Důležité:


Banka, el. komunikace - Změny

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

PluginBanka6100, verze 2.0.2014.1228

Novinka PluginBanka6100.DLL pro Equa bank byl upraven tak, aby všechny exporty převodních i inkasních příkazů formátu Multicash byly v kódování CP 852.

Doplněn import výpisů ve formátu MultiCash MT940.


PluginBanka0600, verze 2.0.2014.1203

Novinka PluginBanka0600.dll pro GE Money Bank, formát výpisu MT940
 • odstraněny vedoucí nuly u čísla vlastního účtu i protiúčtu
 • ošetřen případ nezadání datumu (ve formě nul) v datumových polích
 • opraven import dodatečných údajů z pole :86: (KS, VS, SS...)


PluginBanka8150, verze 2.0.2014.1124

Novinka PluginBanka8150.dll pro banku HSBC, export platebních příkazů - do tagu s číslem účtu příkazce se nyní exportuje přednostně číslo účtu alias (pokud je vyplněno) a bylo velikostně upraveno definované pole "ID klienta dle smlouvy".


PluginBanka2700, verze 2.0.2014.1121

Novinka PluginBanka2700.dll pro Unicredit, import bankovních výpisů formátu MT 940 nestrukturovaný byl upraven tak, aby prováděl import částek v cizí měně včetně kurzu, a prováděl přepočet částky z cizí měny na hlavní měnu.


PluginBanka5500, verze 2.0.2014.1121

Oprava PluginBanka5500.dll pro Raiffeisenbank, import výpisu ABO - opraven převod vnitřního formátu účtu na ediční.


PluginBanka0600, verze 2.0.2014.1119

Novinka Do pluginu PluginBanka0600.dll pro GE Money bank byl přidán formát výpisu Mutlicash MT940.


PluginBanka8320, verze 2.0.2014.1113

Novinka Nový plugin PluginBanka8320.dll pro J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky obsahuje následující formáty:
 • export tuzemských platebních příkazů ve formátu ABO
 • import výpisů ve formátu ABO


PluginBanka2060, verze 2.0.2014.1112

Novinka Dopluginu PluginBanka2060.dll pro Citfin byl přidán nový formát výpisu CSV Citfin.


PluginBanka5500, verze 2.0.2014.1110

Oprava V pluginu PluginBanka5500.dllpro Raiffeisenbank, formát výpisu MT940 (mod A), byl opraven import řádku výpisu v zahraniční měně v případě, že se jedná poplatek.


PluginBanka6500, verze 2.0.2014.1022

Oprava V pluginu PluginBanka6500.dll pro banku Poštová banka byl ve formátu výpisu ABO opraven import čísla účtu.


PluginBanka7910, verze 2.0.2014.1021

Novinka Do pluginu PluginBanka7910.dll pro Deutsche Bank AG přidáno načtení výpisu ve formátu MT940.


PluginBanka7910, verze 2.0.2014.1017

Novinka Do pluginu PluginBanka7910.dll pro Deutsche Bank AG přidáno načtení výpisu ve formátu SEPA XML.


PluginBanka7910, verze 2.0.2014.1008

Novinka Nový plugin PluginBanka7910.DLL pro Deutsche Bank AG obsahuje následující formáty:
 • export tuzemských platebních příkazů formátu CSV
 • export urgentních tuzemských platebních příkazů formátu CSV
 • export inkasních příkazů formátu CSV
 • export zahraničních platebních příkazů formátu CSV
 • export urgentních zahraničních platebních příkazů formátu CSV


PluginBanka6000, verze 2.0.2014.1016

Novinka PluginBanka6000.DLL pro PPF banku byl doplněn o export tuzemských a zahraničních platebních příkazů ve formátu Gemini 4.1


PluginBanka2600, verze 2.0.2014.0905

Novinka PluginBanka2600.dll pro Citibank, import výpisu CitiDirect - upraven import variabilního a specifického symbolu, pro kreditní/debetní stranu se nyní importuje variabilní symbol z pole 22/20, specifický symbol z pole 24/21. Pokud nejsou údaje pro debetní stranu v polích 20 a 21 uvedeny, importují se z polí 22 a 24 jako dosud.


PluginBanka8130, verze 2.0.2014.0825

Novinka PluginBanka8130.dll pro Citibank SK, export zahraničních platebních příkazů. Přidán formát Citidirect EFT CDFF pro platební příkazy mimo SEPA oblast.


Novinka PluginBanka8130.dll pro Citibank SK, úprava formátu inkasních příkazů SEPA DD dle doporučení banky.


PluginBanka8130, verze 2.0.2014.0725

Novinka Plugin PluginBanka8130.dll pro Citibank SK, export zahraničního platebního příkazu formát CitiDirect SEPA - na pozici 26 se exportuje Účel platby 1.


PluginBanka6100, verze 2.0.2014.0723

Novinka Do pluginu PluginBanka6100.dll pro Equa bank byl zapracován import výpisu ve formátu ABO.


PluginBanka2020, verze 2.0.2014.0722

Novinka PluginBanka2020.dll pro banku Bank of Tokyo-Mitsubishi, export platebních příkazů, formát SEPA XML.
 • Název a adresa příjemce omezeny na délku 70 znaků.
 • Pokud není na platebním příkazu jméno prijemce, uvede se do povinného údaje text NOT PROVIDED


PluginBanka6200, verze 2.0.2014.0717

Novinka PluginBanka6200.dll pro banku Commerzbank. V exportu tuzemských platebních příkazů ve formátu Multicash byl na základě upozornění z banky odstraněn export hex znaku 1A na konci souboru.


PluginBanka8130, verze 2.0.2014.0717

Novinka PluginBanka8130 pro banku Citibank SK, inkasní příkazy tuzemské, formát SEPA DD. Pole 12 (číslo účtu) se nyní ukládá podle algoritmu jako interní číslo. Současně pokud je vyplněno pole 38 nebo 39, pak se ukládá do pole 23 ISO kód země.


PluginBanka5500, verze 2.0.2014.0708

Novinka PluginBanka5500.dll probanku Raiffeisenbank, import výpisu ve formátu Multicash. U zahraničních plateb (GE-FT) se nyní přednostně přebírá IBAN/číslo účtu ze subpole  ?38 pole :86, protože subpole ?31, ze kterého se IBAN přebíral původně, má omezenou délku a IBAN v něm nemusel být uveden celý.


PluginBanka1100, verze 2.0.2014.0704

Novinka PluginBanka1100.dll pro banku Tatrabanka, export zahraničních platebníchpříkazů, formát Multicash 3.0 - údaje ve složených závorkách v poli ":07:" odsazeny na další řádek.


PluginBanka8130, verze 2.0.2014.0703

Novinka Bankovní plugin PluginBanka8130.dll pro Citibank SK. formát Citidirect SEPA pro zahraniční platební příkazy byl upraven tak, aby se přednostně exportoval údaj "Číslu účtu - alias", pokud je vyplněn.


