, že specifický symbol není v bankovním spojení vyplněn.


Novinka Při vygenerování nové databáze pro českou a slovenskou legislativu je do peněžních ústavů automaticky doplněna země CZ resp SK.


Novinka Při importu výpisu z kartového centra Komerční banky nebyla rozeznána cizí měna a neprojevil se tudíž způsob přiřazení kurzu při následném účtování.

Z věty typu 002 Informace obchodník se načte kód měny, který se následně uloží do hlavičky výpisu kartového centra. Při účtování se dotahuje kurz pro datum případu z hlavičky nebo datum transakce z položky kartového centra (dle nastavení konstanty "Při účtování přebírat jako datum kurzu".)


Novinka Umožněn tisk z přehledu Detaily zahraničního platebního příkazu (editor), BID 715.


Oprava Platební příkaz vystavený ze salda, faktury nebo leasingu. Při výběru hodnoty Variabilní symbol z úhrady bankovního výpisu je přehled dokladů v účetním deníku předfiltrován na příslušné saldo, fakturu či leasing.

Záznam v deníku nebyl vyhledán, pokud se jednalo o nový záznam úhrady.
Opraveno.Verze 2.0.2013.1000 ze dne 30.10.2013

Oprava Při použití funkce Automatické přiřazení úhrad na vybraných řádcích bankovního výpisu se mohla objevit chyba List index out of bounds(0).

Při použití funkce Automatické přiřazení úhrad na celý bankovní výpis nebyly zpracovány řádky následující za kritickým řádkem, při kterém vznikla tato chyba.
Opraveno.Verze 2.0.2013.0901 ze dne 04.10.2013

Oprava Při spuštění funkce Automatické přiřazení úhrad se mohla objevit chyba:

Na záznam chcete navázat neexistující údaje.
Opraveno.Verze 2.0.2013.0801 ze dne 02.09.2013

Tip Konverze číslo účtu - IBAN

Do lokálního menu přehledu Banka - Bankovní spojení byly přidány funkce pro konverzi čísla účtu na IBAN a obráceně:

 • Konverze IBAN - Doplnit IBAN
 • Konverze IBAN - Doplnit číslo účtu

Konverze se provede pouze pro účty u českých a slovenských bank.


Novinka Je doplněna kontrola, aby nebylo možné uložit bankovní spojení s prázdným číslem účtu nebo kódem banky nebo IBANem.

Při pokusu o uložení bankovního spojení s prázdným číslem účtu nebo kódem banky nebo IBANem se zobrazí hláška:
Nebyly vyplněny klíčové položky: Číslo účtu + Kód ústavu nebo IBAN - elektronický formát.
Pokračovat?


Novinka Možnost zadávat specifický symbol na dokladech oběhu zboží - fakturách, dobropisech, objednávkách apod.


Novinka Na bankovním výpisu je umožněno odúčtovat jednotlivé řádky bankovního výpisu i v případě, že je doklad ve fázi účtováno.

Odúčtování jednotlivých řádků bankovního výpisu je povoleno pouze pro bankovní výpisy zaúčtované při nastavení konstanty Způsob účtování protihodnot na: Ke každému řádku protiřádek.
Při odúčtování jednotlivých řádků bankovního výpisu si program zapamatuje rozmezí čísel zrušených řádků v účetnictví a při opětovném účtování bude účtovat na stejné řádky účetního deníku. Pokud by mezitím došlo k obsazení těchto řádků účetního deníku, bude se účtovat na nová čísla řádků. Funkcionality odúčtování jednotlivých řádků bankovního výpisu lze využít např. tehdy, kdy bylo nutno kvůli opravě salda spadajícího do zápočtu odúčtovat celý bankovní výpis. Nyní stačí odúčtovat pouze příslušný řádek bankovního výpisu.


Novinka Platební příkaz je vystaven ze salda, faktury nebo leasingu. Při výběru hodnoty Variabilní symbol z řádku či úhrady bankovního výpisu je přehled dokladů v účetním deníku předfiltrován na příslušné saldo, fakturu či leasing.

