Důležité:


Alternativní normy - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Tato akce umožňuje definovat alternativní normy spotřeby pohonných hmot pro jednotlivá vozidla, jiné než běžná spotřeba pohonných hmot, kterou vyplňujete přímo na kartě příslušného vozidla. Pomocí tohoto nástroje pak můžete pracovat s normou spotřeby ve městě, zimě, terénu atd.

V přehledu Vozidla vyberete jedno, kterému chcete vytvořit alternativní normy spotřeby PHM. Po stisknutí pravého tlačítka myši, které vyvolá místní nabídku, vyberete volbu Alternativní normy. Otevře se přehled alternativních norem k tomuto vozidlu.

Pokud je tento přehled doposud prázdný, volbou Nový otevřete velice jednoduchý vstupní formulář pro evidenci nové alternativní normy.

Formulář obsahuje následující pole:

SPZ vozidla

Pole se doplní automaticky podle vybraného vozidla.

Název normy

Toto pole vyplníte pomocí návazného číselníku Typy norem. Pokud tento číselník zatím neobsahuje typ vytvářené normy, je třeba jej nejprve doplnit.

Norma

Do tohoto číselného pole vyplníte normu spotřeby pohonných hmot konkrétního vozidla a typu alternativní spotřeby.

Platnost

Zde můžete nastavit platnost dané normy v měsících. Toto nastavení proveďte buď ručně zaškrtáním vybraných měsíců nebo pomocí tlačítek Sezóna nebo Mimo sezónu.

Dotaz nebo informativní hláška Pokud při zadávání stazky systém dohledá alternativní normu, která platí v okamžiku datumu počátku jízdy, bude tato automaticky doplněna na stazku !!!

Tlačítko Sezóna

Pokud kliknete na toto tlačítko, dojde k výběru měsíců podle nastavení v Doprava/Nastavení parametrů/Záložka 3


Tlačítko Mimo sezónu

Pokud kliknete na toto tlačítko, dojde k výběru měsíců podle negace nastavení v Doprava/Nastavení parametrů/Záložka 3


Dotaz nebo informativní hláška Kterou normu spotřeby použít, zda běžnou nebo alternativní, pak můžete také ručně určit na stazce vozidla.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export