Oprava Bankovní plugin PluginBanka8130.dll pro Citibank SK. Opraven export tuzemských a zahraničních platebníchpříkazů, formát Citidirect SEPA, Datum vystavení na 4.pozici nahrazen správným údajem Datum splatnosti.


PluginBanka2600, verze 2.0.2014.0617

Novinka Formát Citidirect CDFF pro export tuzemských platebních příkazů byl upraven:
 • pole 44 (Název příjemce) omezeno na 20 znaků
 • pole 46-49, 51-70 jsou prázdné

PluginBankaSepaXMLu, verze 2.0.2014.0612

Novinka Z formátu platebního příkazu pain 001.002.003 byly vypuštěny nepovinné tagy <Id> identifikace plátce a příjemce


PluginBanka7500, verze 2.0.2014.0610

Novinka Plugin PluginBanka7500.DLL pro banku ČSOB Slovensko byl doplněn o formáty:
 • export tuzemských platebních příkazů ABO
 • export zahraničních platebních příkazů Businessbanking DÚZ
 • import výpisů ABO GPC - rozšířený


PluginBanka2600, verze 2.0.2014.0610

Novinka Export tuzemského platebního příkazu pro Citibank 2600 ve formátu CitiDirect CDFF byl upraven dle popisu banky - na 3. pozici pevná hodnota DFT, na 8. pozici pevná hodnota 11


PluginBanka8420, verze 2.0.2014.0606

Novinka Plugin PluginBanka8420.DLL pro banku BKS Bank AG byl upraven tak, aby import formátu MultiCash identifikoval bankovní symboly (VS,KS,SS), uspořádané různými způsoby.


PluginBanka5500, verze 2.0.2014.0606

Novinka V pluginu PluginBanka5500.DLL pro Raiffeisenbank byl upraven import výpisu Multicash MT940 tak, aby se u dokladu GE-FT plnil Název protistrany vždy

Formát MultiCash pro import výpisů byl upraven pro kódování CP 852.


PluginBanka2600, verze 2.0.2014.0603

Novinka PluginBanka2600.DLL pro Citibank - opraven export zahraničních platebních příkazů formát Citidirect CDFF, chybné datum vystavení na čtvrté pozici bylo nahrazeno správným údajem Datum splatnosti.


PluginBanka8130, verze 2.0.2014.0602

Tip Do bankovního pluginu PluginBanka8130.DLL pro Citibank SK byl doplněn nový formát pro export inkasních příkazů SEPA DD.


PluginBanka6800, verze 2.0.2014.0530

Novinka Bankovní plugin PluginBanka6800.DLL pro banku Sberbank, formát Gemini pro export zahraničního platebního příkazu byl upraven tak, aby na pozici 531 v řádku nebyl kód měny.

Nová verze pluginu respektuje nastavení konstanty pro import výpisů - Importovat pouze výpisy vlastní firmy.


PluginBanka3100, verze 2.0.2014.0529

Novinka Nová verze pluginu PluginBanka3100.DLL pro Sberbank Slovensko má opravený import výpisu formátu DFX.


PluginBanka0300, verze 2.0.2014.0528

Novinka Nová verze pluginu PluginBanka0300.DLL pro ČSOB respektuje nastavení konstanty pro import výpisů - Importovat pouze výpisy vlastní firmy.


PluginBanka0100, verze 2.0.2014.0523

Novinka Úpravy pluginu PluginBanka0100.dll pro banku Komerční banka
 • Generování platebního příkazu BEST KB, EDI BEST - eliminují se nepovolené znaky (např. &)
 • Generování zahraničního platebního příkazu BEST KB, EDI BEST - u účtů, které nemají vyplněný IBAN (příjemci mimo EHS, platby v jiné měně než EUR) se nepřenášelo číslo účtu. Opraveno
 • Načtení výpisu - číslo účtu, pokud má předčíslí, se načte bez nul za pomlčkou oddělující předčíslí od čísla účtu.


PluginBanka5500, verze 2.0.2014.0513

Novinka Nová verze bankovního pluginu PluginBanka5500.DLL pro banku Raiffeisenbank byla upravena podle doporučení. Při exportu platebního příkazu ve formátu SEPA byla vypuštěna nepovinná identifikace obou stran <Id><OrgId><Othr><IBAN>


PluginBanka5500, verze 2.0.2014.0513

Novinka V bankovním pluginu PluginBanka5500.DLL pro Raiffeisenbank byl upraven export zahraničního platebního příkazu formát Multicash tak, aby v poli :72: byla subpole 2 a 3 exportována vždy v délce 35 znaků.


PluginBanka2700, verze 2.0.2014.0507

Novinka V nové verzi bankovního pluginu PluginBanka2700.DLL pro banku Unicredit byl upraven import výpisu ve formátu MT940 - strukturovaný tak, aby se u pohybů v cizí měně plnily i atributy Transakce - Měna, Transakce - Částka a Transakce - Kurz.


PluginBanka7500, verze 2.0.2014.0506

Novinka Do pluginu PluginBanka7500.DLL pro ČSOB SK byl doplněn import výpisů ve formátu ABO jako náhrada za dnes již nevyhovující formu importu skriptem.


PluginBanka5500, verze 2.0.2014.0505

Novinka Nová verze bankovního pluginu PluginBanka5500.DLL pro Raiffeisenbank byla upravena tak, aby při importu výpisu ve formátu Multicash MT940 bylo odstraněno lomítko předcházející číslu účtu ve tvaru IBAN.


PluginBanka0800, verze 2.0.2014.0504

Novinka Bankovní plugin PluginBanka0800.DLL pro banku Česká spořitelna byl upraven tak, že při importu výpisu ve formátu ABO se údaj Dodatečná informace přesouvá do pole Popis.

PluginBanka0300, verze 2.0.2014.0504

Novinka Nová verze bankovního pluginu PluginBanka0300.DLL pro banku ČSOB byla upravena tak, aby se nevyskytovala chyba, při které mohlo docházet při importu výpisu účtu v cizí měně ve formátu "Multicash MT940" k nenaimportování čísla účtu vlastní organizace, které bylo ve tvaru IBAN.


PluginBanka8150, verze 2.0.2014.0429

Tip Nový bankovní plugin PluginBanka8150.DLL pro banku HSBC Bank obsahuje formáty XML a SEPA XML pro export tuzemských a zahraničních platebních příkazů.


PluginBanka0100, verze 2.0.2014.0425

Oprava V nové verzi bankovního pluginu PluginBanka0100.DLL probanku Komerční banka byla u formátu importu výpisu BEST KB odstraněna chyba plnění údaje Specifický symbol.