V případě potřeby lze podmínku vyřadit v Nastav.


Oprava Pokud se objevila při exportu tuzemského platebního příkazu do banky chybová hláška EDOMParseError: Definice DTD je zakázána. Line: 1 <!DOCTYPE html PUBLIC"-//W3C//DTD HTML, nebylo možné export řádně dokončit.

Opraveno.

Poznámka: Chybové hlášení značí přetížení webové služby MFČR. Text chybového hlášení byl změněn na Došlo k chybě při komunikaci s webovou službou MFČR.


Oprava V některých případech nebylo možné uložit bankovní spojení, ve kterém nebylo vyplněno Číslo účtu, ale pouze IBAN.

Opraveno.


Novinka Kartové centrum

Při importu souboru výpisu z kartového centra např. Unicredit - xml se při importu zobrazilo procesní okno s výsledkem OK, ale ve skutečnosti se nic nenaimportovalo.
Pro všechny formáty importu do kartového centra byla provedena úprava - jestliže nedojde k importování žádné položky do kartového centra, systém zahlásí chybu "Nepodařilo se naimportovat".


Novinka Kartové centrum KB

Do importu zprávy a účtování kartového centra KB byl doplněn nový typ řádku 36Verze 2.0.2013.0703 ze dne 02.08.2013

Novinka ČNB - dávky pla a ep1 s elektronickým podpisem:

Upraven algoritmus el.podpisu, místo SHA256WithRSAEncryption OID = 1.2.840.113549.1.1.11. bude použit SHA256 s OID = 2.16.840.1.101.3.4.2.1.

Platí pro pluginy obecně.Verze 2.0.2013.0602 ze dne 24.06.2013

Novinka Do místního menu bankovního výpisu a řádku bankovního výpisu byla přidána akce Automatické přiřazení úhrad - debet bez bank. spojení.

Při použití této akce se u debetních operací při párování úhrad nekontroluje vyplněnost čísla účtu. (Akce funguje stejně jako fungovala akce Automatické přiřazení úhrad do verze 2.0.2013.0513).


Oprava Při exportu tuzemských platebních příkazů se může objevit chybová hláška:
Varování nebo chybová hláška Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr)

Opraveno.Verze 2.0.2013.0601 ze dne 19.06.2013

Oprava Ve verzi 2.0.2013.0600 nebylo možné uložit řádek bankovního výpisu. Objevila se hláška
Varování nebo chybová hláška Field not found

Opraveno.Verze 2.0.2013.0600 ze dne 18.06.2013

Novinka Kartové centrum

Doplněn import víceměnových výpisů ČSOB do kartového centra. Systém sám pozná, jedná-li se o víceměnový nebo standardní výpis. Víceměnový import probíhá takto :

 • v cyklu pro jednotlivé měny proběhne kontrola kontrolních součtů, případně jsou nahlášeny chyby pro danou měnu
 • jsou-li kontroly pro všechny měny v pořádku, proběhne import všech měn
 • je tedy importován vždy pouze celý výpis, nikdy pouze jeho část pro konkrétní měnu
 • pro každou měnu je generován jeden doklad v kartovém centru se stejným datumem případu a číslem avíza, liší se pouze měnou.

Do importu vstupuje měna účtu (účetní měna). Doklady s cizí měnou lze zaúčtovat s dotažením kurzu dle globální konstanty.Verze 2.0.2013.0513 ze dne 28.05.2013

Novinka Do funkce Automatické přiřazení úhrad v číselníku bankovních výpisů byla přidána možnost volby, jakým způsobem přiřadit vydané faktury.

Volba je dostupná v Globálním nastavení - Banka - Bankovní výpisy - Úhrady.

Možnosti jsou:

 • číslo faktury (původní způsob)
 • číslo faktury, při nedohledání číslo dodavatelské faktury
 • číslo dodavatelské faktury
 • číslo dodavatelské faktury, při nedohledání číslo faktury


Novinka Při automatickém přiřazení úhrad k bankovním výpisům nebudou přiřazeny faktury přijaté a dobropisy vydané k řádkům bankovního výpisu, ve kterých není vyplněno číslo protiúčtu (poplatky).


