Důležité:


Banka - Změny 2010

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2010.1016 ze dne 01.11.2010

Novinka Rozšířen rozsah sloupců v číselníku peněžních ústavů:
  • Název peněžního ústavu
  • Název pobočky
  • Ulice
  • Místo

Všechny rozšířeny na 100 znaků.Verze 2.0.2010.0511 ze dne 24.06.2010

Oprava Při ukládání vzoru řádku bankovního výpisu se objevila hláška "Field IdHlava not found" a vzor řádku nebylo možné uložit.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0405 ze dne 21.04.2010

Novinka Na úhradách řádku bankovního výpisu je nyní povolena možnost zadání nulové částky transakce, pokud je transakce v cizí měně. V případě, že je transakční částka nulová, nastaví se při účtování na částku obratovou a měna transakce se nastaví na měnu výpisu.

Lze tak zadat např. tento modelový příklad:

Řádek výpisu
Částka obratová = 110 CZK, Částka transakce = 4 EUR

Úhrada 1 - faktura
Částka obratová = 100 CZK, Částka transakce = 4 EUR

Úhrada 2 - poplatky
Částka obratová = 10 CZK, Částka transakce = 0 EUR


Oprava Pokud byla při automatickém přiřazení úhrad dohledána faktura v cizí měně, úhrada byla v hlavní měně a částka faktury byla nulová, došlo k chybě Dělení nulou.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0402 ze dne 30.03.2010

Novinka Při účtování bankovních karet z kartového centra se do účetních vět doplní období stavu podle data případu.Verze 2.0.2010.0217 ze dne 18.02.2010

Novinka Nový plugin PluginBanka6210.DLL - formát ABO pro tuzemské PP + ABO pro výpisy, podle zadání BRE Bank SA/NV, pobočka ČR.Verze 2.0.2010.0119 ze dne 03.02.2010

Novinka Do editoru úhrad na řádku bankovního výpisu byla přidána akce "Vypočti částky podle faktury Ctrl+F". Po její volbě se přepočtou Obratová částka, Částka transakce a Variabilní symbol podle zadané faktury. V případě, že částka faktury je vyšší než částka, která zbývá pro doplnění úhrad pro daný řádek výpisu, je doplněna ona zbylá částka.

Bylo upraveno chování akce "Přenos faktur..." v přehledu úhrad na záložce 3 - Úhrady v editoru řádku bankovního výpisu. Nyní se chová stejně jako výše popsaná akce pro výpočet částek podle faktury.


Novinka Kartové centrum KB

Nový typ transakce číslo 30.Verze 2.0.2010.0115 ze dne 20.01.2010

Novinka Do distribučního pluginu Raiffeisenbank im Stiftland (8030) byl doplněn i import bank. výpisů ve formátu ABO dle ČSOB.


Novinka Kartové centrum České spořitelny

Nebylo možné importovat do kartového centra ve formátu CSFlat, pokud bylo stejné číslo avíza v novém roce. Systém hlásil duplicitu.
Upraveno.
Duplicita čísla avíza je hlídána v rámci dne (datumu případu).


Novinka V přípravě účtování a účtování řádku bankovního výpisu byla upravena detekce nutnosti dohledání kurzu. Nyní se kurz hledá pouze v případě, kdy je opravdu nutný. Jedná se o tento případ:
  • měna na hlavičce výpisu je cizí měna a zároveň
  • měna na řádku výpisu je stejná cizí měna nebo je to hlavní měna a v konfiguraci je zaškrtnuto "Přepočítat částku v cizí měně"Verze 2.0.2010.0101 ze dne 01.01.2010

Novinka Do hromadných změn na řádky bankovního výpisu byla doplněna možnost hromadného nastavení konstantního symbolu.


Oprava Na sestavě zjištěných chyb, která se objeví při exportu zahraničního platebního příkazu, se zobrazovalo nesprávné datum splatnosti.

Opraveno.


Oprava Kartové centrum ČSOB

Při importu do kartového centra formátem ČSOB mohlo docházet k neoprávněným chybovým hlášením: "Chyba v kontrolním součtu sumy čisté částky za asociaci / obchodní místo" nebo "Chyba v kontrolním součtu sumy provize za obchodní místo" nebo "Chyba v kontrolním součtu počtu vět 03".
Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export