PluginBanka3100, verze 2.0.2014.0424

Novinka Nová verze bankovního pluginu PluginBanka3100.DLL má v importu výpisů formátu DFX ošetřený stav, kdy v řádku výpisu chybí číslo výpisu nebo datum výpisu. V takovém případě se buď tyto hodnoty převezmou z prvního následujícího řádku, ve kterém jsou uvedeny, nebo se import provede s číslem výpisu 0.


PluginBanka5500, verze 2.0.2014.0423

Novinka Bankovní plugin PluginBanka5500.DLL pro Raiffeisenbank - import bankovního výpisu formátu Multicash MT940 byl upraven, do údaje Poznámka se ukládá celé pole 86.


PluginBanka2700, verze 2.0.2014.0417

Novinka U nové verze pluginu PluginBanka2700.DLL pro banku Unicredit se u odchozích plateb zahraničních přesouvá hodnota účelu platby 1 jak do odpovídajícího údaje, tak do variabilního symbolu.

Import Swift (BIC) kódu banky byl opraven, nyní se importuje v celé délce.


PluginBanka6200, verze 2.0.2014.0402

Novinka V bankovním pluginu PluginBanka6200.DLL pro banku Commerzbank byl aktualizován import výpisu MT940 dle popisu banky tak, aby se správně importovalo číslo protiúčtu.


PluginBanka3100, verze 2.0.2014.0327

Novinka Bankovní plugin PluginBanka3100.DLL pro banku Sberbank SK byl doplněn o import výpisu formátu DFX (pevná délka pole).


PluginBanka5200, verze 2.0.2014.0325

Oprava Bankovní plugin PluginBanka5200 pro banku OTP - v exportu tuzemských platebních příkazů byly v případě hromadného příkazu chybné částky. Chyba byla odstraněna, částky jsou exportovány včetně desetin a setin.


PluginBanka8350, verze 2.0.2014.0324

Novinka Bankovní plugin PluginBanka8350 pro Royal Bank of Scotland SK, formát XML SEPA Std V03, byl doplněn o tag <PmtTpInf><SvcLvl><Cd> s hodnotou "SEPA".


PluginBanka8130, verze 2.0.2014.0321

Novinka V bankovním pluginu PluginBanka8130 pro Citi bank SK byl v platebních příkazech formátu CDFF SEPA upraven export znaků s diakritikou.


PluginBanka5400, verze 2.0.2014.0319

Novinka Nová verze bankovního pluginu PluginBanka5400.DLL pro banku Royal Bank of Scotland má upravený import výpisů formátu Multicash tak, aby se importovaly i informace nového formátu popisující SEPA platby.


PluginBanka0200, verze 2.0.2014.0318

Oprava V pluginu PluginBanka0200 pro banku Všeobecná úverová banka byla opravena chyba při importu výpisu MT940 - neimportoval se variabilní symbol


PluginBanka8130, verze 2.0.2014.0318

Novinka V nové verzi bankovního pluginu PluginBanka8130 pro Citibank SK je formát CDFF pro export tuzemských a zahraničních platebních příkazů aktualizován podle nového popisu na formát CDFF SEPA CT v6.0


PluginBanka7500, verze 2.0.2014.0317

Novinka Bankovní plugin PluginBanka7500.DLL pro banku ČSOB SK. U formátu "XML SEPA 2.0 (Febelfin)" byla upravena informace XLMNS podle požadavku MultiCash Support.


PluginBanka0200, verze 2.0.2014.0313

Novinka Pluginbanka0200.dll pro banku Všeobecná úverová banka. Export platebních příkazů ve formátu SEPA XML byl upraven tak, že pokud není zaškrtnuto Exportovat údaje o zaměstnancích, plní se povinný tag Nm (jméno příjemce), který nesmí být prázdný, hodnotou NOT PROVIDED.


PluginBanka2600, verze 2.0.2014.0313

Novinka Import výpisu formátu CitiDirect bankovního pluginu PluginBanka2600.DLL pro banku Citibank byl upraven tak, že bylo odstraněno plnění Variabilního symbolu z pole 17 řádku výpisu, ke kterému docházelo v případě, že se Variabilní symbol nenaplnil z předepsaného pole (22 pro var.symbol Kreditu a 20 pro var.symbol Debetu).


PluginBanka8050, verze 2.0.2014.0312

Novinka Bankovní plugin PluginBanka8050.DLL pro Commerzbank SK má upravené exporty formátu SEPA XML tak, aby řádky bankovních příkazů byly účtovány jednotlivě.


PluginBanka3100, verze 2.0.2014.0311

Novinka Bankovní plugin PluginBanka3100.DLL pro banku Sberbank SK byl doplněn o export tuzemských a zahraničních platebních příkazů ve formátech DFX SDF a XML SEPA, a import výpisu ve formátu XML SEPA camt.053


PluginBanka2600, verze 2.0.2014.0310

Novinka Bankovní plugin PluginBanka2600.DLL pro banku Citibank. Import výpisu ve formátu CitiDirect byl upraven tak, aby se do údajů Účel platby 1 až 4 při tuzemské platbě, pokud jsou pole pro tyto údaje prázdná, importovala pole stejná, jako při platbě v cizí měně.


PluginBanka5500, verze 2.0.2014.0310

Novinka Bankovní plugin PluginBanka5500 pro banku Raiffeisenbank byl upraven tak, aby při importu výpisu ve formátu Gemini byly ze symbolů specifického a variabilního odstraněny nuly zleva a konstantní symbol byl zkrácen na 4 znaky.


PluginBanka0800, verze 2.0.2014.0306

Oprava Bankovní plugin PluginBanka0800 pro banku Česká spořitelna. Import výpisu formátu MT940 v případě, že konečný zůstatek byl roven nule, doplnil chybnou hodnotu počátečního i koncového zůstatku. Opraveno.


PluginBanka1100, verze 2.0.2014.0306

Novinka Bankovní plugin PluginBanka1100.DLL pro banku Tatrabanka byl doplněn o export zahraničního platebního příkazu ve formátu Multicash 3.0.


Novinka Do exportu tuzemských platebních příkazů ve formátu XML SEPA doplněna úprava pro nezaškrtnuté pole Exportovat údaje o zaměstnancích. Do povinného tagu Nm se exportuje text NOT PROVIDED.


PluginBanka7500, verze 2.0.2014.0305

Novinka Bankovní plugin pro ČSOB SK. Do formátů SEPA XML pro export tuzemských platebních příkazů bylo doplněno plnění povinného tagu Nm textem NOT PROVIDED pro případ nezaškrtnuté volby Exportovat údaje o zaměstnancích.


PluginBanka8050, verze 2.0.2014.0304

Novinka Bankovní plugin PluginBanka8050.DLL pro banku Commerzbank SK. Export tuzemských platebních příkazů byl upraven tak, aby tag EndToEndId obsahoval vždy všechny symboly a zároveň byla tato informace i pod tagem Ustrd.


