Důležité:


Banka - Přechod na EUR (SK)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Bankovní spojení

V bankovním spojení vedeném v SKK se při akci Změna hlavní měny na EUR změní údaj ve sloupci Měna z SKK na EUR a kód bývalé HM bude pro informaci převeden do nového sloupce Původní měna.

Upozornění POZOR – v žádném případě ručně neměnit kód měny na bankovním spojení, tuto akci automaticky provede akce Změna hlavní měny na EUR.

Pokud je bankovní spojení vedeno jiné měně než SKK, tak tato měna ve sloupci Měna zůstane nezměněna a údaj ve sloupci Původní měna zůstane nevyplněn. To mj. znamená, že pokud jste měli účet v EUR, zůstane EUR ve sloupci Měna i po změně hlavní měny na EUR a můžete bankovní spojení nadále používat.

Platební příkazy

Tuzemské platební příkazy s datem splatnosti do Dne Eura (dále DE) (do 31.12.2008 vč.) budou vystaveny v SKK, ode dne eura včetně (od 1.1.2009 vč.) v EUR. Poznámka – nezáleží na tom, jaká měna je nastavena na dotyčném vlastním bankovním spojení.


Upozornění Při importu prvního bankovního výpisu v EUR bankovního účtu, který má atribut Původní měna vyplněn (SKK), se dopočítá počáteční stav v EUR. Je nutno zkontrolovat, zda přepočtený počáteční stav v eurech na bankovním výpisu v Helios Orange skutečně souhlasí přesně na počáteční stav v eurech na bankovním výpisu z banky vedeném původně v SKK. Pokud nesouhlasí, je nutno v Helios Orange opravit!
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export