Novinka Při použití funkce automatické přiřazení úhrad na řádek bankovního výpisu jsou v procesu párování ignorovány počáteční znaky "0" u čísla účtu bankovního spojení.


Oprava Na vydané faktuře nedocházelo k dotažení bankovního spojení, které bylo přednastavené pro nově zvolenou měnu.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0455 ze dne 25.04.2013

Oprava Při automatickém párování úhrad řádku bankovního výpisu s fakturami se mohla objevit chyba Duplicitní označení. Chyba byla opravena.Verze 2.0.2013.0402 ze dne 10.04.2013

Oprava Pokud k řádku bankovního výpisu neexistovala úhrada, byl zobrazen stav Přiřazeno s fakturami. Chyba byla opravena, je zobrazen stav Nepřiřazeno.Verze 2.0.2013.0400 ze dne 05.04.2013

Novinka Při automatickém přiřazení úhrad jsou správně přiřazeny platební příkazy s konstantním symbolem "0000" k řádkům bankovního výpisu, ve kterých konstantní symbol není uveden. Platební příkazy bez konstantního symbolu jsou přiřazeny k řádkům bankovního výpisu, ve kterých je uveden konstantní symbol s hodnotou "0000".


Novinka Možnost rozkopírování peněžních ústavů do dalších databází.


Novinka Do globálních konstant Banka - Kartové centrum je přidána volba pro dotažení datumu kurzu Při účtování přebírat jako datum kurzu. Volby jsou:
 • Datum případu z hlavičky
 • Datum transakce z položek

Přednastavena je varianta Datum transakce z položek (dosavadní chování). Účtování respektuje nastavení a kurz dohledává dle příslušného datumu.


Novinka Přidána možnost připojit kartové centrum k řádku bankovního výpisu včetně automatického vygenerování úhrad.


Oprava Při zaúčtování řádku bankovního výpisu se mohla vyskytnout chyba, když se po odúčtování změnila fáze.

Opraveno, nyní se se převezme fáze rozpracovanosti z dokladu v deníku.


Oprava Řádek bankovního výpisu bylo možné odúčtovat i pokud byl řádek dokladu v účetním deníku ve fázi Uzavřeno. Chyba byla opravena, odúčtovat ve fázi Uzavřeno nelze.Verze 2.0.2013.0300 ze dne 27.03.2013

Novinka Bylo upraveno nastavení příznaku "V přípravě" pro ruční úhrady a úhrady typu Platební příkaz.

Pokud dojde k úpravě částek úhrad, popř. vznikne nová úhrada nebo je nějaká úhrada smazána, dochází k přepočtu "Částky po bance" - stávající chování.
Nově se teď zároveň upravuje nastavení příznaku "V přípravě" a to tímto způsobem: jestliže dochází ke smazání úhrady typu Bankovní výpis, popř. k úpravě hodnot existujících úhrad (částka, datum úhrady, příznak Párovat s bankou) se současnou existencí úhrady typu Bankovní výpis, je všem úhradám typu Ruční s příznakem Párovat s bankou a všem úhradám typu Platební příkaz políčko V přípravě zaškrtnuto. Následně je hodnota V přípravě upravena (zrušeno zaškrtnutí) v závislosti na přepočtu Částky po bance.


Novinka Aktualizace adres pro kontrolu IBAN ve Slovenské republice.


Oprava Opravena chyba v přiřazení úhrad z leasingu.


Oprava Řádky bankovního výpisu nebylo možné odúčtovat, ačkoli byl navazující doklad v účetnictví ve fázi Pořízeno. Chyba byla opravena.Verze 2.0.2013.0211 ze dne 07.03.2013

Oprava Opravena chyba v přípravě účtování bankovního výpisu, kdy nebyly zpracovány všechny úhrady řádků bankovního výpisu.Verze 2.0.2013.0208 ze dne 27.02.2013

Novinka Seznam formátů skriptů při exportu platebních příkazů nebo importu bankovních výpisů je předělán do standardního přehledu. Lze tudíž využít nastavení sestav (filtrů) k urychlení výběru příslušného formátu skriptu.