PluginBanka2600, verze 2.0.2014.0304

Novinka Bankovní plugin PluginBanka2600.DLL pro banku Citibank byl doplněn o export tuzemských platebních příkazů ve formátu Citidirect CDFF.


PluginBanka0600, verze 2.0.2014.0304

Novinka Bankovní plugin PluginBanka0600.DLL pro banku GE Money Bank. Import výpisu ve formátu ABO byl upraven tak, aby se řádky 078 a 079 importovaly do polí Účel platby 1 až 4.


PluginBanka5500, verze 2.0.2014.0303

Tip Bankovní plugin PluginBanka5500.DLL pro Raiffeisen Bank byl doplněn o export tuzemských a zahraničních platebních příkazů ve formátu SEPA xml pain 001.002.03


PluginSepaXMLu, verze 2.0.2014.0228

Novinka Import výpisu bankovního pluginu PluginBankaSepaXMLu byl doplněn podle dodaného vzorku o rozklíčování informací podle HypoVereinsBank.


PluginBanka6500, verze 2.0.2014.0228

Tip Nová verze bankovního pluginu PluginBanka6500.DLL pro banku Poštová banka byla doplněna o export platebního příkazu ve formátu xml SEPA pain 001.001.03, a o import bankovního výpisu xml formátu caml 053.


PluginBanka8130, verze 2.0.2014.0227

Tip V bankovním pluginu PluginBanka8130.DLL pro banku Citibank SK byl export platebních příkazů doplněn o formát XML SEPA pain 001.001.03 a import bankovního výpisu o formát camt 053.


Oprava Byl opraven import výpisů formátu CitiDirect tak, aby se importoval i údaj Zkrácený název protistrany.


PluginBanka2700, verze 2.0.2014.0227

Novinka V bankovním pluginu PluginBanka2700.DLL pro banku Unicredit byl název exportních souborů formátu Gemini 5.0 doplněn o datum a číslo dávky.


Oprava Byla odstraněna chyba exportu ve formátu XML Unicredit SEPA - zaokrouhlení na celé jednotky měny. Nyní se exportují 2 desetinná místa.


PluginBanka0200, verze 2.0.2014.0227

Novinka Do bankovního pluginu PluginBanka0200.DLL pro banku Věeobecná úverová banka byl doplněn import výpisu ve formátu Multicash MT940.


PluginBanka1111, verze 2.0.2014.0221

Novinka Bankovní plugin PluginBanka1111.DLL pro banku Unicredit SK byl doplněn o import výpisů ve formátu Multicash MT940.


PluginBankaSepaXMLu, verze 2.0.2014.0218

Novinka V pluginu PluginBankaSEPAXMLu.DLL pro zahraniční banky byla upravena konverze exportu do formátu XML SEPA CCT (povolená znaková sada)


Novinka V exportu XML SEPA CCT vypuštěn tag platebního titulu <RgltryRptg>.


PluginBanka1111, verze 2.0.2014.0218

Novinka V bankovním pluginu PluginBanka1111.DLL pro Unicredit SK byl upraven import výpisů formátu XML camt 053 tak, aby bylo možné importovat i výpis ve variantě Unicredit SK (celý soubor je tvořen jedním řádkem).


PluginBanka0800, verze 2.0.2014.0217

Novinka Export platebních příkazů a inkasa formát ABO v bankovním pluginu PluginBanka0800.DLL pro banku Česká spořitelna byl upraven tak, že se exportuje pouze jedno AV pole (prvních 32 znaků z údaje Účel platby). Stejně upraveno i pro formát Multicash 3.2.


PluginBanka1100, verze 2.0.2014.0214

Novinka V bankovním pluginu PluginBanka1100.DLL pro banku Tatra banka byl opraven export tuzemských platebních příkazů ve formátu SEPA XML - přiznaky všech symbolů se budou exportovat vždy.

Upraven import výpisů ve formátu Multicash MT940 pro typ operace 047.


PluginBanka7500, verze 2.0.2014.0211

Novinka Bankovní plugin PluginBanka7500.DLL pro banku 7500 - Československá obchodní banka SK byl doplněn o import výpisů ve formátu XML CAMT 053 a ve formátu MultiCash MT940.


Oprava Byl ošetřen chybový stav při exportu platebního příkazu, pokud není vyplněna adresa vlastní organizace.


PluginBanka8100, verze 2.0.2014.0211

Novinka Bankovní plugin PluginBanka8100.DLL pro banku Komerčná banka SK byl doplněn o import výpisů ve formátu XML CAMT 053.


PluginBanka7300, verze 2.0.2014.0210

Novinka Bankovní plugin PluginBanka7300.DLL pro ING bank SK byl doplněn o import výpisů ve formátu XML CAMT 053.


PluginBanka0900, verze 2.0.2014.0210

Novinka Bankovní plugin PluginBanka0900.DLL pro banku Slovenská sporitelňa byl doplněn o import výpisů ve formátu XML CAMT 053.


PluginBanka8350, verze 2.0.2014.0208

Novinka Formát A.O.Global pro export platebích příkazů pro banku The Royal Bank of Scotland byl upraven tak, aby podle nastavení exportoval i údaje o zaměstnancích.


Novinka Formát XML Sepa export platebních příkazů byl upraven tak, aby pořadí symbolů bylo VS, SS, KS.


Novinka Doplněn formát pro import výpisů ve formátu XML camt 053.


PluginBanka1111, verze 2.0.2014.0207

Novinka Bankovní plugin PluginBanka1111.DLL pro banku Unicredit SK byl doplněn o import výpisů ve formátu XML camt 053.


Novinka Export platebních příkazů formátů SEPA XML v bankovním pluginu PluginBanka1111.dll byl upraven podle vzoru schváleného bankou.


PluginBanka0200, verze 2.0.2014.0206

Novinka Export platebního příkazu ve formátu SEPA XML pro banku Všeobecná úverová banka byl přizpůsoben vzorovému souboru, který poskytla VÚB.


Novinka Byl doplněn import výpisu ve formátu XML camt 053.


PluginBanka7300, verze 2.0.2014.0205

Novinka Export platebních příkazů tuzemských a zahraničních formát SEPA XML pro ING Bank byl upraven podle informací z ING Banky.


PluginBanka8120, verze 2.0.2014.0204

Novinka Přípona exportních souborů platebních příkazů formátu SEPA XML v pluginu PluginBanka8120.DLL pro banku Privatbanka je nově přednastavena na XML.


PluginBanka2020, verze 2.0.2014.0203

Novinka Přípona exportních souborů platebních příkazů formátu SEPA XML pro banku Bank of Tokyo je nově přednastavena na XML.


PluginBanka0100, verze 2.0.2014.0203

Novinka Import výpisu transakcí formátem Best KB pro banku Komerční banka byl upraven tak, aby se u zahraničních transakcí importovaly hodnoty IBAN a SWIFT, jsou-li uvedeny.


