Alternativní odesílání zpráv DPH do podatelny EPO - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Od roku 2012 dojde k ukončení činnosti transakční části PVS. Pro elektronické odesílání Přiznání k DPH a Souhrnného hlášení lze již nyní využít alternativní cestu - odeslání na rozhraní pro třetí strany společného technického zařízení správců daně (Podatelny EPO).


Zprávy

Pro podání touto cestou jsou od verze 2.0.2011.1027 v Helios Orange v definicích zpráv k období DPH a souhrnnému hlášení k dispozici nové druhy zpráv :

 • Období DPH:
  • Výkaz DPH – EPO podání - XML (CZ podání)
  • Výkaz DPH – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání)
 • Souhrnná hlášení:
  • Souhrnná hlášení – EPO podání - XML (CZ podání)
  • Souhrnná hlášení – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání)
 • Výpis z daňové evidence podle § 92a - nutno však založit ručně, formát zprávy Obecný plugin, název si zvolíte sami, např.:
  • Výpis z daňové evidence podle § 92a – EPO podání - adresa místa určení zpráv: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani (s podpisovým certifikátem).
  • Výpis z daňové evidence podle § 92a – EPO dotaz na stav - adresa místa určení zpráv: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav (bez podpisového certifikátu).


Pokud uživatel používal zprávy pro odesílání na PVS, jsou po přechodu na novou verzi (od verze 2.0.2011.1027 vč.) nové druhy zpráv vygenerovány automaticky. Původní definice pro odesílání zpráv na PVS zůstaly (https://bezpecne.podani.gov.cz/submission).

V definicích zpráv pro podání je třeba do pole Adresa místa určení zpráv vyplnit adresu
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani
V definicích zpráv pro dotaz na stav je třeba do pole Adresa místa určení zpráv vyplnit adresu
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav

Pomocí nových definic zpráv lze podávat přiznání DPH nebo souhrnná hlášení na rozhraní pro třetí strany společného technického zařízení správců daně (Podatelny EPO).

Vlastní podání lze provést na adresu:

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani

Poté se musí kontrolovat stav podání na adrese :

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav


Dotaz nebo informativní hláška Do definice zpráv Výkaz DPH – EPO podání - XML (CZ podání) a Souhrnná hlášení – EPO podání - XML (CZ podání) je zapotřebí v definici zprávy na záložku 4 - Certifikát, podzáložka El.podpis přidat platný podpisový certifikát a zaškrtnout zaškrtávátko Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el. podpisu. Jedná se o stejný kvalifikovaný podpisový certifikát s identifikátorem MPSV jako jste použili pro odesílání zpráv na PVS.


Upozornění V definici zpráv DPH na podatelnu EPO se nepoužívá šifrovací certifikát (zprávy jsou odesílány nezašifrované). Nevyplňuje se ani pole Jméno a Heslo na záložce 2 - Spojení. Pro zprávy Dotaz na stav se nepřiřazuje ani podpisový certifikát.


Odeslání zpráv a ověřování stavu zpráv:

Pro odeslání a ověření je nutno - na rozdíl od podání na PVS použít 2 definice zpráv - jednu pro podání, druhou pro dotaz na stav:

 • Pro odeslání přiznání k DPH se použije definice zprávy: Výkaz DPH – EPO podání - XML (CZ podání), pro ověření stavu podání se použije definice zprávy: Výkaz DPH – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání).
 • Pro odeslání souhrnného hlášení se použije definice zprávy: Souhrnná hlášení – EPO podání - XML (CZ podání), pro ověření stavu podání se použije definice zprávy: Souhrnná hlášení – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání).


Tip V přehledech Číselník období DPH a Souhrnné hlášení jsou k dispozici dva nové sloupce - Číslo podání EPO a Heslo, které se doplní po odeslání zpráv. Pomocí Čísla podání EPO a Hesla se lze dotazovat na stav odeslané zprávy i přes webovou aplikaci EPO.

Ověření doručení zpráv

Daňový portál umožňuje 2 režimy potvrzení podání. První, pracuje pouze s podacím číslem. Toto číslo je pak možné si v případě potřeby na portálu ověřit. Druhý režim je důslednější v tom, že rovnou při podání převezme potvrzení ve formě souboru ve formátu .p7s. Tento soubor je pak možné uložit přímo k podání.

Editor zprávy přiznání k DPH, SH, PDP obsahuje možnost Uložení el.podepsané zprávy (po stisku tlačítka Akce) Tato akce uloží el.podepsanou zprávu do souboru *.p7s Jedná se o odpovědní zprávu ze serveru EPO, která je el.podepsaná podatelnou EPO, obsahuje data xml : číslo podání a heslo, guid podání, a v elementu Data obsahuje vlastní podávaná data s el.podpisem podávající osoby. Tento soubor lze nahrát na portál EPO pro další informace.

Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export