Tip

Po update zkontrolujte práva k novým přehledům se systémovými čísly 1430, 1431, 1432, 1433. V případě tzv. negativního režimu práv (Standardně práva na všechny akce zakázána) budou mít po update všichni uživatelé práva k těmto přehledům zakázána!


Novinka Umožněno odúčtování řádků bankovního výpisu ve fázi účtováno za nastavení "Způsob účtování hodnot = Ke každému řádku protiřádek" s důrazem na zachování původních čísel řádků dokladu v účetním deníku.


Novinka Nabídka místního menu v přehledu "Platební příkazy zahraniční" byla rozšířena o zobrazení detailů aktuálního / označených / všech zahraničních platebních příkazů.


Novinka Při výběru měny na vydané faktuře je možné automaticky dotáhnout bankovní spojení. Přednastavení bankovního spojení pro vydané faktury je k dispozici v číselníku měn.


Novinka Umožněno zadávání z klávesnice do editačních polí v editoru hromadných změn řádků bankovního výpisu a úhrad.


Novinka V přehledu bankovních spojení je nový počítaný sloupec "Přednastaveno pro měnu".

Udává, zda je dané bankovní spojení zadáno jako bankovní spojení pro platební příkazy u některé cizí měny v přehledu kódů cizích měn.
Tamtéž je dále k dispozici další nový počítaný sloupec "Seznam přednastavených měn".
Zobrazuje seznam kódů měn, na kterých je dané bankovní spojení navázáno.


Novinka Do přehledu řádků bankovního výpisu byl přidán počítaný sloupec se zobrazenou měnou.


Novinka Při uložení bankovního spojení bez zadaného čísla účtu nebo IBAN se zobrazí upozornění.


Novinka V záhlaví bankovního výpisu se zobrazuje číslo výpisu a bankovní spojení.


Novinka Při použití volby "Zrušit přípravu účtování" na řádku bankovního výpisu se vynuluje dosavadní nalezený kurz. Při následné přípravě účtování řádku je pak dohledán správný kurz.


Novinka Editor řádku bankovního výpisu byl rozšířen o přehled úhrad leasingu.


Novinka Na řádku bankovního výpisu, na záložce Úhrady, jsou zadány faktury volbou Přenos faktur. Následná příprava účtování respektuje nastavení ořezávání nul v párovacím znaku v konfiguraci. Tj. při přípravě účtování jsou z párovacích znaků oříznuty počáteční znaky "0".Verze 2.0.2013.0131 ze dne 05.02.2013

Novinka Upraven export platebního příkazu skriptem GE MONEY BANK ABO KB

V názvu souboru je nově i rok.Verze 2.0.2013.0130 ze dne 25.01.2013

Oprava Kartové centrum Kartové centrum - ČS flat.

Nenačetly se položky. Chyba: C:\Adr\map_969376.170320007.7.doc "0811113000031" is not a valid integer value.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0128 ze dne 21.01.2013

Novinka Při importu do kartového centra formát CSFlat se nově ořezávají u čísla transakce nuly zleva (při importu řádku č.25, běžná věta detailního avíza pokladny).

Upraveno.


Novinka Import kartového centra formátu CSFlat hlásil chyby kontrolních součtů požadované částky, poplatků a uhrazené částky.

Řešení: Upraven nápočet kontrolních součtů pro detailní věty (21,24,25) a pro součtové věty (01,02).


Oprava Účtování kartového centra.

Před účtováním kartového centra probíhá kontrola, zda datum transakce na všech položkách spadá do stejného období jako datum případu na hlavičce (je-li konstanta "Při účtování přebírat jako datum případu" nastavena na "Datum transakce z položek").
Dojde-li k chybě "Některé položky dokladu spadají do jiného období než hlavička.", lze ručně přenastavit na hlavičce datum případu.
V některých případech se ovšem mohlo stát, že i po správném nastavení datumu případu na hlavičce bylo chybové hlášení zobrazováno stále.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export