Novinka Při exportu platebního příkazu pro banku Komerční banka, formát ABO, se do jména souboru přidává číslo dávky.


PluginBanka7300, verze 2.0.2014.0130

Tip Vytvořen nový bankovní plugin PluginBanka7300.DLL pro ING Bank s exportem platebních příkazů tuzemských a zahraničních ve formátu XML SEPA "XML SCT 6.9.8." a importem výpisu ve formátu MultiCash MT940.


PluginBanka0800, verze 2.0.2014.0130

Novinka Nová verze bankovního pluginu PluginBanka1100.DLL pro banku Tatrabanka - změněno schema pro export tuzemských a zahraničních platebních příkazů ve formátu SEPA XML podle informace z banky.


PluginBanka0800, verze 2.0.2014.0130

Novinka Export platebních příkazů a inkasa formát Multicash 3.2 v bankovním pluginu PluginBanka0800.DLL pro banku Česká spořitelna byl upraven tak, že se exportuje pouze jedno AV pole (prvních 35 znaků z údaje Účel platby).


PluginBanka8130, verze 2.0.2014.0129

Novinka Do bankovního pluginu PluginBanka8130.DLL pro Citibank byl doplněn import výpisu ve formátu CitiDirect.


PluginBanka8350, verze 2.0.2014.0129

Novinka Nová verze pluginu PluginBanka8350.DLL pro The Royal Bank of Scotland obsahuje opravenou verzi exportu platebního příkazu ve formátu XML SEPA "Std V03" podle validation_report_SEP0200001.pdf z banky.


PluginBanka8120, verze 2.0.2014.0129

Novinka PluginBanka8050.dll pro banku Commerzbank: export platebních příkazů ve formátu SEPA XML byl doplněn o kontrolu existence povinných údajů IBAN, SWIFT, měna EUR.


PluginBanka8120, verze 2.0.2014.0129

Tip Do bankovního pluginu PluginBanka8120.DLL pro banku Privatbanka byl doplněn export tuzemských a zahraničních platebních příkazů ve formátu XML SEPA „XML 2.0 (Febelfin)“.


PluginBanka1100, verze 2.0.2014.0124

Novinka Export platebních příkazů ve formátu CCT SEPA XML v bankovním pluginu PluginBanka1100.DLL pro banku Tatrabanka byl upraven tak, že pokud nejsou informace o adrese vyplněné, nevytvoří se ani příslušný prázdný tag adresy.


PluginBanka0600, verze 2.0.2014.0124

Novinka Export platebních příkazů v pluginu PluginBanka0600.dll pro GE Money Bank ve formátu ABO byl rozšířen o AV pole s informací Účel platby.


PluginBanka1100, verze 2.0.2014.0123

Novinka V bankovním pluginu PluginBanka1100.dll pro banku Tatrabanka byl upraven import výpisů ve formátu MT940, byly doplněny další varianty řádků výpisu.


PluginBanka0800, verze 2.0.2014.0121

Novinka Export platebních příkazů a inkasa formát ABO v bankovním pluginu PluginBanka0800.dll pro banku Česká spořitelna byl upraven tak, že se exportuje pouze jedno AV pole (prvních 35 znaků z údaje Účel platby).


PluginBanka2700, verze 2.0.2014.0120

Novinka Export platebních příkazů pro banku Unicredit ve formátu "XML Unicredit SEPA" byl upraven tak, aby exportovaný soubor byl v kódu Windows 1250.


PluginBanka8120, verze 2.0.2014.0117

Novinka Vytvořen nový bankovní plugin PluginBanka8120.dll pro banku Privatbanka s importem bankovního výpisu ve formátu camt.053.001.02


PluginBanka1100, verze 2.0.2014.0117

Novinka Bankovní plugin pro banku Tatrabanka byl doplněn o kontrolu existence IBAN a SWIFT kódů tak, aby při exportu platebních příkazů ve formátu XML SEPA CCT nedošlo k exportu příkazu, ve kterém by některá z těchto hodnot chyběla.


PluginBanka2020, verze 2.0.2014.0115

Novinka Import výpisu bankovního pluginu pro Bank of Tokyo formát Multicash byl upraven, nyní importuje do údaje Variabilní symbol i hodnoty, které předchází abecední znaky.


PluginBanka1100, verze 2.0.2014.0115

Novinka Import výpisu banky Tatrabanka formátu Multicash MT940 byl upraven vzhledem k přechodu na užívání IBAN v souvislosti se SEPA platbami v SK.


PluginBanka5200, verze 2.0.2014.0113

Tip Byl vytvořen nový bankovní plugin PluginBanka5200.dll pro banku OTP Banka Slovensko s exportem tuzemských a zahraničních platebních příkazů ve formátu pain.001.001.02 a importem výpisů ve formátu XML camt.053.001.02.


PluginBanka0600, verze 2.0.2014.0109

Bankovní plugin PluginBanka0600.DLL pro GE Money Bank byl doplněn o exporty ve formátu MultiCash - tuzemské platební příkazy (PP), tuzemské PP urgentní, tuzemské inkaso, zahraniční PP.


PluginBanka8100, verze 2.0.2014.0108

Tip Vytvořen nový bankovní plugin PluginBanka8100.DLL pro banku Komerční banka SK s exportem tuzemských a zahraničních platebních příkazů ve formátu XML SEPA (XMLNS 001.001.03).


PluginBanka8350, verze 2.0.2014.0108

Tip Do bankovního pluginu PluginBanka8350.DLL pro Royal Bank of Scotland SK byl doplněn export tuzemských a zahraničních platebích příkazů ve formátu XML SEPA (XMLNS 001.001.03).


PluginBanka8050, verze 2.0.2014.0106

Novinka Export platebních příkazů SEPA xml pro Commerzbank SK byl upraven: klíčový prefix /VS, /SS a /KS je uveden v tagu EndToEndId i v případě, že odpovídající údaj není zadán.

U formátu XML SEPA - XML 2.0 (Febelfin) byl změněn namespace XMLNS podle požadavku.


PluginBanka2020, verze 2.0.2013.1218

Tip Do pluginu pro Bank of Tokyo byl doplněn formát SEPA xml pain 001.001.03 pro export tuzemských a zahraničních platebních příkazů.


PluginBanka8050, verze 2.0.2013.1210

Tip Nový bankovní plugin El. komunikace - Commerzbank AG, pobočka zahraničnej banky, Bratislava SK (8050) pro SEPA platby.

Plugin obsahuje export tuzemských a zahraničních příkazů ve formátech "XML SEPA - SEPA Std" a "XML SEPA - XML 2.0 (Febelfin)".


PluginBanka1100, verze 2.0.2013.1210

Novinka Plugin byl doplněn o import výpisu ve formátu Multicash MT940.


