Důležité:


Banka - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


verze 1.0.2008.1013 ze dne 15.10.2008

Oprava Pokud byla na řádek bankovního výpisu, záložku 3-Úhrady, zadávána úhrada pomocí funkce z místní nabídky "Přenos faktur", nastala chyba:

[SQL:8144,16] Procedure or function hp_OZGenPlat_VytvorDetailVypisu has too many arguments specified. Opraveno.

verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka V globální konfiguraci banky je nyní nová konstanta:

"Při automatickém přiřazení úhrad hledat také v opačném druhu faktur", kterou lze hledání na protistraně vypnout.


Novinka Bankovní spojení - kontrola IBAN na ČNB:

ČNB změnila url adresu kontroly IBAN, upraveno na novou 'cs'.


Novinka Nový skript pro skript pro GE Money Bank pro zahraniční platby (export zahraničních platebních příkazů, formát BEST KB).

verze 1.0.2008.0606 ze dne 6.6.2008

Novinka Atribut Prioritně použít při přípravě účtování banky; byl převeden na výčtový:

Název změněn na Párování plateb z bankovních výpisů
Výčet obsahuje tyto možnosti: Účet použít, Účet použít prioritně (pouze saldokontní) a Účet zakázat - první dvě možnosti mají pro nesaldokontní účty stejný význam, tedy použít.


verze 1.0.2008.0114 ze dne 7.2.2008

Novinka Do globální konfigurace byla doplněna konstanta Zaúčtování výpisu s možností nastavení S editací (defaultní) nebo Bez editace.


Novinka Slučování bankovních výpisů

Upraveno chování, slučované výpisy nemusí mít stejné číslo. Po spuštění akce se objeví přehled zafiltrovaný za označené výpisy s možností přenosu požadovaného čísla výpisu.


Novinka Bankovní výpis, Příprava účtování. Pokud program narazil nad položkou bankovního výpisu, která obsahuje na záložce Úhrady více řádků, na řádek s variabilním symbolem, který nenašel v deníku, další řádky už nedohledával. Upraveno, dohledávají se všechny řádky úhrad.

verze 1.0.2008.0105 ze dne 7.1.2008

Novinka U ručně zadané úhrady ve fakturaci je nyní možno pracovat s příznakem "Párovat s bankou". Tento příznak říká, jestli se má úhrada z bankovního výpisu pokusit spárovat s danou ruční úhradou. Příznak lze kdykoliv přepnout.

V dřívějších verzích se ruční úhrada párovala s úhradou z bankovního výpisu vždy.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export