Novinka V exportu tuzemského a zahraničního platebního příkazu byl vypuštěn element <RgltryRptg> kvůli hlášce
Varování nebo chybová hláška Element <RgltryRptg> is not allowed under element <CdtTrfTxInf>

při importu do bankovní aplikace


PluginBanka0100, verze 2.0.2013.1127

Novinka Do formátu EDI BEST a BEST KB pro export příkazů pro Komerční banku bylo doplněno pole "Sekvenční číslo položky", které zajistí, aby položky v průběhu jednoho dne byly číslovány vzestupně za sebou i tehdy, pokud dojde v rámci jednoho dne k exportu několika dávek.


Novinka Výběr formátu exportu/importu bankovních příkazů/výpisů byl upraven tak, aby bylo možné využít v přehledu Nastav s příslušnými funkcionalitami. Nyní lze nastavit si na přehledy formátů třídění a filtrování podle vlastních preferencí a potřeb.


PluginBankaSepaXMLu, verze 2.0.2013.1127

Novinka V pluginu El. komunikace - SEPA XML, zahraniční banky byl doplněn import výpisu ve formátu XML SEPA camt.053 (podle specifikace banky NLB).


PluginBanka0300, verze 2.0.2013.1126

Novinka Import výpisu BB24 - GPC byl upraven tak, aby se AV pole 1 až 4 přesouvaly do údaje Účel platby 1 až 4, a aby se nedocházelo k importu nulových kódy bank a konst. symbolů.


Novinka Výběr formátu exportu/importu bankovních příkazů/výpisů byl upraven tak, aby bylo možné využít v přehledu Nastav s příslušnými funkcionalitami. Nyní lze nastavit si na přehledy formátů třídění a filtrování podle vlastních preferencí a potřeb.


PluginBanka2700, verze 2.0.2013.1125

Novinka Výběr formátu exportu/importu bankovních příkazů/výpisů byl upraven tak, aby bylo možné využít v přehledu Nastav s příslušnými funkcionalitami. Nyní lze nastavit si na přehledy formátů třídění a filtrování podle vlastních preferencí a potřeb.


PluginBanka5500, verze 2.0.2013.1119

Novinka Pro typy transakce jiné než I-GE-CC nebo O-GE-CC nebo GE-TT (typ transakce se nachází v řádku :61: za dvěma zpětnými lomítky) se do pole Účel platby 4 na řádku výpisu importuje subpole 21 z řádku :86:


PluginBanka5400, verze 2.0.2013.1114

Novinka Bankovní plugin PluginBanka5400.dll byl rozšířen o následující formáty Multicash:
 • Tuzemský PP
 • Tuzemský urgentní PP
 • Inkaso
 • Zahraniční PP
 • Bankovní výpis


PluginBanka2700, verze 2.0.2013.1023

Oprava Při importu výpisů ve formátu MT940 strukturovaný docházelo ke špatnému dekódování diakritiky. Původní formát Windows 1250 byl opraven na UTF8.


PluginBankaSepaXMLu, verze 2.0.2013.1016

Tip Nový bankovní plugin pro zahraniční banky a SEPA platby El. komunikace - SEPA XML, zahraniční banky (PluginBankaSepaXMLu.DLL)

Obsahuje export tuzemských a zahraničních platebních příkazů ve formátech
XML SEPA xmlns: "urn:multicash:sk:sepa:pain.001.002.03SEPA"
XML SEPA xmlns: "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"

a import výpisů ve formátu Multicash MT940.

Plugin je obecně použitelný pro zahraniční banky. Po instalaci pluginu je třeba v Definici zprávy pro export platebních přikazů a pro import výpisů doplnit do pole Parametry SWIFT kód banky, pro který se bude plugin používat. Banka s tímto SWIFTem musí být zadaná v číselníku Peněžní ústavy.


PluginBanka2600, PluginBanka8130, verze 2.0.2013.1004

Novinka Formát pro export platebních příkazů CITIDIRECT SEPA byl upraven tak, že v případě absence názvu příjemce je doplněn místo názvu text NOTPROVIDED.


PluginBanka5500, verze 2.0.2013.1004

Novinka Import výpisu ve formátu Gemini 5.0 v bankovním pluginu pro Raiffeisenbank byl upraven tak, že pokud v řádku výpisu není od pozice 176 žádný text, přesune se do údaje Doklad text z řádku výpisu od pozice 142 v délce 34 znaků.


PluginBanka0900, verze 2.0.2013.1001

Tip SEPA

Bankovní plugin pro Slovenskou sporitelnu byl rozšířen o export tuzemských a zahraničních platebních příkazů ve formátu SEPA XML.


PluginBankaPayU, verze 2.0.2013.1001

Tip PayU

Vytvořen nový plugin pro elektronickou komunikaci s platebním systémem PayU. Umožňuje importovat do Helios Orange výpis PayU ve formátu ABO.


PluginBanka0100, verze 2.0.2013.0927

Oprava Při importu bankovního výpisu ve formátu ABO se špatně importovala čísla účtů. Do importu bylo doplněno rozkódování čísla účtu z vnitřního formátu KB do formátu edičního.


PluginBanka1111, verze 2.0.2013.0923

Tip SEPA

Vytvořen nový bankovní plugin PluginBanka1111.DLL pro export tuzemských a zahraničních platebních příkazů ve formátu SEPA XML pro banku UniCredit Bank Slovakia a.s.


PluginBanka8130, verze 2.0.2013.0926

Novinka V exportu platebních příkazů ve formátu Citidirect SEPA jsou změny:
 • V poli 26. a 89. jsou identifikátory /VS, /SS a /KS i v případě, že odpovídající symbol není na platebním příkazu uveden
 • V poli 12,. pokud je u bankovního spojení vlastní organizace vyplněn údaj "Číslo účtu - alias", použije se tento údaj, a teprve pokud není vyplněn, použije se údaj "Číslo účtu".


PluginBanka2020, verze 2.0.2013.0923

Novinka U tuzemských platebních a inkasních příkazů byl nahrazen původní formát MultiCash 3.0 formátem vyšší verze Multicash 3.2.


PluginBanka0200, verze 2.0.2013.0920

Tip SEPA

Doplněn formát SEPA XML VÚB pro export tuzemských a zahraničních platebních příkazů.


PluginBanka1100, verze 2.0.2013.0911

Tip SEPA

Pro Tatrabanku byly doplněny formáty SEPA XML pro export tuzemských a zahraničních PP.


PluginBanka7500, verze 2.0.2013.0905

Novinka Do bankovního pluginu pro ČSOB, a.s., Slovensko - PluginBanka7500.DLL - byl doplněn pro export tuzemských i zahraničních platebních příkazů formát "XML SEPA" verze 2.0. podle specifikace fy Febelfin, Belgie (pain 001.001.03)


PluginBanka0100, verze 2.0.2013.0904

Oprava Formát BEST KB pro export hromadných tuzemských i zahraničních platebních příkazů byl upraven tak, aby se mezi jednotlivými příkazy nevytvářely prázdné řádky.


PluginBanka2020, verze 2.0.2013.0902

Novinka Import výpisu formátu MT940 byl upraven tak, že se u zahraničních plateb (které nemají variabilní symbol) přesouvá do variabilního symbolu prvních 20 znaků z pátého řádku (Remarks for Customer) segmentu SL86.


PluginBanka7500, verze 2.0.2013.0820

Tip SEPA

Doplněn formát XML SEPA pro export tuzemských a zahraničních platebních příkazů.


PluginBanka2700, verze 2.0.2013.0819

Novinka Doplněn formát European Gate Multicash MT101 pro tuzemské a zahraniční platební příkazy.


PluginBanka6200, verze 2.0.2013.0813

Tip SEPA

Doplněn export zahraničních platebních příkazů ve formátu XML SEPA


Oprava Při importu výpisu ve formátu MT940 mohlo docházet k chybě, kdy se importovalo číslo účtu vlastní organizace bez poslední číslice. Chyba byla odstraněna.


PluginBanka8130, verze 2.0.2013.0812

Tip SEPA

Doplněn export tuzemských a zahraničních platebních příkazů ve formátu Citibank CDFF SEPA.


PluginBanka8040, verze 2.0.2013.0809

Oprava Při importu výpisu ve formátu MT940 mohlo docházet k chybě, kdy se importovalo číslo účtu vlastní organizace bez poslední číslice. Chyba byla odstraněna.


PluginBanka2700, verze 2.0.2013.0809

Oprava Při importu výpisu ve formátu MT940 mohlo docházet k chybě, kdy se importovalo číslo účtu vlastní organizace bez poslední číslice. Chyba byla odstraněna.


PluginBanka2700, verze 2.0.2013.0809

Oprava Při importu výpisu ve formátu MT940 mohlo docházet k chybě, kdy se importovalo číslo účtu vlastní organizace bez poslední číslice. Chyba byla odstraněna.


PluginBanka2600, verze 2.0.2013.0808

Novinka Export tuzemských PP ve formátu CitiDirect byl upraven tak, aby se při nezadaném Specifickém symbolu nepřenášel znak 0 (nula).


PluginBanka2700, verze 2.0.2013.0730

Novinka Byl doplněn export zahraničních platebních příkazů formát Unicredit XML pro SEPA platby.


PluginBanka1100, verze 2.0.2013.0729

Novinka Import výpisu upraven tak, aby údaj "Informace" z řádku 075 přesouval do pole "Názov protistrany".


PluginBanka2020, verze 2.0.2013.0717

Novinka Import výpisu ve formátu Multicash byl upraven podle současné struktury výpisu.


PluginBanka6200, verze 2.0.2013.0710

Novinka Vytvořen nový bankovní PluginBanka6200 pro Commerzbank a.g. (6200) formát Multicash verze 3.12 pro export domácích, domácích inkasních, a zahraničních PP, a pro import výpisu ve formátu MultiCash MT940.


PluginBanka2600, verze 2.0.2013.0709

Oprava Při importu výpisu ve formátu CitiInternet se importoval do pole měna jiný údaj. Chyba byla odstraněna.


PluginBanka8040, verze 2.0.2013.0708

Novinka Do importu formátu Multicash (MT940 - nový) byl doplněn import segmentu :805: včetně textů do účelu platby (1, 2, 3 a 4).


PluginBanka6000, verze 2.0.2013.0701

Novinka Soubor pro import výpisu ve formátu CSV nepřichází z banky setříděný podle řádků a dat. Správný počáteční stav je v řádku číslo 1. Do pluginu proto bylo doplněno nejprve setřídění v rámci data podle řádku výpisu, aby se mj. naimportoval i správný počáteční stav.


PluginBanka0100, verze 2.0.2013.0625

Novinka Nový plugin pro komunikaci s Komerční bankou, nahrazuje původní způsob komunikace přes skripty.


PluginBanka0710, verze 2.0.2013.0613

Novinka Export platebních příkazů pro ČNB, formát ABO-K - přidána podpora exportu elektronického podpisu v souboru .ep1

Nové chování se aktivuje zadáním certifikátu pro el. podpis na definici zprávy "Česká národní banka (0710 / CNBACZPP)". Rovněž je potřeba zaškrtnout volbu "Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el. podpisu". Generováním zprávy pak vzniknou 2 soubory .pla a .ep1
Pokud nebude certifikát nastaven, zůstává původní chování, vznikne pouze soubor .pla

Upozornění Verzi pluginu 2.0.2013.0613 lze použít ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0600 nebo vyšší.


PluginBanka5500, verze 2.0.2013.0610

Novinka Do exportu zahraničního platebního příkazu pro Raiffeisenbank, formát Gemini, byl přidán na pozici 531-533 ISO kód měny účtu příkazce (TabBankSpojeni.Mena)


PluginBanka2060, verze 2.0.2013.0527

Oprava Pokud se generoval zahraniční PP a zahraniční bankovní spojení příjemce platby IBAN neobsahovalo, pak se místo IBANu doplnilo číslo účtu vlastní firmy. Chyba byla odstraněna, nyní se doplňuje číslo účtu příjemce.


PluginBanka2020, verze 2.0.2013.0524

Novinka Do pluginu pro Bank of Tokyo PluginBanka2020.DLL byly doplněny formáty Multicash 3.0 pro export inkasa, tuzemského a zahraničního příkazu.


PluginBanka6800, verze 2.0.2013.0521

Novinka V pluginu PluginBanka6800 opraven import výpisu - při importu odstraňovány levé nuly u variabilních a konstantních symbolů, doplněn import názvu protistrany. Dále doplněn formát MultiCash 3.0. MT940 pro tuzemské a zahraniční PP a výpis MT940.


PluginBanka2020, verze 2.0.2013.0516

Novinka Vytvořen bankovní plugin PluginBanka2020.DLL pro import výpisů ve formátu Multicash 3.0 modifikace MT940 podle specifikace Bank Of Tokyo.


PluginBanka6000, verze 2.0.2013.0515

Novinka Import výpisu banky PPF (6000) ve formátu CSV byl upraven tak, aby uměl správně naimportovat i soubor s úhradami, které mají různá data zpracování. Pokud importní soubor obsahuje úhrady z různých dní, potom se vytvoří za každý den zvláštní výpis. Vzhledem k absenci čísla výpisu v tomto formátu mají pak všechny takto vytvořené výpisy číslo nula.


PluginBanka5500, verze 2.0.2013.0510

Novinka Import výpisu formátu Gemini pro banku 5500 (PluginBanka5500.DLL) byl upraven - název účtu plátce je importován do Názvu organizace, údaj AV pole je importován do atributu Popis.


PluginBanka6800, verze 2.0.2013.0506

Novinka V importu výpisu formátu Gemini 5.0 doplněn chybějící údaj Účel platby 1. Do Poznámky se nyní přesouvá stejný údaj, jako přesouval skript pro Sberbank formát Gemini 4.1.


PluginBanka0300, verze 2.0.2013.0506

Novinka Do pluginu PluginBanka0300 doplněn formát XML SEPA pro tuzemské a zahraniční PP, a následující formáty, nahrazující původní skripty téhož formátu:

tuzemský PP: EPS tuzemské inkaso: EPS zahraniční PP: DUZ, EPS import výpisů: EPS


PluginBanka5500, verze 2.0.2013.0430

Novinka Do pluginu pro elektronické bankovnictví PluginBanka5500 byly doplněny tyto formáty:

Tuzemský platební příkaz ABO Tuzemské inkaso ABO Import bankovního výpisu ABO rozšířený


PluginBanka0300, verze 2.0.2013.0422

Novinka Do pluginu PluginBanka0300 byl doplněn import bankovního výpisu ve formát Businessbanking (ABO+DÚZ), nahrazující původní skript stejného formátu. Z importního souboru naimportuje dosud nenaimportované výpisy, duplicitní výpisy nezpracuje.


PluginBanka5400, verze 2.0.2013.0422

Novinka Přidán nový formát pro Tuz.P.P.do PluginBanka5400, označený jako A.O.Global - "Export údajů o zaměstnancích".


PluginBanka5600, verze 2.0.2013.0412

Novinka Vytvořen PluginBanka5600.DLL s exportem platebních tuzemských a zahraničních příkazů, inkasních příkazů, a s importem výpisů ve formátu ABO podle zadání Prima banka Slovensko a.s.


PluginBanka8130, verze 2.0.2013.0326

Oprava U víceřádkového výpisu opravena částka, která byla chybně.


PluginBanka0710, verze 2.0.2013.0225

Novinka Export platebních příkazů pro banku 0710 pluginem Pluginbanka0710.DLL byl upraven novou možností zadávat při každém spuštění číslo dávky z klávesnice a úpravou pro export více dokladů v jedné dávce se společným záhlavím a zápatím.


PluginBanka0900, verze 2.0.2013.0221

Novinka Pro export zahraničního PP ve formátu ZPS a ZPS urgentní byla doplněna NULA na pozici 683


PluginBanka0900, verze 2.0.2013.0215

Novinka Plugin PluginBanka0900.DLL byl upraven k zadávání těchto druhů kontaktů:

1-ŠTANDARDNE, 2-TELEFONICKY, 3-FAX, 4-EMAIL


PluginBanka0900, verze 2.0.2013.0214

Novinka Do bankovního pluginu PluginBanka0900 byly doplněny požadované atributy a v poli pro zadání tel.čísla je na první pozici možno zadat znak "+"


PluginBanka5500, verze 2.0.2013.0212

Novinka Pro formát Gemini zahr.PP doplněno datum splatnosti na pozici 688


PluginBanka2600, verze 2.0.2013.0211

Novinka Kontrola délky byla zrušena, interní číslo účtu může být zadáno až na 10 znaků.


PluginBanka5400, verze 2.0.2013.0206

Novinka PluginBanka5400 je upraven tak, aby přednostně vyplnil jako účet čísla plátce hodnotu IBAN.


PluginBanka0900, verze 2.0.2013.0206

Novinka PluginBanka0900 má CRLF pouze jedenkrát za každým řádkem.


PluginBanka0800, verze 2.0.2013.0206

Novinka PluginBanka0800 byl upraven tak, že ve formátu Multicash na pozici Kontaktní osoba je doplněno 35 mezer.


PluginBanka6800, verze 2.0.2013.0205

Novinka Vytvořen bankovní plugin PluginBanka6800 pro bankovní ústav Sberbank CZ, a.s. (dříve Volksbank) s formátem Gemini 5.0 pro tuzemské PP, inkaso, zahraniční PP a výpis z banky.


PluginBanka2700, verze 2.0.2013.0128

Novinka Import výpisů pro bankovní plugin PluginBanka2700 byl upraven pro kódování Windows 1250.


PluginBanka5500, verze 2.0.2013.0128

Novinka Do pluginu PluginBanka5500 zařazen pro import výpisu formátu Gemini nový typ identifikovatelného řádku, který má délku pouze 175 znaků (chybí pole proměnné délky od pozice 176)


PluginBanka8130, verze 2.0.2013.0128

Novinka Číslo účtu pro poplatky při exportu zahraničního PP formátu "CitiDirect CDFF" v pluginu PluginBanka8130 bylo zkráceno na 9 znaků.


PluginBanka6000, verze 2.0.2013.0102

Novinka Do bankovního pluginu pro banku 6000 PluginBanka6000.DLL byl doplněn import výpisu ve tvaru CSV.


PluginBanka5800, verze 2.0.2012.1204

Novinka Vytvořen bankovní plugin PluginBanka5800.DLL pro export tuzemských PP do banky J&T.


PluginBanka0800, verze 2.0.2012.1115

Oprava Při importu bankovních výpisů formátu ABO bylo opraveno dekódování kódu účtování:
 • storno položky debet=3
 • storno položky kredit=4 (dříve 4 a 5).


PluginBanka2700, verze 2.0.2012.1203

Oprava Při načítání výpisu pro banku UNICREDIT 2700 formátu MT940 strukturovaný mohlo dojít při zpracování řádku bez protiúčtu k ukončení zpracování chybou "Access violation ...".

Opraveno.


PluginBanka2700, verze 2.0.2012.1115

Oprava V pluginu PluginBanka2700.dll pro Unicredit Bank (2700) byla ve formátu Multicash strukturovaný pro import bank.výpisů odstraněna chyba, při které se neimportovala měna a částka podle měny výpisu ale v měně a výši, v jakých transakce u peněžního ústavu proběhla.


PluginBanka5400, verze 2.0.2012.1128

Novinka Vytvořen bankovní plugin PluginBanka5400.dll pro banku 5400 The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka. Formát je pro aplikaci Access Online Global, umožňuje export tuzemských a zahraničních platebních příkazů.

Plugin počítá s následujícím nastavením Model Payment v aplikaci Access Online:

 • Model Reference = Model01
 • Formát data = YYYY/MM/DD
 • Oddělovač des. míst = čárka


PluginBanka5800, verze 2.0.2012.1205

Novinka Vytvořen nový bankovní plugin PluginBanka5800.dll pro export tuzemských PP do banky J&T ve formátu ABO.


PluginBanka8130, verze 2.0.2012.1120

Novinka Vytvořen nový PluginBanka8130.DLL pro CITIBANK Slovakia. Umožňuje export tuzemských a zahraničních platebních příkazů ve formátu Citidirect CDFF
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export